Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Adi Shankaracharya’s Govindashtakam Malayalam

Home /

Sri Govindashtakam was wrote by Adi Shankaracharya Lord Maha Vishnu Stotram – Govindashtakam Stotram Lyrics in Malayalam: സത്യം ജ്ഞാനമനംതം നിത്യമനാകാശം പരമാകാശമ് | ഗോഷ്ഠപ്രാംഗണരിംഖണലോലമനായാസം പരമായാസമ് | മായാകല്പിതനാനാകാരമനാകാരം ഭുവനാകാരമ്…