Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Annamayya Keerthanas Sarvaantaraatmudavu Hindi Lyrics

Home /

Annamayya Keerthana – Sarvaantaraatmudavu lyrics in Hindi: सर्वान्तरात्मुडवु शरणागतुड नेनु । सर्वापराधिनैति चालुजालुनय्या ॥ वूरकुन्नजीवुनिकि वोक्कोक्क स्वतन्त्रमिच्चि । कोरेटियपराधालु कोन्नि वेसि । नेरकुण्टे नरकमु नेरिचिते स्वर्गमण्टू ।…