Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Aryadurga Ashtakam Text in Kannada

ಆರ್ಯಾದುರ್ಗಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ ಆರ್ಯಾದುರ್ಗಾಽಭಿಧಾನಾ ಹಿಮನಗದುಹಿತಾ ಶಂಕರಾರ್ಧಾಸನಸ್ಥಾ ಮಾತಾ ಷಾಣ್ಮಾತುರಸ್ಯಾಖಿಲಜನವಿನುತಾ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ಸ್ವಾಸನೇಽಗ್ರ್ಯೇ । ಗೀತಾ ಗನ್ಧರ್ವಸಿದ್ಧೈರ್ವಿರಚಿತಬಿರುದೈರ್ಯಾಽಖಿಲಾಂಗೇಷು ಪೀತಾ ಸಂವೀತಾ ಭಕ್ತವೃನ್ದೈರತಿಶುಭಚರಿತಾ ದೇವತಾ ನಃ ಪುನಾತು ॥ 1॥ ಮಾತಸ್ತ್ವಾಂ ಸಾಮ್ಬಪತ್ನೀಂ…