Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Ashtakam of Sri Subramanya Swamy

Shri Kartikeyashtakam Lyrics in Hindi | श्रीकार्तिकेयाष्टकम्

श्रीकार्तिकेयाष्टकम् Lyrics in Hindi: ॐ श्रीगणेशाय नमः । अगस्त्य उवाच- नमोऽस्तु वृन्दारकवृन्दवन्द्यपादारविन्दाय सुधाकराय । षडाननायामितविक्रमाय गौरीहृदानन्दसमुद्भवाय ॥ १॥ नमोऽस्तु तुभ्यं प्रणतार्तिहन्त्रे कर्त्रे समस्तस्य मनोरथानाम् । दात्रे रथानां परतारकस्य हन्त्रे प्रचण्डासुरतारकस्य ॥ २॥ अमूर्तमूर्ताय सहस्रमूर्तये गुणाय गण्याय परात्पराय । अपारपाराय परापराय नमोऽस्तु तुभ्यं शिखिवाहनाय ॥ ३॥ नमोऽस्तु ते ब्रह्मविदां वराय दिगम्बरायाम्बरसंस्थिताय । हिरण्यवर्णाय हिरण्यबाहवे नमो हिरण्याय […]

Shri Kartikeyashtakam Lyrics in English

śrīkārtikeyāṣṭakam Lyrics in English: Om̃ sriganesaya namah । agastya uvaca- namo’stu vrndarakavrndavandyapadaravindaya sudhakaraya । sadananayamitavikramaya gaurihrdanandasamudbhavaya ॥ 1॥ namo’stu tubhyam pranatartihantre kartre samastasya manorathanam । datre rathanam paratarakasya hantre pracandasuratarakasya ॥ 2॥ amurtamurtaya sahasramurtaye gunaya ganyaya paratparaya । aparaparaya paraparaya namo’stu tubhyam sikhivahanaya ॥ 3॥ namo’stu te brahmavidam varaya digambarayambarasamsthitaya । hiranyavarnaya hiranyabahave namo hiranyaya […]

Shri Kartikeyashtakam Lyrics in Bengali | শ্রীকার্তিকেয়াষ্টকম্

শ্রীকার্তিকেয়াষ্টকম্ Lyrics in Bengali: ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ । অগস্ত্য উবাচ- নমোঽস্তু বৃন্দারকবৃন্দবন্দ্যপাদারবিন্দায় সুধাকরায় । ষডাননায়ামিতবিক্রমায় গৌরীহৃদানন্দসমুদ্ভবায় ॥ ১॥ নমোঽস্তু তুভ্যং প্রণতার্তিহন্ত্রে কর্ত্রে সমস্তস্য মনোরথানাম্ । দাত্রে রথানাং পরতারকস্য হন্ত্রে প্রচণ্ডাসুরতারকস্য ॥ ২॥ অমূর্তমূর্তায় সহস্রমূর্তয়ে গুণায় গণ্যায় পরাত্পরায় । অপারপারায় পরাপরায় নমোঽস্তু তুভ্যং শিখিবাহনায় ॥ ৩॥ নমোঽস্তু তে ব্রহ্মবিদাং বরায় দিগম্বরায়াম্বরসংস্থিতায় । হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যবাহবে নমো হিরণ্যায় […]

Shri Kartikeyashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીકાર્તિકેયાષ્ટકમ્

શ્રીકાર્તિકેયાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ । અગસ્ત્ય ઉવાચ- નમોઽસ્તુ વૃન્દારકવૃન્દવન્દ્યપાદારવિન્દાય સુધાકરાય । ષડાનનાયામિતવિક્રમાય ગૌરીહૃદાનન્દસમુદ્ભવાય ॥ ૧॥ નમોઽસ્તુ તુભ્યં પ્રણતાર્તિહન્ત્રે કર્ત્રે સમસ્તસ્ય મનોરથાનામ્ । દાત્રે રથાનાં પરતારકસ્ય હન્ત્રે પ્રચણ્ડાસુરતારકસ્ય ॥ ૨॥ અમૂર્તમૂર્તાય સહસ્રમૂર્તયે ગુણાય ગણ્યાય પરાત્પરાય । અપારપારાય પરાપરાય નમોઽસ્તુ તુભ્યં શિખિવાહનાય ॥ ૩॥ નમોઽસ્તુ તે બ્રહ્મવિદાં વરાય દિગમ્બરાયામ્બરસંસ્થિતાય । હિરણ્યવર્ણાય હિરણ્યબાહવે નમો હિરણ્યાય […]

Shri Kartikeyashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਕਾਰ੍ਤਿਕੇਯਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਕਾਰ੍ਤਿਕੇਯਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ॐ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਅਗਸ੍ਤ੍ਯ ਉਵਾਚ- ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਵਨ੍ਦਾਰਕਵਨ੍ਦਵਨ੍ਦ੍ਯਪਾਦਾਰਵਿਨ੍ਦਾਯ ਸੁਧਾਕਰਾਯ । ਸ਼ਡਾਨਨਾਯਾਮਿਤਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਗੌਰੀਹਦਾਨਨ੍ਦਸਮੁਦ੍ਭਵਾਯ ॥ ੧॥ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੁਭ੍ਯਂ ਪ੍ਰਣਤਾਰ੍ਤਿਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਸਮਸ੍ਤਸ੍ਯ ਮਨੋਰਥਾਨਾਮ੍ । ਦਾਤ੍ਰੇ ਰਥਾਨਾਂ ਪਰਤਾਰਕਸ੍ਯ ਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾਸੁਰਤਾਰਕਸ੍ਯ ॥ ੨॥ ਅਮੂਰ੍ਤਮੂਰ੍ਤਾਯ ਸਹਸ੍ਰਮੂਰ੍ਤਯੇ ਗੁਣਾਯ ਗਣ੍ਯਾਯ ਪਰਾਤ੍ਪਰਾਯ । ਅਪਾਰਪਾਰਾਯ ਪਰਾਪਰਾਯ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੁਭ੍ਯਂ ਸ਼ਿਖਿਵਾਹਨਾਯ ॥ ੩॥ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦਾਂ ਵਰਾਯ ਦਿਗਮ੍ਬਰਾਯਾਮ੍ਬਰਸਂਸ੍ਥਿਤਾਯ । ਹਿਰਣ੍ਯਵਰ੍ਣਾਯ ਹਿਰਣ੍ਯਬਾਹਵੇ ਨਮੋ ਹਿਰਣ੍ਯਾਯ […]

Shri Kartikeyashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ- ನಮೋಽಸ್ತು ವೃನ್ದಾರಕವೃನ್ದವನ್ದ್ಯಪಾದಾರವಿನ್ದಾಯ ಸುಧಾಕರಾಯ । ಷಡಾನನಾಯಾಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ ಗೌರೀಹೃದಾನನ್ದಸಮುದ್ಭವಾಯ ॥ 1॥ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹನ್ತ್ರೇ ಕರ್ತ್ರೇ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಮನೋರಥಾನಾಮ್ । ದಾತ್ರೇ ರಥಾನಾಂ ಪರತಾರಕಸ್ಯ ಹನ್ತ್ರೇ ಪ್ರಚಂಡಾಸುರತಾರಕಸ್ಯ ॥ 2॥ ಅಮೂರ್ತಮೂರ್ತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಗುಣಾಯ ಗಣ್ಯಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ । ಅಪಾರಪಾರಾಯ ಪರಾಪರಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ ॥ 3॥ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ವರಾಯ ದಿಗಮ್ಬರಾಯಾಮ್ಬರಸಂಸ್ಥಿತಾಯ । ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಾಯ […]

Shri Kartikeyashtakam Lyrics in Malayalam | ശ്രീകാര്‍തികേയാഷ്ടകം

ശ്രീകാര്‍തികേയാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: ഓം ശ്രീഗണേശായ നമഃ । അഗസ്ത്യ ഉവാച- നമോഽസ്തു വൃന്ദാരകവൃന്ദവന്ദ്യപാദാരവിന്ദായ സുധാകരായ । ഷഡാനനായാമിതവിക്രമായ ഗൌരീഹൃദാനന്ദസമുദ്ഭവായ ॥ 1॥ നമോഽസ്തു തുഭ്യം പ്രണതാര്‍തിഹന്ത്രേ കര്‍ത്രേ സമസ്തസ്യ മനോരഥാനാം । ദാത്രേ രഥാനാം പരതാരകസ്യ ഹന്ത്രേ പ്രചണ്ഡാസുരതാരകസ്യ ॥ 2॥ അമൂര്‍തമൂര്‍തായ സഹസ്രമൂര്‍തയേ ഗുണായ ഗണ്യായ പരാത്പരായ । അപാരപാരായ പരാപരായ നമോഽസ്തു തുഭ്യം ശിഖിവാഹനായ ॥ 3॥ നമോഽസ്തു തേ ബ്രഹ്മവിദാം വരായ ദിഗംബരായാംബരസംസ്ഥിതായ । ഹിരണ്യവര്‍ണായ ഹിരണ്യബാഹവേ നമോ ഹിരണ്യായ […]

Shri Kartikeyashtakam Lyrics in Oriya | ଶ୍ରୀକାର୍ତିକେୟାଷ୍ଟକମ୍

ଶ୍ରୀକାର୍ତିକେୟାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya: ଓଂ ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ । ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉଵାଚ- ନମୋଽସ୍ତୁ ଵୃନ୍ଦାରକଵୃନ୍ଦଵନ୍ଦ୍ୟପାଦାରଵିନ୍ଦାୟ ସୁଧାକରାୟ । ଷଡାନନାୟାମିତଵିକ୍ରମାୟ ଗୌରୀହୃଦାନନ୍ଦସମୁଦ୍ଭଵାୟ ॥ ୧॥ ନମୋଽସ୍ତୁ ତୁଭ୍ୟଂ ପ୍ରଣତାର୍ତିହନ୍ତ୍ରେ କର୍ତ୍ରେ ସମସ୍ତସ୍ୟ ମନୋରଥାନାମ୍ । ଦାତ୍ରେ ରଥାନାଂ ପରତାରକସ୍ୟ ହନ୍ତ୍ରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡାସୁରତାରକସ୍ୟ ॥ ୨॥ ଅମୂର୍ତମୂର୍ତାୟ ସହସ୍ରମୂର୍ତୟେ ଗୁଣାୟ ଗଣ୍ୟାୟ ପରାତ୍ପରାୟ । ଅପାରପାରାୟ ପରାପରାୟ ନମୋଽସ୍ତୁ ତୁଭ୍ୟଂ ଶିଖିଵାହନାୟ ॥ ୩॥ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ବ୍ରହ୍ମଵିଦାଂ ଵରାୟ ଦିଗମ୍ବରାୟାମ୍ବରସଂସ୍ଥିତାୟ । ହିରଣ୍ୟଵର୍ଣାୟ ହିରଣ୍ୟବାହଵେ ନମୋ ହିରଣ୍ୟାୟ […]

Shri Kartikeyashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీకార్తికేయాష్టకమ్

శ్రీకార్తికేయాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: ఓం శ్రీగణేశాయ నమః । అగస్త్య ఉవాచ- నమోఽస్తు వృన్దారకవృన్దవన్ద్యపాదారవిన్దాయ సుధాకరాయ । షడాననాయామితవిక్రమాయ గౌరీహృదానన్దసముద్భవాయ ॥ ౧॥ నమోఽస్తు తుభ్యం ప్రణతార్తిహన్త్రే కర్త్రే సమస్తస్య మనోరథానామ్ । దాత్రే రథానాం పరతారకస్య హన్త్రే ప్రచణ్డాసురతారకస్య ॥ ౨॥ అమూర్తమూర్తాయ సహస్రమూర్తయే గుణాయ గణ్యాయ పరాత్పరాయ । అపారపారాయ పరాపరాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శిఖివాహనాయ ॥ ౩॥ నమోఽస్తు తే బ్రహ్మవిదాం వరాయ దిగమ్బరాయామ్బరసంస్థితాయ । హిరణ్యవర్ణాయ హిరణ్యబాహవే నమో హిరణ్యాయ […]

Shri Kartikeyashtakam Lyrics in Tamil | ஶ்ரீகார்திகேயாஷ்டகம்

ஶ்ரீகார்திகேயாஷ்டகம் Lyrics in Tamil: ௐ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: । அக³ஸ்த்ய உவாச- நமோঽஸ்து வ்ருʼந்தா³ரகவ்ருʼந்த³வந்த்³யபாதா³ரவிந்தா³ய ஸுதா⁴கராய । ஷடா³நநாயாமிதவிக்ரமாய கௌ³ரீஹ்ருʼதா³நந்த³ஸமுத்³ப⁴வாய ॥ 1॥ நமோঽஸ்து துப்⁴யம் ப்ரணதார்திஹந்த்ரே கர்த்ரே ஸமஸ்தஸ்ய மநோரதா²நாம் । தா³த்ரே ரதா²நாம் பரதாரகஸ்ய ஹந்த்ரே ப்ரசண்டா³ஸுரதாரகஸ்ய ॥ 2॥ அமூர்தமூர்தாய ஸஹஸ்ரமூர்தயே கு³ணாய க³ண்யாய பராத்பராய । அபாரபாராய பராபராய நமோঽஸ்து துப்⁴யம் ஶிகி²வாஹநாய ॥ 3॥ நமோঽஸ்து தே ப்³ரஹ்மவிதா³ம் வராய தி³க³ம்ப³ராயாம்ப³ரஸம்ஸ்தி²தாய । ஹிரண்யவர்ணாய ஹிரண்யபா³ஹவே நமோ ஹிரண்யாய […]

Scroll to top