Tag - Bengali lyrics Vinayaka Panchakam

Panchaka

Shri GaNeshapanchakam Bengali Lyrics | শ্রীগণেশপঞ্চকম্

শ্রীগণেশপঞ্চকম্ ওঁ শ্রীরামজয়ম্ । সদ্গুরু শ্রীত্যাগরাজস্বামিনে নমো নমঃ । ওঁ বিনায়কায় বিদ্মহে । বিঘ্নঘ্নায় চ ধীমহি । তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াত্ ॥ অথ শ্রীগণেশপঞ্চকম্...