Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bengali Mathru Panchakam lyrics mathru panchakam text

Matripanchakam Lyrics in Bengali

মাতৃপঞ্চকম্ Lyrics in Bengali: সচ্চিদানন্দতীর্থবিরচিতম্ মাতঃ সোঽহমুপস্তিতোঽস্মি পুরতঃ পূর্বপ্রতিজ্ঞাং স্মরন্ প্রত্যশ্রাবি পুরাহি তেঽন্ত্য সময়ে প্রাপ্তুং সমীপং তব । গ্রাহগ্রাসমিষাদ্যয়া হ্যনুমতস্তুর্যাশ্রমং প্রাপ্তুবান্ য়ত্প্রীত্যৈ চ সমাগতোঽহমধুনা তস্যৈ জনন্যৈ নমঃ ॥ ১॥ ব্রূতে মাতৃসমা শ্রুতির্ভগবতী য়দ্বার্হদারণ্যকৈ তত্ত্বং বেত্স্যতি মাতৃমাংশ্চ পিতৃমানাচার্যবানিত্যসৌ । তত্রাদৌ কিল মাতৃশিক্ষণবিধিং সর্বোত্তমং শাসতী পূজ্যাত্পূজ্যতরাং সমর্থয়তি য়াং তস্যৈ জনন্যৈ নমঃ ॥ ২॥ অম্বা তাত ইতি স্বশিক্ষণবশাদুচ্চারণপ্রক্রিয়াং […]

Matripanchakam Lyrics in Bengali | মাতৃপঞ্চকম্

মাতৃপঞ্চকম্ Lyrics: ওঁ শ্রীরামজয়ম্ । ওঁ সদ্গুরুশ্রীত্যাগরাজস্বামিনে নমো নমঃ । মাতৃগায়ত্রী ওঁ মাতৃদেব্যৈ চ বিদ্মহে । বরদায়ৈ চ ধীমহি । তন্নো লক্ষ্মীঃ প্রচোদয়াত্ ॥ লক্ষ্মীং বরদপত্নীং চ ক্ষান্তাং সুপ্রিয়সেবিতাম্ । বীণাসঙ্গীতলোলাং চ মন্মাতরং নমাম্যহম্ ॥ ১॥ অন্নপূর্ণাং বুভুক্ষাহাং স্বস্তিবাচাস্পদাং বরাম্ । সত্কারুণ্যগুণামম্বাং মন্মাতরং নমাম্যহম্ ॥ ২॥ রোগপীডাপহশ্লোকাং রোগশোকোপশামনীম্ । শ্লোকপ্রিয়াং স্তুতাং স্তুত্যাং মন্মাতরং নমাম্যহম্ ॥ […]

Scroll to top