Tag - Bengali Mathru Panchakam lyrics mathru panchakam text

Panchaka

Matripanchakam Lyrics in Bengali

মাতৃপঞ্চকম্ Lyrics in Bengali: সচ্চিদানন্দতীর্থবিরচিতম্ মাতঃ সোঽহমুপস্তিতোঽস্মি পুরতঃ পূর্বপ্রতিজ্ঞাং স্মরন্ প্রত্যশ্রাবি পুরাহি তেঽন্ত্য সময়ে প্রাপ্তুং সমীপং...

Panchaka

Matripanchakam Lyrics in Bengali | মাতৃপঞ্চকম্

মাতৃপঞ্চকম্ Lyrics: ওঁ শ্রীরামজয়ম্ । ওঁ সদ্গুরুশ্রীত্যাগরাজস্বামিনে নমো নমঃ । মাতৃগায়ত্রী ওঁ মাতৃদেব্যৈ চ বিদ্মহে । বরদায়ৈ চ ধীমহি । তন্নো লক্ষ্মীঃ প্রচোদয়াত্...

Ads