Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhedabhanggaabhidhaana Stotram Text in Bengali

Bhedabhanggaabhidhaana Stotram Lyrics in Bengali

Bhedabhanggaabhidhaana in Bengali: ॥ ভেদভঙ্গাভিধানস্তোত্রম ॥ চতুর্ৱাহনাভ্যম্বুজাদ্ভূতৱন্তং ভৱন্তং ভৱচ্ছেদকর্তারমুগ্রম | মুখানাং চতুষ্কং দধানং প্রধানং শিৱং সৃষ্টিকর্তারমীশানমীডে ॥ ১ ॥ উমাঙ্কশ্রিতং স্ৱং করং চোত্ক্ষিপন্তং গিরীশোত্তমাঙ্গস্থচন্দ্রং দিধীর্ষুম | মুহুর্গর্জিতং সস্মিতং সর্ৱপূজ্যং শিৱং ৱিঘ্নহর্তারমীশানমীডে ॥ ২ ॥ সুমেরোঃ সমন্তাত্সদৈৱাশু যন্তং সহস্রোস্রভাসা নভো ভাসযন্তম | জগদ্ভদ্রহেতোর্ধৃতানেকরূপং শিৱং ৱ্যাধিহর্তারমীশানমীডে ॥ ৩ ॥ রমাজানকীরুক্মিণীজাম্বৱত্যাদ্যনেকস্ৱশক্তিস্ফুরদ্ৱামভাগম | হৃষীকেশরামাঘশিত্র্ৱাদিসংজ্ঞং শিৱং সর্ৱদাতারমীশানমীডে ॥ ৪ ॥ […]

Scroll to top