Hinduism Perspective Shiva Stotram

Bhedabhanggaabhidhaana Stotram Lyrics in Bengali

ভেদভঙ্গাভিধানস্তোত্রম Lyrics in Bengali:

চতুর্ৱাহনাভ্যম্বুজাদ্ভূতৱন্তং ভৱন্তং ভৱচ্ছেদকর্তারমুগ্রম |
মুখানাং চতুষ্কং দধানং প্রধানং শিৱং সৃষ্টিকর্তারমীশানমীডে ||১||

উমাঙ্কশ্রিতং স্ৱং করং চোত্ক্ষিপন্তং গিরীশোত্তমাঙ্গস্থচন্দ্রং দিধীর্ষুম |
মুহুর্গর্জিতং সস্মিতং সর্ৱপূজ্যং শিৱং ৱিঘ্নহর্তারমীশানমীডে ||২||

সুমেরোঃ সমন্তাত্সদৈৱাশু যন্তং সহস্রোস্রভাসা নভো ভাসযন্তম |
জগদ্ভদ্রহেতোর্ধৃতানেকরূপং শিৱং ৱ্যাধিহর্তারমীশানমীডে ||৩||

রমাজানকীরুক্মিণীজাম্বৱত্যাদ্যনেকস্ৱশক্তিস্ফুরদ্ৱামভাগম |
হৃষীকেশরামাঘশিত্র্ৱাদিসংজ্ঞং শিৱং সর্ৱদাতারমীশানমীডে || ৪||

ধনাধ্যক্ষরূপেণ ঋক্থান্যৱন্তং কুবেরালকেশাদিনামৌঘৱন্তম |
পুলস্ত্যান্ৱযোত্পত্তিভাজং ৱিরাজং শিৱং দ্রৱ্যদাতারমীশানমীডে ||৫||

প্রশস্তারুৱিদ্যানিধানং সুধানং স্ৱভূস্ৱাপপর্যঙ্কতাং সন্দধানম |
অনন্তাৱতারচ্ছলেনাধিশীষ শিৱং ভূমিধর্তারমীশানমীডে ||৬||

অনেকক্রিযারূপনামপ্রকাশৈর্নিজং দেৱতাপঞ্চকং দর্শযন্তম |
তথৈৱাৱতারান দশান্যাংশ্চ লোকে নটং ৱাখিলং দৈৱতং জ্যোতিরীডে ||৭||

শ্রুতের্নেহ নানেতি শব্দপ্রমাণৈর্মুনিম্যস্তদর্থাৱযৱৈঃ পুরাণৈঃ |
নিজামেকতাং দ্যোতযন্তাং সুধীম্যঃ সদাসচ্চিদাত্মানমীশানমীডে ||৮||

অজস্রেশ্ৱরারাধনে দত্তচেতা মহাত্মাচ্যুতাদ্যাশ্রমান্তঃ পরিৱ্রাট |
অকার্ষীদিদং ভেদভঙ্গাভিধানং মুদে স্তোত্রমন্তর্ভিদাভঙ্গভাজাম ||৯||

ইতি শ্রীমত্পরমহংসপরিৱ্রাজকাচার্যশ্রীমদচ্যুতাশ্রমৱিরচিতং ভেদভঙ্গাভিধানস্তোত্রং সমাপ্তম ||