Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Bhedabhanggaabhidhaana Stotram Lyrics in Bengali

Bhedabhanggaabhidhaana in Bengali:

॥ ভেদভঙ্গাভিধানস্তোত্রম ॥
চতুর্ৱাহনাভ্যম্বুজাদ্ভূতৱন্তং ভৱন্তং ভৱচ্ছেদকর্তারমুগ্রম |
মুখানাং চতুষ্কং দধানং প্রধানং শিৱং সৃষ্টিকর্তারমীশানমীডে ॥ ১ ॥

উমাঙ্কশ্রিতং স্ৱং করং চোত্ক্ষিপন্তং গিরীশোত্তমাঙ্গস্থচন্দ্রং দিধীর্ষুম |
মুহুর্গর্জিতং সস্মিতং সর্ৱপূজ্যং শিৱং ৱিঘ্নহর্তারমীশানমীডে ॥ ২ ॥

সুমেরোঃ সমন্তাত্সদৈৱাশু যন্তং সহস্রোস্রভাসা নভো ভাসযন্তম |
জগদ্ভদ্রহেতোর্ধৃতানেকরূপং শিৱং ৱ্যাধিহর্তারমীশানমীডে ॥ ৩ ॥

রমাজানকীরুক্মিণীজাম্বৱত্যাদ্যনেকস্ৱশক্তিস্ফুরদ্ৱামভাগম |
হৃষীকেশরামাঘশিত্র্ৱাদিসংজ্ঞং শিৱং সর্ৱদাতারমীশানমীডে ॥ ৪ ॥

ধনাধ্যক্ষরূপেণ ঋক্থান্যৱন্তং কুবেরালকেশাদিনামৌঘৱন্তম |
পুলস্ত্যান্ৱযোত্পত্তিভাজং ৱিরাজং শিৱং দ্রৱ্যদাতারমীশানমীডে ॥ ৫ ॥

প্রশস্তারুৱিদ্যানিধানং সুধানং স্ৱভূস্ৱাপপর্যঙ্কতাং সন্দধানম |
অনন্তাৱতারচ্ছলেনাধিশীষ শিৱং ভূমিধর্তারমীশানমীডে ॥ ৬ ॥

অনেকক্রিযারূপনামপ্রকাশৈর্নিজং দেৱতাপঞ্চকং দর্শযন্তম |
তথৈৱাৱতারান দশান্যাংশ্চ লোকে নটং ৱাখিলং দৈৱতং জ্যোতিরীডে ॥ ৭ ॥

শ্রুতের্নেহ নানেতি শব্দপ্রমাণৈর্মুনিম্যস্তদর্থাৱযৱৈঃ পুরাণৈঃ |
নিজামেকতাং দ্যোতযন্তাং সুধীম্যঃ সদাসচ্চিদাত্মানমীশানমীডে ॥ ৮ ॥

অজস্রেশ্ৱরারাধনে দত্তচেতা মহাত্মাচ্যুতাদ্যাশ্রমান্তঃ পরিৱ্রাট |
অকার্ষীদিদং ভেদভঙ্গাভিধানং মুদে স্তোত্রমন্তর্ভিদাভঙ্গভাজাম ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমত্পরমহংসপরিৱ্রাজকাচার্যশ্রীমদচ্যুতাশ্রমৱিরচিতং ভেদভঙ্গাভিধানস্তোত্রং সমাপ্তম ॥

Also Read:

Bhedabhanggaabhidhaana Stotram Lyrics in Marathi | Bengali |  Kannada | Telugu | Malayalam | Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top