Tag - Govinda Asthakam Lyrics in Oriya

Ashtaka

Swami Brahmananda’s Shri Govindashtakam Lyrics in Oriya | ଗୋଵିନ୍ଦାଷ୍ଟକଂ ସ୍ଵାମିବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦକୃତମ୍

ଗୋଵିନ୍ଦାଷ୍ଟକଂ ସ୍ଵାମିବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦକୃତମ୍ Lyrics in Oriya: ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ॥ ଚିଦାନନ୍ଦାକାରଂ ଶ୍ରୁତିସରସସାରଂ ସମରସଂ ନିରାଧାରାଧାରଂ ଭଵଜଲଧିପାରଂ ପରଗୁଣମ୍ । ରମାଗ୍ରୀଵାହାରଂ...

Ashtaka

Shri Govindashtakam Lyrics in Oriya | ଶ୍ରୀଗୋଵିନ୍ଦାଷ୍ଟକଂ

ଶ୍ରୀଗୋଵିନ୍ଦାଷ୍ଟକଂ Lyrics in Oriya: ସତ୍ୟଂ ଜ୍ଞାନମନନ୍ତଂ ନିତ୍ୟମନାକାଶଂ ପରମାକାଶଂ ଗୋଷ୍ଠପ୍ରାଙ୍ଗଣରିଙ୍ଖଣଲୋଲମନାୟାସଂ ପରମାୟାସମ୍ । ମାୟାକଲ୍ପିତନାନାକାରମନାକାରଂ ଭୁଵନାକାରଂ...