Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kashi Viswanatha Suprabhatam in Marathi

Shri Kashi Viswanatha Suprabhatam Lyrics in Marathi

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam in Marathi: ॥ श्री विश्वनाथ सुप्रभातम ॥ उत्तिष्ट भैरवस्वामिन काशिकापुरपालक । श्रीविश्वनाथभक्तानां संपूरय मनोरथम ॥ १ ॥ स्नानाय गाङ्गसलिले.अथ समर्चनाय विश्वेश्वरस्य बहुभक्तजना उपेताः । श्रीकालभैरव लसन्ति भवन्निदेशं उत्तिष्ट दर्शय दशां तव सुप्रभातम ॥ २ ॥ यागव्रतादिबहुपुण्यवशं यथा त्वं पापात्मनामपि तथा सुगतिप्रदा.असि । कारुण्यपूरमयि शैलसुतासपत्नि मातर्भगीरथसुते तव सुप्रब्ब्भातम ॥ ३ ॥ दुग्धप्रवाहकमनीयतरङ्गभङ्गे […]

Scroll to top