Tag - Maha Kalabhairava Ashtakam Text in Gujarati

Ashtaka

Maha Kala Bhairava Ashtakam Lyrics in Bengali

মহাকালভৈরবাষ্টকম্ অথবা তীক্ষ্ণদংষ্ট্রকালভৈরবাষ্টকম্ Lyrics in Bengali: ওঁ য়ং য়ং য়ং য়ক্ষরূপং দশদিশিবিদিতং ভূমিকম্পায়মানং সং সং সংহারমূর্তিং শিরমুকুটজটা...

Ashtaka

Maha Kala Bhairava Ashtakam Lyrics in Gujarati

મહાકાલભૈરવાષ્ટકમ્ અથવા તીક્ષ્ણદંષ્ટ્રકાલભૈરવાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: ૐ યં યં યં યક્ષરૂપં દશદિશિવિદિતં ભૂમિકમ્પાયમાનં સં સં સંહારમૂર્તિં શિરમુકુટજટા...