Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: shivastotrani in hindi and bengali

ৱেদসার শিৱস্তৱ স্তোত্রম (ছংকরাচার্য ৱিরচিতো) Lyrics in Bengali: ৱেদসার শিৱস্তৱ স্তোত্রম | (ছংকরাচার্য ৱিরচিতো) পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং ৱসানং ৱরেণ্যম | জটাজূটমধ্যে স্ফুরদ্গাঙ্গৱারিং মহাদেৱমেকং স্মরামি…

শিৱস্তুতিঃ (লঙ্কেশ্ৱর ৱিরচিতা) Lyrics in Bengali: শিৱস্তুতিঃ (লঙ্কেশ্ৱর ৱিরচিতা) গলে কলিতকালিমঃ প্রকটিতেন্দুভালস্থলে ৱিনাটিতজটোত্করং রুচিরপাণিপাথোরুহে | উদঞ্চিতকপালকং জঘনসীম্নি সন্দর্শিতদ্ৱিপাজিনমনুক্ষণং কিমপি ধাম ৱন্দামহে || ১|| ৱৃষোপরি পরিস্ফুরদ্ধৱলধাম ধাম শ্রিযাং…

শিৱভুজঙ্গ প্রযাত স্তোত্রম Lyrics in Bengali: শিৱভুজঙ্গ প্রযাত স্তোত্রম | গলদ্দানগণ্ডং মিলদ্ভৃঙ্গখণ্ডং চলচ্চারুশুণ্ডং জগত্রাণশৌণ্ডং | লসদ্দন্তকাণ্ডং ৱিপদ্ভঙ্গচণ্ডং শিৱপ্রেমপিণ্ডং ভজে ৱক্রতুণ্ডম||১|| অনাদ্যন্তমাদ্যং পরন্তত্ত্ৱমর্থং চিদাকারমেকং তুরীযং ত্ৱমেযম | হরিব্রহ্মমৃগ্যং…

উপমন্যুকৃতং শিৱস্তোত্রম Lyrics in Bengali: উপমন্যুকৃতং শিৱস্তোত্রম জয শঙ্কর পার্ৱতীপতে মৃড শংভো শশিখণ্ডমণ্ডন | মদনান্তক ভক্তৱত্সল প্রিযকৈলাস দযাসুধাংবুধে ||১|| সদুপাযকথাস্ৱপণ্ডিতো হৃদযে দুঃখশরেণ খণ্ডিতঃ | শশিখণ্ডশিখণ্ডমণ্ডনং শরণং যামি…

শিৱষডক্ষর স্তোত্রম Lyrics in Bengali: শিৱষডক্ষর স্তোত্রম ওংকারং বিন্দুসংযুক্তং নিত্যং ধ্যাযন্তি যোগিনঃ | কামদং মোক্ষদং চৈৱ ওংকারায নমো নমঃ ||১|| নমন্তি ঋষযো দেৱা নমন্ত্যপ্সরসাং গণাঃ | নরা…

শিৱপঞ্চাক্ষর স্তোত্রম Lyrics in Bengali: শিৱপঞ্চাক্ষর স্তোত্রম নাগেন্দ্রহারায ত্রিলোচনায ভস্মাংগরাগায মহেশ্ৱরায | নিত্যায শুদ্ধায দিগংবরায তস্মৈ নকারায নমঃ শিৱায ||*১|| মন্দাকিনীসলিলচন্দনচর্চিতায নন্দীশ্ৱরপ্রমথনাথমহেশ্ৱরায | মন্দার মুখ্যবহুপুষ্পসুপূজিতায তস্মৈ মকারায…

শিৱমহিম্নঃ স্তোত্রম Lyrics in Bengali: পুষ্পদন্ত উৱাচ || মহিম্নঃ পারং তে পরমৱিদুষো যদ্যসদ্রুশী স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদৱসন্নাস্ত্ৱযি গিরঃ | অথা ৱাচ্যঃ সর্ৱঃ স্ৱমতিপরিণামাৱধি গৃণন মমাপ্যেষ স্তোত্রম হর নিরপৱাদঃ পরিকরঃ…

রাৱণকৃতং শিৱতাণ্ডৱ স্তোত্রম Lyrics in Bengali: রাৱণকৃতং শিৱতাণ্ডৱ স্তোত্রম | জটাটৱী গলজ্জল প্রৱাহপাৱিত স্থলে গলে ৱলম্ব্য লম্বিতাং ভুজঙ্গ তুঙ্গ মালিকাং | ডমড্ডমড্ডমড্ডমন্নিনাদৱড ডমর্ৱযং চকার চণ্টতাণ্ডৱং তনোতু ন:…

দ্ৱাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্রম Lyrics in Bengali: দ্ৱাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্রম | সৌরাষ্ট্রদেশে ৱিশদেঽতিরম্যে জ্যোতির্মযং চন্দ্র কলাৱতংসম | ভক্তিপ্রদানায কৃপাৱতীর্ণং তং সোমনাথং শরণং প্রপদ্যে ||১|| শ্রীশৈলশৃঙ্গে ৱিবুধাতিসঙ্গে তুলাদ্রিতুঙ্গেঽপি মুদা…