Tag - shivastotrani in hindi and bengali

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Vedasaara Shivastava Stotram (Shankaraachaarya Virachito) Lyrics in Bengali

ৱেদসার শিৱস্তৱ স্তোত্রম (ছংকরাচার্য ৱিরচিতো) Lyrics in Bengali: ৱেদসার শিৱস্তৱ স্তোত্রম | (ছংকরাচার্য ৱিরচিতো) পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Shivastutih (Langeshvara Virachitaa) Lyrics in Bengali

শিৱস্তুতিঃ (লঙ্কেশ্ৱর ৱিরচিতা) Lyrics in Bengali: শিৱস্তুতিঃ (লঙ্কেশ্ৱর ৱিরচিতা) গলে কলিতকালিমঃ প্রকটিতেন্দুভালস্থলে ৱিনাটিতজটোত্করং রুচিরপাণিপাথোরুহে |...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Shivabhujanga Prayaata Stotram Lyrics in Bengali

শিৱভুজঙ্গ প্রযাত স্তোত্রম Lyrics in Bengali: শিৱভুজঙ্গ প্রযাত স্তোত্রম | গলদ্দানগণ্ডং মিলদ্ভৃঙ্গখণ্ডং চলচ্চারুশুণ্ডং জগত্রাণশৌণ্ডং | লসদ্দন্তকাণ্ডং...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Upamanyukrutam Shivastotram Lyrics in Bengali

উপমন্যুকৃতং শিৱস্তোত্রম Lyrics in Bengali: উপমন্যুকৃতং শিৱস্তোত্রম জয শঙ্কর পার্ৱতীপতে মৃড শংভো শশিখণ্ডমণ্ডন | মদনান্তক ভক্তৱত্সল প্রিযকৈলাস দযাসুধাংবুধে ||১||...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Shiva Shadakshara Stotram Lyrics in Bengali

শিৱষডক্ষর স্তোত্রম Lyrics in Bengali: শিৱষডক্ষর স্তোত্রম ওংকারং বিন্দুসংযুক্তং নিত্যং ধ্যাযন্তি যোগিনঃ | কামদং মোক্ষদং চৈৱ ওংকারায নমো নমঃ ||১|| নমন্তি ঋষযো...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Shivapanchakshara Stotram Lyrics in Bengali

শিৱপঞ্চাক্ষর স্তোত্রম Lyrics in Bengali: শিৱপঞ্চাক্ষর স্তোত্রম নাগেন্দ্রহারায ত্রিলোচনায ভস্মাংগরাগায মহেশ্ৱরায | নিত্যায শুদ্ধায দিগংবরায তস্মৈ নকারায নমঃ...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Shivamahimnah Stotram Lyrics in Bengali

শিৱমহিম্নঃ স্তোত্রম Lyrics in Bengali: পুষ্পদন্ত উৱাচ || মহিম্নঃ পারং তে পরমৱিদুষো যদ্যসদ্রুশী স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদৱসন্নাস্ত্ৱযি গিরঃ | অথা ৱাচ্যঃ সর্ৱঃ...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Ravanakrutam Shivatandava Stotram Lyrics in Bengali

রাৱণকৃতং শিৱতাণ্ডৱ স্তোত্রম Lyrics in Bengali: রাৱণকৃতং শিৱতাণ্ডৱ স্তোত্রম | জটাটৱী গলজ্জল প্রৱাহপাৱিত স্থলে গলে ৱলম্ব্য লম্বিতাং ভুজঙ্গ তুঙ্গ মালিকাং |...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Dvadasha Jyothirlinga Stotram Lyrics in Bengali

দ্ৱাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্রম Lyrics in Bengali: দ্ৱাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্রম | সৌরাষ্ট্রদেশে ৱিশদেঽতিরম্যে জ্যোতির্মযং চন্দ্র কলাৱতংসম | ভক্তিপ্রদানায...