Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shivastutih (Langeshvara Virachitaa) Lyrics in Bengali

Shivastutih (Langeshwara Virachitaa) in Bengali:

॥ শিৱস্তুতিঃ (লঙ্কেশ্ৱর ৱিরচিতা) ॥
শিৱস্তুতিঃ
(লঙ্কেশ্ৱর ৱিরচিতা)

গলে কলিতকালিমঃ প্রকটিতেন্দুভালস্থলে ৱিনাটিতজটোত্করং রুচিরপাণিপাথোরুহে |
উদঞ্চিতকপালকং জঘনসীম্নি সন্দর্শিতদ্ৱিপাজিনমনুক্ষণং কিমপি ধাম ৱন্দামহে ॥ ১ ॥

ৱৃষোপরি পরিস্ফুরদ্ধৱলধাম ধাম শ্রিযাং কুবেরগিরিগৌরিমপ্রভৱগর্ৱনির্ৱাসি তত |
ক্ৱচিত্পুনরুমাকুচোপচিতকুঙ্কুমৈ রঞ্জিতং গজাজিনৱিরাজিতং ৱৃজিনভঙ্গবীজং ভজে ॥ ২ ॥

উদিত্ৱরৱিলোচনত্রযৱিসুত্ৱরজ্যোতিষা কলাকরকলাকরৱ্যতিকরেণ চাহর্নিশম |
ষিকাসিতজটাটৱীৱিহরণোত্সৱপ্রোল্লসত্তরামরতরঙ্গিণীতরলচূডমীডে মৃডম ॥ ৩ ॥

ৱিহায কমলালযাৱিলসিতানি ৱিদ্যুন্নটীৱিডম্বনপটূনি মে ৱিহরণং ৱিধত্তাং মনঃ |
কপর্দিনি কুমুদ্ৱতীরমণখণ্ডচূডামণৌ কটীতটপটীভৱত্করটিচর্মণি ব্রহ্মণি ॥ ৪ ॥

ভৱদ্ভৱনদেহলীনিকটতুণ্ডদণ্ডাহতিত্রুটন্মুকুটকোটিমির্মঘৱদাদিমির্ভূযতে ৱ্রজেম
ভৱদন্তিকং প্রকৃতিমেত্য পৈশাচিকীং কিমিত্যমরসংপদঃ প্রমথনাথ নাথামহে ॥ ৫ ॥

ত্ৱদর্চনপরাযণপ্রমথকন্যকালুংঠিতপ্রসূনসফলদ্রুমং কমপি শৈলমাশাস্মহে |
অলং তটৱিতর্দিকাশযিতসিদ্ধসীমন্তীনীপ্রকীর্ণসুমনোমনোরমণমেরুণা মেরুণা ॥ ৬ ॥

ন জাতু হর যাতু মে ৱিষযদুর্ৱিলাসং মনো মনোভৱকথাঽস্তু মে ন চ মনোরথাতিথ্যভূঃ |
স্ফুরত্সুরতরঙ্গিণীতটকুটীরকোটৌ ৱসন্নযে শিৱ দিৱানিশং তৱ ভৱানি পূজাপরঃ ॥ ৭ ॥

ৱিভূষণসুরাপগাশুচিতরালৱালাৱলীৱলদ্ৱহলসী করপ্রকরসেকসংৱর্ধিতা |
মহেশ্ৱরসুরদ্রুমস্ফুরিতসজ্জটামঞ্জরী নিমজ্জনফলপ্রদা মম নু হন্ত ভূযাদিযম ॥ ৮ ॥

বহির্ৱিষযসঙ্গতিপ্রতিনিৱর্তিতাক্ষাৱলেঃ সমাধিকলিতাত্মনঃ পশুপতেরশেষাত্মনঃ |
শিরঃসুরসরিত্তটীকুটিলকল্পকল্পদ্রুমং নিশাকরকলামহং বটুৱিভৃশ্যমানাং ভজে ॥ ৯ ॥

ত্ৱদীযসুরৱাহিনীৱিমলৱারিধারাবলজ্জটাগহনগাহিনী মতিরিযং মম ক্রামতু |
উপোত্তমসরিত্তটীৱিটপিতাটৱী প্রোল্লসত্তপস্ৱিপরিষত্তুলামমলমল্লিকাভ প্রভো ॥ ১০ ॥

ইতি লঙ্কেশ্ৱরৱিরচিতা শিৱস্তুতিঃ সংপূর্ণা ॥

Also Read:

Shivastutih (Langeshvara Virachitaa) Stuti Lyrics in Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Shivastutih (Langeshvara Virachitaa) Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top