Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: shivastotrani in bengali

অচ্যুতাষ্টকং Lyrics in Bengali: ॥ অচ্যুতাষ্টকং ॥ অচ্যুতং কেশবং রামনারায়ণং কৃষ্ণদামোদরং বাসুদেবং হরিম্ । শ্রীধরং মাধবং গোপিকাবল্লভং জানকীনায়কং রামচন্দ্রং ভজে ॥ ১॥ অচ্যুতং কেশবং সত্যভামাধবং মাধবং শ্রীধরং…

অচ্যুতাষ্টকম্ ৪ Lyrics in Bengali: অচ্যুতাষ্টকম্ ৪ অচ্যুতাচ্যুত হরে পরমাত্মন্ রাম কৃষ্ণ পুরুষোত্তম বিষ্ণো । বাসুদেব ভগবন্ননিরুদ্ধ শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ১॥ বিশ্বমঙ্গল বিভো জগদীশ নন্দনন্দন নৃসিংহ…

চন্দ্রশেখর অষ্টক স্তোত্রম Lyrics in Bengali: চন্দ্রশেখরাষ্টকস্তোত্রম | চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর পাহি মাম | চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম ||১|| রত্নসানুশরাসনং রজতাদ্রিশৃঙ্গনিকেতনং সিঞ্জিনীকৃতপন্নগেশ্ৱরমচ্যুতাননসাযকম | ক্ষিপ্রদগ্ধপুরত্রযং ত্রিদিৱালযৈরভিৱন্দিতং চন্দ্রশেখরমাশ্রযে…

অপমৃত্যুহরং মহামৃত্যুঞ্জয স্তোত্রম Lyrics in Bengali: অপমৃত্যুহরং মহামৃত্যুঞ্জয স্তোত্রম | ঔম অস্য শ্রীমহামৃত্যঞ্জযস্তোত্রমন্ত্রস্য শ্রীমার্কণ্ডেয ঋষিঃ, অনুষ্টুপ ছন্দঃ, শ্রীমৃত্যুঞ্জযো দেৱতা, গৌরী শক্তিঃ, মম সর্ৱারিষ্টসমস্তমৃত্যুশান্ত্যর্থং সকলৈশ্ৱর্যপ্রাপ্ত্যর্থং চ জপে ৱিনিযোগঃ…

অর্ধনারী নটেশ্ৱর স্তোত্রম Lyrics in Bengali: অর্ধনারীনটেশ্ৱরস্তোত্রম | চাংপেযগৌরার্ধশরীরকাযৈ কর্পূরগৌরার্ধশরীরকায | ধম্মিল্লকাযৈ চ জটাধরায নমঃ শিৱযৈ চ নমঃ শিৱায ||১|| কস্তূরিকাকুঙ্কুমচর্চিতাযৈ চিতারজঃপুঞ্জৱিচর্চিতায | কৄতস্মরাযৈ ৱিকৄতস্মরায নমঃ শিৱাযৈ…

মৃত্যুঞ্জয মানস পূজা স্তোত্রম Lyrics in Bengali: মৃত্যুঞ্জযমানসপূজাস্তোত্রম | কৈলাসে কমনীযরত্নখচিতে কল্পদ্রুমূলে স্থিতং কর্পূরস্ফটিকেন্দুসুন্দরতনুং কাত্যাযনীসেৱিতম | গঙ্গাতুঙ্গতরঙ্গরঞ্জিত জটাভারং কৃপাসাগরং কণ্ঠালঙ্কৃতশেষভূষণমমুং মৃত্যুঞ্জযং ভাৱযে ||১|| আগত্য মৃত্যুঞ্জয চন্দ্রমৌলে ৱ্যাঘ্রাজিনালঙ্কৃত…

ৱেদসার শিৱস্তৱ স্তোত্রম (ছংকরাচার্য ৱিরচিতো) Lyrics in Bengali: ৱেদসার শিৱস্তৱ স্তোত্রম | (ছংকরাচার্য ৱিরচিতো) পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং ৱসানং ৱরেণ্যম | জটাজূটমধ্যে স্ফুরদ্গাঙ্গৱারিং মহাদেৱমেকং স্মরামি…

শিৱস্তুতিঃ (লঙ্কেশ্ৱর ৱিরচিতা) Lyrics in Bengali: শিৱস্তুতিঃ (লঙ্কেশ্ৱর ৱিরচিতা) গলে কলিতকালিমঃ প্রকটিতেন্দুভালস্থলে ৱিনাটিতজটোত্করং রুচিরপাণিপাথোরুহে | উদঞ্চিতকপালকং জঘনসীম্নি সন্দর্শিতদ্ৱিপাজিনমনুক্ষণং কিমপি ধাম ৱন্দামহে || ১|| ৱৃষোপরি পরিস্ফুরদ্ধৱলধাম ধাম শ্রিযাং…

শিৱভুজঙ্গ প্রযাত স্তোত্রম Lyrics in Bengali: শিৱভুজঙ্গ প্রযাত স্তোত্রম | গলদ্দানগণ্ডং মিলদ্ভৃঙ্গখণ্ডং চলচ্চারুশুণ্ডং জগত্রাণশৌণ্ডং | লসদ্দন্তকাণ্ডং ৱিপদ্ভঙ্গচণ্ডং শিৱপ্রেমপিণ্ডং ভজে ৱক্রতুণ্ডম||১|| অনাদ্যন্তমাদ্যং পরন্তত্ত্ৱমর্থং চিদাকারমেকং তুরীযং ত্ৱমেযম | হরিব্রহ্মমৃগ্যং…

শিৱষডক্ষর স্তোত্রম Lyrics in Bengali: শিৱষডক্ষর স্তোত্রম ওংকারং বিন্দুসংযুক্তং নিত্যং ধ্যাযন্তি যোগিনঃ | কামদং মোক্ষদং চৈৱ ওংকারায নমো নমঃ ||১|| নমন্তি ঋষযো দেৱা নমন্ত্যপ্সরসাং গণাঃ | নরা…