Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shri Bhujangaprayatashtakamlyrics in English

śrībhujaṅgaprayātāṣṭakam Lyrics in English: sudhadhamanaijadharadharavenum karagrairudagrairativyagrasilaih । sada purayamscarayangovaruthanpurah pradurastam mamabhiravirah ॥ 1॥ yasodayasodanadaksambujaksa pratipapramada prahanapravina । nijapangasangodbhavanangagopanganapanganrtyanganibhutadeha ॥ 2॥ sada radhikaradhikasadhakartha pratapaprasadaprabho krsnadeva । anangikrtanangasevyantaranga pravistapratapaghahrnme…