Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shri Govardhan Ashtakam 2 text in English

Home /

śrīgovardhanāṣṭakam 2 Lyrics in English: dvitiyam govardhanastakam srigovardhanaya namah । nilastambhojjvalarucibharairmandite bahudande chatracchayam dadhadaghariporlabdhasaptahavasah । dharapataglapitamanasam raksita gokulanam krsnapreyan prathayatu sada sarma govardhano nah ॥ 1॥ bhito…