Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Ardhanareeshwara Ashtaka Text in English

Home /

ardhanārīśvarāṣṭakam Lyrics in English: ambhodharasyamalakuntalayai tatitprabhatamrajatadharaya । nirisvarmyai nikhilesvaraya namah sivayai ca namah sivaya ॥ 1॥ pradiptaratnojvalakundalayai sphuranmahapannagabhusanaya । sivapriyayai ca sivapriyaya namah sivayai ca namah sivaya…