Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Deva Raja Ashtakam Text in English

Home /

śrīdevarājāṣṭakam Lyrics in English: devarajastakam (kancyam varadaraja ksetre) namaste hastisailesa srimannambujalocana । saranam tvam prapanno’smi pranatartiharacyuta ॥ 1॥ samastapranisantranapravinakarunolbanah । vilasantu kataksaste mayyasmin jagatam pate ॥ 2॥…