Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Krishna Slokam in Malayalam

Home /

Sri Krishna Stotrams – Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Lyrics in Malayalam: പല്ലവി: ഗംധമു പുയ്യരുഗാ പന്നീരു ഗംധമു പുയ്യരുഗാ അനു പല്ലവി: അംദമയിന യദുനംദനുപൈ കുംദരദന ലിരവൊംദഗ പരിമള ||ഗംധമു|| തിലകമു ദിദ്ദരുഗാ…