Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Stotrams Lyrics in Malayalam

Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Lyrics in Malayalam:

പല്ലവി:
ഗംധമു പുയ്യരുഗാ പന്നീരു
ഗംധമു പുയ്യരുഗാ

അനു പല്ലവി:
അംദമയിന യദുനംദനുപൈ
കുംദരദന ലിരവൊംദഗ പരിമള ||ഗംധമു||

തിലകമു ദിദ്ദരുഗാ കസ്തൂരി തിലകമു ദിദ്ദരുഗാ
കലകലമനു മുഖകളഗനി സൊക്കുചു
ബലുകുല നമൃതമു ലൊലികെഡു സ്വാമികി ||ഗംധമു||

ചേലമു ഗട്ടരുഗാ ബംഗാരു ചേലമു ഗട്ടരുഗാ
മാലിമിതോ ഗോപാലബാലുലതോ
നാല മേപിന വിശാലനയനുനികി ||ഗംധമു||

ഹാരതുലെത്തരുഗാ മുത്യാല ഹാരതുലെത്തരുഗാ
നാരീമണുലകു വാരമു യൗവന
വാരക യൊസഗെഡു വാരിജാക്ഷുനികി ||ഗംധമു||

പൂജലു സേയരുഗാ മനസാര പൂജലു സേയരുഗാ
ജാജുലു മരി വിരജാജുലു ദവനമു
രാജിത ത്യാഗരാജ നുതുനികി ||ഗംധമു||

Also Read:

Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Stotrams / Sri Krishna Stotrams in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Stotrams Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top