Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Stotrams Malayalam

Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Stotrams Lyrics in Malayalam

Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Lyrics in Malayalam: പല്ലവി: ഗംധമു പുയ്യരുഗാ പന്നീരു ഗംധമു പുയ്യരുഗാ അനു പല്ലവി: അംദമയിന യദുനംദനുപൈ കുംദരദന ലിരവൊംദഗ പരിമള ||ഗംധമു|| തിലകമു ദിദ്ദരുഗാ കസ്തൂരി തിലകമു ദിദ്ദരുഗാ കലകലമനു മുഖകളഗനി സൊക്കുചു ബലുകുല നമൃതമു ലൊലികെഡു സ്വാമികി ||ഗംധമു|| ചേലമു ഗട്ടരുഗാ ബംഗാരു ചേലമു ഗട്ടരുഗാ മാലിമിതോ ഗോപാലബാലുലതോ നാല മേപിന വിശാലനയനുനികി ||ഗംധമു|| ഹാരതുലെത്തരുഗാ മുത്യാല ഹാരതുലെത്തരുഗാ നാരീമണുലകു വാരമു യൗവന വാരക യൊസഗെഡു വാരിജാക്ഷുനികി ||ഗംധമു|| […]

Scroll to top