Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: swami vivekAnandhar

Home /

शिवस्तोत्रम.ह lyrics in Marathi: ॐ नमः शिवाय. निखिलभुवनजन्मस्थमभङ्गप्ररोहाः अकलितमहिमानः कल्पिता यत्र तस्मिन.ह . सुविमलगगनाभे ईशसंस्थे.अप्यनीशे मम भवतु भवे.अस्मिन.ह भासुरो भावबन्धः .. निहतनिखिलमोहे.अधीशता यत्र रूढा प्रकटितपरप्रेम्ना यो महादेव…