Tag - Upashanty Ashtakam Text in Gujarati

Ashtaka

Upashantyashtakam Lyrics in Gujarati | ઉપશાન્ત્યષ્ટકમ્

ઉપશાન્ત્યષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: અનુપાસાદિતસુગુરોરવિચારિતવેદશીર્ષતત્ત્વસ્ય । કથમુપશાન્તિઃ સ્યાદ્ભો સતતં સત્સઙ્ગરહિતસ્ય ॥ ૧॥ અન્નમયાદિષુ પઞ્ચસ્વહમ્મતિં...