Tag - Vemana Padyalu in Malayalam

Slokas

Vemana Satakam Lyrics in Malayalam | Vemana Padyalu

Vemana Satakam was Written by yogi vemana. Vemana Satakam Lyrics in Malayalam: തലപുലോന ഗലുഗു ദാ ദൈവമേ പ്രൊദ്ദു തലചി ചൂഡനതകു തത്വമഗുനു വൂറകുംഡ നേര്വുനുത്തമ...