Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Tarastotram Athava Tarashtakam Lyrics in Tamil | தாராஸ்தோத்ரம் அத²வா தாராஷ்டகம்

தாராஸ்தோத்ரம் அத²வா தாராஷ்டகம் Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।
மாதர்நீலஸரஸ்வதி ப்ரணமதாம் ஸௌபா⁴க்³யஸம்பத்ப்ரதே³
ப்ரத்யாலீட⁴பத³ஸ்தி²தே ஶவஹ்ருʼதி³ ஸ்மேராநநாம்போ⁴ருஹே ।
பு²ல்லேந்தீ³வரலோசநே த்ரிநயநே கர்த்ரீகபாலோத்பலே க²ங்க³ம்
சாத³த⁴தீ த்வமேவ ஶரணம் த்வாமீஶ்வரீமாஶ்ரயே ॥ 1॥

வாசாமீஶ்வரி ப⁴க்திகல்பலதிகே ஸர்வார்த²ஸித்³தி⁴ஶ்வரி
க³த்³யப்ராக்ருʼதபத்³யஜாதரசநாஸர்வார்த²ஸித்³தி⁴ப்ரதே³ ।
நீலேந்தீ³வரலோசநத்ரயயுதே காருண்யவாராந்நிதே⁴
ஸௌபா⁴க்³யாம்ருʼதவர்த⁴நேந க்ருʼபயாஸிஞ்ச த்வமஸ்மாத்³ருʼஶம் ॥ 2॥

க²ர்வே க³ர்வஸமூஹபூரிததநோ ஸர்பாதி³வேஷோஜ்வலே
வ்யாக்⁴ரத்வக்பரிவீதஸுந்த³ரகடிவ்யாதூ⁴தக⁴ண்டாங்கிதே ।
ஸத்³ய:க்ருʼத்தக³லத்³ரஜ:பரிமிலந்முண்ட³த்³வயீமூர்த்³த⁴ஜ-
க்³ரந்தி²ஶ்ரேணிந்ருʼமுண்ட³தா³மலலிதே பீ⁴மே ப⁴யம் நாஶய ॥ 3॥

மாயாநங்க³விகாரரூபலலநாபி³ந்த்³வர்த்³த⁴சந்த்³ராம்பி³கே
ஹும்ப²ட்காரமயி த்வமேவ ஶரணம் மந்த்ராத்மிகே மாத்³ருʼஶ: ।
மூர்திஸ்தே ஜநநி த்ரிதா⁴மக⁴டிதா ஸ்தூ²லாதிஸூக்ஷ்மா
பரா வேதா³நாம் நஹி கோ³சரா கத²மபி ப்ராஜ்ஞைர்நுதாமாஶ்ரயே ॥ 4॥

த்வத்பாதா³ம்பு³ஜஸேவயா ஸுக்ருʼதிநோ க³ச்ச²ந்தி ஸாயுஜ்யதாம்
தஸ்யா: ஶ்ரீபரமேஶ்வரத்ரிநயநப்³ரஹ்மாதி³ஸாம்யாத்மந: ।
ஸம்ஸாராம்பு³தி⁴மஜ்ஜநே படுதநுர்தே³வேந்த்³ரமுக்²யாஸுராந்
மாதஸ்தே பத³ஸேவநே ஹி விமுகா²ந் கிம் மந்த³தீ:⁴ ஸேவதே ॥ 5॥

மாதஸ்த்வத்பத³பங்கஜத்³வயரஜோமுத்³ராங்ககோடீரிணஸ்தே
தே³வா ஜயஸங்க³ரே விஜயிநோ நி:ஶங்கமங்கே க³தா: ।
தே³வோঽஹம் பு⁴வநே ந மே ஸம இதி ஸ்பர்த்³தா⁴ம் வஹந்த: பரே
தத்துல்யாம் நியதம் யதா² ஶஶிரவீ நாஶம் வ்ரஜந்தி ஸ்வயம் ॥ 6॥

த்வந்நாமஸ்மரணாத்பலாயநபராந்த்³ரஷ்டும் ச ஶக்தா ந தே
பூ⁴தப்ரேதபிஶாசராக்ஷஸக³ணா யக்ஷஶ்ச நாகா³தி⁴பா: ।
தை³த்யா தா³நவபுங்க³வாஶ்ச க²சரா வ்யாக்⁴ராதி³கா ஜந்தவோ
டா³கிந்ய: குபிதாந்தகஶ்ச மநுஜாந் மாத: க்ஷணம் பூ⁴தலே ॥ 7॥

லக்ஷ்மீ: ஸித்³தி⁴க³ணஶ்ச பாது³கமுகா:² ஸித்³தா⁴ஸ்ததா² வைரிணாம்
ஸ்தம்ப⁴ஶ்சாபி வராங்க³நே க³ஜக⁴டாஸ்தம்ப⁴ஸ்ததா² மோஹநம் ।
மாதஸ்த்வத்பத³ஸேவயா க²லு ந்ருʼணாம் ஸித்³த்⁴யந்தி தே தே கு³ணா:
க்லாந்த: காந்தமநோப⁴வோঽத்ர ப⁴வதி க்ஷுத்³ரோঽபி வாசஸ்பதி: ॥ 8॥

தாராஷ்டகமித³ம் புண்யம் ப⁴க்திமாந் ய: படே²ந்நர: ।
ப்ராதர்மத்⁴யாஹ்நகாலே ச ஸாயாஹ்நே நியத: ஶுசி: ॥ 9॥

லப⁴தே கவிதாம் வித்³யாம் ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²வித்³ப⁴வேத்
லக்ஷ்மீமநஶ்வராம் ப்ராப்ய பு⁴க்த்வா போ⁴கா³ந்யதே²ப்ஸிதாந் ।
கீர்திம் காந்திம் ச நைருஜ்யம் ப்ராப்யாந்தே மோக்ஷமாப்நுயாத் ॥ 10॥

॥ இதி ஶ்ரீநீலதந்த்ரே தாராஸ்தோத்ரம் அத²வா தாராஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Tarastotram Athava Tarashtakam Lyrics in Tamil | தாராஸ்தோத்ரம் அத²வா தாராஷ்டகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top