Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Vallabhasharana Ashtakam Lyrics in Punjabi

Vallabhasharana Ashtakam Lyrics in Punjabi

88 Views

Vallabhasharanashtakam Text in Punjabi:

ਵਲ੍ਲਭਸ਼ਰਣਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਨਿਃਸਾਧਨਜਨੋਦ੍ਧਾਰਕਰਣਪ੍ਰਕਟੀਕਤਃ ।
ਗੋਕੁਲੇਸ਼ਸ੍ਵਰੂਪਃ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਸ਼੍ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ॥ ੧॥

ਭਜਨਾਨਨ੍ਦਦਾਨਾਰ੍ਥਂ ਪੁਸ਼੍ਟਿਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ।
ਕਰੁਣਾਵਰਣੀਯਃ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਃ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ॥ ੨॥

ਸ੍ਵਾਮਿਨੀਭਾਵਸਂਯੁਕ੍ਤਭਗਵਦ੍ਭਾਵਭਾਵਿਤਃ ।
ਅਤ੍ਯਲੌਕਿਕਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਃ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ॥ ੩॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਵਦਨਾਨਨ੍ਦੋ ਵਿਯੋਗਾਨਲਮੂਰ੍ਤਿਮਾਨ੍ ।
ਭਕ੍ਤਿਮਾਰ੍ਗਾਬ੍ਜਭਾਨੁਃ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਃ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ॥ ੪॥

ਰਾਸਲੀਲਾਰਸਭਰਸਮਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਾऽਖਿਲਾਙ੍ਗਭਤ੍ ।
ਭਾਵਰੂਪਾਖਿਲਾਙ੍ਗਃ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਃ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ॥ ੫॥

ਸ਼੍ਰੀਭਾਗਵਤਭਾਵਾਰ੍ਥਾਵਿਰ੍ਭਾਵਾਰ੍ਥਾਨਤਾਰਿਤਃ ।
ਸ੍ਵਾਮਿਸਨ੍ਤੋਸ਼ਹੇਤੁਃ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਃ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ॥ ੬॥

ਵਲ੍ਲਾਵੀਵਲ੍ਲਾਭਾਤਃਸ੍ਥਲੀਲਾਨੁਭਵਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਅਨ੍ਯਾਸ੍ਫੁਰਣਰੂਪਃ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਃ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ॥ ੭॥

ਜਿਤਾਮ੍ਭੋਜਪਦਾਮ੍ਭੋਜਵਿਭੂਸ਼ਿਤਵਸੁਨ੍ਧਰਃ ।
ਸਦਾ ਗੋਵਰ੍ਧਨਸ੍ਥਃ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਃ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ॥ ੮॥

ਅਨਨ੍ਯਸ੍ਤਨ੍ਮਨਾ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪਠੇਦ੍ਯਃ ਸ਼ਰਣਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ।
ਸ ਲਭੇਤ੍ਸਾਧਨਾਭਾਵਯੁਕ੍ਤੋऽਪ੍ਯੇਤਤ੍ਪਦਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਰਾਯਜੀਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਸ਼ਰਣਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *