108 - Shatanamavali

Vastupuru Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Vastu Purusha Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

॥ vastupurusanamavalih ॥
Om vastu purusaya namah । mahakayaya । krsnangaya । arunaksaya ।
vastraikadharanaya । dvibahave । vajradehaya । surasurakaraya । ekavaktraya ।
barbarangaya namah ॥ 10 ॥

Om durdharaya । vibhracchmasrusisiroruhaya । aisanyasthitamastakaya ।
kruddhaya । kūrparikrtajanudvayaya । krtanjaliputaya । kalyanaya ।
adhovaktraya । sivanetrodbhavaya । ghorarūpaya namah ॥ 20 ॥

Om vastusastradhipataye namah । catuhsasthimanḍaladhyaksaya ।
dharanisutaya । balipriyaya । raktakesaya । vastumanḍalamadhyagaya ।
vastudevaya । trailokyaraksakaya । tratre । varadaya namah ॥ 30 ॥

Om vanchitarthapradaya । bhaktanamabhayankaraya । bhaktavatsalaya ।
subhaya । homarcanapritaya । prabhave । audumbarasamitpriyaya ।
maricyannapriyamanasaya । dikpalakaparibhūsitaya ।
grhanirmanasahayakaya namah ॥ 40 ॥

Om grhadosanivartakaya namah । kulisayudhabhūsanaya ।
krsnavastradharaya । ayurbalayasodaya । masabalipriyaya ।
dirghanetraya । nidrapriyaya । daridryaharanaya । sukhasayanadaya ।
saubhagyadaya namah ॥ 50 ॥

Om vastospataye namah । sarvagamastutaya । sarvamangalaya ।
vastupurusaya namah ॥ 54 ॥

iti vastupurusanamavalih samapta ।

Also Read 54 Names of Vastu Purusha:

Vastupuru Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment