Ganesh Stotram

Vinayagane Vinai Theerpavane Lyrics in English

Ganesh Bhajans: Vinayagane Vinai Theerpavane Lyrics in Tamil:

Vinayagane vinay theerpavane
Vinayagane vinay theerpavane
meLa mugathonae gnana (nyana)mudhalvanae
Vinayagane vinay theerpavane

Gunanidhiye guruvae charanammmmmm aaaaaaaaaa
Gunanidhiye guruvae charanam
kuraigal kalaiya ithuve tharoonam
kuraigal kalaiya ithuve tharoonam

Vinayagane vinay theerpavane
meLa mugathonae gnana (nyana) mudhalvanae
Vinayagane vinay theerpavane

Umapatheeya ulagam endrai
Oru suth’thinilley palamum vandhai
Umapatheeya ulagam endrai
Oru suth’thinilley palamum vandhai
Gananaathane Mang’ganiyai undai aaaaaaaa
Gananaathane Mang’ganiyai undai
Kadirvelavanin karuth’thil ninrai
Kadirvelavanin karuth’thil ninrai
vinaayaganae vinai theerpavanae
meLa mugathonae gnana (nyana) mudhalvanae
vinaayaganae vinai theerpavanae

Add Comment

Click here to post a comment