Ashtaka

Yamunashtakam 5 Lyrics in Gujarati | River Yamunashtaka

River Shri Yamuna Ashtakam 5 Lyrics in Gujarati:

યા ગોકુલાગમનસમ્ભ્રમદત્તમાર્ગા
કૃષ્ણાય શૌરિમુદકૈરવિભાવયન્તી ।
સ્રષ્ટું તદઙ્ઘ્રિકમલેઽભવદુત્તરઙ્ગા
સા મન્મનોરથશતં યમુના વિધત્તામ્ ॥ ૧॥

યા નન્દસૂનુમુરલીરવલીલયોદ્યદ્-
ભાવપ્રભાવગલદશ્રુપરાગમઙ્ઘ્રિમ્ ।
ઉન્મીલિતાબ્જનયનાઽસ્પૃશદૂર્મિદોર્ભિઃ
સા મન્મનોરથશતં યમુના વિધત્તામ્ ॥ ૨॥

યા ગોકુલેશમુષિતાંશુકલજ્જિતાન્ત-
રાકણ્ઠમગ્નનવનન્દકુમારિકાણામ્ ।
કમ્પોદ્ગમં વિદધતી ન વિલમ્બમૈચ્છત્
સા મન્મનોરથશતં યમુના વિધત્તામ્ ॥ ૩॥

યા રાધિકાઽધરપયોધરકામુકાય
તસ્મૈ નિકુઞ્ચનિલયં સ્વકરૈશ્ચકાર ।
સ્વચ્છોચિતાતિમૃદુવાલુકભૂવિતાનં
સા મન્મનોરથશતં યમુના વિધત્તામ્ ॥ ૪॥

યા રાસકેલિજનિતશ્રમહારિવારિ-
ક્રીડાસુ ઘોષવનિતોચ્છલદમ્બુરાશિઃ ।
નન્દાત્મજં સુખયતિ સ્મ કૃતાભિષેકં
સા મન્મનોરથશતં યમુના વિધત્તામ્ ॥ ૫॥

યા ચઞ્ચદઞ્ચલદૃશઃ સભયં વ્રજસ્ત્રીઃ
પીનોન્નતસ્તનતટીઃ પરિરભ્ય મન્દમ્ ।
પારે નયન્તમુપલક્ષ્ય હરિં સમાસીત્
સા મન્મનોરથશતં યમુના વિધત્તામ્ ॥ ૬॥

યા વિભ્રમદ્ભ્રમરપઙ્ક્તિતદઙ્ગસઙ્ગ-
લગ્નાઙ્ગરાગરુચિરદ્યુતિદામનેત્રી ।
તત્પાદપઙ્કજરજોપચિતાઙ્ગદાત્રી
સા મન્મનોરથશતં યમુના વિધત્તામ્ ॥ ૭॥

યા સેવિતાઽનિશમશેષજનૈર્વ્રજેશ-
પાદામ્બુજેઽતિરતિમાશુ દદાતિ તેભ્યઃ ।
સંસ્તૂયતે શિવવિરઞ્ચિમુનીન્દ્રવર્યૈઃ
સા મન્મનોરથશતં યમુના વિધત્તામ્ ॥ ૮॥

ઉક્તં મયાઽષ્ટકમિદં તવ સૂરસૂતે
યઃ સાદરં ત્વયિ મનઃ પ્રપઠેન્નિધાય ।
તસ્યાચલા વ્રજપતૌ રતિરાવિરાસ્તાં
નિત્યં પ્રસીદ મયિ દેવકિનન્દનેઽપિ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીદેવકીનન્દનકૃતં યમુનાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।