Hanuman Stotras

1000 Names of God Hanuman Hindi and English Mantra

1) – ॐ हनुमते नमः। – Om Hanumate Namah।
2) – ॐ श्रीप्रदाय नमः। – Om Shripradaya Namah।
3) – ॐ वायुपुत्राय नमः। – Om Vayuputraya Namah।
4) – ॐ रुद्राय नमः। – Om Rudraya Namah।
5) – ॐ अनघाय नमः। – Om Anaghaya Namah।
6) – ॐ अजराय नमः। – Om Ajaraya Namah।
7) – ॐ अमृत्यवे नमः। – Om Amrityave Namah।
8) – ॐ वीरवीराय नमः। – Om Viraviraya Namah।
9) – ॐ ग्रामवासाय नमः। – Om Gramavasaya Namah।
10) – ॐ जनाश्रयाय नमः। – Om Janashrayaya Namah।
11) – ॐ धनदाय नमः। – Om Dhanadaya Namah।
12) – ॐ निर्गुणाय नमः। – Om Nirgunaya Namah।
13) – ॐ अकायाय नमः। – Om Akayaya Namah।
14) – ॐ वीराय नमः। – Om Viraya Namah।
15) – ॐ निधिपतये नमः। – Om Nidhipataye Namah।
16) – ॐ मुनये नमः। – Om Munaye Namah।
17) – ॐ पिङ्गालक्षाय नमः। – Om Pingalakshaya Namah।
18) – ॐ वरदाय नमः। – Om Varadaya Namah।
19) – ॐ वाग्मिने नमः। – Om Vagmine Namah।
20) – ॐ सीताशोकविनाशनाय नमः। – Om Sitashokavinashanaya Namah।
21) – ॐ शिवाय नमः। – Om Shivaya Namah।
22) – ॐ सर्वस्मै नमः। – Om Sarvasmai Namah।
23) – ॐ परस्मै नमः। – Om Parasmai Namah।
24) – ॐ अव्यक्ताय नमः। – Om Avyaktaya Namah।
25) – ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः। – Om Vyaktavyaktaya Namah।
26) – ॐ रसाधराय नमः। – Om Rasadharaya Namah।
27) – ॐ पिङ्गकेशाय नमः। – Om Pingakeshaya Namah।
28) – ॐ पिङ्गरोम्णे नमः। – Om Pingaromne Namah।
29) – ॐ श्रुतिगम्याय नमः। – Om Shrutigamyaya Namah।
30) – ॐ सनातनाय नमः। – Om Sanatanaya Namah।
31) – ॐ अनादये नमः। – Om Anadaye Namah।
32) – ॐ भगवते नमः। – Om Bhagawate Namah।
33) – ॐ देवाय नमः। – Om Devaya Namah।
34) – ॐ विश्वहेतवे नमः। – Om Vishvahetave Namah।
35) – ॐ निरामयाय नमः। – Om Niramayaya Namah।
36) – ॐ आरोग्यकर्त्रे नमः। – Om Arogyakartre Namah।
37) – ॐ विश्वेशाय नमः। – Om Vishveshaya Namah।
38) – ॐ विश्वनाथाय नमः। – Om Vishvanathaya Namah।
39) – ॐ हरीश्वराय नमः। – Om Harishwaraya Namah।
40) – ॐ भर्गाय नमः। – Om Bhargaya Namah।
41) – ॐ रामाय नमः। – Om Ramaya Namah।
42) – ॐ रामभक्ताय नमः। – Om Ramabhaktaya Namah।
43) – ॐ कल्याणप्रकृतये नमः। – Om Kalyanaprakritaye Namah।
44) – ॐ स्थिराय नमः। – Om Sthiraya Namah।
45) – ॐ विश्वम्भराय नमः। – Om Vishvambharaya Namah।
46) – ॐ विश्वमूर्तये नमः। – Om Vishvamurtaye Namah।
47) – ॐ विश्वाकाराय नमः। – Om Vishvakaraya Namah।
48) – ॐ विश्वपाय नमः। – Om Vishvapaya Namah।
49) – ॐ विश्वात्मने नमः। – Om Vishvatmane Namah।
50) – ॐ विश्वसेव्याय नमः। – Om Vishvasevyaya Namah।

51) – ॐ विश्वस्मै नमः। – Om Vishvasmai Namah।
52) – ॐ विश्वहराय नमः। – Om Vishvaharaya Namah।
53) – ॐ रवये नमः। – Om Ravaye Namah।
54) – ॐ विश्वचेष्टाय नमः। – Om Vishvacheshtaya Namah।
55) – ॐ विश्वगम्याय नमः। – Om Vishvagamyaya Namah।
56) – ॐ विश्वध्येयाय नमः। – Om Vishvadhyeyaya Namah।
57) – ॐ कलाधराय नमः। – Om Kaladharaya Namah।
58) – ॐ प्लवङ्गमाय नमः। – Om Plavangamaya Namah।
59) – ॐ कपिश्रेष्ठाय नमः। – Om Kapishreshthaya Namah।
60) – ॐ ज्येष्ठाय नमः। – Om Jyeshthaya Namah।
61) – ॐ वैद्याय नमः। – Om Vaidyaya Namah।
62) – ॐ वनेचराय नमः। – Om Vanecharaya Namah।
63) – ॐ बालाय नमः। – Om Balaya Namah।
64) – ॐ वृद्धाय नमः। – Om Vriddhaya Namah।
65) – ॐ यूने नमः। – Om Yune Namah।
66) – ॐ तत्त्वाय नमः। – Om Tattvaya Namah।
67) – ॐ तत्त्वगम्याय नमः। – Om Tattvagamyaya Namah।
68) – ॐ सख्ये नमः। – Om Sakhye Namah।
69) – ॐ अजाय नमः। – Om Ajaya Namah।
70) – ॐ अञ्जनासूनवे नमः। – Om Anjanasunave Namah।
71) – ॐ अव्यग्राय नमः। – Om Avyagraya Namah।
72) – ॐ ग्रामख्याताय नमः। – Om Gramakhyataya Namah।
73) – ॐ धराधराय नमः। – Om Dharadharaya Namah।
74) – ॐ भूर्लोकाय नमः। – Om Bhurlokaya Namah।
75) – ॐ भुवर्लोकाय नमः। – Om Bhuvarlokaya Namah।
76) – ॐ स्वर्लोकाय नमः। – Om Swarlokaya Namah।
77) – ॐ महर्लोकाय नमः। – Om Maharlokaya Namah।
78) – ॐ जनलोकाय नमः। – Om Janalokaya Namah।
79) – ॐ तपोलोकाय नमः। – Om Tapolokaya Namah।
80) – ॐ अव्ययाय नमः। – Om Avyayaya Namah।
81) – ॐ सत्याय नमः। – Om Satyaya Namah।
82) – ॐ ओंकारगम्याय नमः। – Om Omkaragamyaya Namah।
83) – ॐ प्रणवाय नमः। – Om Pranavaya Namah।
84) – ॐ व्यापकाय नमः। – Om Vyapakaya Namah।
85) – ॐ अमलाय नमः। – Om Amalaya Namah।
86) – ॐ शिवधर्मप्रतिष्ठात्रे नमः। – Om Shivadharmapratishthatre Namah।
87) – ॐ रामेष्टाय नमः। – Om Rameshtaya Namah।
88) – ॐ फाल्गुनप्रियाय नमः। – Om Phalgunapriyaya Namah।
89) – ॐ गोष्पदीकृतवारीशाय नमः। – Om Goshpadikritavarishaya Namah।
90) – ॐ पूर्णकामाय नमः। – Om Purnakamaya Namah।
91) – ॐ धरापतये नमः। – Om Dharapataye Namah।
92) – ॐ रक्षोघ्नाय नमः। – Om Rakshoghnaya Namah।
93) – ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः। – Om Pundarikakshaya Namah।
94) – ॐ शरणागतवत्सलाय नमः। – Om Sharanagatavatsalaya Namah।
95) – ॐ जानकीप्राणदात्रे नमः। – Om Janakipranadatre Namah।
96) – ॐ रक्षःप्राणापहारकाय नमः। – Om Rakshahpranapaharakaya Namah।
97) – ॐ पूर्णाय नमः। – Om Purnaya Namah।
98) – ॐ सत्यायः नमः। – Om Satyaya Namah।
99) – ॐ पीतवाससे नमः। – Om Pitavasase Namah।
100) – ॐ दिवाकरसमप्रभाय नमः। – Om Diwakarasamaprabhaya Namah।

101) – ॐ देवोद्यानविहारिणे नमः। – Om Devodyanaviharine Namah।
102) – ॐ देवताभयभञ्जनाय नमः। – Om Devatabhayabhanjanaya Namah।
103) – ॐ भक्तोदयाय नमः। – Om Bhaktodayaya Namah।
104) – ॐ भक्तलब्धाय नमः। – Om Bhaktalabdhaya Namah।
105) – ॐ भक्तपालनतत्पराय नमः। – Om Bhaktapalanatatparaya Namah।
106) – ॐ द्रोणहर्त्रे नमः। – Om Dronahartre Namah।
107) – ॐ शक्तिनेत्रे नमः। – Om Shaktinetre Namah।
108) – ॐ शक्तिराक्षसमारकाय नमः। – Om Shaktirakshasamarakaya Namah।
109) – ॐ अक्षघ्नाय नमः। – Om Akshaghnaya Namah।
110) – ॐ रामदूताय नमः। – Om Ramadutaya Namah।
111) – ॐ शाकिनीजीवहारकाय नमः। – Om Shakinijivaharakaya Namah।
112) – ॐ बुबुकारहतारातये नमः। – Om Bubukarahatarataye Namah।
113) – ॐ गर्वपर्वतप्रमर्दनाय नमः। – Om Garvaparvatamardanaya Namah।
114) – ॐ हेतवे नमः। – Om Hetave Namah।
115) – ॐ अहेतवे नमः। – Om Ahetave Namah।
116) – ॐ प्रांशवे नमः। – Om Pranshave Namah।
117) – ॐ विश्वभर्त्रे नमः। – Om Vishvabhartre Namah।
118) – ॐ जगद्गुरवे नमः। – Om Jagadgurave Namah।
119) – ॐ जगन्नेत्रे नमः। – Om Jagannetre Namah।
120) – ॐ जगन्नाथाय नमः। – Om Jagannathaya Namah।
121) – ॐ जगदीशाय नमः। – Om Jagadishaya Namah।
122) – ॐ जनेश्वराय नमः। – Om Janeshwaraya Namah।
123) – ॐ जगद्धिताय नमः। – Om Jagaddhitaya Namah।
124) – ॐ हरये नमः। – Om Haraye Namah।
125) – ॐ श्रीशाय नमः। – Om Shrishaya Namah।
126) – ॐ गरुडस्मयभञ्जनाय नमः। – Om Garudasmayabhanjanaya Namah।
127) – ॐ पार्थध्वजाय नमः। – Om Parthadhwajaya Namah।
128) – ॐ वायुपुत्राय नमः। – Om Vayuputraya Namah।
129) – ॐ अमितपुच्छाय नमः। – Om Amitapuchchhaya Namah।
130) – ॐ अमितविक्रमाय नमः। – Om Amitavikramaya Namah।
131) – ॐ ब्रह्मपुच्छाय नमः। – Om Brahmapuchchhaya Namah।
132) – ॐ परब्रह्मपुच्छाय नमः। – Om Parabrahmapuchchhaya Namah।
133) – ॐ रामेष्टकारकाय नमः। – Om Rameshtakarakaya Namah।
134) – ॐ सुग्रीवादियुताय नमः। – Om Sugrivadiyutaya Namah।
135) – ॐ ज्ञानिने नमः। – Om Jnanine Namah।
136) – ॐ वानराय नमः। – Om Vanaraya Namah।
137) – ॐ वानरेश्वराय नमः। – Om Vanareshvaraya Namah।
138) – ॐ कल्पस्थायिने नमः। – Om Kalpasthayine Namah।
139) – ॐ चिरञ्जीविने नमः। – Om Chiranjivine Namah।
140) – ॐ तपनाय नमः। – Om Tapanaya Namah।
141) – ॐ सदाशिवाय नमः। – Om Sadashivaya Namah।
142) – ॐ सन्नतये नमः। – Om Sannataye Namah।
143) – ॐ सद्गतये नमः। – Om Sadgataye Namah।
144) – ॐ भुक्तिमुक्तिदाय नमः। – Om Bhuktimuktidaya Namah।
145) – ॐ कीर्तिदायकाय नमः। – Om Kirtidayakaya Namah।
146) – ॐ कीर्तये नमः। – Om Kirtaye Namah।
147) – ॐ कीर्तिप्रदाय नमः। – Om Kirtipradaya Namah।
148) – ॐ समुद्राय नमः। – Om Samudraya Namah।
149) – ॐ श्रीप्रदाय नमः। – Om Shripradaya Namah।
150) – ॐ शिवाय नमः। – Om Shivaya Namah।
151) – ॐ भक्तोदयाय नमः। – Om Bhaktodayaya Namah।
152) – ॐ भक्तगम्याय नमः। – Om Bhaktagamyaya Namah।
153) – ॐ भक्तभाग्यप्रदायकाय नमः। – Om Bhaktabhagyapradayakaya Namah।
154) – ॐ उदधिक्रमणाय नमः। – Om Udadhikramanaya Namah।
155) – ॐ देवाय नमः। – Om Devaya Namah।
156) – ॐ संसारभयनाशनाय नमः। – Om Samsarabhayanashanaya Namah।
157) – ॐ वार्धिबन्धनकृते नमः। – Om Vardhibandhanakrite Namah।
158) – ॐ विश्वजेत्रे नमः। – Om Vishvajetre Namah।
159) – ॐ विश्वप्रतिष्ठिताय नमः। – Om Vishvapratishthitaya Namah।
160) – ॐ लङ्कारये नमः। – Om Lankaraye Namah।
161) – ॐ कालपुरुषाय नमः। – Om Kalapurushaya Namah।
162) – ॐ लङ्केशगृहभञ्जनाय नमः। – Om Lankeshagrihabhanjanaya Namah।
163) – ॐ भूतावासाय नमः। – Om Bhutavasaya Namah।
164) – ॐ वासुदेवाय नमः। – Om Vasudevaya Namah।
165) – ॐ वसवे नमः। – Om Vasave Namah।
166) – ॐ त्रिभुवनेश्वराय नमः। – Om Tribhuvaneshwaraya Namah।
167) – ॐ श्रीरामरूपाय नमः। – Om Shriramarupaya Namah।
168) – ॐ कृष्णाय नमः। – Om Krishnaya Namah।
169) – ॐ लङ्काप्रासादभञ्जकाय नमः। – Om Lankaprasadabhanjakaya Namah।
170) – ॐ कृष्णाय नमः। – Om Krishnaya Namah।
171) – ॐ कृष्णस्तुताय नमः। – Om Krishnastutaya Namah।
172) – ॐ शान्ताय नमः। – Om Shantaya Namah।
173) – ॐ शान्तिदाय नमः। – Om Shantidaya Namah।
174) – ॐ विश्वपावनाय नमः। – Om Vishvapavanaya Namah।
175) – ॐ विश्वभोक्त्रे नमः। – Om Vishvabhoktre Namah।
176) – ॐ मारघ्नाय नमः। – Om Maraghnaya Namah।
177) – ॐ ब्रह्मचारिणे नमः। – Om Brahmacharine Namah।
178) – ॐ जितेन्द्रियाय नमः। – Om Jitendriyaya Namah।
179) – ॐ ऊर्ध्वगाय नमः। – Om Urdhvagaya Namah।
180) – ॐ लाङ्गुलिने नमः। – Om Languline Namah।
181) – ॐ मालिने नमः। – Om Maline Namah।
182) – ॐ लाङ्गूलाहतराक्षसाय नमः। – Om Langulahatarakshasaya Namah।
183) – ॐ समीरतनुजाय नमः। – Om Samiratanujaya Namah।
184) – ॐ वीराय नमः। – Om Viraya Namah।
185) – ॐ वीरताराय नमः। – Om Virataraya Namah।
186) – ॐ जयप्रदाय नमः। – Om Jayapradaya Namah।
187) – ॐ जगन्मङ्गलदाय नमः। – Om Jaganmangaladaya Namah।
188) – ॐ पुण्याय नमः। – Om Punyaya Namah।
189) – ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः। – Om Punyashravanakirtanaya Namah।
190) – ॐ पुण्यकीर्तये नमः। – Om Punyakirtaye Namah।
191) – ॐ पुण्यगतये नमः। – Om Punyagataye Namah।
192) – ॐ जगत्पावनापावनाय नमः। – Om Jagatpavanapavanaya Namah।
193) – ॐ देवेशाय नमः। – Om Deveshaya Namah।
194) – ॐ जितमाराय नमः। – Om Jitamaraya Namah।
195) – ॐ रामभक्तिविधायकाय नमः। – Om Ramabhaktividhayakaya Namah।
196) – ॐ ध्यात्रे नमः। – Om Dhyatre Namah।
197) – ॐ ध्येयाय नमः। – Om Dhyeyaya Namah।
198) – ॐ लयाय नमः। – Om Layaya Namah।
199) – ॐ साक्षिणे नमः। – Om Sakshine Namah।
200) – ॐ चेतसे नमः। – Om Chetase Namah।

201) – ॐ चैतन्यविग्रहाय नमः। – Om Chaitanyavigrahaya Namah।
202) – ॐ ज्ञानदाय नमः। – Om Jnanadaya Namah।
203) – ॐ प्राणदाय नमः। – Om Pranadaya Namah।
204) – ॐ प्राणाय नमः। – Om Pranaya Namah।
205) – ॐ जगत्प्राणाय नमः। – Om Jagatpranaya Namah।
206) – ॐ समीरणाय नमः। – Om Samiranaya Namah।
207) – ॐ विभीषणप्रियाय नमः। – Om Vibhishanapriyaya Namah।
208) – ॐ शूराय नमः। – Om Shuraya Namah।
209) – ॐ पिप्पलाश्रयसिद्धिदाय नमः। – Om Pippalashrayasiddhidaya Namah।
210) – ॐ सिद्धाय नमः। – Om Siddhaya Namah।
211) – ॐ सिद्धाश्रयाय नमः। – Om Siddhashrayaya Namah।
212) – ॐ कालाय नमः। – Om Kalaya Namah।
213) – ॐ महोक्षाय नमः। – Om Mahokshaya Namah।
214) – ॐ कालाजान्तकाय नमः। – Om Kalajantakaya Namah।
215) – ॐ लङ्केशनिधनाय नमः। – Om Lankeshanidhanaya Namah।
216) – ॐ स्थायिने नमः। – Om Sthayine Namah।
217) – ॐ लङ्कादाहकाय नमः। – Om Lankadahakaya Namah।
218) – ॐ ईश्वराय नमः। – Om Ishwaraya Namah।
219) – ॐ चन्द्रसूर्याग्निनेत्राय नमः। – Om Chandrasuryagninetraya Namah।
220) – ॐ कालाग्नये नमः। – Om Kalagnaye Namah।
221) – ॐ प्रलयान्तकाय नमः। – Om Pralayantakaya Namah।
222) – ॐ कपिलाय नमः। – Om Kapilaya Namah।
223) – ॐ कपिशाय नमः। – Om Kapishaya Namah।
224) – ॐ पुण्यराशये नमः। – Om Punyarashaye Namah।
225) – ॐ द्वादशराशिगाय नमः। – Om Dwadasharashigaya Namah।
226) – ॐ सर्वाश्रयाय नमः। – Om Sarvashrayaya Namah।
227) – ॐ अप्रमेयात्मने नमः। – Om Aprameyatmane Namah।
228) – ॐ रेवत्यादिनिवारकाय नमः। – Om Revatyadinivarakaya Namah।
229) – ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः। – Om Lakshamanapranadatre Namah।
230) – ॐ सीताजीवनहेतुकाय नमः। – Om Sitajivanahetukaya Namah।
231) – ॐ रामध्येयाय नमः। – Om Ramadhyeyaya Namah।
232) – ॐ हृषिकेशाय नमः। – Om Hrishikeshaya Namah।
233) – ॐ विष्णुभक्ताय नमः। – Om Vishnubhaktaya Namah।
234) – ॐ जटिने नमः। – Om Jatine Namah।
235) – ॐ बलिने नमः। – Om Baline Namah।
236) – ॐ देवारिदर्पघ्ने नमः। – Om Devaridarpaghne Namah।
237) – ॐ होत्रे नमः। – Om Hotre Namah।
238) – ॐ धात्रे नमः। – Om Dhatre Namah।
239) – ॐ कर्त्रे नमः। – Om Kartre Namah।
240) – ॐ जगत्प्रभवे नमः। – Om Jagatprabhave Namah।
241) – ॐ नगरग्रामपालाय नमः। – Om Nagaragramapalaya Namah।
242) – ॐ शुद्धाय नमः। – Om Shuddhaya Namah।
243) – ॐ बुद्धाय नमः। – Om Buddhaya Namah।
244) – ॐ निरत्रपाय नमः। – Om Niratrapaya Namah।
245) – ॐ निरञ्जनाय नमः। – Om Niranjanaya Namah।
246) – ॐ निर्विकल्पाय नमः। – Om Nirvikalpaya Namah।
247) – ॐ गुणातीताय नमः। – Om Gunatitaya Namah।
248) – ॐ भयङ्कराय नमः। – Om Bhayankaraya Namah।
249) – ॐ हनुमते नमः। – Om Hanumate Namah।
250) – ॐ दुराराध्याय नमः। – Om Duraradhyaya Namah।
251) – ॐ तपःसाध्याय नमः। – Om Tapahsadhyaya Namah।
252) – ॐ महेश्वराय नमः। – Om Maheshwaraya Namah।
253) – ॐ जानकीधनशोकोत्थतापहर्त्रे नमः। – Om Janakidhanashokotthatapahartre Namah।
254) – ॐ परात्परस्मै नमः। – Om Paratparasmai Namah।
255) – ॐ वाङ्मयाय नमः। – Om Vanmayaya Namah।
256) – ॐ सदसद्रूपाय नमः। – Om Sadasadrupaya Namah।
257) – ॐ कारणाय नमः। – Om Karanaya Namah।
258) – ॐ प्रकृतेः परस्मै नमः। – Om Prakriteh Parasmai Namah।
259) – ॐ भाग्यदाय नमः। – Om Bhagyadaya Namah।
260) – ॐ निर्मलाय नमः। – Om Nirmalaya Namah।
261) – ॐ नेत्रे नमः। – Om Netre Namah।
262) – ॐ पुच्छलङ्काविदाहकाय नमः। – Om Puchchhalankavidahakaya Namah।
263) – ॐ पुच्छबद्धयातुधानाय नमः। – Om Puchchhabaddhayatudhanaya Namah।
264) – ॐ यातुधानरिपुप्रियाय नमः। – Om Yatudhanaripupriyaya Namah।
265) – ॐ छायापहारिणे नमः। – Om Chhayapaharine Namah।
266) – ॐ भूतेशाय नमः। – Om Bhuteshaya Namah।
267) – ॐ लोकेशाय नमः। – Om Lokeshaya Namah।
268) – ॐ सद्गतिप्रदाय नमः। – Om Sadgatipradaya Namah।
269) – ॐ प्लवङ्गमेश्वराय नमः। – Om Plavangameshwaraya Namah।
270) – ॐ क्रोधाय नमः। – Om Krodhaya Namah।
271) – ॐ क्रोधसंरक्तलोचनाय नमः। – Om Krodhasanraktalochanaya Namah।
272) – ॐ सौम्याय नमः। – Om Saumyaya Namah।
273) – ॐ गुरवे नमः। – Om Gurave Namah।
274) – ॐ काव्यकर्त्रे नमः। – Om Kavyakartre Namah।
275) – ॐ भक्तानां वरप्रदाय नमः। – Om Bhaktanam Varapradaya Namah।
276) – ॐ भक्तानुकम्पिने नमः। – Om Bhaktanukampine Namah।
277) – ॐ विश्वेशाय नमः। – Om Vishveshaya Namah।
278) – ॐ पुरुहूताय नमः। – Om Puruhutaya Namah।
279) – ॐ पुरन्दराय नमः। – Om Purandaraya Namah।
280) – ॐ क्रोधहर्त्रे नमः। – Om Krodhahartre Namah।
281) – ॐ तमोहर्त्रे नमः। – Om Tamohartre Namah।
282) – ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः। – Om Bhaktabhayavarapradaya Namah।
283) – ॐ अग्नये नमः। – Om Agnaye Namah।
284) – ॐ विभावसवे नमः। – Om Vibhavasave Namah।
285) – ॐ भास्वते नमः। – Om Bhaswate Namah।
286) – ॐ यमाय नमः। – Om Yamaya Namah।
287) – ॐ निर्ॠतये नमः। – Om Nirritaye Namah।
288) – ॐ वरुणाय नमः। – Om Varunaya Namah।
289) – ॐ वायुगतिमते नमः। – Om Vayugatimate Namah।
290) – ॐ वायवे नमः। – Om Vayave Namah।
291) – ॐ कौबेराय नमः। – Om Kauberaya Namah।
292) – ॐ ईश्वराय नमः। – Om Ishwaraya Namah।
293) – ॐ रवये नमः। – Om Ravaye Namah।
294) – ॐ चन्द्राय नमः। – Om Chandraya Namah।
295) – ॐ कुजाय नमः। – Om Kujaya Namah।
296) – ॐ सौम्याय नमः। – Om Saumyaya Namah।
297) – ॐ गुरवे नमः। – Om Gurave Namah।
298) – ॐ काव्याय नमः। – Om Kavyaya Namah।
299) – ॐ शनैश्चराय नमः। – Om Shanaishcharaya Namah।
300) – ॐ राहवे नमः। – Om Rahave Namah।

301) – ॐ केतवे नमः। – Om Ketave Namah।
302) – ॐ मरुते नमः। – Om Marute Namah।
303) – ॐ होत्रे नमः। – Om Hotre Namah।
304) – ॐ दात्रे नमः। – Om Datre Namah।
305) – ॐ हर्त्रे नमः। – Om Hartre Namah।
306) – ॐ समीरजाय नमः। – Om Samirajaya Namah।
307) – ॐ मशकीकृतदेवारये नमः। – Om Mashakikritadevaraye Namah।
308) – ॐ दैत्यारये नमः। – Om Daityaraye Namah।
309) – ॐ मधुसूदनाय नमः। – Om Madhusudanaya Namah।
310) – ॐ कामाय नमः। – Om Kamaya Namah।
311) – ॐ कपये नमः। – Om Kapaye Namah।
312) – ॐ कामपालाय नमः। – Om Kamapalaya Namah।
313) – ॐ कपिलाय नमः। – Om Kapilaya Namah।
314) – ॐ विश्वजीवनाय नमः। – Om Vishvajivanaya Namah।
315) – ॐ भागीरथीपदाम्भोजाय नमः। – Om Bhagirathipadambhojaya Namah।
316) – ॐ सेतुबन्धविशारदाय नमः। – Om Setubandhavisharadaya Namah।
317) – ॐ स्वाहायै नमः। – Om Swahayai Namah।
318) – ॐ स्वधायै नमः। – Om Swadhayai Namah।
319) – ॐ हविषे नमः। – Om Havishe Namah।
320) – ॐ कव्याय नमः। – Om Kavyaya Namah।
321) – ॐ हव्यवाहप्रकाशकाय नमः। – Om Havyavahaprakashakaya Namah।
322) – ॐ स्वप्रकाशाय नमः। – Om Swaprakashaya Namah।
323) – ॐ महावीराय नमः। – Om Mahaviraya Namah।
324) – ॐ लघवे नमः। – Om Laghave Namah।
325) – ॐ ऊर्जितविक्रमाय नमः। – Om Urjitavikramaya Namah।
326) – ॐ उड्डीनोड्डीनगतिमते नमः। – Om Uddinoddinagatimate Namah।
327) – ॐ सद्गतये नमः। – Om Sadgataye Namah।
328) – ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। – Om Purushottamaya Namah।
329) – ॐ जगदात्मने नमः। – Om Jagadatmane Namah।
330) – ॐ जगद्योनये नमः। – Om Jagadyonaye Namah।
331) – ॐ जगदन्ताय नमः। – Om Jagadantaya Namah।
332) – ॐ अनन्तकाय नमः। – Om Anantakaya Namah।
333) – ॐ विपाप्मने नमः। – Om Vipapmane Namah।
334) – ॐ निष्कलङ्काय नमः। – Om Nishkalankaya Namah।
335) – ॐ महते नमः। – Om Mahate Namah।
336) – ॐ महदहङ्कृतये नमः। – Om Mahadahankritaye Namah।
337) – ॐ खाय नमः। – Om Khaya Namah।
338) – ॐ वायवे नमः। – Om Vayave Namah।
339) – ॐ पृथिव्यै नमः। – Om Prithivyai Namah।
340) – ॐ अद्भ्यो नमः। – Om Adbhyo Namah।
341) – ॐ वह्नये नमः। – Om Vahnaye Namah।
342) – ॐ दिक्पालाय नमः। – Om Dikpalaya Namah।
343) – ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः। – Om Kshetrajnaya Namah।
344) – ॐ क्षेत्रहर्त्रे नमः। – Om Kshetrahartre Namah।
345) – ॐ पल्वलीकृतसागराय नमः। – Om Palvalikritasagaraya Namah।
346) – ॐ हिरण्मयाय नमः। – Om Hiranmayaya Namah।
347) – ॐ पुराणाय नमः। – Om Puranaya Namah।
348) – ॐ खेचराय नमः। – Om Khecharaya Namah।
349) – ॐ भूचराय नमः। – Om Bhucharaya Namah।
350) – ॐ अमराय नमः। – Om Amaraya Namah।
351) – ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। – Om Hiranyagarbhaya Namah।
352) – ॐ सूत्रात्मने नमः। – Om Sutratmane Namah।
353) – ॐ राजराजाय नमः। – Om Rajarajaya Namah।
354) – ॐ विशाम्पतये नमः। – Om Vishampataye Namah।
355) – ॐ वेदान्तवेद्याय नमः। – Om Vedantavedyaya Namah।
356) – ॐ उद्गीथाय नमः। – Om Udgithaya Namah।
357) – ॐ वेदवेदाङ्गपारगाय नमः। – Om Vedavedangaparagaya Namah।
358) – ॐ प्रतिग्रामस्थितये नमः। – Om Pratigramasthitaye Namah।
359) – ॐ सद्यः स्फूर्तिदात्रे नमः। – Om Sadyah Sphurtidatre Namah।
360) – ॐ गुणाकराय नमः। – Om Gunakaraya Namah।
361) – ॐ नक्षत्रमालिने नमः। – Om Nakshatramaline Namah।
362) – ॐ भूतात्मने नमः। – Om Bhutatmane Namah।
363) – ॐ सुरभये नमः। – Om Surabhaye Namah।
364) – ॐ कल्पपादपाय नमः। – Om Kalpapadapaya Namah।
365) – ॐ चिन्तामणये नमः। – Om Chintamanaye Namah।
366) – ॐ गुणनिधये नमः। – Om Gunanidhaye Namah।
367) – ॐ प्रजाधाराय नमः। – Om Prajadharaya Namah।
368) – ॐ अनुत्तमाय नमः। – Om Anuttamaya Namah।
369) – ॐ पुण्यश्लोकाय नमः। – Om Punyashlokaya Namah।
370) – ॐ पुरारातये नमः। – Om Purarataye Namah।
371) – ॐ ज्योतिष्मते नमः। – Om Jyotishmate Namah।
372) – ॐ शर्वरीपतये नमः। – Om Sharvaripataye Namah।
373) – ॐ किल्किलारावसन्त्रस्तभूतप्रेतपिशाचकाय नमः। – Om Kilkilaravasantrastabhutapretapishachakaya Namah।
374) – ॐ ऋणत्रयहराय नमः। – Om Rinatrayaharaya Namah।
375) – ॐ सूक्ष्माय नमः। – Om Sukshmaya Namah।
376) – ॐ स्थूलाय नमः। – Om Sthulaya Namah।
377) – ॐ सर्वगतये नमः। – Om Sarvagataye Namah।
378) – ॐ पुंसे नमः। – Om Pumse Namah।
379) – ॐ अपस्मारहराय नमः। – Om Apasmaraharaya Namah।
380) – ॐ स्मर्त्रे नमः। – Om Smartre Namah।
381) – ॐ श्रुतये नमः। – Om Shrutaye Namah।
382) – ॐ गाथायै नमः। – Om Gathayai Namah।
383) – ॐ स्मृतये नमः। – Om Smritaye Namah।
384) – ॐ मनवे नमः। – Om Manave Namah।
385) – ॐ स्वर्गद्वाराय नमः। – Om Swargadwaraya Namah।
386) – ॐ प्रजाद्वाराय नमः। – Om Prajadwaraya Namah।
387) – ॐ मोक्षद्वाराय नमः। – Om Mokshadwaraya Namah।
388) – ॐ यतीश्वराय नमः। – Om Yatishwaraya Namah।
389) – ॐ नादरूपायx नमः। – Om Nadarupaya Namah।
390) – ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः। – Om Parasmai Brahmane Namah।
391) – ॐ ब्रह्मणे नमः। – Om Brahmane Namah।
392) – ॐ ब्रह्मपुरातनाय नमः। – Om Brahmapuratanaya Namah।
393) – ॐ एकस्मै नमः। – Om Ekasmai Namah।
394) – ॐ अनेकाय नमः। – Om Anekaya Namah।
395) – ॐ जनाय नमः। – Om Janaya Namah।
396) – ॐ शुक्लाय नमः। – Om Shuklaya Namah।
397) – ॐ स्वयंज्योतिषे नमः। – Om Swayamjyotishe Namah।
398) – ॐ अनाकुलाय नमः। – Om Anakulaya Namah।
399) – ॐ ज्योतिर्ज्योतिषे नमः। – Om Jyotirjyotishe Namah।
400) – ॐ अनादये नमः। – Om Anadaye Namah।

401) – ॐ सात्त्विकाय नमः। – Om Sattvikaya Namah।
402) – ॐ राजसाय नमः। – Om Rajasaya Namah।
403) – ॐ तमाय नमः। – Om Tamaya Namah।
404) – ॐ तमोहर्त्रे नमः। – Om Tamohartre Namah।
405) – ॐ निरालम्बाय नमः। – Om Niralambaya Namah।
406) – ॐ निराकाराय नमः। – Om Nirakaraya Namah।
407) – ॐ गुणाकराय नमः। – Om Gunakaraya Namah।
408) – ॐ गुणाश्रयाय नमः। – Om Gunashrayaya Namah।
409) – ॐ गुणमयाय नमः। – Om Gunamayaya Namah।
410) – ॐ बृहत्कर्मणे नमः। – Om Brihatkarmane Namah।
411) – ॐ बृहद्यशसे नमः। – Om Brihadyashase Namah।
412) – ॐ बृहद्धनवे नमः। – Om Brihaddhanave Namah।
413) – ॐ बृहत्पादाय नमः। – Om Brihatpadaya Namah।
414) – ॐ बृहन्मूर्ध्ने नमः। – Om Brihanmurdhne Namah।
415) – ॐ बृहत्स्वनाय नमः। – Om Brihatsvanaya Namah।
416) – ॐ बृहत्कर्णाय नमः। – Om Brihatkarnaya Namah।
417) – ॐ बृहन्नासाय नमः। – Om Brihannasaya Namah।
418) ॐ बृहद्बाहवे नमः। – Om Brihadbahave Namah।
419) – ॐ बृहत्तनवे नमः। – Om Brihattanave Namah।
420) – ॐ बृहज्जानवे नमः। – Om Brihajjanave Namah।
421) – ॐ बृहत्कार्याय नमः। – Om Brihatkaryaya Namah।
422) – ॐ बृहत्पुच्छाय नमः। – Om Brihatpuchchhaya Namah।
423) – ॐ बृहत्कराय नमः। – Om Brihatkaraya Namah।
424) – ॐ बृहद्गतये नमः। – Om Brihadgataye Namah।
425) – ॐ बृहत्सेव्याय नमः। – Om Brihatsevyaya Namah।
426) – ॐ बृहल्लोकफलप्रदाय नमः। – Om Brihallokaphalapradaya Namah।
427) – ॐ बृहच्छक्तये नमः। – Om Brihachchhaktaye Namah।
428) – ॐ बृहद्वाञ्छाफलदाय नमः। – Om Brihadvanchhaphaladaya Namah।
429) – ॐ बृहदीश्वराय नमः। – Om Brihadishwaraya Namah।
430) – ॐ बृहल्लोकनुताय नमः। – Om Brihallokanutaya Namah।
431) – ॐ द्रष्ट्रे नमः। – Om Drashtre Namah।
432) – ॐ विद्यादात्रे नमः। – Om Vidyadatre Namah।
433) – ॐ जगद्गुरवे नमः। – Om Jagadgurave Namah।
434) – ॐ देवाचार्याय नमः। – Om Devacharyaya Namah।
435) – ॐ सत्यवादिने नमः। – Om Satyavadine Namah।
436) – ॐ ब्रह्मवादिने नमः। – Om Brahmavadine Namah।
437) – ॐ कलाधराय नमः। – Om Kaladharaya Namah।
438) – ॐ सप्तपातालगामिने नमः। – Om Saptapatalagamine Namah।
439) – ॐ मलयाचलसंश्रयाय नमः। – Om Malayachalasamshrayaya Namah।
440) – ॐ उत्तराशास्थिताय नमः। – Om Uttarashasthitaya Namah।
441) – ॐ श्रीदाय नमः। – Om Shridaya Namah।
442) – ॐ दिव्यौषधिवशाय नमः। – Om Divyaushadhivashaya Namah।
443) – ॐ खगाय नमः। – Om Khagaya Namah।
444) – ॐ शाखामृगाय नमः। – Om Shakhamrigaya Namah।
445) – ॐ कपीन्द्राय नमः। – Om Kapindraya Namah।
446) – ॐ पुराणश्रुतिचञ्चुराय नमः। – Om Puranashrutichanchuraya Namah।
447) – ॐ चतुरब्राह्मणाय नमः। – Om Chaturabrahmanaya Namah।
448) – ॐ योगिने नमः। – Om Yogine Namah।
449) – ॐ योगगम्याय नमः। – Om Yogagamyaya Namah।
450) – ॐ परस्मै नमः। – Om Parasmai Namah।
451) – ॐ अवरस्मै नमः। – Om Avarasmai Namah।
452) – ॐ अनादिनिधनाय नमः। – Om Anadinidhanaya Namah।
453) – ॐ व्यासाय नमः। – Om Vyasaya Namah।
454) – ॐ वैकुण्ठाय नमः। – Om Vaikunthaya Namah।
455) – ॐ पृथिवीपतये नमः। – Om Prithivipataye Namah।
456) – ॐ अपराजिताय नमः। – Om Aparajitaya Namah।
457) – ॐ जितारातये नमः। – Om Jitarataye Namah।
458) – ॐ सदानन्दाय नमः। – Om Sadanandaya Namah।
459) – ॐ दयायुताय नमः। – Om Dayayutaya Namah।
460) – ॐ गोपालाय नमः। – Om Gopalaya Namah।
461) – ॐ गोपतये नमः। – Om Gopataye Namah।
462) – ॐ गोप्त्रे नमः। – Om Goptre Namah।
463) – ॐ कलिकालपराशराय नमः। – Om Kalikalaparasharaya Namah।
464) – ॐ मनोवेगिने नमः। – Om Manovegine Namah।
465) – ॐ सदायोगिने नमः। – Om Sadayogine Namah।
466) – ॐ संसारभयनाशनाय नमः। – Om Samsarabhayanashanaya Namah।
467) – ॐ तत्त्वदात्रे नमः। – Om Tattvadatre Namah।
468) – ॐ तत्त्वज्ञाय नमः। – Om Tattvajnaya Namah।
469) – ॐ तत्त्वाय नमः। – Om Tattvaya Namah।
470) – ॐ तत्त्वप्रकाशकाय नमः। – Om Tattvaprakashakaya Namah।
471) – ॐ शुद्धाय नमः। – Om Shuddhaya Namah।
472) – ॐ बुद्धाय नमः। – Om Buddhaya Namah।
473) – ॐ नित्यमुक्ताय नमः। – Om Nityamuktaya Namah।
474) – ॐ भक्तराजाय नमः। – Om Bhaktarajaya Namah।
475) – ॐ जयद्रथाय नमः। – Om Jayadrathaya Namah।
476) – ॐ प्रलयाय नमः। – Om Pralayaya Namah।
477) – ॐ अमितमायाय नमः। – Om Amitamayaya Namah।
478) – ॐ मायातीताय नमः। – Om Mayatitaya Namah।
479) – ॐ विमत्सराय नमः। – Om Vimatsaraya Namah।
480) – ॐ मायाभर्जितरक्षसे नमः। – Om Mayabharjitarakshase Namah।
481) – ॐ मायानिर्मितविष्टपाय नमः। – Om Mayanirmitavishtapaya Namah।
482) – ॐ मायाश्रयाय नमः। – Om Mayashrayaya Namah।
483) – ॐ निर्लेपाय नमः। – Om Nirlepaya Namah।
484) – ॐ मायानिर्वर्तकाय नमः। – Om Mayanirvartakaya Namah।
485) – ॐ सुखाय नमः। – Om Sukhaya Namah।
486) – ॐ सुखिने नमः। – Om Sukhine Namah।
487) – ॐ सुखप्रदाय नमः। – Om Sukhapradaya Namah।
488) – ॐ नागाय नमः। – Om Nagaya Namah।
489) – ॐ महेशकृतसंस्तवाय नमः। – Om Maheshakritasamstavaya Namah।
490) – ॐ महेश्वराय नमः। – Om Maheshwaraya Namah।
491) – ॐ सत्यसन्धाय नमः। – Om Satyasandhaya Namah।
492) – ॐ शरभाय नमः। – Om Sharabhaya Namah।
493) – ॐ कलिपावनाय नमः। – Om Kalipavanaya Namah।
494) – ॐ सहस्रकन्धरबलविध्वंसनविचक्षणाय नमः। – Om Sahasrakandharabala-vidhvamsanavichakshanaya Namah।
495) – ॐ सहस्रबाहवे नमः। – Om Sahasrabahave Namah।
496) – ॐ सहजाय नमः। – Om Sahajaya Namah।
497) – ॐ द्विबाहवे नमः। – Om Dwibahave Namah।
498) – ॐ द्विभुजाय नमः। – Om Dwibhujaya Namah।
499) – ॐ अमराय नमः। – Om Amaraya Namah।
500) – ॐ चतुर्भुजाय नमः। – Om Chaturbhujaya Namah।

501) – ॐ दशभुजाय नमः। – Om Dashabhujaya Namah।
502) – ॐ हयग्रीवाय नमः। – Om Hayagrivaya Namah।
503) – ॐ खगाननाय नमः। – Om Khagananaya Namah।
504) – ॐ कपिवक्त्राय नमः। – Om Kapivaktraya Namah।
505) – ॐ कपिपतये नमः। – Om Kapipataye Namah।
506) – ॐ नरसिंहाय नमः। – Om Narasimhaya Namah।
507) – ॐ महाद्युतये नमः। – Om Mahadyutaye Namah।
508) – ॐ भीषणाय नमः। – Om Bhishanaya Namah।
509) – ॐ भावगाय नमः। – Om Bhavagaya Namah।
510) – ॐ वन्द्याय नमः। – Om Vandyaya Namah।
511) – ॐ वराहाय नमः। – Om Varahaya Namah।
512) – ॐ वायुरूपधृषे नमः। – Om Vayurupadhrishe Namah।
513) – ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः। – Om Lakshmanapranadatre Namah।
514) – ॐ पराजितदशाननाय नमः। – Om Parajitadashananaya Namah।
515) – ॐ पारिजातनिवासिने नमः। – Om Parijatanivasine Namah।
516) – ॐ वटवे नमः। – Om Vatave Namah।
517) – ॐ वचनकोविदाय नमः। – Om Vachanakovidaya Namah।
518) – ॐ सुरसास्यविनिर्मुक्ताय नमः। – Om Surasasyavinirmuktaya Namah।
519) – ॐ सिंहिकाप्राणहारकाय नमः। – Om Simhikapranaharakaya Namah।
520) – ॐ लङ्कालङ्कारविध्वंसिने नमः। – Om Lankalankaravidhvamsine Namah।
521) – ॐ वृषदंशकरूपधृषे नमः। – Om Vrishadamshakarupadhrishe Namah।
522) – ॐ रात्रिसंचारकुशलाय नमः। – Om Ratrisancharakushalaya Namah।
523) – ॐ रात्रिंचरगृहाग्निदाय नमः। – Om Ratrimcharagrihagnidaya Namah।
524) – ॐ किङ्करान्तकराय नमः। – Om Kinkarantakaraya Namah।
525) – ॐ जम्बुमालिहन्त्रे नमः। – Om Jambumalihantre Namah।
526) – ॐ उग्ररूपधृषे नमः। – Om Ugrarupadhrishe Namah।
527) – ॐ आकाशचारिणे नमः। – Om Akashacharine Namah।
528) – ॐ हरिगाय नमः। – Om Harigaya Namah।
529) – ॐ मेघनादरणोत्सुकाय नमः। – Om Meghanadaranotsukaya Namah।
530) – ॐ मेघगम्भीरनिनदाय नमः। – Om Meghagambhiraninadaya Namah।
531) – ॐ महारावणकुलान्तकाय नमः। – Om Maharavanakulantakaya Namah।
532) – ॐ कालनेमिप्राणहारिणे नमः। – Om Kalanemipranaharine Namah।
533) – ॐ मकरीशापमोक्षदाय नमः। – Om Makarishapamokshadaya Namah।
534) – ॐ रसाय नमः। – Om Rasaya Namah।
535) – ॐ रसज्ञाय नमः। – Om Rasajnaya Namah।
536) – ॐ सम्मानाय नमः। – Om Sammanaya Namah।
537) – ॐ रूपाय नमः। – Om Rupaya Namah।
538) – ॐ चक्षुषे नमः। – Om Chakshushe Namah।
539) – ॐ श्रुतये नमः। – Om Shrutaye Namah।
540) – ॐ वचसे नमः। – Om Vachase Namah।
541) – ॐ घ्राणाय नमः। – Om Ghranaya Namah।
542) – ॐ गन्धाय नमः। – Om Gandhaya Namah।
543) – ॐ स्पर्शनाय नमः। – Om Sparshanaya Namah।
544) – ॐ स्पर्शाय नमः। – Om Sparshaya Namah।
545) – ॐ अहङ्कारमानगाय नमः। – Om Ahankaramanagaya Namah।
546) – ॐ नेतिनेतीतिगम्याय नमः। – Om Netinetitigamyaya Namah।
547) – ॐ वैकुण्ठभजनप्रियाय नमः। – Om Vaikunthabhajanapriyaya Namah।
548) – ॐ गिरीशाय नमः। – Om Girishaya Namah।
549) – ॐ गिरिजाकान्ताय नमः। – Om Girijakantaya Namah।
550) – ॐ दुर्वाससे नमः। – Om Durvasase Namah।
551) – ॐ कवये नमः। – Om Kavaye Namah।
552) – ॐ अङ्गिरसे नमः। – Om Angirase Namah।
553) – ॐ भृगवे नमः। – Om Bhrigave Namah।
554) – ॐ वसिष्ठाय नमः। – Om Vasishthaya Namah।
555) – ॐ च्यवनाय नमः। – Om Chyavanaya Namah।
556) – ॐ नारदाय नमः। – Om Naradaya Namah।
557) – ॐ तुम्बराय नमः। – Om Tumbaraya Namah।
558) – ॐ अमलाय नमः। – Om Amalaya Namah।
559) – ॐ विश्वक्षेत्राय नमः। – Om Vishvakshetraya Namah।
560) – ॐ विश्वबीजाय नमः। – Om Vishvabijaya Namah।
561) – ॐ विश्वनेत्राय नमः। – Om Vishvanetraya Namah।
562) – ॐ विश्वपाय नमः। – Om Vishvapaya Namah।
563) – ॐ याजकाय नमः। – Om Yajakaya Namah।
564) – ॐ यजमानाय नमः। – Om Yajamanaya Namah।
565) – ॐ पावकाय नमः। – Om Pavakaya Namah।
566) – ॐ पितृभ्यो नमः। – Om Pitribhyo Namah।
567) – ॐ श्रद्धायै नमः। – Om Shraddhayai Namah।
568) – ॐ बुद्धयै नमः। – Om Buddhayai Namah।
569) – ॐ क्षमायै नमः। – Om Kshamayai Namah।
570) – ॐ तन्द्रायै नमः। – Om Tandrayai Namah।
571) – ॐ मन्त्राय नमः। – Om Mantraya Namah।
572) – ॐ मन्त्रयित्रे नमः। – Om Mantrayitre Namah।
573) – ॐ स्वराय नमः। – Om Svaraya Namah।
574) – ॐ राजेन्द्राय नमः। – Om Rajendraya Namah।
575) – ॐ भूपतये नमः। – Om Bhupataye Namah।
576) – ॐ रुण्डमालिने नमः। – Om Rundamaline Namah।
577) – ॐ संसारसारथये नमः। – Om Samsarasarathaye Namah।
578) – ॐ नित्यसम्पूर्णकामाय नमः। – Om Nityasampurnakamaya Namah।
579) – ॐ भक्तकामदुहे नमः। – Om Bhaktakamaduhe Namah।
580) – ॐ उत्तमाय नमः। – Om Uttamaya Namah।
581) – ॐ गणपाय नमः। – Om Ganapaya Namah।
582) – ॐ केशवाय नमः। – Om Keshavaya Namah।
583) – ॐ भ्रात्रे नमः। – Om Bhratre Namah।
584) – ॐ पित्रे नमः। – Om Pitre Namah।
585) – ॐ मात्रे नमः। – Om Matre Namah।
586) – ॐ मारुतये नमः। – Om Marutaye Namah।
587) – ॐ सहस्रमूर्ध्ने नमः। – Om Sahasramurdhne Namah।
588) – ॐ अनेकास्याय नमः। – Om Anekasyaya Namah।
589) – ॐ सहस्राक्षाय नमः। – Om Sahasrakshaya Namah।
590) – ॐ सहस्रपादे नमः। – Om Sahastrapade Namah।
591) – ॐ कामजिते नमः। – Om Kamajite Namah।
592) – ॐ कामदहनाय नमः। – Om Kamadahanaya Namah।
593) – ॐ कामाय नमः। – Om Kamaya Namah।
594) – ॐ कामफलप्रदाय नमः। – Om Kamaphalapradaya Namah।
595) – ॐ मुद्रापहारिणे नमः। – Om Mudrapaharine Namah।
596) – ॐ रक्षोघ्नाय नमः। – Om Rakshoghnaya Namah।
597) – ॐ क्षितिभारहराय नमः। – Om Kshitibharaharaya Namah।
598) – ॐ बलाय नमः। – Om Balaya Namah।
599) – ॐ नखदंष्ट्रायुधाय नमः। – Om Nakhadamshtrayudhaya Namah।
600) – ॐ विष्णवे नमः। – Om Vishnave Namah।

601) – ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः। – Om Bhaktabhayavarapradaya Namah।
602) – ॐ दर्पघ्ने नमः। – Om Darpaghne Namah।
603) – ॐ दर्पदाय नमः। – Om Darpadaya Namah।
604) – ॐ दंष्ट्राशतमूर्तये नमः। – Om Damshtrashatamurtaye Namah।
605) – ॐ अमूर्तिमते नमः। – Om Amurtimate Namah।
606) – ॐ महानिधये नमः। – Om Mahanidhaye Namah।
607) – ॐ महाभागाय नमः। – Om Mahabhagaya Namah।
608) – ॐ महाभर्गाय नमः। – Om Mahabhargaya Namah।
609) – ॐ महार्द्धिदाय नमः। – Om Maharddhidaya Namah।
610) – ॐ महाकाराय नमः। – Om Mahakaraya Namah।
611) – ॐ महायोगिने नमः। – Om Mahayogine Namah।
612) – ॐ महातेजसे नमः। – Om Mahatejase Namah।
613) – ॐ महाद्युतये नमः। – Om Mahadyutaye Namah।
614) – ॐ महासनाय नमः। – Om Mahasanaya Namah।
615) – ॐ महानादाय नमः। – Om Mahanadaya Namah।
616) – ॐ महामन्त्राय नमः। – Om Mahamantraya Namah।
617) – ॐ महामतये नमः। – Om Mahamataye Namah।
618) – ॐ महागमाय नमः। – Om Mahagamaya Namah।
619) – ॐ महोदाराय नमः। – Om Mahodaraya Namah।
620) – ॐ महादेवात्मकाय नमः। – Om Mahadevatmakaya Namah।
621) – ॐ विभवे नमः। – Om Vibhave Namah।
622) – ॐ रौद्रकर्मणे नमः। – Om Raudrakarmane Namah।
623) – ॐ क्रूरकर्मणे नमः। – Om Krurakarmane Namah।
624) – ॐ रत्नाभाय नमः। – Om Ratnabhaya Namah।
625) – ॐ कृतागमाय नमः। – Om Kritagamaya Namah।
626) – ॐ अम्भोधिलङ्घनाय नमः। – Om Ambhodhilanghanaya Namah।
627) – ॐ सिंहाय नमः। – Om Simhaya Namah।
628) – ॐ सत्यधर्मप्रमोदनाय नमः। – Om Satyadharmapramodanaya Namah।
629) – ॐ जितामित्राय नमः। – Om Jitamitraya Namah।
630) – ॐ जयाय नमः। – Om Jayaya Namah।
631) – ॐ सोमाय नमः। – Om Somaya Namah।
632) – ॐ विजयाय नमः। – Om Vijayaya Namah।
633) – ॐ वायुनन्दनाय नमः। – Om Vayunandanaya Namah।
634) – ॐ जीवदात्रे नमः। – Om Jivadatre Namah।
635) – ॐ सहस्रांशवे नमः। – Om Sahasramshave Namah।
636) – ॐ मुकुन्दाय नमः। – Om Mukundaya Namah।
637) – ॐ भूरिदक्षिणाय नमः। – Om Bhuridakshinaya Namah।
638) – ॐ सिद्धार्थाय नमः। – Om Siddharthaya Namah।
639) – ॐ सिद्धिदाय नमः। – Om Siddhidaya Namah।
640) – ॐ सिद्धसङ्कल्पाय नमः। – Om Siddhasankalpaya Namah।
641) – ॐ सिद्धिहेतुकाय नमः। – Om Siddhihetukaya Namah।
642) – ॐ सप्तपातालचरणाय नमः। – Om Saptapatalacharanaya Namah।
643) – ॐ सप्तर्षिगणवन्दिताय नमः। – Om Saptarshiganavanditaya Namah।
644) – ॐ सप्ताब्धिलङ्घनाय नमः। – Om Saptabdhilanghanaya Namah।
645) – ॐ वीराय नमः। – Om Viraya Namah।
646) – ॐ सप्तद्वीपोरुमण्डलाय नमः। – Om Saptadwiporumandalaya Namah।
647) – ॐ सप्ताङ्गराज्यसुखदाय नमः। – Om Saptangarajyasukhadaya Namah।
648) – ॐ सप्तमातृनिषेविताय नमः। – Om Saptamatrinishevitaya Namah।
649) – ॐ सप्तस्वर्लोकमुकुटाय नमः। – Om Saptasvarlokamukutaya Namah।
650) – ॐ सप्तहोत्रे नमः। – Om Saptahotre Namah।
651) – ॐ स्वाराश्रयाय नमः। – Om Svarashrayaya Namah।
652) – ॐ सप्तच्छन्दोनिधये नमः। – Om Saptachchhandonidhaye Namah।
653) – ॐ सप्तच्छन्दसे नमः। – Om Saptachchhandase Namah।
654) – ॐ सप्तजनाश्रयाय नमः। – Om Saptajanashrayaya Namah।
655) – ॐ सप्तसामोपगीताय नमः। – Om Saptasamopagitaya Namah।
656) – ॐ सप्तपातालसंश्रयाय नमः। – Om Saptapatalasamshrayaya Namah।
657) – ॐ मेधादाय नमः। – Om Medhadaya Namah।
658) – ॐ कीर्तिदाय नमः। – Om Kirtidaya Namah।
659) – ॐ शोकहारिणे नमः। – Om Shokaharine Namah।
660) – ॐ दौर्भाग्यनाशनाय नमः। – Om Daurbhagyanashanaya Namah।
661) – ॐ सर्वरक्षाकराय नमः। – Om Sarvarakshakaraya Namah।
662) – ॐ गर्भदोषघ्ने नमः। – Om Garbhadoshaghne Namah।
663) – ॐ पुत्रपौत्रदाय नमः। – Om Putrapautradaya Namah।
664) – ॐ प्रतिवादिमुखस्तम्भाय नमः। – Om Prativadimukhastambhaya Namah।
665) – ॐ रुष्टचित्तप्रसादनाय नमः। – Om Rushtachittaprasadanaya Namah।
666) – ॐ पराभिचारशमनाय नमः। – Om Parabhicharashamanaya Namah।
667) – ॐ दुःखघ्ने नमः। – Om Dukhaghne Namah।
668) – ॐ बन्धमोक्षदाय नमः। – Om Bandhamokshadaya Namah।
669) – ॐ नवद्वारपुराधाराय नमः। – Om Navadvarapuradharaya Namah।
670) – ॐ नवद्वारनिकेतनाय नमः। – Om Navadvaraniketanaya Namah।
671) – ॐ नरनारायणस्तुत्याय नमः। – Om Naranarayanastutyaya Namah।
672) – ॐ नवनाथमहेश्वराय नमः। – Om Navanathamaheshwaraya Namah।
673) – ॐ मेखलिने नमः। – Om Mekhaline Namah।
674) – ॐ कवचिने नमः। – Om Kavachine Namah।
675) – ॐ खड्गिने नमः। – Om Khadgine Namah।
676) – ॐ भ्राजिष्णवे नमः। – Om Bhrajishnave Namah।
677) – ॐ जिष्णुसारथये नमः। – Om Jishnusarathaye Namah।
678) – ॐ बहुयोजनविस्तीर्णपुच्छाय नमः। – Om Bahuyojanavistirnapuchchhaya Namah।
679) – ॐ पुच्छहतासुराय नमः। – Om Puchchhahatasuraya Namah।
680) – ॐ दुष्टग्रहनिहन्त्रे नमः। – Om Dushtagrahanihantre Namah।
681) – ॐ पिशाचग्रहघातकाय नमः। – Om Pishachagrahaghatakaya Namah।
682) – ॐ बालग्रहविनाशिने नमः। – Om Balagrahavinashine Namah।
683) – ॐ धर्मनेत्रे नमः। – Om Dharmanetre Namah।
684) – ॐ कृपाकराय नमः। – Om Kripakaraya Namah।
685) – ॐ उग्रकृत्याय नमः। – Om Ugrakrityaya Namah।
686) – ॐ उग्रवेगाय नमः। – Om Ugravegaya Namah।
687) – ॐ उग्रनेत्राय नमः। – Om Ugranetraya Namah।
688) – ॐ शतक्रतवे नमः। – Om Shatakratave Namah।
689) – ॐ शतमन्युनुताय नमः। – Om Shatamanyunutaya Namah।
690) – ॐ स्तुत्याय नमः। – Om Stutyaya Namah।
691) – ॐ स्तुतये नमः। – Om Stutaye Namah।
692) – ॐ स्तोत्रे नमः। – Om Stotre Namah।
693) – ॐ महाबलाय नमः। – Om Mahabalaya Namah।
694) – ॐ समग्रगुणशालिने नमः। – Om Samagragunashaline Namah।
695) – ॐ व्यग्राय नमः। – Om Vyagraya Namah।
696) – ॐ रक्षोविनाशकाय नमः। – Om Rakshovinashakaya Namah।
697) – ॐ रक्षोऽग्निदाहाय नमः। – Om Rakshoagnidahaya Namah।
698) – ॐ ब्रह्मेशाय नमः। – Om Brahmeshaya Namah।
699) – ॐ श्रीधराय नमः। – Om Shridharaya Namah।
700) – ॐ भक्तवत्सलाय नमः। – Om Bhaktavatsalaya Namah।

701) – ॐ मेघनादाय नमः। – Om Meghanadaya Namah।
702) – ॐ मेघरूपाय नमः। – Om Megharupaya Namah।
703) – ॐ मेघवृष्टिनिवारकाय नमः। – Om Meghavrishtinivarakaya Namah।
704) – ॐ मेघजीवनहेतवे नमः। – Om Meghajivanahetave Namah।
705) – ॐ मेघश्यामाय नमः। – Om Meghashyamaya Namah।
706) – ॐ परात्मकाय नमः। – Om Paratmakaya Namah।
707) – ॐ समीरतनयाय नमः। – Om Samiratanayaya Namah।
708) – ॐ योद्ध्रे नमः। – Om Yoddhre Namah।
709) – ॐ नृत्यविद्याविशारदाय नमः। – Om Nrityavidyavisharadaya Namah।
710) – ॐ अमोघाय नमः। – Om Amoghaya Namah।
711) – ॐ अमोघदृष्टये नमः। – Om Amoghadrishtaye Namah।
712) – ॐ इष्टदाय नमः। – Om Ishtadaya Namah।
713) – ॐ अरिष्टनाशनाय नमः। – Om Arishtanashanaya Namah।
714) – ॐ अर्थाय नमः। – Om Arthaya Namah।
715) – ॐ अनर्थापहारिणे नमः। – Om Anarthapaharine Namah।
716) – ॐ समर्थाय नमः। – Om Samarthaya Namah।
717) – ॐ रामसेवकाय नमः। – Om Ramasevakaya Namah।
718) – ॐ अर्थिवन्द्याय नमः। – Om Arthivandyaya Namah।
719) – ॐ असुरारातये नमः। – Om Asurarataye Namah।
720) – ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः। – Om Pundarikakshaya Namah।
721) – ॐ आत्मभुवे नमः। – Om Atmabhuve Namah।
722) – ॐ सङ्कर्षणाय नमः। – Om Sankarshanaya Namah।
723) – ॐ विशुद्धात्मने नमः। – Om Vishuddhatmane Namah।
724) – ॐ विद्याराशये नमः। – Om Vidyarashaye Namah।
725) – ॐ सुरेश्वराय नमः। – Om Sureshwaraya Namah।
726) – ॐ अचलोद्धारकाय नमः। – Om Achaloddharakaya Namah।
727) – ॐ नित्याय नमः। – Om Nityaya Namah।
728) – ॐ सेतुकृते नमः। – Om Setukrite Namah।
729) – ॐ रामसारथये नमः। – Om Ramasarathaye Namah।
730) – ॐ आनन्दाय नमः। – Om Anandaya Namah।
731) – ॐ परमानन्दाय नमः। – Om Paramanandaya Namah।
732) – ॐ मत्स्याय नमः। – Om Matsyaya Namah।
733) – ॐ कूर्माय नमः। – Om Kurmaya Namah।
734) – ॐ निराश्रयाय नमः। – Om Nirashrayaya Namah।
735) – ॐ वाराहाय नमः। – Om Varahaya Namah।
736) – ॐ नारसिंहाय नमः। – Om Narasimhaya Namah।
737) – ॐ वामनाय नमः। – Om Vamanaya Namah।
738) – ॐ जमदग्निजाय नमः। – Om Jamadagnijaya Namah।
739) – ॐ रामाय नमः। – Om Ramaya Namah।
740) – ॐ कृष्णाय नमः। – Om Krishnaya Namah।
741) – ॐ शिवाय नमः। – Om Shivaya Namah।
742) – ॐ बुद्धाय नमः। – Om Buddhaya Namah।
743) – ॐ कल्किने नमः। – Om Kalkine Namah।
744) – ॐ रामाश्रयाय नमः। – Om Ramashrayaya Namah।
745) – ॐ हरये नमः। – Om Haraye Namah।
746) – ॐ नन्दिने नमः। – Om Nandine Namah।
747) – ॐ भृङ्गिणे नमः। – Om Bhringine Namah।
748) – ॐ चण्डिने नमः। – Om Chandine Namah।
749) – ॐ गणेशाय नमः। – Om Ganeshaya Namah।
750) – ॐ गणसेविताय नमः। – Om Ganasevitaya Namah।
751) – ॐ कर्माध्यक्षाय नमः। – Om Karmadhyakshaya Namah।
752) – ॐ सुराध्यक्षाय नमः। – Om Suradhyakshaya Namah।
753) – ॐ विश्रामाय नमः। – Om Vishramaya Namah।
754) – ॐ जगतीपतये नमः। – Om Jagatipataye Namah।
755) – ॐ जगन्नाथाय नमः। – Om Jagannathaya Namah।
756) – ॐ कपीशाय नमः। – Om Kapishaya Namah।
757) – ॐ सर्वावासाय नमः। – Om Sarvavasaya Namah।
758) – ॐ सदाश्रयाय नमः। – Om Sadashrayaya Namah।
759) – ॐ सुग्रीवादिस्तुताय नमः। – Om Sugrivadistutaya Namah।
760) – ॐ दान्ताय नमः। – Om Dantaya Namah।
761) – ॐ सर्वकर्मणे नमः। – Om Sarvakarmane Namah।
762) – ॐ प्लवङ्गमाय नमः। – Om Plavangamaya Namah।
763) – ॐ नखदारितरक्षसे नमः। – Om Nakhadaritarakshase Namah।
764) – ॐ नखयुद्धविशारदाय नमः। – Om Nakhayuddhavisharadaya Namah।
765) – ॐ कुशलाय नमः। – Om Kushalaya Namah।
766) – ॐ सुधनाय नमः। – Om Sudhanaya Namah।
767) – ॐ शेषाय नमः। – Om Sheshaya Namah।
768) – ॐ वासुकये नमः। – Om Vasukaye Namah।
769) – ॐ तक्षकाय नमः। – Om Takshakaya Namah।
770) – ॐ स्वर्णवर्णाय नमः। – Om Swarnavarnaya Namah।
771) – ॐ बलाढ्याय नमः। – Om Baladhyaya Namah।
772) – ॐ पुरुजेत्रे नमः। – Om Purujetre Namah।
773) – ॐ अघनाशनाय नमः। – Om Aghanashanaya Namah।
774) – ॐ कैवल्यरूपाय नमः। – Om Kaivalyarupaya Namah।
775) – ॐ कैवल्याय नमः। – Om Kaivalyaya Namah।
776) – ॐ गरुडाय नमः। – Om Garudaya Namah।
777) – ॐ पन्नगोरगाय नमः। – Om Pannagoragaya Namah।
778) – ॐ किल्किल् रावहतारातये नमः। – Om Kilkil Ravahatarataye Namah।
779) – ॐ गर्वपर्वतभेदनाय नमः। – Om Garvaparvatabhedanaya Namah।
780) – ॐ वज्राङ्गाय नमः। – Om Vajrangaya Namah।
781) – ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः। – Om Vajradamshtraya Namah।
782) – ॐ भक्तवज्रनिवारकाय नमः। – Om Bhaktavajranivarakaya Namah।
783) – ॐ नखायुधाय नमः। – Om Nakhayudhaya Namah।
784) – ॐ मणिग्रीवाय नमः। – Om Manigrivaya Namah।
785) – ॐ ज्वालामालिने नमः। – Om Jwalamaline Namah।
786) – ॐ भास्कराय नमः। – Om Bhaskaraya Namah।
787) – ॐ प्रौढप्रतापाय नमः। – Om Praudhapratapaya Namah।
788) – ॐ तपनाय नमः। – Om Tapanaya Namah।
789) – ॐ भक्ततापनिवारकाय नमः। – Om Bhaktatapanivarakaya Namah।
790) – ॐ शरणाय नमः। – Om Sharanaya Namah।
791) – ॐ जीवनाय नमः। – Om Jivanaya Namah।
792) – ॐ भोक्त्रे नमः। – Om Bhoktre Namah।
793) – ॐ नानाचेष्टाय नमः। – Om Nanacheshtaya Namah।
794) – ॐ अचञ्चलाय नमः। – Om Achanchalaya Namah।
795) – ॐ स्वस्तिमते नमः। – Om Swastimate Namah।
796) – ॐ स्वास्तिदाय नमः। – Om Swastidaya Namah।
797) – ॐ दुःखशातनाय नमः। – Om Dukhashatanaya Namah।
798) – ॐ पवनात्मजाय नमः। – Om Pavanatmajaya Namah।
799) – ॐ पावनाय नमः। – Om Pavanaya Namah।
800) – ॐ पवनाय नमः। – Om Pavanaya Namah।

801) – ॐ कान्ताय नमः। – Om Kantaya Namah।
802) – ॐ भक्तागःसहनाय नमः। – Om Bhaktagahsahanaya Namah।
803) – ॐ बलिने नमः। – Om Baline Namah।
804) – ॐ मेघनादरिपवे नमः। – Om Meghanadaripave Namah।
805) – ॐ मेघनादसंहतराक्षसाय नमः। – Om Meghanadasamhatarakshasaya Namah।
806) – ॐ क्षराय नमः। – Om Ksharaya Namah।
807) – ॐ अक्षराय नमः। – Om Aksharaya Namah।
808) – ॐ विनीतात्मने नमः। – Om Vinitatmane Namah।
809) – ॐ वानरेशाय नमः। – Om Vanareshaya Namah।
810) – ॐ सताङ्गतये नमः। – Om Satangataye Namah।
811) – ॐ श्रीकण्ठाय नमः। – Om Shrikanthaya Namah।
812) – ॐ शितिकण्ठाय नमः। – Om Shitikanthaya Namah।
813) – ॐ सहायाय नमः। – Om Sahayaya Namah।
814) – ॐ सहनायकाय नमः। – Om Sahanayakaya Namah।
815) – ॐ अस्थूलाय नमः। – Om Asthulaya Namah।
816) – ॐ अनणवे नमः। – Om Ananave Namah।
817) – ॐ भर्गाय नमः। – Om Bhargaya Namah।
818) – ॐ दिव्याय नमः। – Om Divyaya Namah।
819) – ॐ संसृतिनाशनाय नमः। – Om Samsritinashanaya Namah।
820) – ॐ अध्यात्मविद्यासाराय नमः। – Om Adhyatmavidyasaraya Namah।
821) – ॐ अध्यात्मकुशलाय नमः। – Om Adhyatmakushalaya Namah।
822) – ॐ सुधिये नमः। – Om Sudhiye Namah।
823) – ॐ अकल्मषाय नमः। – Om Akalamashaya Namah।
824) – ॐ सत्यहेतवे नमः। – Om Satyahetave Namah।
825) – ॐ सत्यदाय नमः। – Om Satyadaya Namah।
826) – ॐ सत्यगोचराय नमः। – Om Satyagocharaya Namah।
827) – ॐ सत्यगर्भाय नमः। – Om Satyagarbhaya Namah।
828) – ॐ सत्यरूपाय नमः। – Om Satyarupaya Namah।
829) – ॐ सत्याय नमः। – Om Satyaya Namah।
830) – ॐ सत्यपराक्रमाय नमः। – Om Satyaparakramaya Namah।
831) – ॐ अञ्जनाप्राणलिङ्गाय नमः। – Om Anjanapranalingaya Namah।
832) – ॐ वायुवंशोद्भवाय नमः। – Om Vayuvanshodbhavaya Namah।
833) – ॐ शुभाय नमः। – Om Shubhaya Namah।
834) – ॐ भद्ररूपाय नमः। – Om Bhadrarupaya Namah।
835) – ॐ रुद्ररूपाय नमः। – Om Rudrarupaya Namah।
836) – ॐ सुरूपाय नमः। – Om Surupaya Namah।
837) – ॐ चित्ररूपधृषे नमः। – Om Chitrarupadhrishe Namah।
838) – ॐ मैनाकवन्दिताय नमः। – Om Mainakavanditaya Namah।
839) – ॐ सूक्ष्मदर्शनाय नमः। – Om Sukshmadarshanaya Namah।
840) – ॐ विजयाय नमः। – Om Vijayaya Namah।
841) – ॐ जयाय नमः। – Om Jayaya Namah।
842) – ॐ क्रान्तदिङ्मण्डलाय नमः। – Om Krantadinmandalaya Namah।
843) – ॐ रुद्राय नमः। – Om Rudraya Namah।
844) – ॐ प्रकटीकृतविक्रमाय नमः। – Om Prakatikritavikramaya Namah।
845) – ॐ कम्बुकण्ठाय नमः। – Om Kambukanthaya Namah।
846) – ॐ प्रसन्नात्मने नमः। – Om Prasannatmane Namah।
847) – ॐ ह्र​स्वनासाय नमः। – Om Hrasvanasaya Namah।
848) – ॐ वृकोदराय नमः। – Om Vrikodaraya Namah।
849) – ॐ लम्बौष्ठाय नमः। – Om Lambaushthaya Namah।
850) – ॐ कुण्डलिने नमः। – Om Kundaline Namah।
851) – ॐ चित्रमालिने नमः। – Om Chitramaline Namah।
852) – ॐ योगविदां वराय नमः। – Om Yogavidam Varaya Namah।
853) – ॐ विपश्चिते नमः। – Om Vipashchite Namah।
854) – ॐ कवये नमः। – Om Kavaye Namah।
855) – ॐ आनन्दविग्रहाय नमः। – Om Anandavigrahaya Namah।
856) – ॐ अनल्पशासनाय नमः। – Om Analpashasanaya Namah।
857) – ॐ फाल्गुनीसूनवे नमः। – Om Phalgunisunave Namah।
858) – ॐ अव्यग्राय नमः। – Om Avyagraya Namah।
859) – ॐ योगात्मने नमः। – Om Yogatmane Namah।
860) – ॐ योगतत्पराय नमः। – Om Yogatatparaya Namah।
861) – ॐ योगविदे नमः। – Om Yogavide Namah।
862) – ॐ योगकर्त्रे नमः। – Om Yogakartre Namah।
863) – ॐ योगयोनये नमः। – Om Yogayonaye Namah।
864) – ॐ दिगम्बराय नमः। – Om Digambaraya Namah।
865) – ॐ अकारादिहकारान्तवर्णनिर्मितविग्रहाय नमः। – Om Akaradihakarantavarnanirmitavigrahaya Namah।
866) – ॐ उलूखलमुखाय नमः। – Om Ulukhalamukhaya Namah।
867) – ॐ सिद्धसंस्तुताय नमः। – Om Siddhasamstutaya Namah।
868) – ॐ प्रमथेश्वराय नमः। – Om Pramatheshwaraya Namah।
869) – ॐ श्लिष्टजङ्घाय नमः। – Om Shlishtajanghaya Namah।
870) – ॐ श्लिष्टजानवे नमः। – Om Shlishtajanave Namah।
871) – ॐ श्लिष्टपाणये नमः। – Om Shlishtapanaye Namah।
872) – ॐ शिखाधराय नमः। – Om Shikhadharaya Namah।
873) – ॐ सुशर्मणे नमः। – Om Susharmane Namah।
874) – ॐ अमितशर्मणे नमः। – Om Amitasharmane Namah।
875) – ॐ नारायणपरायणाय नमः। – Om Narayanaparayanaya Namah।
876) – ॐ जिष्णवे नमः। – Om Jishnave Namah।
877) – ॐ भविष्णवे नमः। – Om Bhavishnave Namah।
878) – ॐ रोचिष्णवे नमः। – Om Rochishnave Namah।
879) – ॐ ग्रसिष्णवे नमः। – Om Grasishnave Namah।
880) – ॐ स्थाणवे नमः। – Om Sthanave Namah।
881) – ॐ हरिरुद्रानुसेकाय नमः। – Om Harirudranusekaya Namah।
882) – ॐ कम्पनाय नमः। – Om Kampanaya Namah।
883) – ॐ भूमिकम्पनाय नमः। – Om Bhumikampanaya Namah।
884) – ॐ गुणप्रवाहाय नमः। – Om Gunapravahaya Namah।
885) – ॐ सूत्रात्मने नमः। – Om Sutratmane Namah।
886) – ॐ वीतरागस्तुतिप्रियाय नमः। – Om Vitaragastutipriyaya Namah।
887) – ॐ नागकन्याभयध्वंसिने नमः। – Om Nagakanyabhayadhvamsine Namah।
888) – ॐ रुक्मवर्णाय नमः। – Om Rukmavarnaya Namah।
889) – ॐ कपालभृते नमः। – Om Kapalabhrite Namah।
890) – ॐ अनाकुलाय नमः। – Om Anakulaya Namah।
891) – ॐ भवोपायाय नमः। – Om Bhavopayaya Namah।
892) – ॐ अनपायाय नमः। – Om Anapayaya Namah।
893) – ॐ वेदपारगाय नमः। – Om Vedaparagaya Namah।
894) – ॐ अक्षराय नमः। – Om Aksharaya Namah।
895) – ॐ पुरुषाय नमः। – Om Purushaya Namah।
896) – ॐ लोकनाथाय नमः। – Om Lokanathaya Namah।
897) – ॐ ऋक्षःप्रभवे नमः। – Om Rikshahprabhave Namah।
898) – ॐ दृढाय नमः। – Om Dridhaya Namah।
899) – ॐ अष्टाङ्गयोग फलभुजे नमः। – Om Ashtangayoga Phalabhuje Namah।
900) – ॐ सत्यसन्धाय नमः। – Om Satyasandhaya Namah।

901) – ॐ पुरुष्टुताय नमः। – Om Purushtutaya Namah।
902) – ॐ श्मशानस्थाननिलयाय नमः। – Om Shmashanasthananilayaya Namah।
903) – ॐ प्रेतविद्रावणक्षमाय नमः। – Om Pretavidravanakshamaya Namah।
904) – ॐ पञ्चाक्षरपराय नमः। – Om Panchaksharaparaya Namah।
905) – ॐ पञ्चमातृकाय नमः। – Om Panchamatrikaya Namah।
906) – ॐ रञ्जनध़्वजाय नमः। – Om Ranjanadhwajaya Namah।
907) – ॐ योगिनीवृन्दवन्द्यश्रियै नमः। – Om Yoginivrindavandyashriyai Namah।
908) – ॐ शत्रुघ्नाय नमः। – Om Shatrughnaya Namah।
909) – ॐ अनन्तविक्रमाय नमः। – Om Anantavikramaya Namah।
910) – ॐ ब्रह्मचारिणे नमः। – Om Brahmacharine Namah।
911) – ॐ इन्द्रियरिपवे नमः। – Om Indriyaripave Namah।
912) – ॐ धृतदण्डाय नमः। – Om Dhritadandaya Namah।
913) – ॐ दशात्मकाय नमः। – Om Dashatmakaya Namah।
914) – ॐ अप्रपञ्चाय नमः। – Om Aprapanchaya Namah।
915) – ॐ सदाचाराय नमः। – Om Sadacharaya Namah।
916) – ॐ शूरसेनाविदारकाय नमः। – Om Shurasenavidarakaya Namah।
917) – ॐ वृद्धाय नमः। – Om Vriddhaya Namah।
918) – ॐ प्रमोदाय नमः। – Om Pramodaya Namah।
919) – ॐ आनन्दाय नमः। – Om Anandaya Namah।
920) – ॐ सप्तद्वीपपतिन्धराय नमः। – Om Saptadwipapatindharaya Namah।
921) – ॐ नवद्वारपुराधाराय नमः। – Om Navadwarapuradharaya Namah।
922) – ॐ प्रत्यग्राय नमः। – Om Pratyagraya Namah।
923) – ॐ सामगायकाय नमः। – Om Samagayakaya Namah।
924) – ॐ षट्चक्रधान्मे नमः। – Om Shatchakradhanme Namah।
925) – ॐ स्वर्लोकाभयकृते नमः। – Om Swarlokabhayakrite Namah।
926) – ॐ मानदाय नमः। – Om Manadaya Namah।
927) – ॐ मदाय नमः। – Om Madaya Namah।
928) – ॐ सर्ववश्यकराय नमः। – Om Sarvavashyakaraya Namah।
929) – ॐ शक्तये नमः। – Om Shaktaye Namah।
930) – ॐ अनन्ताय नमः। – Om Anantaya Namah।
931) – ॐ अनन्तमङ्गलाय नमः। – Om Anantamangalaya Namah।
932) – ॐ अष्टमूर्तये नमः। – Om Ashtamurtaye Namah।
933) – ॐ नयोपेताय नमः। – Om Nayopetaya Namah।
934) – ॐ विरूपाय नमः। – Om Virupaya Namah।
935) – ॐ सुरसुन्दराय नमः। – Om Susundaraya Namah।
936) – ॐ धूमकेतवे नमः। – Om Dhumaketave Namah।
937) – ॐ महाकेतवे नमः। – Om Mahaketave Namah।
938) – ॐ सत्यकेतवे नमः। – Om Satyaketave Namah।
939) – ॐ महारथाय नमः। – Om Maharathaya Namah।
940) – ॐ नन्दिप्रियाय नमः। – Om Nandipriyaya Namah।
941) – ॐ स्वतन्त्राय नमः। – Om Swatantraya Namah।
942) – ॐ मेखलिने नमः। – Om Mekhaline Namah।
943) – ॐ डमरुप्रियाय नमः। – Om Damarupriyaya Namah।
944) – ॐ लौहाङ्गाय नमः। – Om Lauhangaya Namah।
945) – ॐ सर्वविदे नमः। – Om Sarvavide Namah।
946) – ॐ धन्विने नमः। – Om Dhanvine Namah।
947) – ॐ खण्डलाय नमः। – Om Khandalaya Namah।
948) – ॐ शर्वाय नमः। – Om Sharvaya Namah।
949) – ॐ ईश्वराय नमः। – Om Ishwaraya Namah।
950) – ॐ फलभुजे नमः। – Om Phalabhuje Namah।
951) – ॐ फलहस्ताय नमः। – Om Phalahastaya Namah।
952) – ॐ सर्वकर्मफलप्रदाय नमः। – Om Sarvakarmaphalapradaya Namah।
953) – ॐ धर्माध्यक्षाय नमः। – Om Dharmadhyakshaya Namah।
954) – ॐ धर्मपालाय नमः। – Om Dharmapalaya Namah।
955) – ॐ धर्माय नमः। – Om Dharmaya Namah।
956) – ॐ धर्मप्रदाय नमः। – Om Dharmapradaya Namah।
957) – ॐ अर्थदाय नमः। – Om Arthadaya Namah।
958) – ॐ पञ्चविंशतितत्त्वज्ञाय नमः। – Om Panchavimshatitattvajnaya Namah।
959) – ॐ तारकाय नमः। – Om Tarakaya Namah।
960) – ॐ ब्रह्मतत्पराय नमः। – Om Brahmatatparaya Namah।
961) – ॐ त्रिमार्गवसतये नमः। – Om Trimargavasataye Namah।
962) – ॐ भीमाय नमः। – Om Bhimaya Namah।
963) – ॐ सर्वदुःखनिबर्हणाय नमः। – Om Sarvadukhanibarhanaya Namah।
964) – ॐ ऊर्जस्वते नमः। – Om Urjaswate Namah।
965) – ॐ निष्कलाय नमः। – Om Nishkalaya Namah।
966) – ॐ शूलिने नमः। – Om Shuline Namah।
967) – ॐ मौलिने नमः। – Om Mauline Namah।
968) – ॐ गर्जन्निशाचराय नमः। – Om Garjannishacharaya Namah।
969) – ॐ रक्ताम्बरधराय नमः। – Om Raktambaradharaya Namah।
970) – ॐ रक्ताय नमः। – Om Raktaya Namah।
971) – ॐ रक्तमाल्याय नमः। – Om Raktamalyaya Namah।
972) – ॐ विभूषणाय नमः। – Om Vibhushanaya Namah।
973) – ॐ वनमालिने नमः। – Om Vanamaline Namah।
974) – ॐ शुभाङ्गाय नमः। – Om Shubhangaya Namah।
975) – ॐ श्वेताय नमः। – Om Shwetaya Namah।
976) – ॐ श्वेताम्बराय नमः। – Om Shwetambaraya Namah।
977) – ॐ यूने नमः। – Om Yune Namah।
978) – ॐ जयाय नमः। – Om Jayaya Namah।
979) – ॐ अजयपरीवाराय नमः। – Om Ajayapariwaraya Namah।
980) – ॐ सहस्रवदनाय नमः। – Om Sahasravadanaya Namah।
981) – ॐ कपये नमः। – Om Kapaye Namah।
982) – ॐ शाकिनीडाकिनीयक्षरक्षोभूतप्रभञ्जकाय नमः। – Om Shakinidakiniyaksharakshobhutaprabhanjakaya Namah। 983) – ॐ सद्योजाताय नमः। – Om Sadyojataya Namah।
984) – ॐ कामगतये नमः। – Om Kamagataye Namah।
985) – ॐ ज्ञानमूर्तये नमः। – Om Jnanamurtaye Namah।
986) – ॐ यशस्कराय नमः। – Om Yashaskaraya Namah।
987) – ॐ शम्भुतेजसे नमः। – Om Shambhutejase Namah।
988) – ॐ सार्वभौमाय नमः। – Om Sarvabhaumaya Namah।
989) – ॐ विष्णुभक्ताय नमः। – Om Vishnubhaktaya Namah।
990) – ॐ प्लवङ्गमाय नमः। – Om Plavangamaya Namah।
991) – ॐ चतुर्नवतिमन्त्रज्ञाय नमः। – Om Chaturnavatimantrajnaya Namah।
992) – ॐ पौलस्त्यबलदर्पघ्ने नमः। – Om Paulastyabaladarpaghne Namah।
993) – ॐ सर्वलक्ष्मीप्रदाय नमः। – Om Sarvalakshmipradaya Namah।
994) – ॐ श्रीमते नमः। – Om Shrimate Namah।
995) – ॐ अङ्गदप्रियाय नमः। – Om Angadapriyaya Namah।
996) – ॐ ईडिताय नमः। – Om Iditaya Namah।
997) – ॐ स्मृतिबीजाय नमः। – Om Smritibijaya Namah।
998) – ॐ सुरेशानाय नमः। – Om Sureshanaya Namah।
999) – ॐ संसारभयनाशनाय नमः। – Om Sansarabhayanashanaya Namah।
1000) – ॐ उत्तमाय नमः। – Om Uttamaya Namah।
1001) – ॐ श्रीपरीवाराय नमः। – Om Shriparivaraya Namah।
1002) – ॐ श्रिताय नमः। – Om Shritaya Namah।
1003) – ॐ रुद्राय नमः। – Om Rudraya Namah।
1004) – ॐ कामदुहे नमः। – Om Kamaduhe Namah।