Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Punjabi

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Punjabi

Kakaradi Shrikrishna Sahasranamavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਕਕਾਰਾਦਿਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥
ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਕਾਦਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਨਾਰਦ ऋਸ਼ਿਃ ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਃ, ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪੀ ਸ਼੍ਰੀਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਦੇਵਤਾ ।
ॐ ਇਤਿ ਬੀਜਂ, ਨਮ ਇਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ, ਕਸ਼੍ਣਾਯੇਤਿ ਕੀਲਕਂ,
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥੇ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਅਥ ਕਰਨ੍ਯਾਸਃ ।
ॐ ਕਾਲਾਤ੍ਮੇਤ੍ਯਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੀਰ੍ਤਿਵਰ੍ਦ੍ਧਨ ਇਤਿ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੂਟਸ੍ਥਸਾਕ੍ਸ਼ੀਤਿ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੈਵਲ੍ਯਜ੍ਞਾਨਸਾਧਨ ਇਤਿ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੌਸ੍ਤੁਭੋਦ੍ਭਾਸਿਤੋਰਸ੍ਕ ਇਤਿ ਕਨਿਸ਼੍ਠਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਜ੍ਵਰਨਾਸ਼ਨ ਇਤਿ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ॥

ਅਥ ਅਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਃ ।
ॐ ਕਾਲਾਤ੍ਮੇਤਿ ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੀਰ੍ਤਿਵਰ੍ਧਨ ਇਤਿ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ॐ ਕੂਟਸ੍ਥਸਾਕ੍ਸ਼ੀਤਿ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਕੈਵਲ੍ਯਜ੍ਞਾਨਸਾਧਨ ਇਤਿ ਕਵਚਾਯ ਹੁਮ੍ ।
ॐ ਕੌਸ੍ਤੁਭੋਦ੍ਭਾਸਿਤੋਰਸ੍ਕ ਇਤਿ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਜ੍ਵਰਨਾਸ਼ਨ ਇਤ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।

ਅਥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ।
ਵਨ੍ਦੇ ਕਸ਼੍ਣਂ ਕਪਾਲੁਂ ਕਲਿਕੁਲਦਲਨਂ ਕੇਸ਼ਵਂ ਕਂਸਸ਼ਤ੍ਰੁਂ
ਧਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਸ਼੍ਠਂ ਦ੍ਵਿਜਵਰਵਰਦਂ ਕਾਲਮਾਯਾਤਿਰਿਕ੍ਤਮ੍ ।
ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਕੇਲਿਸਕ੍ਤਂ ਕੁਵਲਯਨਯਨਂ ਕੁਣ੍ਡਲੋਦ੍ਭਾਸਿਤਾਸ੍ਯਂ
ਕਾਲਾਤੀਤਸ੍ਵਧਾਮਾਸ਼੍ਰਿਤਨਿਜਯੁਵਤੀਵਲ੍ਲਭਂ ਕਾਲਕਾਲਮ੍ ॥

ॐ ਕਸ਼੍ਣਾਯ ਨਮਃ । ਕਸ਼੍ਣਾਤ੍ਮਕਾਯ । ਕਸ਼੍ਣਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ।
ਕਸ਼੍ਣਨਾਮਧਤੇ । ਕਸ਼੍ਣਾਙ੍ਗਾਯ । ਕਸ਼੍ਣਦੈਵਤ੍ਯਾਯ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਰਕ੍ਤਵਿਲੋਚਨਾਯ । ਕਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਰਯਾਯ । ਕਸ਼੍ਣਵਰ੍ਤ੍ਮਨੇ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਲਕ੍ਤਾਭਿਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ । ਕਸ਼੍ਣੇਸ਼ਪ੍ਰੀਤਿਜਨਕਾਯ ।
ਕਸ਼੍ਣੇਸ਼ਪ੍ਰਿਯਕਾਰਕਾਯ । ਕਸ਼੍ਣੇਸ਼ਾਰਿਸ਼੍ਟਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ।
ਕਸ਼੍ਣੇਸ਼ਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਕਸ਼੍ਣੇਸ਼ਾਨਨ੍ਦਜਨਕਾਯ ।
ਕਸ਼੍ਣੇਸ਼ਾਯੁਰ੍ਵਿਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਕਸ਼੍ਣੇਸ਼ਾਰਿਸਮੂਹਘ੍ਨਾਯ ।
ਕਸ਼੍ਣੇਸ਼ਾਭੀਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ । ਕਸ਼੍ਣਾਧੀਸ਼ਾਯ ।
ਕਸ਼੍ਣਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ॐ ਕਸ਼੍ਣਾਨਨ੍ਦਵਿਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ । ਕਸ਼੍ਣਾਗਰੁਸੁਗਨ੍ਧਾਢ੍ਯਾਯ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਗਰੁਸੁਗਨ੍ਧਵਿਦੇ । ਕਸ਼੍ਣਾਗਰੁਵਿਵੇਕਜ੍ਞਾਯ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਗਰੁਵਿਲੇਪਨਾਯ । ਕਤਜ੍ਞਾਯ । ਕਤਕਤ੍ਯਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਕਪਾਸਿਨ੍ਧਵੇ । ਕਪਾਕਰਾਯ । ਕਸ਼੍ਣਾਨਨ੍ਦੈਕਵਰਦਾਯ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਨਨ੍ਦਪਦਾਸ਼੍ਰਯਾਯ । ਕਮਲਾਵਲ੍ਲਭਾਕਾਰਾਯ । ਕਲਿਘ੍ਨਾਯ ।
ਕਮਲਾਪਤਯੇ । ਕਮਲਾਨਨ੍ਦਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾਯ । ਕਮਲਾਸੇਵਿਤਾਕਤਯੇ ।
ਕਮਲਾਮਾਨਸੋਲ੍ਲਾਸਿਨੇ । ਕਮਲਾਮਾਨਦਾਯਕਾਯ । ਕਮਲਾਲਙ੍ਕਤਾਕਾਰਾਯ ।
ਕਮਲਾਸ਼੍ਰਿਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ॐ ਕਮਲਾਮੁਖਪਦ੍ਮਾਰ੍ਕਾਯ ਨਮਃ । ਕਮਲਾਕਰਪੂਜਿਤਾਯ ।
ਕਮਲਾਕਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ । ਕਮਲਾਕਰਤੋਸ਼ਿਤਾਯ ।
ਕਮਲਾਕਰਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯ । ਕਮਲਾਕਰਭੂਸ਼ਿਤਾਯ । ਕਮਲਾਕਰਭਾਵਜ੍ਞਾਯ ।
ਕਮਲਾਕਰਸਂਯੁਤਾਯ । ਕਮਲਾਕਰਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਸ੍ਥਾਯ । ਕਮਲਾਕਰਰੂਪਵਤੇ ।
ਕਮਲਾਕਰਸ਼ੋਭਾਢ੍ਯਾਯ । ਕਮਲਾਕਰਪਙ੍ਕਜਾਯ । ਕਮਲਾਕਰਪਾਪਘ੍ਨਾਯ ।
ਕਮਲਾਕਰਪੁਸ਼੍ਟਿਕਤੇ । ਕਮਲਾਰੂਪਸੌਭਾਗ੍ਯਵਰ੍ਧਨਾਯ ।
ਕਮਲੇਕ੍ਸ਼ਣਾਯ । ਕਮਲਾਕਲਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰ੍ਯਬ੍ਜਾਯ । ਕਮਲਾਕਲਿਤਾਕਤਯੇ ।
ਕਮਲਾਹਦਯਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਕਮਲਾਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ॐ ਕਮਲਾਚਲਚਿਤ੍ਤਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ਕਮਲਾਲਙ੍ਕਤਾਕਤਯੇ ।
ਕਮਲਾਚਲਭਾਵਜ੍ਞਾਯ । ਕਮਲਾਲਿਙ੍ਗਿਤਾਕਤਯੇ । ਕਮਲਾਮਲਨੇਤ੍ਰਸ਼੍ਰਿਯੇ ।
ਕਮਲਾਚਲਮਾਨਸਾਯ । ਕਮਲਾਪਰਮਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਕਮਲਾਨਨਾਯ ।
ਕਮਲਾਨਨ੍ਦਸੌਭਾਗ੍ਯਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਕਮਲਾਸ਼੍ਰਯਾਯ । ਕਮਲਾਵਿਲਸਤ੍ਪਾਣਯੇ ।
ਕਮਲਾਮਲਲੋਚਨਾਯ । ਕਮਲਾਮਲਫਾਲਸ਼੍ਰਿਯੇ । ਕਮਲਾਕਰਪਲ੍ਲਵਾਯ ।
ਕਮਲੇਸ਼ਾਯ । ਕਮਲਭੁਵੇ । ਕਮਲਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਾਯ । ਕਮਲੋਦ੍ਭਵਭੀਤਿਘ੍ਨਾਯ ।
ਕਮਲੋਦ੍ਭਵਸਂਸ੍ਤੁਤਾਯ । ਕਮਲਾਕਰਪਾਸ਼ਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ॐ ਕਮਲੋਦ੍ਭਵਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ । ਕਮਲਾਸਨਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯ ।
ਕਮਲਾਸਨਸਂਸ੍ਥਿਤਾਯ । ਕਮਲਾਸਨਰੋਗਘ੍ਨਾਯ । ਕਮਲਾਸਨਪਾਪਘ੍ਨੇ ।
ਕਮਲੋਦਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ । ਕਮਲੋਦਰਦੀਪਨਾਯ । ਕਮਲੋਦਰਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾਯ ।
ਕਮਲੋਦਰਸੁਨ੍ਦਰਾਯ । ਕਨਕਾਲਙ੍ਕਤਾਕਾਰਾਯ । ਕਨਕਾਲਙ੍ਕਤਾਮ੍ਬਰਾਯ ।
ਕਨਕਾਲਙ੍ਕਤਾਗਾਰਾਯ । ਕਨਕਾਲਙ੍ਕਤਾਸਨਾਯ ।
ਕਨਕਾਲਙ੍ਕਤਾਸ੍ਯਸ਼੍ਰਿਯੇ । ਕਨਕਾਲਙ੍ਕਤਾਸ੍ਪਦਾਯ ।
ਕਨਕਾਲਙ੍ਕਤਾਙ੍ਘ੍ਰ੍ਯਬ੍ਜਾਯ । ਕਨਕਾਲਙ੍ਕਤੋਦਰਾਯ ।
ਕਨਕਾਮ੍ਬਰਸ਼ੋਭਾਢ੍ਯਾਯ । ਕਨਕਾਮ੍ਬਰਭੂਸ਼ਣਾਯ ।
ਕਨਕੋਤ੍ਤਮਭਾਲਸ਼੍ਰਿਯੇ ਨਮਃ ॥ ੧੦ ॥੦ ॥

ॐ ਕਨਕੋਤ੍ਤਮਰੂਪਧਸ਼ੇ ਨਮਃ । ਕਨਕਾਘਾਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ ।
ਕਨਕਾਗਾਰਕਾਰਕਾਯ । ਕਨਕਾਚਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ । ਕਨਕਾਚਲਪਾਲਕਾਯ ।
ਕਨਕਾਚਲਸ਼ੋਭਾਢ੍ਯਾਯ । ਕਨਕਾਚਲਭੂਸ਼ਣਾਯ । ਕਨਕੈਕਪ੍ਰਜਾਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ।
ਕਨਕੈਕਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ । ਕਲਾਨਨਾਯ । ਕਲਰਵਾਯ । ਕਲਸ੍ਤ੍ਰੀਪਰਿਵੇਸ਼੍ਟਿਤਾਯ ।
ਕਲਹਂਸਪਰਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ । ਕਲਹਂਸਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ । ਕਲਹਂਸਸਮਾਨਸ਼੍ਰਿਯੇ ।
ਕਲਹਂਸਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਾਯ । ਕਲਹਂਸਸ੍ਵਭਾਵਸ੍ਥਾਯ । ਕਲਹਂਸੈਕਮਾਨਸਾਯ ।
ਕਲਹਂਸਸਮਾਰੂਢਾਯ । ਕਲਹਂਸਸਮਪ੍ਰਭਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ॐ ਕਲਹਂਸਵਿਵੇਕਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ । ਕਲਹਂਸਗਤਿਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਕਲਹਂਸਪਰਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ । ਕਲਹਂਸਸੁਖਾਸ੍ਪਦਾਯ । ਕਲਹਂਸਕੁਲਾਧੀਸ਼ਾਯ ।
ਕਲਹਂਸਕੁਲਾਸ੍ਪਦਾਯ । ਕਲਹਂਸਕੁਲਾਧਾਰਾਯ । ਕਲਹਂਸਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ।
ਕਲਹਂਸਕੁਲਾਚਾਰਿਣੇ । ਕਲਹਂਸਕੁਲਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕਲਹਂਸਕੁਲਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ।
ਕਲਹਂਸਕੁਲਾਤ੍ਮਕਾਯ । ਕਵੀਸ਼ਾਯ । ਕਵਿਭਾਵਸ੍ਥਾਯ । ਕਵਿਨਾਥਾਯ ।
ਕਵਿਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕਵਿਮਾਨਸਹਂਸਾਤ੍ਮਨੇ । ਕਵਿਵਂਸ਼ਵਿਭੂਸ਼ਣਾਯ ।
ਕਵਿਨਾਯਕਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯ । ਕਵਿਨਾਯਕਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ॐ ਕਵਿਵਂਸ਼ੈਕਵਰਦਾਯ ਨਮਃ । ਕਵਿਵਂਸ਼ਸ਼ਿਰੋਮਣਯੇ ।
ਕਵਿਵਂਸ਼ਵਿਵੇਕਜ੍ਞਾਯ । ਕਵਿਵਂਸ਼ਪ੍ਰਬੋਧਕਾਯ । ਕਵਿਵਂਸ਼ਪਰਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ।
ਕਵਿਵਂਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵਵਿਦੇ । ਕਵਿਤ੍ਵਾਮਤਸਂਸਿਦ੍ਧਾਯ । ਕਵਿਤ੍ਵਾਮਤਸਾਗਰਾਯ ।
ਕਵਿਤ੍ਵਾਕਾਰਸਂਯੁਕ੍ਤਾਯ । ਕਵਿਤ੍ਵਾਕਾਰਪਾਲਕਾਯ । ਕਵਿਤ੍ਵਾਦ੍ਵੈਤਭਾਵਸ੍ਥਾਯ ।
ਕਵਿਤ੍ਵਾਸ਼੍ਰਯਕਾਰਕਾਯ । ਕਵੀਨ੍ਦ੍ਰਹਦਯਾਨਨ੍ਦਿਨੇ । ਕਵੀਨ੍ਦ੍ਰਹਦਯਾਸ੍ਪਦਾਯ ।
ਕਵੀਨ੍ਦ੍ਰਹਦਯਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਾਯ । ਕਵੀਨ੍ਦ੍ਰਜ੍ਞਾਨਦਾਯਕਾਯ ।
ਕਵੀਨ੍ਦ੍ਰਹਦਯਾਮ੍ਭੋਜਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈਕਦਿਵਾਕਰਾਯ । ਕਵੀਨ੍ਦ੍ਰਹਦਯਾਮ੍ਭੋਜਾ-
ਹ੍ਲਾਦਨੈਕਨਿਸ਼ਾਕਰਾਯ । ਕਵੀਨ੍ਦ੍ਰਹਦਯਾਬ੍ਜਸ੍ਥਾਯ ।
ਕਵੀਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਤਿਬੋਧਕਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੬੦ ॥

ॐ ਕਵੀਨ੍ਦ੍ਰਾਨਨ੍ਦਜਨਕਾਯ ਨਮਃ । ਕਵੀਨ੍ਦ੍ਰਾਸ਼੍ਰਿਤਪਙ੍ਕਜਾਯ ।
ਕਵਿਸ਼ਬ੍ਦੈਕਵਰਦਾਯ । ਕਵਿਸ਼ਬ੍ਦੈਕਦੋਹਨਾਯ । ਕਵਿਸ਼ਬ੍ਦੈਕਭਾਵਸ੍ਥਾਯ ।
ਕਵਿਸ਼ਬ੍ਦੈਕਕਾਰਣਾਯ । ਕਵਿਸ਼ਬ੍ਦੈਕਸਂਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ । ਕਵਿਸ਼੍ਬ੍ਦੈਕਭੂਸ਼ਣਾਯ ।
ਕਵਿਸ਼ਬ੍ਦੈਕਰਸਿਕਾਯ । ਕਵਿਸ਼ਬ੍ਦਵਿਵੇਕਵਿਦੇ । ਕਵਿਤ੍ਵਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਖ੍ਯਾਤਾਯ ।
ਕਵਿਤ੍ਵਬ੍ਰਹ੍ਮਗੋਚਰਾਯ । ਕਵਿਵਾਣੀਵਿਵੇਕਜ੍ਞਾਯ । ਕਵਿਵਾਣੀਵਿਭੂਸ਼ਣਾਯ ।
ਕਵਿਵਾਣੀਸੁਧਾਸ੍ਵਾਦਿਨੇ । ਕਵਿਵਾਣੀਸੁਧਾਕਰਾਯ । ਕਵਿਵਾਣੀਵਿਵੇਕਸ੍ਥਾਯ ।
ਕਵਿਵਾਣੀਵਿਵੇਕਵਿਦੇ । ਕਵਿਵਾਣੀਪਰਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ । ਕਵਿਵਾਣੀਵਿਲਾਸਵਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੮੦ ॥

ॐ ਕਵਿਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ਕਵਿਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਾਯ ।
ਕਵਿਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮੂਹਸ੍ਥਾਯ । ਕਵਿਸ਼ਕ੍ਤਿਕਲਾਨਿਧਯੇ । ਕਲਾਕੋਟਿਸਮਾਯੁਕ੍ਤਾਯ ।
ਕਲਾਕੋਟਿਸਮਾਵਤਾਯ । ਕਲਾਕੋਟਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਸ੍ਥਾਯ । ਕਲਾਕੋਟਿਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਾਯ ।
ਕਲਾਨਿਧਿਸਮਾਕਾਰਾਯ । ਕਲਾਨਿਧਿਸਮਨ੍ਵਿਤਾਯ । ਕਲਾਕੋਟਿਪਰਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ।
ਕਲਾਕੋਟਿਪ੍ਰਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਕਲਾਨਿਧਿਸੁਧਾਸ੍ਵਾਦਿਨੇ । ਕਲਾਨਿਧਿਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯ ।
ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਾਕਾਰਾਯ । ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਾਸ੍ਪਦਾਯ । ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਾਨਨ੍ਦਾਯ ।
ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਾਤ੍ਮਕਾਯ । ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਾਭਾਸਾਯ ।
ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤੋਦਯਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥੦ ॥

ॐ ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤੋਦ੍ਦੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਾਨਨਾਯ ।
ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਯ । ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਸ੍ਤੁਤਯੇ ।
ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤੋਤ੍ਸਾਹਾਯ । ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤੋਚ੍ਚਾਰਾਯ ।
ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤੇਨ੍ਦਿਰਯਾਯ । ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਾਕਾਰਾਯ । ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤੋਤ੍ਸਵਾਯ ।
ਕਲਙ੍ਕਾਙ੍ਕਿਤਦੁਸ਼੍ਟਘ੍ਨਾਯ । ਕਲਙ੍ਕਾਙ੍ਕਿਤਧਰ੍ਮਘ੍ਨੇ ।
ਕਲਙ੍ਕਾਙ੍ਕਿਤਕਰ੍ਮਾਰਯੇ । ਕਲਙ੍ਕਾਙ੍ਕਿਤਮਾਰ੍ਗਹਤੇ ।
ਕਲਙ੍ਕਾਙ੍ਕਿਤਦੁਰ੍ਦਰ੍ਸ਼ਾਯ । ਕਲਙ੍ਕਾਙ੍ਕਿਤਤਦੁਸ੍ਸਹਾਯ ।
ਕਲਙ੍ਕਾਙ੍ਕਿਤਦੂਰਸ੍ਥਾਯ । ਕਲਙ੍ਕਾਙ੍ਕਿਤਦੂਸ਼ਣਾਯ ।
ਕਲਹੋਤ੍ਪਤ੍ਤਿਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਕਲਹੋਤ੍ਪਤ੍ਤਿਕਦ੍ਰਿਪਵੇ ਨਮਃ ॥ ੨੨੦ ॥

ॐ ਕਲਹਾਤੀਤਧਾਮਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ । ਕਲਹਾਤੀਤਨਾਯਕਾਯ ।
ਕਲਹਾਤੀਤਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਯ । ਕਲਹਾਤੀਤਵੈਭਵਾਯ । ਕਲਹਾਤੀਤਭਾਵਸ੍ਥਾਯ ।
ਕਲਹਾਤੀਤਸਤ੍ਤਮਾਯ । ਕਲਿਕਾਲਬਲਾਤੀਤਾਯ । ਕਲਿਕਾਲਵਿਲੋਪਕਾਯ ।
ਕਲਿਕਾਲੈਕਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਕਲਿਕਾਲੈਕਦੂਸ਼ਣਾਯ । ਕਲਿਕਾਲਕੁਲਧ੍ਵਂਸਿਨੇ ।
ਕਲਿਕਾਲਕੁਲਾਪਹਾਯ । ਕਲਿਕਾਲਭਯਚ੍ਛੇਤ੍ਰੇ । ਕਲਿਕਾਲਮਦਾਪਹਾਯ ।
ਕਲਿਕ੍ਲੇਸ਼ਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾਯ । ਕਲਿਕ੍ਲੇਸ਼ਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ । ਕਲਿਗ੍ਰਸ੍ਤਜਨਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ।
ਕਲਿਗ੍ਰਸ੍ਤਨਿਜਾਰ੍ਤਿਘ੍ਨੇ । ਕਲਿਗ੍ਰਸ੍ਤਜਗਨ੍ਮਿਤ੍ਰਾਯ ।
ਕਲਿਗ੍ਰਸ੍ਤਜਗਤ੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੨੪੦ ॥

ॐ ਕਲਿਗ੍ਰਸ੍ਤਜਗਤ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ਕਲਿਪਾਸ਼ਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ।
ਕਲਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੇ (ਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ) । ਕਲਿਮੁਕ੍ਤਕਲੇਵਰਾਯ ।
ਕਲਿਮੁਕ੍ਤਮਨੋਵਤ੍ਤਯੇ । ਕਲਿਮੁਕ੍ਤਮਹਾਮਤਯੇ । ਕਲਿਕਾਲਮਤਾਤੀਤਾਯ ।
ਕਲਿਧਰ੍ਮਵਿਲੋਪਕਾਯ । ਕਲਿਧਰ੍ਮਾਧਿਪਧ੍ਵਂਸਿਨੇ । ਕਲਿਧਰ੍ਮੈਕਖਣ੍ਡਨਾਯ ।
ਕਲਿਧਰ੍ਮਾਧਿਪਾਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਯ । ਕਲਿਕਾਲਵਿਕਾਰਘ੍ਨੇ । ਕਲਿਕਰ੍ਮਕਥਾਤੀਤਾਯ ।
ਕਲਿਕਰ੍ਮਕਥਾਰਿਪਵੇ । ਕਲਿਕਸ਼੍ਟੈਕਸ਼ਮਨਾਯ । ਕਲਿਕਸ਼੍ਟਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ।
ਕਲਿਘ੍ਨਾਯ । ਕਲਿਧਰ੍ਮਘ੍ਨਾਯ । ਕਲਿਧਰ੍ਮਾਧਿਕਾਰਘ੍ਨੇ ਨਮਃ ॥ ੨੬੦ ॥

ॐ ਕਰ੍ਮਵਿਦੇ ਨਮਃ । ਕਰ੍ਮਕਤੇ । ਕਰ੍ਮਿਣੇ । ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡੈਕਦੋਹਨਾਯ ।
ਕਰ੍ਮਸ੍ਥਾਯ । ਕਰ੍ਮਜਨਕਾਯ । ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਾਯ । ਕਰ੍ਮਸਾਧਨਾਯ । ਕਰ੍ਮਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ।
ਕਰ੍ਮਭਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਕਰ੍ਮਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਕਰ੍ਮਜਿਤੇ । ਕਰ੍ਮਜਾਤਜਗਤ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ।
ਕਰ੍ਮਜਾਤਜਗਤ੍ਪਤਯੇ । ਕਰ੍ਮਜਾਤਜਗਨ੍ਮਿਤ੍ਰਾਯ । ਕਰ੍ਮਜਾਤਜਗਦ੍ਗੁਰਵੇ ।
ਕਰ੍ਮਭੂਤਭਵਚ੍ਛਤ੍ਰਾਯ । ਕਰ੍ਮਮ੍ਭੂਤਭਵਾਰ੍ਤਿਘ੍ਨੇ ।
ਕਮਕਾਣ੍ਡਪਰਿਜ੍ਞਾਤ੍ਰੇ । ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੮੦ ॥

ॐ ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡਪਰਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡਪ੍ਰਮਾਣਕਤੇ ।
ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡਵਿਵੇਕਜ੍ਞਾਯ । ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡਪ੍ਰਕਾਰਕਾਯ । ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡਾਵਿਵੇਕਸ੍ਥਾਯ ।
ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡੈਕਦੋਹਨਾਯ । ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡਰਤਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੇ । ਕਰ੍ਮਤਤ੍ਪਰਾਯ ।
ਕਰ੍ਮਬਦ੍ਧਜਗਤ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ । ਕਰ੍ਮਬਦ੍ਧਜਗਦ੍ਗੁਰਵੇ । ਕਰ੍ਮਬਨ੍ਧਾਰ੍ਤਿਸ਼ਮਨਾਯ ।
ਕਰ੍ਮਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਨਾਯ । ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਵਰ੍ਯਸ੍ਥਾਯ ।
ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਜੀਵਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਜੀਵਨਾਯ । ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਭਾਵਜ੍ਞਾਯ ।
ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਪਾਲਕਾਯ । ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਜਾਤਿਸ੍ਥਾਯ ।
ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਕਾਮਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੩੦ ॥੦ ॥

ॐ ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਪਾਪਘ੍ਨੇ ।
ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਬੁਦ੍ਧਿਸ੍ਥਾਯ । ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਬੋਧਕਾਯ ।
ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਭੀਤਿਘ੍ਨਾਯ । ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯ ।
ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਦੋਸ਼ਘ੍ਨਾਯ । ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਕਾਮਦੁਹੇ ।
ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾਯ । ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਤਾਰਕਾਯ ।
ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਾਰਿਸ਼੍ਟਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਾਭੀਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ।
ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਾਦਸ਼੍ਟਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ । ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਾਦਸ਼੍ਟਵਰ੍ਧਨਾਯ ।
ਕਰ੍ਮਮੂਲਜਗਦ੍ਧੇਤਵੇ । ਕਰ੍ਮਮੂਲਨਿਕਨ੍ਦਨਾਯ । ਕਰ੍ਮਬੀਜਪਰਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ।
ਕਰ੍ਮਬੀਜਵਿਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਕਰ੍ਮਦ੍ਰੁਮਫਲਾਧੀਸ਼ਾਯ ।
ਕਰ੍ਮਦ੍ਰੁਮਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੩੨੦ ॥

ॐ ਕਸ੍ਤੂਰੀਦ੍ਰਵਲਿਪ੍ਤਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਦ੍ਰਵਵਲ੍ਲਭਾਯ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਸੌਰਭਗ੍ਰਾਹਿਣੇ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਮਗਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕਾਨਨ੍ਦਿਨੇ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕਾਸ਼੍ਲੇਸ਼ਿਣੇ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕਾਙ੍ਕਿਤਾਯ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਵਾਸਨਾਲੀਨਾਯ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਵਾਸਨਾਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਵਾਸਨਾਰੂਪਾਯ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਵਾਸਨਾਤ੍ਮਕਾਯ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਵਾਸਨਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾਯ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਵਾਸਨਾਸ੍ਪਦਾਯ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਨ੍ਦਨਗ੍ਰਾਹਿਣੇ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਨ੍ਦਨਾਰ੍ਚਿਤਾਯ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਨ੍ਦਨਾਗਾਰਾਯ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਨ੍ਦਨਾਨ੍ਵਿਤਾਯ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਨ੍ਦਨਾਕਾਰਾਯ ।
ਕਸ੍ਤੂਰਿਚਨ੍ਦਨਾਸਨਾਯ ਨਮਃ ॥ ੩੪੦ ॥

ॐ ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਰ੍ਚਿਤੋਰਸ੍ਕਾਯ ਨਮਃ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਰ੍ਵਿਤਾਨਨਾਯ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਰ੍ਵਿਤਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਯ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਰ੍ਚਿਤਾਮ੍ਬਰਾਯ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਰ੍ਚਿਤਾਸ੍ਯਸ਼੍ਰਿਯੇ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਰ੍ਚਿਤਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਮੋਦਮੁਦਿਤਾਯ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਮੋਦਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਮੋਦਦੀਪ੍ਤਾਙ੍ਗਾਯ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਸੁਨ੍ਦਰਾਕਤਯੇ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਮੋਦਰਸਿਕਾਯ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਮੋਦਲੋਲੁਪਾਯ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਪਰਮਾਨਨ੍ਦਿਨੇ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਦਾਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਠਾਯ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਦਾਨਵਲ੍ਲਭਾਯ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਪਰਮਾਹ੍ਲਾਦਾਯ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਪੁਸ਼੍ਟਿਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਕਸ੍ਤੂਰੀਮੁਦਿਤਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਮੁਦਿਤਾਸ਼ਯਾਯ ਨਮਃ ॥ ੩੬੦ ॥

ॐ ਕਦਲੀਵਨਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ । ਕਦਲੀਵਨਪਾਲਕਾਯ ।
ਕਦਲੀਵਨਸਞ੍ਚਾਰਿਨੇ । ਕਦਲੀਵਨਸਞ੍ਚਾਰਿਣੇ । ਕਦਲੀਵਨਵਲ੍ਲਭਾਯ ।
ਕਦਲੀਦਰ੍ਸ਼ਨਾਨਨ੍ਦਿਨੇ । ਕਦਲੀਦਰ੍ਸ਼ਨੋਤ੍ਸੁਕਾਯ । ਕਦਲੀਪਲ੍ਲਵਾਸ੍ਵਦਿਨੇ ।
ਕਦਲੀਪਲ੍ਲਵਾਸ਼੍ਰਯਾਯ । ਕਦਲੀਫਲਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯ । ਕਦਲੀਫਲਦਾਯਕਾਯ ।
ਕਦਲੀਫਲਸਮ੍ਪੁਸ਼੍ਟਾਯ । ਕਦਲੀਫਲਭੋਜਨਾਯ । ਕਦਲੀਫਲਵਰ੍ਯਾਸ਼ਿਨੇ ।
ਕਦਲੀਫਲਤੋਸ਼ਿਤਾਯ । ਕਦਲੀਫਲਮਾਧੁਰ੍ਯਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਕਦਲੀਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਕਪਿਧ੍ਵਜਸਮਾਯੁਕ੍ਤਾਯ । ਕਪਿਧ੍ਵਜਪਰਿਸ੍ਤੁਤਾਯ । ਕਪਿਧ੍ਵਜਪਰਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ।
ਕਪਿਧ੍ਵਜਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੩੮੦ ॥

ॐ ਕਪਿਧ੍ਵਜਪਦਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ । ਕਪਿਧ੍ਵਜਜਯਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਕਪਿਧ੍ਵਜਰਥਾਰੂਢਾਯ । ਕਪਿਧ੍ਵਜਯਸ਼ਃਪ੍ਰਦਾਯ । ਕਪਿਧ੍ਵਜੈਕਪਾਪਘ੍ਨਾਯ ।
ਕਪਿਧ੍ਵਜਸੁਖਪ੍ਰਦਾਯ । ਕਪਿਧ੍ਵਜਾਰਿਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਕਪਿਧ੍ਵਜਭਯਾਪਹਾਯ ।
ਕਪਿਧ੍ਵਜਮਨੋऽਭਿਜ੍ਞਾਯ । ਕਪਿਧ੍ਵਜਮਤਿਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਕਪਿਧ੍ਵਜਸੁਹਨ੍ਮਿਤ੍ਰਾਯ । ਕਪਿਧ੍ਵਜਸੁਹਤ੍ਸਖਾਯ ।
ਕਪਿਧ੍ਵਜਾਙ੍ਗਨਾਰਾਧ੍ਯਾਯ । ਕਪਿਧ੍ਵਜਗਤਿਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਕਪਿਧ੍ਵਜਾਙ੍ਗਨਾਰਿਘ੍ਨਾਯ । ਕਪਿਧ੍ਵਜਰਤਿਪ੍ਰਦਾਯ । ਕਪਿਧ੍ਵਜਕੁਲਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ।
ਕਪਿਧ੍ਵਜਕੁਲਾਰਿਘ੍ਨੇ । ਕਪਿਧ੍ਵਜਕੁਲਾਧੀਸ਼ਾਯ ।
ਕਪਿਧ੍ਵਜਕੁਲਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥੦ ॥
ॐ ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਸੇਵਿਤਾਙ੍ਘ੍ਯ੍ਰਬ੍ਜਾਯ ਨਮਃ । ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਤੁਤਿਵਲ੍ਲਭਾਯ ।
ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਾਨਨ੍ਦਜਨਕਾਯ । ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਾਸ਼੍ਰਿਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਾਸ਼੍ਰਿਤਪਾਦਾਬ੍ਜਾਯ । ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਾਸ਼੍ਰਿਤਮਾਨਸਾਯ । ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਾਰਾਧਿਤਾਕਾਰਾਯ ।
ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਾਭੀਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ । ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਾਰਾਤਿਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਾਤਿਬਲਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰੈਕਪਰਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ । ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰੈਕਯਸ਼ਃਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਾਨਨ੍ਦਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾਯ । ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਧਨਾਯ ।
ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਧ੍ਯਾਨਗਮ੍ਯਾਤ੍ਮਨੇ । ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਜ੍ਞਾਨਦਾਯਕਾਯ ।
ਕਲ੍ਯਾਣਮਙ੍ਗਲਾਕਾਰਾਯ । ਕਲ੍ਯਾਣਮਙ੍ਗਲਾਸ੍ਪਦਾਯ । ਕਲ੍ਯਾਣਮਙ੍ਗਲਾਧੀਸ਼ਾਯ ।
ਕਲ੍ਯਾਣਮਙ੍ਗਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੪੨੦ ॥

ॐ ਕਲ੍ਯਾਣਮਙ੍ਗਲਾਗਾਰਾਯ ਨਮਃ । ਕਲ੍ਯਾਣਮਙ੍ਗਲਾਤ੍ਮਕਾਯ ।
ਕਲ੍ਯਾਣਾਨਨ੍ਦਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾਯ । ਕਲ੍ਯਾਣਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਕਲ੍ਯਾਣਾਨਨ੍ਦਸਹਿਤਾਯ ।
ਕਲ੍ਯਾਣਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਾਯ । ਕਲ੍ਯਾਣਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯ । ਕਲ੍ਯਾਣਾਨਨ੍ਦਸਂਯੁਤਾਯ ।
ਕਲ੍ਯਾਣੀਰਾਗਸਙ੍ਗੀਤਾਯ । ਕਲ੍ਯਾਣੀਰਾਗਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਕਲ੍ਯਾਣੀਰਾਗਰਸਿਕਾਯ ।
ਕਲ੍ਯਾਣੀਰਾਗਕਾਰਕਾਯ । ਕਲ੍ਯਾਣੀਰਾਗਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਕਲ੍ਯਾਣੀਰਾਘਰਸਿਕਾਯ ।
ਕਲ੍ਯਾਣੀਰਾਗਕਾਰਕਾਯ । ਕਲ੍ਯਾਣੀਕੇਲਿਕੁਸ਼ਲਾਯ । ਕਲ੍ਯਾਣੀਪ੍ਰਿਯਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ ।
ਕਲ੍ਪਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪਰਿਜ੍ਞਾਤ੍ਰੇ । ਕਲ੍ਪਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਦੋਹਨਾਯ ।
ਕਲ੍ਪਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸਮੁਦ੍ਧਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਕਲ੍ਪਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਸ੍ਤੁਤਾਯ । ਕਲ੍ਪਕੋਟਿਸ਼ਤਾਤੀਤਾਯ ।
ਕਲ੍ਪਕੋਟਿਸ਼ਤੋਤ੍ਤਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੪੪੦ ॥

ॐ ਕਲ੍ਪਕੋਟਿਸ਼ਤਜ੍ਞਾਨਿਨੇ ਨਮਃ । ਕਲ੍ਪਕੋਟਿਸ਼ਤਪ੍ਰਭਵੇ ।
ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਸਮਾਕਾਰਾਯ । ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਸਮਪ੍ਰਭਾਯ ।
ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਸਮੋਦਾਰਾਯ । ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਸਮਸ੍ਥਿਤਾਯ ।
ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਪਰਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ । ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਸਮਾਵਤਾਯ ।
ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਵਨਾਧੀਸ਼ਾਯ । ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਵਨਾਸ੍ਪਦਾਯ ।
ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤਦਹਨਾਕਾਰਾਯ । ਕਲ੍ਪਨ੍ਤਾਦਹਨੋਪਮਾਯ । ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤਕਾਲਸ਼ਮਨਾਯ ।
ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤਾਤੀਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ । ਕਲਸ਼ੋਦ੍ਭਵਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯ । ਕਲਸ਼ੋਦ੍ਭਵਵਲ੍ਲਭਾਯ ।
ਕਲਸ਼ੋਦ੍ਭਾਵਭੀਤਿਘ੍ਨਾਯ । ਕਲਸ਼ੋਦ੍ਭਵਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ । ਕਪਿਲਾਯ ।
ਕਪਿਲਾਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੪੬੦ ॥

ॐ ਕਪਿਲਪ੍ਰਿਯਦਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ । ਕਰ੍ਦਮਾਤ੍ਮਜਭਾਵਸ੍ਥਾਯ ।
ਕਰ੍ਦਮਪ੍ਰਿਯਕਾਰਕਾਯ । ਕਨ੍ਯਕਾਨੀਕਵਰਦਾਯ । ਕਨ੍ਯਕਾਨੀਕਵਲ੍ਲਭਾਯ ।
ਕਨ੍ਯਕਾਨੀਕਸਂਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ । ਕਨ੍ਯਕਾਨੀਕਨਾਯਕਾਯ । ਕਨ੍ਯਾਦਾਨਪ੍ਰਦਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ।
ਕਨ੍ਯਾਦਾਨਪ੍ਰਦਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕਨ੍ਯਾਦਾਨਪ੍ਰਭਾਵਜ੍ਞਾਯ । ਕਨ੍ਯਾਦਾਨਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ।
ਕਸ਼੍ਯਪਾਤ੍ਮਜਭਾਵਸ੍ਥਾਯ । ਕਸ਼੍ਯਪਾਤ੍ਮਜਭਾਸ੍ਕਰਾਯ ।
ਕਸ਼੍ਯਪਾਤ੍ਮਜਸ਼ਤ੍ਰੁਘ੍ਨਾਯ । ਕਸ਼੍ਯਪਾਤ੍ਮਜਪਾਲਕਾਯ ।
ਕਸ਼੍ਯਪਾਤ੍ਮਜਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ । ਕਸ਼੍ਯਪਾਤ੍ਮਜਵਲ੍ਲਭਾਯ ।
ਕਸ਼੍ਯਪਾਤ੍ਮਜਭੀਤਿਘ੍ਨਾਯ । ਕਸ਼੍ਯਪਾਤ੍ਮਜਦੁਰ੍ਲਭਾਯ ।
ਕਸ਼੍ਯਪਾਤ੍ਮਜਭਾਵਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ॥ ੪੮੦ ॥

ॐ ਕਸ਼੍ਯਪਾਤ੍ਮਜਭਾਵਵਿਦੇ ਨਮਃ । ਕਸ਼੍ਯਪੋਦ੍ਭਵਦੈਤ੍ਯਾਰਯੇ ।
ਕਸ਼੍ਯਪੋਦ੍ਭਵਦੇਵਰਾਜੇ । ਕਸ਼੍ਯਪਾਨਨ੍ਦਜਨਕਾਯ । ਕਸ਼੍ਯਪਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਧਨਾਯ ।
ਕਸ਼੍ਯਪਾਰਿਸ਼੍ਟਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਕਸ਼੍ਯਪਾਭੀਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ।
ਕਰ੍ਤਕਰ੍ਮਕ੍ਰਿਯਾਤੀਤਾਯ । ਕਰ੍ਤਕਰ੍ਮਕ੍ਰਿਯਾਨ੍ਵਯਾਯ ।
ਕਰ੍ਤਕਰ੍ਮਕ੍ਰਿਯਾਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਯ । ਕਰ੍ਤਕਰ੍ਮਕ੍ਰਿਯਾਸ੍ਪਦਾਯ ।
ਕਰ੍ਤਕਰ੍ਮਕ੍ਰਿਯਾਧੀਸ਼ਾਯ । ਕਰ੍ਤਕਰ੍ਮਕ੍ਰਿਯਾਤ੍ਮਕਾਯ ।
ਕਰ੍ਤਕਰ੍ਮਕ੍ਰਿਯਾਭਾਸਾਯ । ਕਰ੍ਤਕਰ੍ਮਕ੍ਰਿਯਾਪ੍ਰਦਾਯ । ਕਪਾਨਾਥਾਯ ।
ਕਪਾਸਿਨ੍ਧਵੇ । ਕਪਾਧੀਸ਼ਾਯ । ਕਪਾਕਰਾਯ ।
ਕਪਾਸਾਗਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ॥ ੫੦ ॥੦ ॥

ॐ ਕਪਾਪਾਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ । ਕਪਾਨਿਧਯੇ । ਕਪਾਪਾਤ੍ਰੈਕਵਰਦਾਯ ।
ਕਪਾਪਾਤ੍ਰਭਯਾਪਹਾਯ । ਕਪਾਕਟਾਕ੍ਸ਼ਪਾਪਾਘ੍ਨਾਯ । ਕਤਕਤ੍ਯਾਯ ।
ਕਤਾਨ੍ਤਕਾਯ । ਕਦਮ੍ਬਵਨਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ । ਕਦਮ੍ਬਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਕਦਮ੍ਬਵਨਸਞ੍ਚਾਰਿਣੇ । ਕਦਮ੍ਬਵਨਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਕਰ੍ਪੂਰਾਮੋਦਮੁਦਿਤਾਯ ।
ਕਰ੍ਪੂਰਾਮੋਦਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਕਰ੍ਪੂਰਵਾਸਨਾਸਕ੍ਤਾਯ । ਕਰ੍ਪੂਰਾਗਰੁਚਰ੍ਚਿਤਾਯ ।
ਕਰੁਣਾਰਸਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਯ । ਕਰੁਣਾਰਸਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਕਰੁਣਾਕਰਵਿਖ੍ਯਾਤਾਯ ।
ਕਰੁਣਾਕਰਸਾਗਰਾਯ । ਕਾਲਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ॥ ੫੨੦ ॥

ॐ ਕਾਲਜਨਕਾਯ ਨਮਃ । ਕਾਲਾਗ੍ਨਯੇ । ਕਾਲਸਂਜ੍ਞਕਾਯ । ਕਾਲਾਯ ।
ਕਾਲਕਲਾਤੀਤਾਯ । ਕਾਲਸ੍ਥਾਯ । ਕਾਲਭੈਰਵਾਯ । ਕਾਲਜ੍ਞਾਯ । ਕਾਲਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ।
ਕਾਲਚਕ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਾਯ । ਕਾਲਰੂਪਾਯ । ਕਾਲਨਾਥਾਯ । ਕਾਲਕਤੇ ।
ਕਾਲਿਕਾਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕਾਲੈਕਵਰਦਾਯ । ਕਾਲਾਯ । ਕਾਰਣਾਯ । ਕਾਲਰੂਪਭਾਜੇ ।
ਕਾਲਮਾਯਾਕਲਾਤੀਤਾਯ । ਕਾਲਮਾਯਾਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ॥ ੫੪੦ ॥

ॐ ਕਾਲਮਾਯਾਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ । ਕਾਲਮਾਯਾਬਲਾਪਹਾਯ ।
ਕਾਲਤ੍ਰਯਗਤਿਜ੍ਞਾਤ੍ਰੇ । ਕਾਲਤ੍ਰਯਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ । ਕਾਲਜ੍ਞਾਨਕਲਾਤੀਤਾਯ ।
ਕਾਲਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ । ਕਾਲਜ੍ਞਾਯ । ਕਾਲਰਹਿਤਾਯ । ਕਾਲਾਨਨਸਮਪ੍ਰਭਾਯ ।
ਕਾਲਚਕ੍ਰੈਕਹੇਤੁਸ੍ਥਾਯ । ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਦੁਰਤ੍ਯਯਾਯ । ਕਾਲਪਾਸ਼ਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾਯ ।
ਕਾਲਪਾਸ਼ਵਿਮੋਚਨਾਯ । ਕਾਲਵ੍ਯਾਲੈਕਦਲਨਾਯ । ਕਾਲਵ੍ਯਾਲਭਯਾਪਹਾਯ ।
ਕਾਲਕਰ੍ਮਕਲਾਤੀਤਾਯ । ਕਾਲਕਰ੍ਮਕਲਾਸ਼੍ਰਯਾਯ । ਕਾਲਕਰ੍ਮਕਲਾਧੀਸ਼ਾਯ ।
ਕਾਲਕਰ੍ਮਕਲਾਤ੍ਮਕਾਯ । ਕਾਲਵ੍ਯਾਲਪਰਿਗ੍ਰਸ੍ਤਨਿਜਭਕ੍ਤੈਕਮੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ॥ ੫੬੦ ॥

ਓਮ੍ ਕਾਸ਼ਿਰਾਜਸ਼ਿਰਸ਼੍ਛੇਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ਕਾਸ਼ੀਸ਼ਪ੍ਰਿਯਕਾਰਕਾਯ ।
ਕਾਸ਼ੀਸ੍ਥਾਰ੍ਤਿਹਰਾਯ । ਕਾਸ਼ੀਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ । ਕਾਸ਼ਿਕਾਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਿਜਨਾਨਨ੍ਦਿਨੇ । ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਿਜਨਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਿਜਨਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ।
ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਿਜਨਸ੍ਤੁਤਾਯ । ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਿਵਿਕਾਰਘ੍ਨਾਯ । ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਿਵਿਮੋਚਨਾਯ ।
ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਿਜਨੋਦ੍ਧਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਿਕੁਲਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਕਾਸ਼ੀਵਾਸ੍ਯਾਸ਼੍ਰਿਤਾਙ੍ਘ੍ਯ੍ਰਬ੍ਜਾਯ । ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਿਸੁਖਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਕਾਸ਼ੀਸ੍ਥਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਦਾਯ । ਕਾਸ਼ੀਸ੍ਥਾਰਿਸ਼੍ਟਨਾਸ਼ਨਾਯ ।
ਕਾਸ਼ੀਸ੍ਥਦ੍ਵਿਜਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯ । ਕਾਸ਼ੀਸ੍ਥਦ੍ਵਿਜਪਾਲਕਾਯ ।
ਕਾਸ਼ੀਸ੍ਥਦ੍ਵਿਜਸਦ੍ਬੁਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ॥ ੫੮੦ ॥

ॐ ਕਾਸ਼ਿਕਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ । ਕਾਨ੍ਤੀਸ਼ਾਯ । ਕਾਨ੍ਤਿਦਾਯ । ਕਾਨ੍ਤਾਯ ।
ਕਾਨ੍ਤਾਰਪ੍ਰਿਯਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ । ਕਾਨ੍ਤਿਮਤੇ । ਕਾਨ੍ਤਿਜਨਕਾਯ । ਕਾਨ੍ਤਿਸ੍ਥਾਯ ।
ਕਾਨ੍ਤਿਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਕਾਲਾਗੁਰੁਸੁਗਨ੍ਧਾਢ੍ਯਾਯ । ਕਾਲਾਗਰੁਵਿਲੇਪਨਾਯ ।
ਕਾਲਾਗਰੁਸੁਗਨ੍ਧਜ੍ਞਾਯ । ਕਾਲਾਗਰੁਸੁਗਨ੍ਧਕਤੇ । ਕਾਪਟ੍ਯਪਟਲਚ੍ਛੇਤ੍ਰੇ ।
ਕਾਯਸ੍ਥਾਯ । ਕਾਯਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਕਾਯਭਾਗ੍ਭਯਭੀਤਿਘ੍ਨਾਯ ।
ਕਾਯਰੋਗਾਪਹਾਰਕਾਯ । ਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣਕਰ੍ਤਸ੍ਥਾਯ ।
ਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣਕਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥੦ ॥

ॐ ਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾਯ ਨਮਃ । ਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ।
ਕਾਵ੍ਯਾਮਤਰਸਾਸ੍ਵਾਦਿਨੇ । ਕਾਵ੍ਯਾਮਤਰਸਾਤ੍ਮਕਾਯ । ਕਾਵ੍ਯਾਮਤਰਸਾਭਿਜ੍ਞਾਯ ।
ਕਾਵ੍ਯਾਮਤਰਸਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕਾਦਿਵਰ੍ਣੈਕਜਨਕਾਯ । ਕਾਦਿਵਰ੍ਣਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਾਯ ।
ਕਾਦਿਵਰ੍ਣਵਿਵੇਕਜ੍ਞਾਯ । ਕਾਦਿਵਰ੍ਣਵਿਨੋਦਵਤੇ । ਕਾਦਿਹਾਦਿਮਨੁਜ੍ਞਾਤ੍ਰੇ ।
ਕਾਦਿਹਾਦਿਮਨੁਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕਾਦਿਹਾਦਿਮਨੂਦ੍ਧਾਰਕਾਰਕਾਯ । ਕਾਦਿਸਂਜ੍ਞਕਾਯ ।
ਕਾਲੁਸ਼੍ਯਰਹਿਤਾਕਾਰਾਯ । ਕਾਲੁਸ਼੍ਯੈਕਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ । ਕਾਰਾਗਾਰਵਿਮੁਕ੍ਤਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਕਾਰਾਗਹਵਿਮੋਚਨਾਯ । ਕਾਮਾਤ੍ਮਨੇ । ਕਾਮਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੨੦ ॥

ॐ ਕਾਮਿਨੇ ਨਮਃ । ਕਾਮੇਸ਼ਾਯ । ਕਾਮਪੂਰਕਾਯ । ਕਾਮਹਤੇ । ਕਾਮਜਨਕਾਯ ।
ਕਾਮਿਕਾਮਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ । ਕਾਮਪਾਲਾਯ । ਕਾਮਭਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਕਾਮਕੇਲਿਕਲਾਨਿਧਯੇ ।
ਕਾਮਕੇਲਿਕਲਾਸਕ੍ਤਾਯ । ਕਾਮਕੇਲਿਕਲਾਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕਾਮਬੀਜੈਕਵਰਦਾਯ ।
ਕਾਮਬੀਜਸਮਨ੍ਵਿਤਾਯ । ਕਾਮਜਿਤੇ । ਕਾਮਵਰਦਾਯ । ਕਾਮਕ੍ਰੀਡਾਤਿਲਾਲਸਾਯ ।
ਕਾਮਾਰ੍ਤਿਸ਼ਮਨਾਯ । ਕਾਮਾਲਙ੍ਕਤਾਯ । ਕਾਮਸਂਸ੍ਤੁਤਾਯ ।
ਕਾਮਿਨੀਕਾਮਜਨਕਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੪੦ ॥

ॐ ਕਾਮਿਨੀਕਾਮਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ । ਕਾਮਿਨੀਕਾਮਰਸਿਕਾਯ । ਕਾਮਿਨੀਕਾਮਪੂਰਕਾਯ ।
ਕਾਮਿਨੀਮਾਨਦਾਯ । ਕਾਮਕਲਾਕੌਤੂਹਲਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕਾਮਿਨੀਪ੍ਰੇਮਜਨਕਾਯ ।
ਕਾਮਿਨੀਪ੍ਰੇਮਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਕਾਮਿਨੀਹਾਵਭਾਵਜ੍ਞਾਯ । ਕਾਮਿਨੀਰੂਪਰਸਿਕਾਯ ।
ਕਾਮਿਨੀਰੂਪਭੂਸ਼ਣਾਯ । ਕਾਮਿਨੀਮਾਨਸੋਲ੍ਲਾਸਿਨੇ । ਕਾਮਿਨੀਮਾਨਸਾਸ੍ਪਦਾਯ ।
ਕਾਮਿਭਕ੍ਤਜਨਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ । ਕਾਮਿਭਕ੍ਤਜਨਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਕਾਮਦੇਵਾਯ ।
ਕਾਮ੍ਬੀਜੈਕਜੀਵਨਾਯ । ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਵਿਸ਼ਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ।
ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਪ੍ਰਾਣਜੀਵਨਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੬੦ ॥

ॐ ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਹਦਯਾਨਨ੍ਦਿਨੇ ਨਮਃ । ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਨੀਰਵਲ੍ਲਭਾਯ ।
ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਕੇਲਿਕੁਸ਼ਲਾਯ । ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਪ੍ਰੀਤਿਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਕੇਲਿਰਸਿਕਾਯ ।
ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਕੇਲਿਲਾਲਸਾਯ । ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਨੀਰਸਙ੍ਖੇਲਦ੍ਗੋਪੀਯੂਥਸਮਾਵਤਾਯ ।
ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਨੀਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ । ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਨੀਰਕੇਲਿਕਤੇ । ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਰਮਣਾਸਕ੍ਤਾਯ ।
ਕਾਲਿਨਾਗਮਦਾਪਹਾਯ । ਕਾਮਧੇਨੁਪਰਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ । ਕਾਮਧੇਨੁਸਮਾਵਤਾਯ ।
ਕਾਞ੍ਚਨਾਦ੍ਰਿਸਮਾਨਸ਼੍ਰਿਯੇ । ਕਾਞ੍ਚਨਾਦ੍ਰਿਨਿਵਾਸਕਤੇ ।
ਕਾਞ੍ਚਨਾਭੂਸ਼ਣਾਸਕ੍ਤਾਯ । ਕਾਞ੍ਚਨੈਕਵਿਵਰ੍ਧਨਾਯ ।
ਕਾਞ੍ਚਨਾਭਸ਼੍ਰਿਯਾਸਕ੍ਤਾਯ । ਕਾਞ੍ਚਨਾਭਸ਼੍ਰਿਯਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯ ।
ਕਾਰ੍ਤਿਕੇਯੈਕਵਰਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੮੦ ॥

ॐ ਕਾਰ੍ਤਵੀਰ੍ਯਮਦਾਪਹਾਯ ਨਮਃ । ਕਿਸ਼ੋਰੀਨਾਯਿਕਾਸਕ੍ਤਾਯ ।
ਕਿਸ਼ੋਰੀਨਾਯਿਕਾਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕਿਸ਼ੋਰੀਕੇਲਿਕੁਸ਼ਲਾਯ । ਕਿਸ਼ੋਰੀਪ੍ਰਾਣਜੀਵਨਾਯ ।
ਕਿਸ਼ੋਰੀਵਲ੍ਲਭਾਕਾਰਾਯ । ਕਿਸ਼ੋਰੀਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਕਿਸ਼ੋਰੀਪ੍ਰੀਤਿਜਨਕਾਯ ।
ਕਿਸ਼ੋਰੀਪ੍ਰਿਯਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ । ਕਿਸ਼ੋਰੀਕੇਲਿਸਂਸਕ੍ਤਾਯ । ਕਿਸ਼ੋਰੀਕੇਲਿਵਲ੍ਲਭਾਯ ।
ਕਿਸ਼ੋਰੀਕੇਲਿਸਂਯੁਕ੍ਤਾਯ । ਕਿਸ਼ੋਰੀਕੇਲਿਲੋਲੁਪਾਯ । ਕਿਸ਼ੋਰੀਹਦਯਾਨਨ੍ਦਿਨੇ ।
ਕਿਸ਼ੋਰੀਹਦਯਾਸ੍ਪਦਾਯ । ਕਿਸ਼ੋਰੀਸ਼ਾਯ । ਕਿਸ਼ੋਰਾਤ੍ਮਨੇ । ਕਿਸ਼ੋਰਾਯ ।
ਕਿਂਸ਼ੁਕਾਕਤਯੇ । ਕਿਂਸ਼ੁਕਾਭਰਣਾਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਯ ਨਮਃ ॥ ੭੦ ॥੦ ॥

ॐ ਕਿਂਸ਼ੁਕਾਭਰਣਾਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ । ਕੀਰ੍ਤਿਮਤੇ । ਕੀਰ੍ਤਿਜਨਕਾਯ ।
ਕੀਰ੍ਤਨੀਯਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ । ਕੀਰ੍ਤਨੀਯਯਸ਼ੋਰਾਸ਼ਯੇ । ਕੀਰ੍ਤਿਸ੍ਥਾਯ ।
ਕੀਰ੍ਤਨਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕੀਰ੍ਤਿਸ਼੍ਰੀਮਤਿਦਾਯ । ਕੀਸ਼ਾਯ । ਕੀਰ੍ਤਿਜ੍ਞਾਯ ।
ਕੀਰ੍ਤਿਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਕ੍ਰਿਯਾਤ੍ਮਕਾਯ । ਕ੍ਰਿਯਾਧਾਰਾਯ । ਕ੍ਰਿਯਾਭਾਸਾਯ ।
ਕ੍ਰਿਯਾਸ੍ਪਦਾਯ । ਕੀਲਾਲਾਮਲਚਿਦ੍ਵਤ੍ਤਯੇ । ਕੀਲਾਲਾਸ਼੍ਰਯਕਾਰਣਾਯ ।
ਕੁਲਧਰ੍ਮਾਧਿਪਾਧੀਸ਼ਾਯ । ਕੁਲਧਰ੍ਮਾਧਿਪਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਕੁਲਧਰ੍ਮਪਰਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ॥ ੭੨੦ ॥

ॐ ਕੁਲਧਰ੍ਮਪਤਿਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ । ਕੁਲਧਰ੍ਮਪਦਾਧਾਰਾਯ ।
ਕੁਲਧਰ੍ਮਪਦਾਸ਼੍ਰਯਾਯ । ਕੁਲਧਰ੍ਮਪਤਿਪ੍ਰਾਣਾਯ । ਕੁਲਧਰ੍ਮਪਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਕੁਲਧਰ੍ਮਪਤਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ । ਕੁਲਧਰ੍ਮੈਕਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ । ਕੁਲਧਰ੍ਮਸਮਾਸਕ੍ਤਾਯ ।
ਕੁਲਧਰ੍ਮੈਕਦੋਹਨਾਯ । ਕੁਲਧਰ੍ਮਸਮੁਦ੍ਧਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਕੁਲਧਰ੍ਮਪ੍ਰਭਾਵਵਿਦੇ ।
ਕੁਲਧਰ੍ਮਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯ । ਕੁਲਧਰ੍ਮਧੁਰਨ੍ਧਰਾਯ । ਕੁਲਮਾਰ੍ਗਰਤਾਸਕ੍ਤਾਯ ।
ਕੁਲਮਾਰ੍ਗਰਤਾਸ਼੍ਰਯਾਯ । ਕੁਲਮਾਰ੍ਗਸਮਾਸੀਨਾਯ । ਕੁਲਮਾਰ੍ਗਸਮੁਤ੍ਸੁਕਾਯ ।
ਕੁਲਧਰ੍ਮਾਧਿਕਾਰਸ੍ਥਾਯ । ਕੁਲਧਰ੍ਮਵਿਵਰ੍ਧਨਾਯ ।
ਕੁਲਾਚਾਰਵਿਚਾਰਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ॥ ੭੪੦ ॥

ॐ ਕੁਲਾਚਾਰਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯ ਨਮਃ । ਕੁਲਾਚਾਰਸਮਾਯੁਕ੍ਤਾਯ ।
ਕੁਲਾਚਾਰਸੁਖਪ੍ਰਦਾਯ । ਕੁਲਾਚਾਰਾਤਿਚਤੁਰਾਯ । ਕੁਲਾਚਾਰਾਤਿਵਲ੍ਲਭਾਯ ।
ਕੁਲਾਚਾਰਪਵਿਤ੍ਰਾਙ੍ਗਾਯ । ਕੁਲਾਚਾਰਪ੍ਰਮਾਣਕਤੇ । ਕੁਲਵਕ੍ਸ਼ੈਕਜਨਕਾਯ ।
ਕੁਲਵਕ੍ਸ਼ਵਿਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਕੁਲਵਕ੍ਸ਼ਪਰਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ।
ਕੁਲਵਕ੍ਸ਼ਫਲਪ੍ਰਦਾਯ । ਕੁਲਵਕ੍ਸ਼ਫਲਾਧੀਸ਼ਾਯ ।
ਕੁਲਵਕ੍ਸ਼ਫਲਾਸ਼ਨਾਯ । ਕੁਲਮਾਰ੍ਗਕਲਾਭਿਜ੍ਞਾਯ । ਕੁਲਮਾਰ੍ਗਕਲਾਨ੍ਵਿਤਾਯ ।
ਕੁਕਰ੍ਮਨਿਰਤਾਤੀਤਾਯ । ਕੁਕਰ੍ਮਨਿਰਤਾਨ੍ਤਕਾਯ । ਕੁਕਰ੍ਮਮਾਰ੍ਗਰਹਿਤਾਯ ।
ਕੁਕਰ੍ਮੈਕਨਿਸ਼ੂਦਨਾਯ । ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤਾਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ ੭੬੦ ॥

ॐ ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ । ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤਾਕਾਰਾਯ । ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤਾਸ੍ਪਦਾਯ ।
ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤਾਚਾਰਾਯ । ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤੋਤ੍ਸਵਾਯ । ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤੋਦ੍ਦੇਸ਼ਾਯ ।
ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾਯ । ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ।
ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤਸ੍ਤ੍ਰੀਸ਼ਾਯ । ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤਪ੍ਰਜਾਯ । ਕੁਕਰ੍ਮੋਦ੍ਭਵਪਾਪਘ੍ਨਾਯ ।
ਕੁਕਰ੍ਮੋਦ੍ਭਵਦੁਃਖਘ੍ਨੇ । ਕੁਤਰ੍ਕਰਹਿਤਾਧੀਸ਼ਾਯ । ਕੁਤਰ੍ਕਰਹਿਤਾਕਤਯੇ ।
ਕੂਟਸ੍ਥਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ । ਕੂਟਾਤ੍ਮਨੇ । ਕੂਟਸ੍ਥਾਕ੍ਸ਼ਰਨਾਯਕਾਯ ।
ਕੂਟਸ੍ਥਾਕ੍ਸ਼ਰਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯ । ਕੂਟਸ੍ਥਾਕ੍ਸ਼ਰਕਾਰਣਾਯ ਨਮਃ ॥ ੭੮੦ ॥

ॐ ਕੁਬੇਰਬਨ੍ਧਵੇ ਨਮਃ । ਕੁਸ਼ਲਾਯ । ਕੁਮ੍ਭਕਰ੍ਣਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ।
ਕੂਰ੍ਮਾਕਤਿਧਰਾਯ । ਕੂਰ੍ਮਾਯ । ਕੂਰ੍ਮਸ੍ਥਾਵਨਿਪਾਲਕਾਯ । ਕੁਮਾਰੀਵਰਦਾਯ ।
ਕੁਸ੍ਥਾਯ । ਕੁਮਾਰੀਗਣਸੇਵਿਤਾਯ । ਕੁਸ਼ਸ੍ਥਲੀਸਮਾਸੀਨਾਯ ।
ਕੁਸ਼ਦੈਤ੍ਯਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ । ਕੇਸ਼ਵਾਯ । ਕ੍ਲੇਸ਼ਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ।
ਕੇਸ਼ਿਦੈਤ੍ਯਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ । ਕ੍ਲੇਸ਼ਹੀਨਮਨੋਵਤ੍ਤਯੇ । ਕ੍ਲੇਸ਼ਹੀਨਪਰਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਤੀਤਪਦਾਧੀਸ਼ਾਯ । ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਤੀਤਜਨਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਤੀਤਸ਼ੁਭਾਕਾਰਾਯ ।
ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਤੀਤਸੁਖਾਸ੍ਪਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥੦ ॥

ॐ ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਤੀਤਸਮਾਜਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ । ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਤੀਤਮਹਾਮਤਯੇ ।
ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਤੀਤਜਨਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ । ਕ੍ਲੇਸ਼ਹੀਨਜਨੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਕ੍ਲੇਸ਼ਹੀਨਸ੍ਵਧਰ੍ਮਸ੍ਥਾਯ ।
ਕ੍ਲੇਸ਼ਹੀਨਵਿਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯ । ਕ੍ਲੇਸ਼ਹੀਨਨਰਾਧੀਸ਼ਾਯ । ਕ੍ਲੇਸ਼ਹੀਨਨਰੋਤ੍ਤਮਾਯ ।
ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਤਿਰਿਕ੍ਤਸਦਨਾਯ । ਕ੍ਲੇਸ਼ਮੂਲਨਿਕਨ੍ਦਨਾਯ । ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਤਿਰਕ੍ਤਭਾਵਸ੍ਥਾਯ ।
ਕ੍ਲੇਸ਼ਹੀਨੈਕਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਕ੍ਲੇਸ਼ਹੀਨਪਦਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾਯ । ਕ੍ਲੇਸ਼ਹੀਨਜਨਾਰ੍ਦਨਾਯ ।
ਕੇਸਰਾਙ੍ਕਿਤਭਾਲਸ਼੍ਰਿਯੇ । ਕੇਸਰਾਙ੍ਕਿਤਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਕੇਸਰਾਲਿਪ੍ਤਹਦਯਾਯ ।
ਕੇਸਰਾਲਿਪ੍ਤਸਦ੍ਭੁਜਾਯ । ਕੇਸਰਾਙ੍ਕਿਤਵਾਸਸ਼੍ਰਿਯੇ ।
ਕੇਸਰਾਙ੍ਕਿਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੨੦ ॥

ॐ ਕੇਸਰਾਕਤਿਗੋਪੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਕੇਸਰਾਮੋਦਵਲ੍ਲਭਾਯ ।
ਕੇਸਰਾਮੋਦਮਧੁਪਾਯ । ਕੇਸਰਾਮੋਦਸੁਨ੍ਦਰਾਯ । ਕੇਸਰਾਮੋਦਮੁਦਿਤਾਯ ।
ਕੇਸਰਾਮੋਦਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਕੇਸਰਾਰ੍ਚਿਤਭਾਲਸ਼੍ਰਿਯੇ । ਕੇਸਰਾਰ੍ਚਿਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਕੇਸਰਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦਾਬ੍ਜਾਯ । ਕੇਸਰਾਰ੍ਚਿਤਕੁਣ੍ਡਲਾਯ । ਕੇਸਰਾਮੋਦਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾਯ ।
ਕੇਸਰਾਮੋਦਲੋਲੁਪਾਯ । ਕੇਤਕੀਕੁਸੁਮਾਸਕ੍ਤਾਯ । ਕੇਤਕੀਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਕੇਤਕੀਕੁਸੁਮਾਧੀਸ਼ਾਯ । ਕੇਤਕੀਕੁਸੁਮਾਙ੍ਕਿਤਾਯ । ਕੇਤਕੀਕੁਸੁਮਾਮੋਦਵਰ੍ਧਨਾਯ ।
ਕੇਤਕੀਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕੇਤਕੀਸ਼ੋਭਿਤਾਕਾਰਾਯ । ਕੇਤਕੀਸ਼ੋਭਿਤਾਮ੍ਬਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੪੦ ॥

ॐ ਕੇਤਕੀਕੁਸੁਮਾਮੋਦਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ । ਕੇਤਕੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ।
ਕੇਤਕੀਸੌਰਭਾਨਨ੍ਦਿਨੇ । ਕੇਤਕੀਸੌਰਭਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕੇਯੂਰਾਲਙ੍ਕਤਭੁਜਾਯ ।
ਕੇਯੂਰਾਲਙ੍ਕਤਾਤ੍ਮਕਾਯ । ਕੇਯੂਰਾਲਙ੍ਕਤਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਯ ।
ਕੇਯੂਰਪ੍ਰਿਯਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ । ਕੇਦਾਰੇਸ਼੍ਵਰਸਂਯੁਕ੍ਤਾਯ । ਕੇਦਾਰੇਸ਼੍ਵਰਵਲ੍ਲਭਾਯ ।
ਕੇਦਾਰੇਸ਼੍ਵਰਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਸ੍ਥਾਯ । ਕੇਦਾਰੇਸ਼੍ਵਰਭਕ੍ਤਪਾਯ । ਕੇਦਾਰਕਲ੍ਪਸਾਰਜ੍ਞਾਯ ।
ਕੇਦਾਰਸ੍ਥਲਵਾਸਕਤੇ । ਕੇਦਾਰਾਸ਼੍ਰਿਤਭੀਤਿਘ੍ਨਾਯ । ਕੇਦਾਰਾਸ਼੍ਰਿਤਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯ ।
ਕੇਦਾਰਾਵਾਸਿਵਰਦਾਯ । ਕੇਦਾਰਾਸ਼੍ਰਿਤਦੁਃਖਘ੍ਨੇ । ਕੇਦਾਰਪੋਸ਼ਕਾਯ ।
ਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੬੦ ॥

ॐ ਕੇਦਾਰਾਨ੍ਨਵਿਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ । ਕੇਦਾਰਪੁਸ਼੍ਟਿਜਨਕਾਯ ।
ਕੇਦਾਰਪ੍ਰਿਯਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ । ਕੈਲਾਸੇਸ਼ਸਮਾਜਸ੍ਥਾਯ । ਕੈਲਾਸੇਸ਼ਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਾਯ ।
ਕੈਲਾਸੇਸ਼ਸਮਾਯੁਕ੍ਤਾਯ । ਕੈਲਾਸੇਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵਵਿਦੇ । ਕੈਲਾਸਾਧੀਸ਼ਸ਼ਤ੍ਰੁਘ੍ਨਾਯ ।
ਕੈਲਾਸਪਤਿਤੋਸ਼ਕਾਯ । ਕੈਲਾਸਾਧੀਸ਼ਸਹਿਤਾਯ । ਕੈਲਾਸਾਧੀਸ਼ਵਲ੍ਲਭਾਯ ।
ਕੈਵਲ੍ਯਮੁਕ੍ਤਿਜਨਕਾਯ । ਕੈਵਲ੍ਯਪਦਵੀਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਕੈਵਲ੍ਯਪਦਵੀਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ।
ਕੈਵਲ੍ਯਪਦਵੀਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕੈਵਲ੍ਯਜ੍ਞਾਨਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾਯ । ਕੈਵਲ੍ਯਜ੍ਞਾਨਸਾਧਨਾਯ ।
ਕੈਵਲ੍ਯਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯਾਤ੍ਮਨੇ । ਕੈਵਲ੍ਯਜ੍ਞਾਨਦਾਯਕਾਯ ।
ਕੈਵਲ੍ਯਜ੍ਞਾਨਸਂਸਿਦ੍ਧਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੮੦ ॥

ॐ ਕੈਵਲ੍ਯਜ੍ਞਾਨਦੀਪਕਾਯ ਨਮਃ । ਕੈਵਲ੍ਯਜ੍ਞਾਨਵਿਖ੍ਯਾਤਾਯ ।
ਕੈਵਲ੍ਯੈਕਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ । ਕ੍ਰੋਧਲੋਭਭਯਾਤੀਤਾਯ । ਕ੍ਰੋਧਲੋਭਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ।
ਕ੍ਰੋਧਾਰਯੇ । ਕ੍ਰੋਧਹੀਨਾਤ੍ਮਨੇ । ਕ੍ਰੋਧਹੀਨਜਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਕ੍ਰੋਧਹੀਨਜਨਾਧੀਸ਼ਾਯ । ਕ੍ਰੋਧਹੀਨਪ੍ਰਜੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਕੋਪਤਾਪੋਪਸ਼ਮਨਾਯ ।
ਕੋਪਹੀਨਵਰਪ੍ਰਦਾਯ । ਕੋਪਹੀਨਨਰਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ । ਕੋਪਹੀਨਜਨਾਧਿਪਾਯ ।
ਕੋਪਹੀਨਨਰਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਾਯ । ਕੋਪਹੀਨਪ੍ਰਜਾਪਤਯੇ । ਕੋਪਹੀਨਪ੍ਰਿਯਾਸਕ੍ਤਾਯ ।
ਕੋਪਹੀਨਜਨਾਰ੍ਤਿਘ੍ਨੇ । ਕੋਪਹੀਨਪਦਾਧੀਸ਼ਾਯ । ਕੋਪਹੀਨਪਦਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੯੦ ॥੦ ॥

ॐ ਕੋਪਹੀਨਨਰਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮਃ । ਕੋਪਹੀਨਸ੍ਵਰੂਪਧਸ਼ੇ ।
ਕੋਕਿਲਾਲਾਪਸਙ੍ਗੀਤਾਯ । ਕੋਕਿਲਾਲਾਪਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਕੋਕਿਲਾਲਾਪਲੀਨਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਕੋਕਿਲਾਲਾਪਕਾਰਾਯ । ਕੋਕਿਲਾਲਾਪਕਾਨ੍ਤੇਸ਼ਾਯ । ਕੋਕਿਲਾਲਾਪਭਾਵਵਿਦੇ ।
ਕੋਕਿਲਾਗਾਨਰਸਿਕਾਯ । ਕੋਕਿਲਾਸ੍ਵਰਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯਸਮਾਨਸ਼੍ਰਿਯੇ ।
ਕੋਟਿਚਨ੍ਦ੍ਰਾਮਤਾਤ੍ਮਕਾਯ । ਕੋਟਿਦਾਨਵਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਕੋਟਿਕਨ੍ਦਰ੍ਪਦਰ੍ਪਘ੍ਨੇ ।
ਕੋਟਿਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯ । ਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਰ੍ਚਿਤਾਕਤਯੇ ।
ਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ । ਕੋਟਿਵਿਦ੍ਯੁਤ੍ਸਮਦ੍ਯੁਤਯੇ ।
ਕੋਟ੍ਯਸ਼੍ਵਮੇਧਪਾਪਘ੍ਨਾਯ । ਕੋਟਿਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੯੨੦ ॥

ॐ ਕੋਟਿਮੇਘਸਮੋਦਾਰਾਯ ਨਮਃ । ਕੋਟਿਵਹ੍ਨਿਸੁਦੁਃਸਹਾਯ ।
ਕੋਟਿਪਾਥੋਧਿਗਮ੍ਭੀਰਾਯ । ਕੋਟਿਮੇਰੁਸਮਸ੍ਥਿਰਾਯ ।
ਕੋਟਿਗੋਪੀਜਨਾਧੀਸ਼ਾਯ । ਕੋਟਿਗੋਪਾਙ੍ਗਨਾਵਤਾਯ । ਕੋਟਿਦੈਤ੍ਯੇਸ਼ਦਰ੍ਪਘ੍ਨਾਯ ।
ਕੋਟਿਰੁਦ੍ਰਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ । ਕੋਟਿਭਕ੍ਤਾਰ੍ਤਿਸ਼ਮਨਾਯ । ਕੋਟਿਦੁਸ਼੍ਟਵਿਮਰ੍ਦਨਾਯ ।
ਕੋਟਿਭਕ੍ਤਜਨੋਦ੍ਧਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਕੋਟਿਯਜ੍ਞਫਲਪ੍ਰਦਾਯ । ਕੋਟਿਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯ ।
ਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਰ੍ਸ਼ਿਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯ । ਕੋਟਿਰਾਜਰ੍ਸ਼ਿਸਂਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ । ਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਮਣ੍ਡਨਾਯ ।
ਕੋਟ੍ਯਾਕਾਸ਼ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਨੇ । ਕੋਟਿਵਾਯੁਮਹਾਬਲਾਯ । ਕੋਟਿਤੇਜੋਮਯਾਕਾਰਾਯ ।
ਕੋਟਿਭੂਮਿਸਮਕ੍ਸ਼ਮਿਣੇ ਨਮਃ ॥ ੯੪੦ ॥

ॐ ਕੋਟਿਨੀਰਸਮਸ੍ਵਚ੍ਛਾਯ । ਕੋਟਿਦਿਗ੍ਜ੍ਞਾਨਦਾਯਕਾਯ । ਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਜਨਕਾਯ ।
ਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਬੋਧਕਾਯ । ਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਪਾਲਕਾਯ । ਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ।
ਕੋਟਿਵਾਕ੍ਪਤਿਵਾਚਾਲਾਯ । ਕੋਟਿਸ਼ੁਕ੍ਰਕਵੀਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਕੋਟਿਦ੍ਵਿਜਸਮਾਚਾਰਾਯ ।
ਕੋਟਿਹੇਰਮ੍ਬਵਿਘ੍ਨਘ੍ਨੇ । ਕੋਟਿਮਾਨਸਹਂਸਾਤ੍ਮਨੇ । ਕੋਟਿਮਾਨਸਸਂਸ੍ਥਿਤਾਯ ।
ਕੋਟਿਚ੍ਛਲਕਰਾਰਾਤਯੇ । ਕੋਟਿਦਾਮ੍ਭਿਕਨਾਸ਼ਨਾਯ । ਕੋਟਿਸ਼ੂਨ੍ਯਪਥਚ੍ਛੇਤ੍ਰੇ ।
ਕੋਟਿਪਾਖਣ੍ਡਖਣ੍ਡਨਾਯ । ਕੋਟਿਸ਼ੇਸ਼ਧਰਾਧਾਰਾਯ । ਕੋਟਿਕਾਲਪ੍ਰਬੋਧਕਾਯ ।
ਕੋਟਿਵੇਦਾਨ੍ਤਸਂਵੇਦ੍ਯਾਯ । ਕੋਟਿਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਨਿਸ਼੍ਚਯਾਯ ਨਮਃ ॥ ੯੬੦ ॥

ॐ ਕੋਟਿਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰਾਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਕੋਟਿਯੋਗੈਕਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ।
ਕੋਟਿਧਾਮਾਧਿਪਾਧੀਸ਼ਾਯ । ਕੋਟਿਲੋਕੈਕਪਾਲਕਾਯ । ਕੋਟਿਯਜ੍ਞੈਕਭੋਕ੍ਤ੍ਰੇ ।
ਕੋਟਿਯਜ੍ਞਫਲਪ੍ਰਦਾਯ । ਕੋਟਿਭਕ੍ਤਹਦਨ੍ਤਸ੍ਥਾਯ ।
ਕੋਟਿਭਕ੍ਤਾਭਯਪ੍ਰਦਾਯ । ਕੋਟਿਜਨ੍ਮਾਰ੍ਤਿਸ਼ਮਨਾਯ । ਕੋਟਿਜਨ੍ਮਾਘਨਾਸ਼ਨਾਯ ।
ਕੋਟਿਜਨ੍ਮਾਨ੍ਤਰਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੇ । ਕੋਟਿਭਕ੍ਤਪਾਯ । ਕੋਟਿਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮਾਯੁਕ੍ਤਾਯ ।
ਕੋਟਿਚੈਤਨ੍ਯਬੋਧਕਾਯ । ਕੋਟਿਚਕ੍ਰਾਵਤਾਕਾਰਾਯ । ਕੋਟਿਚਕ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਾਯ ।
ਕੋਟਿਚਕ੍ਰਾਰ੍ਚਨਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ । ਕੋਟਿਵੀਰਾਵਲੀਵਤਾਯ । ਕੋਟਿਤੀਰ੍ਥਜਲਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾਯ ।
ਕੋਟਿਤੀਰ੍ਥਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੯੮੦ ॥

ॐ ਕੋਮਲਾਮਲਚਿਦ੍ਵਤ੍ਤਯੇ ਨਮਃ । ਕੋਮਲਾਮਲਮਾਨਸਾਯ ।
ਕੌਸ੍ਤੁਭੋਦ੍ਭਾਸਿਤੋਰਸ੍ਕਾਯ । ਕੌਸ੍ਤੁਭੋਦ੍ਭਾਸਿਤਾਕਤਯੇ ।
ਕੌਰਵਾਨੀਕਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਕੌਰਵਾਰ੍ਣਵਕੁਮ੍ਭਭੁਵੇ । ਕੌਨ੍ਤੇਯਾਸ਼੍ਰਿਤਪਾਦਾਬ੍ਜਾਯ ।
ਕੌਨ੍ਤਯਾਭਯਦਾਯਕਾਯ । ਕੌਨ੍ਤੇਯਾਰਾਤਿਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਕੌਨ੍ਤੇਯਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕਾਯ ।
ਕੌਨ੍ਤੇਯਾਨਨ੍ਦਜਨਕਾਯ । ਕੌਨ੍ਤੇਯਪ੍ਰਾਣਜੀਵਨਾਯ । ਕੌਨ੍ਤਯਾਚਲਭਾਵਜ੍ਞਾਯ ।
ਕੌਨ੍ਤਯਾਚਲਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯ । ਕੌਮੁਦੀਮੁਦਿਤਾਕਾਰਾਯ । ਕੌਮੁਦੀਮੁਦਿਤਾਨਨਾਯ ।
ਕੌਮੁਦੀਮੁਦਿਤਪ੍ਰਾਣਾਯ । ਕੌਮੁਦੀਮੁਦਿਤਾਸ਼ਯਾਯ । ਕੌਮੁਦੀਮੋਦਮੁਦਿਤਾਯ ।
ਕੌਮੁਦੀਮੋਦਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦੦ ॥

ॐ ਕੌਮੁਦੀਮੋਦਮਧੁਪਾਯ ਨਮਃ । ਕੌਮੁਦੀਮੋਦਵਰ੍ਧਨਾਯ ।
ਕੌਮੁਦੀਮੋਦਮਾਨਾਤ੍ਮਨੇ । ਕੌਮੁਦੀਮੋਦਸੁਨ੍ਦਰਾਯ । ਕੌਮੁਦੀਦਰ੍ਸ਼ਨਾਨਨ੍ਦਿਨੇ ।
ਕੌਮੁਦੀਦਰ੍ਸ਼ਨੋਤ੍ਸੁਕਾਯ । ਕੌਸਲ੍ਯਾਪੁਤ੍ਰਭਾਵਸ੍ਥਾਯ ।
ਕੌਸਲ੍ਯਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਕਂਸਾਰਯੇ । ਕਂਸਹੀਨਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਕਂਸਪਕ੍ਸ਼ਨਿਕਨ੍ਦਨਾਯ । ਕਙ੍ਕਾਲਾਯ । ਕਙ੍ਕਵਰਦਾਯ ।
ਕਣ੍ਟਕਕ੍ਸ਼ਯਕਾਰਕਾਯ । ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਦਰ੍ਪਸ਼ਮਨਾਯ । ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਾਭਿਮਨੋਹਰਾਯ ।
ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਕਾਮਨਾਹੀਨਾਯ । ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਜ੍ਵਰਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੧੮ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਪੁਰਾਣੇऽਧ੍ਯਾਤ੍ਮਕਭਾਗਵਤੇ ਸ਼੍ਰੁਤਿਰਹਸ੍ਯੇ
ਕਕਾਰਾਦਿ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 1000 Names of Kakaradi Shri Krishna:

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *