1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Bala Tripura Sundari 2 | Sahasranamavali Stotram 2 Lyrics in Bengali

Shri Balatripurasundari 2 Sahasranamavali Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীবালাত্রিপুরসুন্দরীসহস্রনামাবলিঃ ২ ॥

ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং-আনন্দসিন্ধবে নমঃ । আনন্দায়ৈ নমঃ । আনন্দমূর্তয়ে নমঃ ।
বিনোদিন্যৈ নমঃ । ত্রিপুরায়ৈ সুন্দর্যৈ নমঃ । প্রেমপাথোনিধয়ে নমঃ ।
অনুত্তমায়ৈ নমঃ । বামার্ধগহ্বরায়ৈ নমঃ । ভূত্যৈ নমঃ ।
বিভূত্যৈ নমঃ । শঙ্কর্যৈ নমঃ । শিবায়ৈ নমঃ । শৃঙ্গারমূর্তয়ে নমঃ ।
বরদায়ৈ নমঃ । রসায়ৈ নমঃ । শুভগোচরায়ৈ নমঃ ।
পরমানন্দলহর্যৈ নমঃ । রঙ্গবত্যৈ গতয়ে নমঃ । রঙ্গমালায়ৈ নমঃ । ২০ ।

অনঙ্গকলায়ৈ নমঃ । কেল্যৈ নমঃ । কৈবল্যদায়ৈ নমঃ । কলায়ৈ নমঃ ।
রসকল্পায়ৈ নমঃ । কল্পলতায়ৈ নমঃ । কুতূহলবত্যৈ গতয়ে নমঃ ।
বিনোদদিগ্ধায়ৈ নমঃ । সুস্নিগ্ধায়ৈ নমঃ । মুগ্ধমূর্তয়ে নমঃ ।
মনোরমায়ৈ নমঃ । বালার্ককোটি কিরণায়ৈ নমঃ । চন্দ্রকোটিসুশীতলায়ৈ নমঃ ।
স্রবত্পীয়ূষদিগ্ধাঙ্গ্যৈ নমঃ । স্বর্গার্থপরিকল্পিতায়ৈ নমঃ ।
কুরঙ্গনয়নায়ৈ নমঃ । কান্তায়ৈ নমঃ । সুগতয়ে নমঃ । সুখসন্তত্যৈ নমঃ১।
রাজরাজেশ্বর্যৈ নমঃ । ৪০ ।
১ ইন্দিরায়ৈ, মধুরাপাঙ্গায়ৈ, মঙ্গলায়ৈ, গীতরত্নদায়ৈ – ইত্যধিকম্ ।

রাজ্ঞ্যৈ নমঃ । মহেন্দ্রপরিবন্দিতায়ৈ নমঃ । প্রপঞ্চগতয়ে নমঃ ।
ঈশান্যৈ নমঃ । প্রপঞ্চগতয়ে উত্তমায়ৈ নমঃ । দুর্বাসসে নমঃ ।
দুঃসহায়ৈ নমঃ । শক্তয়ে নমঃ । শিঞ্জত্কনকনূপুরায়ৈ নমঃ ।
মেরুমন্দরবক্ষোজায়ৈ নমঃ । সৃণিপাশবরায়ুধায়ৈ নমঃ ।
শরকোদণ্ডসংসক্তপাণিদ্বয়বিরাজিতায়ৈ নমঃ । চন্দ্রবিম্বাননায়ৈ নমঃ ।
চারুমকুটায়ৈ নমঃ । উত্তংসচন্দ্রিকায়ৈ নমঃ । সিন্দূরতিলকায়ৈ নমঃ ।
চারুধম্মিল্লায়ৈ নমঃ । অমলমালিকায়ৈ নমঃ । মন্দারদামমুদিতায়ৈ নমঃ ।
রত্নমালাবিভূষিতায়ৈ নমঃ ৬০ ।

সুবর্ণাভরণপ্রীতায়ৈ নমঃ । মুক্তাদামমনোরমায়ৈ নমঃ ।
তাম্বূলপূর্ণবদনায়ৈ নমঃ । মদনানন্দমানসায়ৈ নমঃ । সুখারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
তপস্সারায়ৈ নমঃ । কৃপাপারায়ৈ নমঃ । বিধীশ্বর্যৈ নমঃ ।
বক্ষঃস্থললসদ্রত্নপ্রভায়ৈ নমঃ । মধুরসোন্মদায়ৈ নমঃ ।
বিন্দুনাদাত্মকোচ্চাররহিতায়ৈ নমঃ । তুর্যরূপিণ্যৈ নমঃ । কমনীয়াকৃতয়ে নমঃ ।
ধন্যায়ৈ নমঃ । শাঙ্কর্যৈ নমঃ । প্রীতিঞ্জর্যৈ নমঃ ।
প্রপঞ্চায়ৈ নমঃ । পঞ্চম্যৈ নমঃ । পূর্ণায়ৈ নমঃ । পূর্ণপীঠনিবাসিন্যৈ নমঃ । ৮০ ।

রাজ্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ । শ্রীলক্ষ্ম্যৈ নমঃ । মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ । সুরাজিকায়ৈ নমঃ ।
সন্তোষসীমায়ৈ নমঃ । সম্পত্তয়ে নমঃ । শাতকৌম্ভ্যৈ নমঃ১। দ্যুতয়ে নমঃ । ১শাতকুম্ভপ্রিয়ায়ৈ, কৃত্যৈ
পরিপূর্ণায়ৈ নমঃ । জগদ্ধাত্র্যৈ নমঃ । বিধাত্র্যৈ নমঃ । বলবর্ধিন্যৈ নমঃ ।
সার্বভৌমনৃপশ্রিয়ে নমঃ । সাম্রাজ্যগতয়ে নমঃ । অম্বিকায়ৈ নমঃ ।
সরোজাক্ষ্যৈ নমঃ । দীর্ঘদৃষ্টয়ে নমঃ । সাচীক্ষণবিচক্ষণায়ৈ নমঃ ।
রঙ্গস্রবন্ত্যৈ নমঃ । রসিকায়ৈ নমঃ । ১০০ ।

প্রধানায়ৈ নমঃ । রসরূপিণ্যৈ নমঃ । রসসিন্ধবে নমঃ । সুগাত্র্যৈ নমঃ ।
ধূসর্যৈ নমঃ । মৈথুনোন্মুখায়ৈ নমঃ । নিরন্তরগুণাসক্তায়ৈ নমঃ ।
নিধুবনাত্মিকায়ৈ শক্তয়ে নমঃ । কামাক্ষ্যৈ নমঃ । কমনীয়ায়ৈ নমঃ ।
কামেশ্যৈ নমঃ । ভগমঙ্গলায়ৈ নমঃ । সুভগায়ৈ নমঃ । ভোগিন্যৈ নমঃ ।
ভোগ্যায়ৈ নমঃ । ভাগ্যদায়ৈ নমঃ । সুভগায়ৈ নমঃ । ভগায়ৈ নমঃ ।
ভগলিঙ্গায়ৈ নমঃ । আনন্দকলায়ৈ নমঃ । ১২০ ।

ভগমধ্যনিবাসিন্যৈ নমঃ । ভগরূপায়ৈ নমঃ । ভগময়্যৈ নমঃ ।
ভগয়ন্ত্রায়ৈ নমঃ । ভগোত্তমায়ৈ নমঃ । য়োনিমুদ্রায়ৈ নমঃ । কামকলায়ৈ নমঃ ।
কুলামৃতপরায়ণায়ৈ নমঃ । কুলকুণ্ডালয়ায়ৈ নমঃ । সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ ।
জীবাত্মনে নমঃ । লিঙ্গরূপিণ্যৈ নমঃ । মূলক্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
মূলরূপায়ৈ নমঃ । মূলাকৃতিস্বরূপিণ্যৈ নমঃ । সোত্সুকায়ৈ নমঃ ।
কমলানন্দায়ৈ নমঃ । চিদ্ভাবায়ৈ নমঃ । আত্মগতয়ে নমঃ । শিবায়ৈ নমঃ । ১৪০ ।

শ্বেতায়ৈ নমঃ । অরুণায়ৈ নমঃ । বিন্দুরূপায়ৈ নমঃ । বেদয়োনয়ে নমঃ ।
ধ্বনিক্ষণায়ৈ নমঃ । ঘণ্টাকোটিরবারাবায়ৈ নমঃ । রবিবিম্বোত্থিতায়ৈ নমঃ ।
অদ্ভুতায়ৈ নমঃ । নাদান্তলীনায়ৈ নমঃ । সম্পূর্ণায়ৈ নমঃ ।
পূর্ণস্থায়ৈ নমঃ । বহুরূপিকায়ৈ নমঃ । ভৃঙ্গারাবায়ৈ নমঃ ।
বংশগতয়ে নমঃ । বাদিত্রায়ৈ নমঃ । মুরজধ্বনয়ে নমঃ । বর্ণমালায়ৈ নমঃ ।
সিদ্ধিকলায়ৈ নমঃ । ষট্ চক্রক্রমবাসিন্যৈ নমঃ । মূলকেলীরতায়ৈ নমঃ । ১৬০ ।

স্বাধিষ্ঠানায়ৈ নমঃ । তুর্যনিবাসিন্যৈ নমঃ । মণিপুরস্থিতয়ে নমঃ ।
স্নিগ্ধায়ৈ নমঃ । কূর্মচক্রপরায়ণায়ৈ নমঃ । অনাহতগতয়ে নমঃ ।
দীপশিখায়ৈ নমঃ । মণিময়াকৃতয়ে নমঃ । বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ ।
শব্দসংশুদ্ধায়ৈ নমঃ । জীববোধস্থল্যৈ নমঃ । রবায়ৈ নমঃ ।
আজ্ঞাচক্রাব্জসংস্থায়ৈ নমঃ । স্ফুরন্ত্যৈ নমঃ । নিপুণায়ৈ নমঃ ।
ত্রিবৃতে নমঃ । চন্দ্রিকায়ৈ নমঃ । চন্দ্রকোটি শ্রিয়ে নমঃ । সূর্যকোটি
প্রভাময়্যৈ নমঃ । পদ্মরাগারুণচ্ছায়ায়ৈ নমঃ । ১৮০ ।

নিত্যায়ৈ নমঃ । আহ্লাদময়্যৈ নমঃ । প্রভায়ৈ নমঃ । পানশ্রিয়ে নমঃ ।
প্রিয়ামাত্যায়ৈ নমঃ । নিশ্চলায়ৈ নমঃ । অমৃতনন্দিন্যৈ নমঃ ।
কান্তাঙ্গসঙ্গমুদিতায়ৈ নমঃ । সুধামাধুর্যসম্ভৃতায়ৈ নমঃ ।
মহামঞ্চস্থিতায়ৈ নমঃ । অলিপ্তায়ৈ নমঃ । তৃপ্তায়ৈ নমঃ ।
দৃপ্তায়ৈ নমঃ । সুসম্ভৃতয়ে নমঃ । স্রবত্পীয়ূষসংসিক্তায়ৈ নমঃ ।
রক্তার্ণববিবর্ধিন্যৈ নমঃ । সুরক্তায়ৈ নমঃ । প্রিয়সংসিক্তায়ৈ নমঃ ।
শশ্বত্কুণ্ডালয়ায়ৈ নমঃ । অভয়ায়ৈ নমঃ । ২০০ ।

শ্রেয়ঃ শ্রুতয়ে নমঃ । প্রত্যেকানবকেশিফলাবল্যৈ নমঃ । প্রীতায়ৈ নমঃ ।
শিবায়ৈ নমঃ । শিবপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । শাঙ্কর্যৈ নমঃ । শাম্ভব্যৈ নমঃ ।
বিভায়ৈ নমঃ । স্বয়ম্ভুবে নমঃ । স্বপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । স্বীয়ায়ৈ নমঃ ।
স্বকীয়ায়ৈ নমঃ । জনমাতৃকায়ৈ নমঃ । স্বারামায়ৈ নমঃ । স্বাশ্রয়ায়ৈ নমঃ ।
সাধ্ব্যৈ নমঃ । সুধাধারাধিকাধিকায়ৈ নমঃ । মঙ্গলায়ৈ নমঃ ।
উজ্জয়িন্যৈ নমঃ । মান্যায়ৈ নমঃ । ২২০ ।

সর্বমঙ্গলসঙ্গিঃন্যৈ নমঃ । ভদ্রায়ৈ নমঃ । ভদ্রাবল্যৈ নমঃ ।
কন্যায়ৈ নমঃ । কলিতার্ধেন্দুবিম্বভাজে নমঃ । কল্যাণলতিকায়ৈ নমঃ ।
কাম্যায়ৈ নমঃ । কুকর্মণে নমঃ । কুমতয়ে নমঃ । মনবে নমঃ ।
কুরঙ্গাক্ষ্যৈ নমঃ । ক্ষীবনেত্রায়ৈ নমঃ । ক্ষারায়ৈ নমঃ ।
রসমদোন্মদায়ৈ নমঃ । বারুণীপানমুদিতায়ৈ নমঃ । মদিরারচিতাশ্রয়ায়ৈ নমঃ ।
কাদম্বরীপানরুচয়ে নমঃ । বিপাশায়ৈ নমঃ । পাশভীতিনুদে নমঃ ।
মুদিতায়ৈ নমঃ । ২৪০ ।

মুদিতাপাঙ্গায়ৈ নমঃ । দরদোলিতদীর্ঘদৃশে নমঃ ।
দৈত্যকুলানলশিখায়ৈ নমঃ । মনোরথসুধাদ্যুতয়ে নমঃ । সুবাসিন্যৈ নমঃ ।
পীনগাত্র্যৈ নমঃ । পীনশ্রোণিপয়োধরায়ৈ নমঃ । সুচারুকবর্যৈ নমঃ ।
দন্তদীধিতিদীপ্রমৌক্তিকায়ৈ নমঃ । বিম্বাধরায়ৈ নমঃ ।
দ্যুতিমুখায়ৈ নমঃ । প্রবালোত্তমদীধিতয়ে নমঃ । তিলপ্রসূননাসাগ্রায়ৈ নমঃ ।
হেমকক্কোলভালকায়ৈ নমঃ । নিষ্কলঙ্কেন্দুবদনায়ৈ নমঃ ।
বালেন্দুমুকুটোজ্জ্বলায়ৈ নমঃ । নৃত্যত্খঞ্জননেত্রশ্রিয়ে নমঃ ।
বিস্ফুরত্কর্ণশষ্কুল্যৈ নমঃ । বালচন্দ্রাতপত্রার্ধায়ৈ নমঃ ।
মণিসূর্যকিরীটিন্যৈ নমঃ ১ । ২৬০ ।
১ কেশৌঘচম্পকাসেনায়ৈ, মালতীদামমণ্ডিতায়ৈ – ইত্যধিকম্ ।

হেমমাণিক্যতাটঙ্কায়ৈ নমঃ । মণিকাঞ্চনকুণ্ডলায়ৈ নমঃ ।
সুচারুচিবুকায়ৈ নমঃ । কম্বুকণ্ঠ্যৈ নমঃ । মণিমনোরমায়ৈ নমঃ ।
গঙ্গাতরঙ্গহারোর্ময়ে নমঃ । মত্তকোকিলনিঃস্বনায়ৈ নমঃ ।
মৃণালবিলসদ্বাহবে নমঃ । পাশাঙ্কুশধনুর্ধরায়ৈ নমঃ ।
কেয়ূরকটকাচ্ছন্নায়ৈ নমঃ । নানারত্নমনোরমায়ৈ নমঃ ।
তাম্রপঙ্কজপাণিশ্রিয়ে নমঃ । নখরত্নপ্রভাবত্যৈ নমঃ ।
অঙ্গুলীয়মণিশ্রেণিচঞ্চদঙ্গুলিসন্ততয়ে নমঃ ।
মন্দরদ্বন্দ্বসুকুচায়ৈ নমঃ । রোমরাজীভুজকায়ৈ নমঃ ।
গম্ভীরনাভয়ে নমঃ । ত্রিবলীবলয়ায়ৈ নমঃ । সুমধ্যমায়ৈ নমঃ ।
রণত্কাঞ্চীগুণোন্নদ্ধায়ৈ নমঃ । ২৮০ ।

পট্টাংশুকসুনীবিকায়ৈ নমঃ । মেরুগুণ্ডীনিতম্বাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
গজগণ্ডোরুয়ুগ্ময়ুজে নমঃ । সুজানুমন্দরাসক্তলসজ্জঙ্ঘাদ্বয়ান্বিতায়ৈ নমঃ ।
গূঢগুল্ফায়ৈ নমঃ । মঞ্জুশিঞ্জন্মণিনূপুরমণ্ডিতায়ৈ নমঃ ১ ।
১ পদদ্বন্দ্নারুণাম্ভোজায়ৈ, নখচন্দ্রায়ৈ, রবিপ্রভায়ৈ, সুসোমপ্রদায়ৈ,
রাজহংসায়ৈ, মত্তেভমন্দগায়ৈ – ইত্যধিকম্ ।
য়োগিধ্যেয়পদদ্বন্দ্বায়ৈ নমঃ । সুধামায়ৈ নমঃ । অমৃতসারিণ্যৈ নমঃ ।
লাবণ্যসিন্ধবে নমঃ । সিন্দূরতিলকায়ৈ নমঃ । কুটিলালকায়ৈ নমঃ ।
সাধুসিদ্ধায়ৈ নমঃ । সুবুদ্ধায়ৈ নমঃ । বুধায়ৈ নমঃ ।
বৃন্দারকোদয়ায়ৈ নমঃ । বালার্ককিরণশ্রেণীশোণায়ৈ নমঃ ।
শ্রীপ্রেমকামুদুঘে নমঃ । রসগম্ভীরসরস্যৈ নমঃ । পদ্মিন্যৈ নমঃ । ৩০০ ।

রসসারসায়ৈ নমঃ । প্রসন্নায়ৈ নমঃ । আসন্নবরদায়ৈ নমঃ ।
শারদায়ৈ নমঃ । সুভাগ্যদায়ৈ নমঃ । নটরাজপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
বিশ্বনাট্যায়ৈ নমঃ । নর্তকনর্তক্যৈ নমঃ । বিচিত্রয়ন্ত্রায়ৈ নমঃ ।
চিত্তন্ত্রায়ৈ নমঃ । বিদ্যাবল্ল্যৈ নমঃ । শুভায়ৈ গত্যৈ নমঃ ।
কূটারকুটায়ৈ নমঃ । কূটস্থায়ৈ নমঃ । পঞ্চকূটায়ৈ নমঃ ।
পঞ্চম্যৈ নমঃ । চতুষ্কূটায়ৈ নমঃ । ত্রিকূটাদ্যায়ৈ নমঃ ।
ষট্কূটায়ৈ নমঃ । বেদপূজিতায়ৈ নমঃ । ৩২০ ।

কূটষোডশসম্পন্নায়ৈ নমঃ । তুরীয়ায়ৈ নমঃ । পরমায়ৈ কলায়ৈ নমঃ ।
ষোডশ্যৈ নমঃ । মন্ত্রয়ন্ত্রাণামীশ্বর্যৈ নমঃ । মেরুমণ্ডলায়ৈ নমঃ ।
ষোডশার্ণয়ৈ নমঃ । ত্রিবর্ণায়ৈ নমঃ । বিন্দুনাদস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
বর্ণাতীতায়ৈ নমঃ । বর্ণমাত্রে নমঃ । শব্দব্রহ্মণে নমঃ ।
মহাসুখায়ৈ নমঃ । চৈতন্যবল্ল্যৈ নমঃ । কূটাত্মনে নমঃ ।
কামেশ্যৈ নমঃ । স্বপ্নদৃশ্যগায়ৈ নমঃ । স্বপ্নাবত্যৈ নমঃ ।
বোধকর্যৈ নমঃ । জাগৃতয়ে নমঃ । ৩৪০ ।

জাগরাশ্রয়ায়ৈ নমঃ । স্বপ্নাশ্রয়ায়ৈ নমঃ । সুষুপ্ত্যৈ নমঃ ।
তন্দ্রামুক্তায়ৈ নমঃ । মাধব্যৈ নমঃ । লোপামুদ্রায়ৈ নমঃ । কামরাজ্ঞ্যৈ নমঃ ।
মানব্যৈ নমঃ । বিত্তপার্চিতায়ৈ নমঃ । শাকম্ভর্যৈ নমঃ ।
নন্দিবিদ্যায়ৈ নমঃ । ভস্বদ্বিদ্যোতমালিন্যৈ নমঃ । মাহেন্দ্রয়ৈ নমঃ ।
স্বর্গসম্পত্তয়ে নমঃ । দুর্বাসঃসেবিতায়ৈ নমঃ । শ্রুত্যৈ নমঃ ।
সাধকেন্দ্রগতয়ে নমঃ । সাধ্ব্যৈ নমঃ । সুলভায়ৈ নমঃ ।
সিদ্ধিকন্দরায়ৈ নমঃ । ৩৬০ ।

পুরত্রয়েশ্যৈ নমঃ । পুরজিদর্চিতায়ৈ নমঃ । পুরদেবতায়ৈ নমঃ ।
পুষ্ট্যৈ নমঃ । বিঘ্নহর্যৈ নমঃ । ভূত্যৈ নমঃ । বিগুণায়ৈ নমঃ ।
পূজ্যকামদুহে নমঃ । হিরণ্যমাত্রে নমঃ । গণপায়ৈ নমঃ । গুহমাত্রে নমঃ ।
নিতম্বিন্যৈ নমঃ । সর্বসীমন্তিন্যৈ নমঃ । মোক্ষায়ৈ নমঃ ।
দীক্ষায়ৈ নমঃ । দীক্ষিতমাতৃকায়ৈ নমঃ । সাধকাম্বায়ৈ নমঃ ।
সিদ্ধমাত্রে নমঃ । সাধকেন্দ্রায়ৈ নমঃ । মনোরমায়ৈ নমঃ । ৩৮০ ।

য়ৌবনোন্মাদিন্যৈ নমঃ । তুঙ্গায়ৈ নমঃ । সুশ্রোণ্যৈ নমঃ ।
মদমন্থরায়ৈ নমঃ । পদ্মরক্তোত্পলবত্যৈ নমঃ । রক্তমাল্যানুলেপনায়ৈ নমঃ ।
রক্তমালারুচয়ে নমঃ । শিখাশিখণ্ডিন্যৈ নমঃ । অতিসুন্দর্যৈ নমঃ ।
শিখণ্ডিনৃত্তসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ । সৌরভেয়্যৈ নমঃ । বসুন্ধরায়ৈ নমঃ ।
সুরভ্যৈ নমঃ । কামদায়ৈ নমঃ । কাম্যায়ৈ নমঃ ।
কমনীয়ার্থকামদায়ৈ নমঃ । নন্দিন্যৈ নমঃ । লক্ষণবত্যৈ নমঃ ।
বসিষ্ঠালয়দেবতায়ৈ নমঃ । গোলোকদেব্যৈ নমঃ । ৪০০ ।

লোকশ্রিয়ৈ নমঃ । গোলোকপরিপালিকায়ৈ নমঃ । হবির্ধান্যৈ নমঃ ।
দেবমাত্রে নমঃ । বৃন্দারকবরানুয়ুজে নমঃ । রুদ্রপত্ন্যৈ নমঃ ।
ভদ্রমাত্রে নমঃ । সুধাধারায়ৈ নমঃ । অম্বুবিক্ষতয়ে নমঃ ।
দক্ষিণায়ৈ নমঃ । য়জ্ঞসম্মূর্তয়ে নমঃ । সুবালায়ৈ নমঃ ।
ধীরনন্দিন্যৈ নমঃ । ক্ষীরপূর্ণায়ৈ নমঃ । অর্ণবগতয়ে নমঃ ।
সুধায়োনয়ে নমঃ । সুলোচনায়ৈ নমঃ । রামানুগায়ৈ নমঃ ।
সুসেব্যায়ৈ নমঃ । সুগন্ধালয়বাসগায়ৈ নমঃ । ৪২০ ।

সুচারিত্রায়ৈ নমঃ । সুত্রিপুরায়ৈ নমঃ । সুস্তন্যৈ নমঃ ।
স্তনবত্সলায়ৈ নমঃ । রজস্বলায়ৈ নমঃ । রজোয়ুক্তায়ৈ নমঃ ।
রঞ্জিকায়ৈ নমঃ । রঙ্গমালিকায়ৈ নমঃ । রক্তপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
সুরক্তায়ৈ নমঃ । রতিরঙ্গস্বরূপিণ্যৈ নমঃ । রজঃশুক্রাম্বিকায়ৈ নমঃ ।
নিষ্ঠায়ৈ নমঃ । রতিনিষ্ঠায়ৈ নমঃ । রতিস্পৃহায়ৈ নমঃ ।
হাবভাবায়ৈ নমঃ । কামকেলিসর্বস্বায়ৈ নমঃ । সুরজীবিকায়ৈ নমঃ ।
স্বয়ম্ভূকুসুমানন্দায়ৈ নমঃ । স্বয়ম্ভূকুসুমপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । ৪৪০ ।

স্বয়ম্ভূপ্রীতিসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ । স্বয়ম্ভূনিন্দকান্তকৃতে নমঃ ।
স্বয়ম্ভূস্থায়ৈ নমঃ । শক্তিপুট্যৈ নমঃ । রতিসর্বস্বপীঠিকায়ৈ নমঃ ।
অত্যন্তসভিকায়ৈ নমঃ । দূত্যৈ নমঃ । বিদগ্ধায়ৈ নমঃ ।
প্রীতিপূজিতায়ৈ নমঃ । কুল্লিকায়ৈ নমঃ । য়ন্ত্রনিলয়ায়ৈ নমঃ ।
য়োগপীঠাধিবাসিন্যৈ নমঃ । সুলক্ষণায়ৈ নমঃ । রসরূপায়ৈ নমঃ ।
সর্বলক্ষণললক্ষিতায়ৈ নমঃ । নানালঙ্কারসুভগায়ৈ নমঃ ।
পঞ্চবাণসমর্চিতায়ৈ নমঃ । ঊর্ধ্বত্রিকোণনিলয়ায়ৈ নমঃ । বালায়ৈ নমঃ ।
কামেশ্বর্যৈ নমঃ । ৪৬০ ।

গণাধ্যক্ষায়ৈ নমঃ । কুলাধ্যক্ষায়ৈ নমঃ । লক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
সরস্বত্যৈ নমঃ । বসন্তসময়প্রীতায়ৈ নমঃ । প্রীত্যৈ নমঃ ।
কুচভরানতায়ৈ নমঃ । কলাধরমুখায়ৈ নমঃ । অমূর্ধায়ৈ নমঃ ।
পাদবৃদ্ধয়ে নমঃ । কলাবত্যৈ নমঃ । পুষ্পপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । ধৃত্যৈ নমঃ ।
রতিকণ্ঠ্যৈ নমঃ । মনোরমায়ৈ নমঃ । মদনোন্মাদিন্যৈ নমঃ ।
মোহিন্যৈ নমঃ । পার্বণ্যৈ কলায়ৈ নমঃ । শোষিণ্যৈ নমঃ । বশিন্যৈ নমঃ । ৪৮০ ।

রাজিন্যৈ নমঃ । অত্যন্তসুভগায়ৈ নমঃ । ভগায়ৈ নমঃ । পূষায়ৈ(ষ্ণে) নমঃ ।
বশায়ৈ নমঃ । সুমনায়ৈ (নসে) নমঃ । রত্যৈ নমঃ । প্রীত্যৈ নমঃ । ধৃত্যৈ নমঃ ।
ঋদ্‍ধ্যৈ নমঃ । সৌম্যায়ৈ নমঃ । মরীচ্যংশুমালায়ৈ নমঃ । প্রত্যঙ্গিরায়ৈ নমঃ । শশিন্যৈ নমঃ ।
সুচ্ছায়ায়ৈ নমঃ । সম্পূর্ণমণ্ডলোদয়ায়ৈ নমঃ । তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
অমৃতপূর্ণায়ৈ নমঃ । ভগয়ন্ত্রনিবাসিন্যৈ নমঃ । লিঙ্গয়ন্ত্রালয়ায়ৈ নমঃ । ৫০০ ।

শম্ভুরূপায়ৈ নমঃ । সংয়োগয়োগিন্যৈ নমঃ । দ্রাবিণ্যৈ নমঃ ।
বীজরূপায়ৈ নমঃ । অক্ষুব্ধায়ৈ নমঃ । সাধকপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
রাজবীজময়্যৈ নমঃ । রাজ্যসুখদায়ৈ নমঃ । বাঞ্ছিতপ্রদায়ৈ নমঃ ।
রজস্সংবীর্যশক্তয়ে নমঃ । শুক্রবিদে নমঃ । শিবরূপিণ্যৈ নমঃ ।
সর্বসারায়ৈ নমঃ । সারময়ায়ৈ নমঃ । শিবশক্তিময়্যৈ নমঃ ।
প্রভায়ৈ নমঃ । সংয়োগানন্দনিলয়ায়ৈ নমঃ । সংয়োগপ্রীতিমাতৃকায়ৈ নমঃ ।
সংয়োগকুসুমানন্দায়ৈ নমঃ । সংয়োগায়ৈ নমঃ । ৫২০ ।

য়োগবর্ধিন্যৈ নমঃ । সংয়োগসুখদাবস্থায়ৈ নমঃ ।
চিদানন্দৈকসেবিতায়ৈ নমঃ । অর্ঘ্যপূজকসম্পত্তয়ে নমঃ ।
অর্ঘ্যদ্রব্যস্বরূপিণ্যৈ নমঃ । সামরস্যায়ৈ নমঃ । পরায়ৈ নমঃ ।
প্রীতায়ৈ নমঃ । প্রিয়সঙ্গমরূপিণ্যৈ নমঃ । জ্ঞানদূত্যৈ নমঃ ।
জ্ঞানগম্যায়ৈ নমঃ । জ্ঞানয়োনয়ে নমঃ । শিবালয়ায়ৈ নমঃ ।
চিত্কলায়ৈ নমঃ । জ্ঞানসকলায়ৈ নমঃ । সকুলায়ৈ নমঃ ।
সকুলাত্মিকায়ৈ নমঃ । কলাচতুষ্টয়্যৈ নমঃ । পদ্মিন্যৈ নমঃ ।
অতিসূক্ষ্মায়ৈ নমঃ । ৫৪০ ।

পরাত্মিকায়ৈ নমঃ । হংসকেলস্থল্যৈ নমঃ । ছায়ায়ৈ নমঃ ।
হংসদ্বয়বিকাসিন্যৈ নমঃ । বিরাগতায়ৈ নমঃ । মোক্ষকলায়ৈ নমঃ ।
পরমাত্মকলাবত্যৈ নমঃ । বিদ্যাকলায়ৈ নমঃ । অন্তরাত্মস্থায়ৈ নমঃ ।
চতুষ্টয়কলাবত্যৈ নমঃ । বিদ্যাসন্তোষিণ্যৈ নমঃ । তৃপ্তয়ে নমঃ ।
পরব্রহ্মপ্রকাশিকায়ৈ নমঃ । পরমাত্মপরায়ৈ নমঃ । বস্তুলীন
শক্তিচতুষ্টয়্যৈ নমঃ । শান্তয়ে নমঃ । বোধকলায়ৈ নমঃ । অবাপ্তয়ে নমঃ ।
পরজ্ঞানাত্মিকায়ৈ কলায়ৈ নমঃ । পশ্যন্ত্যৈ নমঃ । ৫৬০ ।

পরমাত্মস্থায়ৈ নমঃ । অন্তরাত্মকলাকুলায়ৈ নমঃ । মধ্যমায়ৈ নমঃ ।
বৈখর্যৈ নমঃ । আতেমকলানন্দায়ৈ নমঃ । কলাবতেয়ৈ নমঃ ।
তারিণ্যৈ নমঃ । তরণ্যৈ নমঃ । তারায়ৈ নমঃ । শিবলিঙ্গালয়ায়ৈ নমঃ ।
আত্মবিদে নমঃ । পরস্পরশুভাচারায়ৈ নমঃ । ব্রহ্মানন্দবিনোদিন্যৈ নমঃ ।
রসালসায়ৈ নমঃ । দূতরাসায়ৈ নমঃ । সার্থায়ৈ নমঃ ।
সার্থপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । উমায়ৈ নমঃ । জাত্যাদিরহিতায়ৈ নমঃ ।
য়োগিয়োগিন্যৈ নমঃ । ৫৮০ ।

আনন্দবর্ধিন্যৈ নমঃ ১ । বীরভাবপ্রদায়ৈ নমঃ । দিব্যায়ৈ নমঃ ।
১ কান্তায়ৈ, শান্তায়ৈ, দান্তগত্যৈ, বেদাদ্যুদ্দামপদ্ধত্যৈ – ইত্যধিকম্ ।
বীরসুবে নমঃ । বীরভাবদায়ৈ নমঃ । পশুত্বাভিবীরগতয়ে নমঃ ।
বীরসঙ্গমহোদয়ায়ৈ নমঃ । মূর্ধাভিষিক্তায়ৈ নমঃ । রাজশ্রিয়ে নমঃ ।
ক্ষত্রিয়ায়ৈ নমঃ । উত্তমমাতৃকায়ৈ নমঃ । শস্ত্রাস্ত্রকুশলায়ৈ নমঃ ।
শোভায়ৈ নমঃ । রসস্থায়ৈ নমঃ । য়ুদ্ধজীবিকায়ৈ নমঃ ।
বিজয়ায়ৈ নমঃ । য়োগিন্যৈ নমঃ । য়াত্রায়ৈ নমঃ । পরসৈন্যবিমর্দিন্যৈ নমঃ ।
পূর্ণায়ৈ নমঃ । ৬০০ ।

বিত্তৈষিণ্যৈ নমঃ । বিত্তায়ৈ নমঃ । বিত্তসঞ্চয়শালিন্যৈ নমঃ ।
ভাণ্ডাগারস্থিতায়ৈ নমঃ । রত্নায়ৈ নমঃ । রত্নশ্রেণ্যধিবাসিন্যৈ নমঃ ।
মহিষ্যৈ নমঃ । রাজভোগ্যায়ৈ নমঃ । গণিকায়ৈ নমঃ ।
গণভোগভৃতে নমঃ । করিণ্যৈ নমঃ । বডবায়ৈ নমঃ । য়োগয়ায়ৈ নমঃ ।
মল্লসেনায়ৈ নমঃ । পদাতিগায়ৈ নমঃ । সৈন্যশ্রেণ্যৈ নমঃ ।
শৌর্যরতায়ৈ নমঃ । পতাকায়ৈ নমঃ । ধ্বজবাসিন্যৈ নমঃ ।
সুচ্ছত্রায়ৈ নমঃ । ৬২০ ।

অম্বিকায়ৈ নমঃ । অম্বায়ৈ নমঃ । প্রজাপালনসদ্গতয়ে নমঃ ।
সুরভ্যৈ নমঃ । পূজকাচারায়ৈ নমঃ । রাজকার্যপরায়ণায়ৈ নমঃ ।
ব্রহ্মক্ষত্রময়্যৈ নমঃ । সোমসূর্যান্তর্যামিন্যৈ নমঃ । স্থিত্যৈ নমঃ ।
পৌরোহিত্যপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । সাধ্ব্যৈ নমঃ । ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ ।
য়জ্ঞসন্তত্যৈ নমঃ । সোমপানরতায়ৈ নমঃ । প্রীতায়ৈ নমঃ ।
জনাঢ্যায়ৈ নমঃ । তপনায়ৈ নমঃ । ক্ষমায়ৈ নমঃ । প্রতিগ্রহপরায়ৈ নমঃ ।
দাত্র্যৈ নমঃ । ৬৪০ ।

সৃষ্টায়ৈ নমঃ । জাত্যৈ নমঃ । সতাঙ্গতয়ে নমঃ । গায়ত্র্যৈ নমঃ ।
বেদলভ্যায়ৈ নমঃ । দীক্ষায়ৈ নমঃ । সন্ধ্যাপরায়ণায়ৈ নমঃ ।
রত্নসদ্দীধিতয়ে নমঃ । বিশ্ববাসনায়ৈ নমঃ । বিশ্বজীবিকায়ৈ নমঃ ।
কৃষিবাণীজ্যভূত্যৈ নমঃ । বৃদ্ধয়ে নমঃ । ধিয়ে নমঃ । কুসীদিকায়ৈ নমঃ ।
কুলাধারায়ৈ নমঃ । সুপ্রসারায়ৈ নমঃ । মনোন্মন্যৈ নমঃ ।
পরায়ণায়ৈ নমঃ । শূদ্রায়ৈ নমঃ । বিপ্রগতয়ে ॥ ৬৬০ ।

কর্মকর্যৈ নমঃ । কৌতুকপূজিতায়ৈ নমঃ । নানাবিচারচতুরায়ৈ নমঃ ।
বালায়ৈ নমঃ । প্রোঢায়ৈ নমঃ । কলাময়্যৈ নমঃ । সুকর্ণধারায়ৈ নমঃ ।
নাবে নমঃ । পারায়ৈ নমঃ । সর্বাশায়ৈ নমঃ । দুর্গমোচন্যৈ নমঃ ।
দুর্গায়ৈ নমঃ । বিন্ধ্যবনস্থায়ৈ নমঃ । কন্দর্পনয়পূরণ্যৈ নমঃ ।
ভূভারশমন্যৈ নমঃ । কৃষ্ণায়ৈ নমঃ । রক্ষারাধ্যায়ৈ নমঃ । রসোল্লসায়ৈ নমঃ ।
ত্রিবিধোত্পাতশমন্যৈ নমঃ । সমগ্রসুখশেবধয়ে নমঃ । ৬৮০ ।

পঞ্চাবয়ববাক্যশ্রিয়ে নমঃ । প্রপঞ্চোদ্যানচন্দ্রিকায়ৈ নমঃ ।
সিদ্ধসন্দোহসুখিতায়ৈ নমঃ । য়োগিনীবৃন্দবন্দিতায়ৈ নমঃ ।
নিত্যাষোডশরূপায়ৈ নমঃ । কামেশ্যৈ নমঃ । ভগমালিন্যৈ নমঃ ।
নিত্যক্লিন্নায়ৈ নমঃ । ভী(ভে)রুণ্ডায়ৈ নমঃ । বহ্নিমণ্ডলবাসিন্যৈ নমঃ ।
মহাবিদ্যেশ্বরীনিত্যায়ৈ নমঃ । শিবদূতীতি বিশ্রুতায়ৈ নমঃ ।
ত্বরিতাপ্রথিতায়ৈ নমঃ । খ্যাতায়ৈ নমঃ । বিখ্যাতায়ৈ কুলসুন্দর্যৈ নমঃ ।
নিত্যায়ৈ নমঃ । নীলপতাকায়ৈ নমঃ । বিজয়ায়ৈ নমঃ । সর্বমঙ্গলায়ৈ নমঃ ।
জ্বালামালায়ৈ নমঃ । ৭০০ ।

বিচিত্রায়ৈ নমঃ । মহাত্রিপুরসুন্দর্যৈ নমঃ । গুরুবৃন্দায়ৈ নমঃ ।
পুরগুরবে নমঃ । প্রকাশানন্দনাথিন্যৈ নমঃ । শিবানন্দানাথরূপায়ৈ নমঃ ।
শক্ত্যানন্দস্বরূপিণ্যৈ নমঃ । দেব্যানন্দানাথময়্যৈ নমঃ ।
কৌলেশানন্দনাথিন্যৈ নমঃ । দিব্যৌঘগুরুরূপায়ৈ নমঃ ।
সময়ানন্দনাথিন্যৈ নমঃ । শুক্লদেব্যানন্দনাথায়ৈ নমঃ ।
কুলেশানন্দনাথিন্যৈ নমঃ ১ । ক্লিন্নাঙ্গানন্দরূপায়ৈ নমঃ ।
১ কামেশ্বর্যানন্দনাথময়্যৈ, শ্রীগুরুরূপিণ্যৈ – ইত্যধিকম্ ।
সময়ানন্দনাথিন্যৈ নমঃ । বেদানন্দনাথময়্যৈ নমঃ ।
সহজানন্দনাথিন্যৈ নমঃ । সিদ্ধৌঘগুরুরূপায়ৈ নমঃ ।
অপরাগুরুরূপিণ্যৈ নমঃ । গগনানন্দনাথায়ৈ নমঃ । ৭২০ ।

বিশ্বানন্দস্বনাথিন্যৈ নমঃ । বিমলানন্দনাথায়ৈ নমঃ ।
মদনানন্দনাথিন্যৈ নমঃ । ভুবনাদ্যায়ৈ নমঃ । লীলাদ্যায়ৈ নমঃ ।
নন্দনানন্দনাথিন্যৈ নমঃ । স্বাত্মানন্দানন্দরূপায়ৈ নমঃ ।
প্রিয়াদ্যানন্দনাথিন্যৈ নমঃ । মানবৌঘগুরুশ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
পরমেষ্ঠিগুরুপ্রভায়ৈ নমঃ । পরগুহ্যায়ৈ নমঃ । গুরুশক্ত্যৈ নমঃ ।
স্বগুরুকীর্তনপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । ত্রৈলোক্যমোহনখ্যাতায়ৈ নমঃ ।
সর্বাশাপরিপূরকায়ৈ নমঃ । সর্বসঙ্ক্ষোভিণ্যৈ নমঃ ।
পূর্বাম্নায়প্রথিতবৈভবায়ৈ নমঃ । শিবায়ৈ শক্ত্যৈ নমঃ ।
শিবশক্ত্যৈ নমঃ । শিবচক্রত্রয়ালয়ায়ৈ নমঃ । ৭৪০ ।

সর্বসৌভাগ্যদাখ্যায়ৈ নমঃ । সর্বার্থসাধিকাহ্বয়ায়ৈ নমঃ ।
সর্বরক্ষাকরাখ্যায়ৈ নমঃ । দক্ষিণাম্নায়দেবতায়ৈ নমঃ ।
মধ্যার্কচক্রনিলয়ায়ৈ নমঃ । কৌবেরাম্নায় দেবতায়ৈ নমঃ ।
কুবেরপূজ্যায়ৈ নমঃ । কুলজায়ৈ নমঃ । কুলাম্নায়প্রবর্তিন্যৈ নমঃ ।
বিন্দুচক্রকৃতাবাসায়ৈ নমঃ । মধ্যসিংহাসনেশ্বর্যৈ নমঃ ।
শ্রীবিদ্যায়ৈ নমঃ । মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ । লক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
শক্তিত্রয়াত্মিকায়ৈ নমঃ । সর্বসাম্রাজ্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
পঞ্চলক্ষ্মীতিবিশ্রুতায়ৈ নমঃ । শ্রীবিদ্যায়ৈ নমঃ । ৭৬০ ।

পরজ্যোতিষে নমঃ । পরনিষ্কলশাম্ভব্যৈ নমঃ । মাতৃকায়ৈ নমঃ ।
পঞ্চকোশ্যৈ নমঃ । শ্রীবিদ্যায়ৈ নমঃ । ত্বরিতায়ৈ নমঃ ।
পারিজাতেশ্বর্যৈ নমঃ । ত্রিকূটায়ৈ নমঃ । পঞ্চবাণগায়ৈ নমঃ ।
পঞ্চকল্পলতায়ৈ নমঃ । পঞ্চবিদ্যায়ৈ নমঃ । অমৃতপীঠিকায়ৈ নমঃ ।
সুধাসুবে নমঃ । রমণায়ৈ নমঃ । ঈশানায়ৈ নমঃ । অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ ।
কামদুহে নমঃ । শ্রীবিদ্যায়ৈ নমঃ । সিদ্ধলক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
মাতঙ্গ্যৈ নমঃ । ৭৮০ ।

ভুবনেশ্বর্যৈ নমঃ । বারাহ্যৌ নমঃ । পঞ্চরত্নানামীশ্বর্যৈ নমঃ ।
মাতৃবর্ণগায়ৈ নমঃ । পরাজ্যোতিষে নমঃ । কোশরূপায়ৈ নমঃ ।
ঐন্দবীকলয়া য়ুতায়ৈ নমঃ । পরিতঃ স্বামিন্যৈ নমঃ ।
শক্তিদর্শনায়ৈ নমঃ । রবিবিন্দুয়ুজে নমঃ । ব্রহ্মদর্শনরূপায়ৈ নমঃ ।
শিবদর্শনরূপিণ্যৈ নমঃ । বিষ্ণুদর্শনরূপায়ৈ নমঃ ।
সৃষ্টিচক্রনিবাসিন্যৈ নমঃ । সৌরদর্শনরূপায়ৈ নমঃ ।
স্থিতিচক্রকৃতালয়ায়ৈ নমঃ । বৌদ্ধদর্শনরূপায়ৈ নমঃ ।
মহাত্রিপুরসুন্দর্যৈ নমঃ । তত্ত্বমুদ্রাস্বরূপায়ৈ নমঃ । প্রসন্নায়ৈ নমঃ । ৮০০ ।

জ্ঞানমুদ্রিকায়ৈ নমঃ । সর্বোপচারসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ । হৃন্ময়্যৈ নমঃ ।
শীর্ষদেবতায়ৈ নমঃ । শিখাস্থিতায়ৈ নমঃ । ব্রহ্মময়্যৈ নমঃ ।
নেত্রত্রয়বিলাসিন্যৈ নমঃ । অস্ত্রস্থায়ৈ নমঃ । চতুরস্রায়ৈ নমঃ ।
দ্বারকায়ৈ নমঃ । দ্বারবাসিন্যৈ নমঃ । অণিমায়ৈ নমঃ ।
পশ্চিমস্থায়ৈ নমঃ । লঘিমায়ৈ নমঃ । উত্তরদেবতায়ৈ নমঃ ।
পূর্বস্থায়ৈ নমঃ । মহিমায়ৈ নমঃ । ঈশিত্বায়ৈ নমঃ ।
দক্ষিণদ্বারদেবতায়ৈ নমঃ । বশিত্বায়ৈ নমঃ । ৮২০ ।

বায়ুকোণস্থায়ৈ নমঃ । প্রাকাম্যায়ৈ নমঃ । ঈশানদেবতায়ৈ নমঃ ।
অগ্নিকোণস্থিতায়ৈ নমঃ । ভুক্তয়ে নমঃ । ইচ্ছায়ৈ নমঃ ।
নৈরৃতবাসিন্যৈ নমঃ । প্রাপ্তিসিদ্ধয়ে নমঃ । অবস্থায়ৈ নমঃ ।
প্রাকাম্যার্ধবিলাসিন্যৈ নমঃ । ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ । মাহেশ্বর্যৈ নমঃ ।
কৌমার্যৈ নমঃ । বৈষ্ণব্যৈ নমঃ । বারাহ্যৈ নমঃ । ঐন্দ্র্যৈ নমঃ ।
চামুণ্ডায়ৈ নমঃ । মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ । দিশাঙ্গতয়ে নমঃ । ক্ষোভিণ্যৈ নমঃ । ৮৪০ ।

দ্রাবিণীমুদ্রায়ৈ নমঃ । আকর্ষায়ৈ নমঃ । উন্মাদনকারিণ্যৈ নমঃ ।
মহাঙ্কুশায়ৈ নমঃ । খেচর্যৈ নমঃ । বীজাখ্যায়ৈ নমঃ ।
য়োনিমুদ্রিকায়ৈ নমঃ । সর্বাশাপূরচক্রস্থায়ৈ নমঃ । কার্যসিদ্ধিকর্যৈ নমঃ ।
কামাকর্ষণিকাশক্ত্যৈ নমঃ । বুদ্‍ধ্যাকর্ষণরূপিণ্যৈ নমঃ ।
অহঙ্কারাকর্ষিণ্যৈ নমঃ । শব্দাকর্ষণরূপিণ্যৈ নমঃ ।
স্পর্শাকর্ষণরূপায়ৈ নমঃ । রূপাকর্ষণরূপিণ্যৈ নমঃ । রসাকর্ষণরূপায়ৈ নমঃ ।
গন্ধাকর্ষণরূপিণ্যৈ নমঃ । চিত্তাকর্ষণরূপায়ৈ নমঃ ।
ধৈর্যাকর্ষণরূপিণ্যৈ নমঃ । স্মৃত্যাকর্ষণরূপায়ৈ নমঃ । ৮৬০ ।

বীজাকর্ষণরূপিণ্যৈ নমঃ । অমৃতাকর্ষিণ্যৈ নমঃ ।
নামাকর্ষণরূপিণ্যৈ নমঃ । শরীরাকর্ষিণীদেব্যৈ নমঃ ।
আত্মাকর্ষণরূপিণ্যৈ নমঃ । ষোডশস্বররূপায়ৈ নমঃ ।
স্রবত্পীয়ূষমন্দিরায়ৈ নমঃ । ত্রিপুরেশ্যৈ নমঃ । সিদ্ধরূপায়ৈ নমঃ ।
কলাদলনিবাসিন্যৈ নমঃ । সর্বসঙ্ক্ষোভচক্রেশ্যৈ নমঃ ।
শক্তয়ে গুপ্ততরাভিধায়ৈ নমঃ । অনঙ্গকুসুমাশক্তয়ে নমঃ ।
অনঙ্গকটিমেখলায়ৈ নমঃ । অনঙ্গমদনায়ৈ নমঃ ।
অনঙ্গমদনাতুররূপিণ্যৈ নমঃ । অনঙ্গরেখায়ৈ নমঃ । অনঙ্গবেগায়ৈ নমঃ ।
অনঙ্গাঙ্কুশাভিধায়ৈ নমঃ । অনঙ্গমালিন্যৈ শক্তয়ে নমঃ । ৮৮০ ।

অষ্ট বর্গদিগন্বিতায়ৈ নমঃ । বসুপত্রকৃতাবাসায়ৈ নমঃ ।
শ্রীমত্ত্রিপুরসুন্দর্যৈ নমঃ । সর্বসাম্রাজ্যসুখদায়ৈ নমঃ ।
সর্বসৌভাগ্যদেশ্বর্যৈ নমঃ । সম্প্রদায়েশ্বর্যৈ নমঃ ।
সর্বসঙ্ক্ষোভণকর্যৈ নমঃ । সর্ববিদ্রাবিণ্যৈ নমঃ । সর্বাকর্ষণাটোপ কারিণ্যৈ নমঃ ।
সর্বাহ্লাদনশক্তয়ে নমঃ । সর্বজৃম্ভণকারিণ্যৈ নমঃ ।
সর্বস্তম্ভনশক্তয়ে নমঃ । সর্বসম্মোহিন্যৈ নমঃ ।
সর্ববশ্যকর্যৈ শক্ত্যৈ নমঃ । সর্বসর্বানুরঞ্জন্যৈ নমঃ ।
সর্বোন্মাদনশক্তয়ে নমঃ । সর্বার্থসিদ্ধিকারিণ্যৈ নমঃ ।
সর্বসম্পত্তিদায়ৈ শক্তয়ে নমঃ । সর্বমন্ত্রময়্যৈ নমঃ ।
সর্বদ্বন্দ্বক্ষয়কর্যৈ নমঃ । ৯০০ ।

ত্রিপুরবাসিন্যৈ সিদ্‍ধ্যৈ নমঃ । সর্বার্থসাধকেশ্যৈ নমঃ ।
সর্বকায়ার্থসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ । চতুর্দশারচক্রেশ্যৈ নমঃ ।
কলায়োগসমন্বিতায়ৈ নমঃ । সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ৈ দেব্যৈ নমঃ ।
সর্বসম্পত্প্রদায়ৈ নমঃ । সর্বপ্রিয়ঙ্কর্যৈ শক্তয়ে নমঃ ।
সর্বমঙ্গলকারিণ্যৈ নমঃ । সর্বকামপ্রপূর্ণায়ৈ নমঃ ।
সর্বদুঃখপ্রমোচিন্যৈ নমঃ । সর্বমৃত্যুপ্রশমন্যৈ নমঃ ।
সর্ববিঘ্নবিনাশিন্যৈ নমঃ । সর্বাঙ্গসুন্দর্যৈ দেব্যৈ নমঃ ।
সর্বসৌভাগ্যদায়িন্যৈ নমঃ । ত্রিপুরেশ্যৈ নমঃ । সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ৈ নমঃ ।
দশকোণগায়ৈ নমঃ । সর্বরক্ষাকরেশ্যৈ নমঃ । নিগর্ভায়ৈ য়োগিন্যৈ নমঃ । ৯২০ ।

সর্বজ্ঞায়ৈ নমঃ । সর্বশক্তয়ে নমঃ । সর্বৈশ্বর্যপ্রদায়ৈ নমঃ ।
সর্বজ্ঞানময়্যৈ দেব্যৈ নমঃ । সর্বব্যাধিবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
সর্বাধারস্বরূপায়ৈ নমঃ । সর্বপাপহরায়ৈ নমঃ । সর্বানন্দময়্যৈ দেব্যৈ নমঃ ।
সর্বরক্ষাস্বরূপিণ্যৈ নমঃ । মহিমাশক্তিদেব্যৈ নমঃ । দেব্যৈ
সর্বসমৃদ্ধিদায়ৈ নমঃ । অন্তর্দশারচক্রেশ্যৈ নমঃ । দেব্যৈ ত্রিপুরমালিন্যৈ নমঃ ।
সর্বরোগহরেশ্যৈ নমঃ । রহস্যায়ৈ য়োগিন্যৈ নমঃ । বাগ্দেব্যৈ নমঃ ।
বশিন্যৈ নমঃ । দেব্যৈ কামেশ্বর্যৈ নমঃ । মোদিন্যৈ নমঃ । বিমলায়ৈ নমঃ । ৯৪০ ।

অরুণায়ৈ নমঃ । জয়িন্যৈ নমঃ । সর্বেশ্বর্যৈ নমঃ । কৌলিন্যৈ নমঃ ।
অষ্টারসর্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ । সর্বকামপ্রদেশ্যৈ নমঃ ।
পরাপররহস্যবিদে নমঃ । ত্রিকোণচতুরশ্রস্থায়ৈ নমঃ ।
সর্বৈশ্বর্যায়ৈ নমঃ । আয়ুধাত্মিকায়ৈ নমঃ । কামেশ্বরীবাণরূপায়ৈ নমঃ ।
কামেশীচাপরূপিণ্যৈ নমঃ । কামেশীপাশরূপায়ৈ নমঃ ।
কামেশ্যঙ্কুশরূপিণ্যৈ নমঃ । কামেশ্বর্যৈ নমঃ । ইন্দ্রশক্তয়ে নমঃ ।
অগ্নিচক্রকৃতালয়ায়ৈ নমঃ । কামগির্যধিদেব্যৈ নমঃ । ত্রিকোণস্থায়ৈ নমঃ ।
অগ্রকোণগায়ৈ নমঃ । ৯৬০ ।

দক্ষকোণেশ্বর্যৈ নমঃ । বিষ্ণুশক্তয়ে নমঃ । জালন্ধরাশ্রয়ায়ৈ নমঃ ।
সূর্যচক্রালয়ায়ৈ নমঃ । রুদ্রশক্তয়ে নমঃ । বামাঙ্গকোণগায়ৈ নমঃ ।
সোমচক্রায়ৈ নমঃ । ব্রহ্মশক্তয়ে নমঃ । পূর্ণগির্যনুরাগিণ্যৈ নমঃ ।
শ্রীমত্ত্রিকোণভুবনায়ৈ নমঃ । ত্রিপুরাত্মনে নমঃ । মহেশ্বর্যৈ নমঃ ।
সর্বানন্দময়েশ্যৈ নমঃ । বিন্দুগায়ৈ নমঃ । অতিরহস্যভৃতে নমঃ ।
পরব্রহ্মস্বরূপায়ৈ নমঃ । মহাত্রিপুরসুন্দর্যৈ নমঃ ।
সর্বচক্রান্তরস্থায়ৈ নমঃ । সমস্তচক্রনায়িকায়ৈ নমঃ ।
সর্বচক্রেশ্বর্যৈ নমঃ । ৯৮০ ।

সর্বমন্ত্রাণামীশ্বর্যৈ নমঃ । সর্ববিদ্যেশ্বর্যৈ নমঃ ।
সর্ববাগীশ্বর্যৈ নমঃ । সর্বয়োগীশ্বর্যৈ নমঃ । পীঠেশ্বর্যৈ নমঃ ।
অখিলেশ্বর্যৈ নমঃ । সর্বকামেশ্বর্যৈ নমঃ । সর্বতত্ত্বেশ্বর্যৈ নমঃ ।
আগমেশ্বর্যৈ নমঃ । শক্ত্যৈ নমঃ । শক্তিধৃষে নমঃ । উল্লাসায়ৈ নমঃ ।
নির্দ্বন্দ্বায়ৈ নমঃ । দ্বৈতগর্ভিণ্যৈ নমঃ । নিষ্প্রপঞ্চায়ৈ নমঃ ।
মহামায়ায়ৈ নমঃ । সপ্রপঞ্চায়ৈ । সুবাসিন্যৈ নমঃ ।
সর্ববিশ্বোত্পত্তিধাত্র্যৈ নমঃ । পরমানন্দসুন্দর্যৈ নমঃ । ১০০০ ।

ইতি শ্রীরুদ্রয়ামলে তন্ত্রে ভৈরবভৈরবীসংবাদে
শ্রীবালাত্রিপুরসুন্দরীসহস্রনামাবলিঃ সমাপ্তা ॥

Also Read 1000 Names of Balatripurasundari 2:

1000 Names of Sri Bala Tripura Sundari 2 | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment