Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Lakshmi | Sahasranamavali Lyrics in Bengali

Shri Lakshmi Sahasranamavali Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীলক্ষ্মীসহস্রনামাবলিঃ ॥

॥ অথ শ্রীলক্ষ্মীসহস্রনামাবলিঃ ॥

ওঁ নিত্যাগতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনন্তনিত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নন্দিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জনরঞ্জিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যপ্রকাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ স্বপ্রকাশস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাকাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাকন্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সরস্বত্ত্যৈ নমঃ ॥ ১০ ॥

ওঁ ভোগবৈভবসন্ধাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভক্তানুগ্রহকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঈশাবাস্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহামায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাদেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ হৃল্লেখায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরমায়ৈশক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মাতৃকাবীজরুপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যানন্দায়ৈ নমঃ ॥ ২০ ॥

ওঁ নিত্যবোধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জনমোদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যপ্রত্যয়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ স্বপ্রকাশাত্মরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভৈরব্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হংসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাগীশ্বর্যৈ নমঃ ॥ ৩০ ॥

ওঁ শিবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাগ্দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহারাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ কালরাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিলোচনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ করাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাকাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ তিলোত্তমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাল্যৈ নমঃ ॥ ৪০ ॥

ওঁ করালবক্ত্রান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কামদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডরূপেশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রৈলোক্যজনন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রৈলোক্যবিজয়োত্তমায়ৈ নমঃ ॥ ৫০ ॥

ওঁ সিদ্ধলক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রিয়ালক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ মোক্ষলক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রসাদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ উমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভগবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চান্দ্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ দাক্ষায়ণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রত্যঙ্গিরসে নমঃ ॥ ৬০ ॥

ওঁ ধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লোকমাত্রে নমঃ ।
ওঁ হরিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পার্বত্যৈ নমঃ ।
ওঁ পরমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ অরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বহুরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিরূপায়ৈ নমঃ ॥ ৭০ ॥

ওঁ বিশ্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চভূতাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পরমাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালিম্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাগ্মিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ হবিষে নমঃ ।
ওঁ প্রত্যধিদেবতায়ৈ নমঃ ॥ ৮০ ॥

ওঁ দেবমাত্রে নমঃ ।
ওঁ সুরেশানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদগর্ভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ সংখ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জাতয়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রিয়াশক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মোহিন্যৈ নমঃ ॥ ৯০ ॥

ওঁ মহ্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুহ্যবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিভাবর্যৈ নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিষ্মত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহামাত্রে নমঃ ।
ওঁ সর্বমন্ত্রফলপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দারিদ্র্যধ্বংসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ হৃদয়গ্রন্থিভেদিন্যৈ নমঃ ॥ ১০০ ॥

ওঁ সহস্রাদিত্যসঙ্কাশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্ররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ অকারাদিক্ষকারান্তমাতৃকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সপ্তমাতৃকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ সোমসম্ভূত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রণবাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শাঙ্কর্যৈ নমঃ ॥ ১১০ ॥

ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বদেবনমস্কৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তস্মৈ নমঃ ।
ওঁ দুর্গাসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুবেরাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ করবীরনিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জয়ন্ত্যৈ নমঃ ॥ ১২০ ॥

ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুব্জিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শাস্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ বীণাপুস্তকধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞশক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ইডাপিঙ্গলিকামধ্যমৃণালিতন্তু-
রুপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞেশান্যৈ নমঃ ॥ ১৩০ ॥

ওঁ প্রধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দীক্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দক্ষিণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বমোহিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ অষ্টাঙ্গয়োগিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নির্বীজধ্যানগোচরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বতীর্থস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বপর্বতবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বেদশাস্ত্রপ্রমাণ্যৈ নমঃ ॥ ১৪০ ॥

ওঁ ষডঙ্গাদিপদক্রমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ শুভানন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞকর্মস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রতিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মেনকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মচারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ একাক্ষরপরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারায়ৈ নমঃ ॥ ১৫০ ॥

ওঁ ভববন্ধবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বম্ভরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধরাধারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরাধারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অধিকস্বরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রাকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুহ্বে নমঃ ।
ওঁ অমাবাস্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পূর্ণিমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনুমত্যৈ নমঃ ॥ ১৬০ ॥

ওঁ দ্যুতয়ে নমঃ ।
ওঁ সিনীবাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ অবশ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৈশ্বদেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ পিশঙ্গিলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পিপ্পলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ রক্ষোঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বৃষ্টিকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দুষ্টবিদ্রাবিণ্যৈ নমঃ ॥ ১৭০ ॥

ওঁ সর্বোপদ্রবনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শারদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শরসন্ধানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বশস্ত্ররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়ুদ্ধমধ্যস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতপ্রভঞ্জন্যৈ নমঃ ।
ওঁ অয়ুদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ুদ্ধরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শান্তিস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ॥ ১৮০ ॥

ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বেণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়মুনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নর্মদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সমুদ্রবসনাবাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মাণ্ডশ্রেণিমেখলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চবক্ত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দশভুজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভায়ৈ নমঃ ॥ ১৯০ ॥

ওঁ রক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্ববর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরীশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ ॥ ২০০ ॥

ওঁ বটুকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বারুণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নার্যৈ নমঃ ।
ওঁ জ্যেষ্ঠাদেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুরেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বম্ভরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কর্ত্র্যৈ নমঃ ॥ ২১০ ॥

ওঁ গলার্গলবিভঞ্জন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সন্ধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ দিবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্যোত্স্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিমেষিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উর্ব্যৈ নমঃ ।
ওঁ কাত্যায়ন্যৈ নমঃ ॥ ২২০ ॥

ওঁ শুভ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সংসারার্ণবতারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কপিলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কীলিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অশোকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মল্লিকানবমল্লিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নন্দিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভঞ্জিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভয়ভঞ্জিকায়ৈ নমঃ ॥ ২৩০ ॥

ওঁ কৌশিক্যৈ নমঃ ।
ওঁ বৈদিক্যৈ নমঃ ।
ওঁ গৌর্যৈ নমঃ ।
ওঁ রূপাধিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অতিভাসে নমঃ ।
ওঁ দিগ্বস্ত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নববস্ত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কন্যকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কমলোদ্ভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীসৌম্যলক্ষণায়ৈ নমঃ ॥ ২৪০ ॥

ওঁ অতীতদুর্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূত্রপ্রবোধিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মেধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধারণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কান্তয়ে নমঃ ।
ওঁ শ্রুতয়ে নমঃ ।
ওঁ স্মৃতয়ে নমঃ ॥ ২৫০ ॥

ওঁ ধৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ ধন্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভূতয়ে নমঃ ।
ওঁ ইষ্ট্যৈ নমঃ ।
ওঁ মনীষিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিরক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যাপিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বমায়াপ্রভঞ্জন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মাহেন্দ্র্যৈ নমঃ ॥ ২৬০ ॥

ওঁ মন্ত্রিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সিংহ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রজালরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ অবস্থাত্রয়নির্মুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুণত্রয়বিবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগীধ্যানান্তগম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগধ্যানপরায়ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ীশিখাবিশেষজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদান্তজ্ঞানরুপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভারত্যৈ নমঃ ॥ ২৭০ ॥

ওঁ কমলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভাষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ কৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ গৌতম্যৈ নমঃ ।
ওঁ গোমত্যৈ নমঃ ।
ওঁ গৌর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঈশানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হংসবাহিন্যৈ নমঃ ॥ ২৮০ ॥

ওঁ নারায়ণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রভাধারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জান্হব্যৈ নমঃ ।
ওঁ শঙ্করাত্মজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চিত্রঘণ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুনন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ ।
ওঁ মানব্যৈ নমঃ ।
ওঁ মনুসম্ভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্তম্ভিন্যৈ নমঃ ॥ ২৯০ ॥

ওঁ ক্ষোভিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মার্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভ্রামিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শত্রুমারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মোহিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ দ্বেষিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বীরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অঘোরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রুদ্ররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ রুদ্রৈকাদশিন্যৈ নমঃ ॥ ৩০০ ॥

ওঁ পুণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কল্যাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ লাভকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দেবদুর্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাদুর্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বপ্নদুর্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অষ্টভৈরব্যৈ নমঃ ।
ওঁ সূর্যচন্দ্রাগ্নিনেত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গ্রহনক্ষত্ররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিন্দুনাদকলাতীত-
বিন্দুনাদকলাত্মিকায়ৈ নমঃ ॥ ৩১০ ॥

ওঁ দশবায়ুজয়োংকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কলাষোডশসংয়ুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাশ্যপ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কমলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাদচক্রনিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মৃডাধারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্থিরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুহ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চক্ররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ অবিদ্যায়ৈ নমঃ ॥ ৩২০ ॥

ওঁ শার্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভুঞ্জায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জম্ভাসুরনিবর্হিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীকায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীকলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুভ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কর্মনির্মূলকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ আদিলক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ গুণাধারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চব্রহ্মাত্মিকায়ৈ নমঃ ॥ ৩৩০ ॥

ওঁ পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রুতয়ে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মমুখাবাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বসম্পত্তিরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মৃতসংজীবিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মৈত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ কামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কামবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নির্বাণমার্গদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হংসিন্যৈ নমঃ ॥ ৩৪০ ॥

ওঁ কাশিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সপর্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুণিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভিন্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নির্গুণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অখণ্ডিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বেদিন্যৈ নমঃ ॥ ৩৫০ ॥

ওঁ শক্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শাম্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দণ্ডিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মুণ্ডিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যাঘ্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ শিখিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সোমহন্তয়ে নমঃ ।
ওঁ চিন্তামণিচিদানন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চবাণাগ্রবোধিন্যৈ নমঃ ॥ ৩৬০ ॥

ওঁ বাণশ্রেণয়ে নমঃ ।
ওঁ সহস্রাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সহস্রভুজপাদুকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সন্ধ্যাবলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিসন্ধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মাণ্ডমণিভূষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাসব্যৈ নমঃ ।
ওঁ বারুণীসেনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুলিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মন্ত্ররঞ্জিন্যৈ নমঃ ॥ ৩৭০ ॥

ওঁ জিতপ্রাণস্বরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাম্যবরপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রব্রাহ্মণবিদ্যার্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাদরুপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হবিষ্মত্যৈ নমঃ ।
ওঁ আথর্বণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ শূন্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কল্পনাবর্জিতায়ৈ নমঃ ॥ ৩৮০ ॥

ওঁ সত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সত্তাজাতয়ে নমঃ ।
ওঁ প্রমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মেয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অপ্রমিতয়ে নমঃ ।
ওঁ প্রাণদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গতয়ে নমঃ ।
ওঁ অপর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চবর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বদায়ৈ নমঃ ॥ ৩৯০ ॥

ওঁ ভুবনেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রৈলোক্যমোহিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বধর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষরাক্ষরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যবর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বোপদ্রবনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কৈবল্যপদবীরেখায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূর্যমণ্ডলসংস্থিতায়ৈ নমঃ ॥ ৪০০ ॥

ওঁ সোমমণ্ডলমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বহ্নিমণ্ডলসংস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বায়ুমণ্ডলমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যোমমণ্ডলসংস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রমার্গপ্রবর্তিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কোকিলাকুলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রেশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পক্ষতয়ে নমঃ ॥ ৪১০ ॥

ওঁ পঙ্ক্তিপাবনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বসিদ্ধান্তমার্গস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ষড্বর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শতরুদ্রহরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বসংহারকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুরুষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পৌরুষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তুষ্টয়ে নমঃ ॥ ৪২০ ॥

ওঁ সর্বতন্ত্রপ্রসূতিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অর্ধনারিশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্ববিদ্যাপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভার্গব্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়াজুষবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বোপনিষদাস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যোমকেশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অখিলপ্রাণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চকোশবিলক্ষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চকোশাত্মিকায়ৈ নমঃ ॥ ৪৩০ ॥

ওঁ প্রতিচে নমঃ ।
ওঁ পঞ্চব্রহ্মাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জগতে নমঃ ।
ওঁ জরাজনিত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চকর্মপ্রসূতিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাগ্দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ আভরণাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বকাম্যস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্থিতয়ে নমঃ ॥ ৪৪০ ॥

ওঁ অষ্টাদশচতুঃষষ্টি-
পীঠিকাবিদ্যয়ায়ুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কর্ষণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্যামায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ক্ষিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কিন্নরেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কেতক্যৈ নমঃ ।
ওঁ মল্লিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অশোকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বারাহ্যৈ নমঃ ॥ ৪৫০ ॥

ওঁ ধরণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধ্রুবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নারসিংহ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহোগ্রাস্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভক্তানামার্তিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ অন্তর্বলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্থিরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ জরামরণবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীরঞ্জিতায়ৈ নমঃ ॥ ৪৬০ ॥

ওঁ মহাকায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সোমসূর্যাগ্নিলোচনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আদিতয়ে নমঃ ।
ওঁ দেবমাত্রে নমঃ ।
ওঁ অষ্টপুত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অষ্টয়োগিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ অষ্টপ্রকৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ অষ্টাষ্টবিভ্রাজদ্বিকৃতাকৃতয়ে
নমঃ ।
ওঁ দুর্ভিক্ষধ্বংসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সীতায়ৈ নমঃ ॥ ৪৭০ ॥

ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রুক্মিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ খ্যাতিজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভার্গব্যৈ নমঃ ।
ওঁ দেবয়োন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শাকম্ভর্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাশোণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গরুডোপরিসংস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিংহগায়ৈ নমঃ ॥ ৪৮০ ॥

ওঁ ব্যাঘ্রগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বায়ুগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাদ্রিগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অকারাদিক্ষকারান্তসর্ববিদ্যাধি-
দেবতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মংত্রব্যাখ্যাননিপুণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিশাস্ত্রৈকলোচনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ইডাপিঙ্গলিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মধ্যসুষুম্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গ্রন্থিভেদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কালচক্রাশ্রয়োপেতায়ৈ নমঃ ॥ ৪৯০ ॥

ওঁ কালচক্রস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বৈশারাদ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মতিশ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরিষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বদীপিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৈনায়ক্যৈ নমঃ ।
ওঁ বরারোহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রোণিবেলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বহির্বলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জম্ভিন্যৈ নমঃ ॥ ৫০০ ॥

ওঁ জৃভিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জৃম্ভকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ গণকারিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শরণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনন্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বব্যাধিচিকিত্সকায়ে নমঃ ।
ওঁ দেবক্যৈ নমঃ ।
ওঁ দেবসঙ্কাশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বারিধয়ে নমঃ ॥ ৫১০ ॥

ওঁ করুণাকরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শর্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বসম্পন্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বপাপপ্রভঞ্জন্যৈ নমঃ ।
ওঁ একমাত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দ্বিমাত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিমাত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অপরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অর্ধমাত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরায়ৈ নমঃ ॥ ৫২০ ॥

ওঁ সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূক্ষ্মার্থার্থপরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ একবীরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশেষাখ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ষষ্ঠিদায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মনস্বিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নৈষ্কর্ম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিষ্কলালোকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানকর্মাধিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুণায়ৈ নমঃ ॥ ৫৩০ ॥

ওঁ বন্ধুরানন্দসন্দোহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যোমকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরূপিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গদ্যপদ্যাত্মবাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বালঙ্কারসংয়ুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সাধুবন্ধপদন্যাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বৌকসে নমঃ ।
ওঁ ঘটিকাবলয়ে নমঃ ।
ওঁ ষট্কর্মিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কর্কশাকারায়ৈ নমঃ ॥ ৫৪০ ॥

ওঁ সর্বকর্মবিবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আদিত্যবর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অপর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মসন্তানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদবাচে নমঃ ।
ওঁ ঈশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ শিবায়ৈ নমঃ ॥ ৫৫০ ॥

ওঁ পুরাণন্যায়মীমাংসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মশাস্ত্রাগমশ্রুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদ্যোবেদবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হংস্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিদ্যাধিদেবতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ জগদ্ধাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বনির্মাণকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বৈদিক্যৈ নমঃ ॥ ৫৬০ ॥

ওঁ বেদরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নারায়ণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাদেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বতত্বপ্রবর্তিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যবর্ণরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যপদসংভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৈবল্যপদব্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যায়ৈ নমঃ ॥ ৫৭০ ॥

ওঁ কৈবল্যজ্ঞানলক্ষিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মসম্পত্তিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মসম্পত্তিকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বারুণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বারুণারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বকর্মপ্রবর্তিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ একাক্ষরপরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বদারিদ্র্যভঞ্জিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পাশাঙ্কুশান্বিতায়ৈ নমঃ ॥ ৫৮০ ॥

ওঁ দিব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বীণাব্যাখ্যাক্ষসূত্রভৃতে নমঃ ।
ওঁ একমূর্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ীমূর্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মধুকৈটভভঞ্জন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সাঙ্খ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সাঙ্খ্যবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ জ্বালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্বলন্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ কামরূপিণ্যৈ নমঃ ॥ ৫৯০ ॥

ওঁ জাগ্রন্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বসম্পত্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুষুপ্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বেষ্টদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাদংষ্ট্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভ্রুকুটীকুটিলাননায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বাবাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুবাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৃহত্যৈ নমঃ ॥ ৬০০ ॥

ওঁ অষ্টয়ে নমঃ ।
ওঁ শক্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ছন্দোগণপ্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কল্মাষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ করুণাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চক্ষুষ্মত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাঘোষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ খড্গচর্মধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অশনয়ে নমঃ ।
ওঁ শিল্পবৈচিত্র্যবিদ্যোতিতায়ৈ নমঃ ॥ ৬১০ ॥

ওঁ সর্বতোভদ্রবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ অচিন্ত্যলক্ষণাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূত্রভ্যাষ্যনিবন্ধনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্ববেদার্থসম্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ সর্বশাস্ত্রার্থমাতৃকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অকারাদিক্ষকারান্তসর্ব-
বর্ণাকৃতস্থলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বলক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ সদানন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সারবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদাশিবায়ৈ নমঃ ॥ ৬২০ ॥

ওঁ সর্বজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বশক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ খেচরীরূপগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উচ্ছ্রিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অণিমাদিগুণোপেতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরাকাষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরাগতয়ে নমঃ ।
ওঁ হংসয়ুক্তবিমানস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হংসারূঢায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শশিপ্রভায়ৈ নমঃ ॥ ৬৩০ ॥

ওঁ ভবান্যৈ নমঃ ।
ওঁ বাসনাশক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ আকৃস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ খিলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অখিলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রহেতবে নমঃ ।
ওঁ বিচিত্রাঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যোমগঙ্গাবিনোদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বর্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বার্ষিক্যৈ নমঃ ॥ ৬৪০ ॥

ওঁ ঋগ্যজুস্সামরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহানদ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নদীপুণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অগণ্যপুণ্যগুণক্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সমাধিগতলভ্যার্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রোতব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘৃণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নামাক্ষরপদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উপসর্গনখাঞ্চিতায়ৈ নমঃ ॥ ৬৫০ ॥

ওঁ নিপাতোরুদ্বয়্যৈ নমঃ ।
ওঁ জঙ্ঘামাতৃকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মন্ত্ররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ আসীনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শয়ানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিষ্ঠন্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভুবনাধিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্যলক্ষণয়োগাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তাদ্রূপ্যৈ নমঃ ।
ওঁ গণনাকৃতয়ৈ নমঃ ॥ ৬৬০ ॥

ওঁ সৈকরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নৈকরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তস্মৈ নমঃ ।
ওঁ ইন্দুরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তদাকৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সমাসতদ্ধিতাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিভক্তিবচনাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বাহাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বধাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীপত্যর্ধাঙ্গনন্দিন্যৈ নমঃ ॥ ৬৭০ ॥

ওঁ গম্ভীরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গহনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুহ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োনিলিঙ্গার্ধধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শেষবাসুকিসংসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চপলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরবর্ণিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কারুণ্যাকারসম্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ কীলকৃতে নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রকীলিকায়ৈ নমঃ ॥ ৬৮০ ॥

ওঁ শক্তিবীজাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বমংত্রেষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অক্ষয়কামনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আগ্নেয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পার্থিবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আপ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বায়ব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যোমকেতনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যজ্ঞানাত্মিকানন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ ॥ ৬৯০ ॥

ওঁ ব্রাহ্মণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সনাতন্যৈ নমঃ ।
ওঁ অবিদ্যাবাসনামায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ সর্বমোহিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শক্তিধারণাশক্তয়ে নমঃ ।
ওঁ চিদচিচ্ছক্তিয়োগিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বক্ত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অরুণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহামায়ায়ৈ নমঃ ॥ ৭০০ ॥

ওঁ মরীচয়ে নমঃ ।
ওঁ মদমর্দিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিরাজে নমঃ ।
ওঁ স্বাহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরুপাস্তয়ে নমঃ ।
ওঁ সুভক্তিগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরূপিতদ্বয়াবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যানিত্যস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ॥ ৭১০ ॥

ওঁ বৈরাজমার্গসঞ্চারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বসত্পথবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জালন্ধর্যৈ নমঃ ।
ওঁ মৃডান্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভবান্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভবভঞ্জিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রৈকালিকজ্ঞানদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকালজ্ঞানদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নাদাতীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্মৃতিপ্রজ্ঞায়ৈ নমঃ ॥ ৭২০ ॥

ওঁ ধাত্রীরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুষ্করায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরাজিতায়বিধানজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশেষিতগুণাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যকেশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ হেম্নে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মসূত্রবিচক্ষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অসংখ্যেয়পরার্ধান্ত-
স্বরব্যঞ্জনবৈখর্যৈ নমঃ ।
ওঁ মধুজিহ্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মধুমত্যৈ নমঃ ॥ ৭৩০ ॥

ওঁ মধুমাসোদয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মধবে নমঃ ।
ওঁ মধব্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাভাগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মেঘগম্ভীরনিস্বনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদি-
জ্ঞাতব্যার্থবিশেষগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাভৌবহ্নিশিখাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ললাটেচন্দ্রসন্নিভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভ্রূমধ্যেভাস্করাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হৃদিসর্বতারাকৃতয়ে নমঃ ॥ ৭৪০ ॥

ওঁ কৃত্তিকাদিভরণ্যন্তনক্ষত্রেষ্ট্যাচিতোদয়ায়ৈ
নমঃ ।
ওঁ গ্রহবিদ্যাত্মকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ জ্যোতির্বিদে নমঃ ।
ওঁ মতিজীবিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মাণ্ডগর্ভিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সপ্তাবরণদেশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৈরাজ্যোত্তমসাম্রাজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুমারকুশলোদয়ায়ৈ নমঃ ॥ ৭৫০ ॥

ওঁ বগলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভ্রমরাম্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিবদূত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শিবাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মেরুবিন্ধ্যাতিসংস্থানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাশ্মীরপুরবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগনিদ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহানিদ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিনিদ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রাক্ষসাশ্রিতায়ৈ নমঃ ॥ ৭৬০ ॥

ওঁ সুবর্ণদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাগঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চাখ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চসংহত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুপ্রজাতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুবীরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুপোষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুপতয়ে নমঃ ।
ওঁ শিবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুগৃহায়ৈ নমঃ ॥ ৭৭০ ॥

ওঁ রক্তবীজান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হতকন্দর্পজীবিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সমুদ্রব্যোমমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যোমবিন্দুসমাশ্রয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সৌভাগ্যরসজীবাতবে নমঃ ।
ওঁ সারাসারবিবেকদৃশে নমঃ ।
ওঁ ত্রিবল্যাদিসুপুষ্টাঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভারত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভরতাশ্রিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাদব্রহ্মময়ীবিদ্যায়ৈ নমঃ ॥ ৭৮০ ॥

ওঁ জ্ঞানব্রহ্মময়ীপরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মনাডিনিরুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মকৈবল্যসাধনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালিকেয়মহোদারবীরবি-
ক্রমরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বডবাগ্নিশিখাবক্ত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহকবলতর্পণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাভূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাদর্পায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাসারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাক্রতবে নমঃ ॥ ৭৯০ ॥

ওঁ পঞ্চভূতমহাগ্রাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চভূতাধিদেবতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বপ্রমাণসম্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ সর্বরোগপ্রতিক্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বহির্ব্যাপ্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুবক্ষোবিভূষিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শাঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ নিধিবক্ত্রস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রবরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরহেতুক্যৈ নমঃ ॥ ৮০০ ॥

ওঁ হেমমালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিখামালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিশিখায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চলোচনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বাগমসদাচারমর্যাদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়াতুভঞ্জন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যশ্লোকপ্রবন্ধাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বান্তর্যামিরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সামগানসমারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রোতৃকর্ণরসায়ন্যৈ নমঃ ॥ ৮১০ ॥

ওঁ জীবলোকৈকজীবাতবে নমঃ ।
ওঁ ভদ্রোদারবিলোকনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তডিত্কোটিলসত্কান্তয়ে নমঃ ।
ওঁ তরুণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ হরিসুন্দর্যৈ নমঃ ।
ওঁ মীননেত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুমঙ্গলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বমঙ্গলসম্পন্নায়ৈ নমঃ ॥ ৮২০ ॥

ওঁ সাক্ষান্মঙ্গলদেবতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দেহহৃদ্দীপিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দীপ্তয়ে নমঃ ।
ওঁ জিহ্মপাপপ্রণাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ অর্ধচন্দ্রোলসদ্দংষ্ট্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞবাটীবিলাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাদুর্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহোত্সাহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাদেববলোদয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ডাকিনীড্যায়ৈ নমঃ ॥ ৮৩০ ॥

ওঁ শাকিনীড্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সাকিনিড্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সমস্তজুষে নমঃ ।
ওঁ নিরঙ্কুশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাকিবন্দ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ষডাধারাধিদেবতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভুবনজ্ঞাননিঃশ্রেণয়ে নমঃ ।
ওঁ ভুবনাকারবল্লর্যৈ নমঃ ।
ওঁ শাশ্বত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শাশ্বতাকারায়ৈ নমঃ ॥ ৮৪০ ॥

ওঁ লোকানুগ্রহকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সারস্যৈ নমঃ ।
ওঁ মানস্যৈ নমঃ ।
ওঁ হংস্যৈ নমঃ ।
ওঁ হংসলোকপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ চিন্মুদ্রালঙ্কৃতকরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কোটিসূর্যসমপ্রভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুখপ্রাণিশিরোরেখায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদদৃষ্টপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বসাঙ্কর্যদোষঘ্ন্যৈ নমঃ ॥ ৮৫০ ॥

ওঁ গ্রহোপদ্রবনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষুদ্রজন্তুভয়ঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিষরোগাদিভঞ্জন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সদাশান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদাশুদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গৃহচ্ছিদ্রনিবারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কলিদোষপ্রশমন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কোলাহলপুরস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গৌর্যৈ নমঃ ।
ওঁ লাক্ষাণিক্যৈ নমঃ ॥ ৮৬০ ॥

ওঁ মুখ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জঘন্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃতিবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মূলভূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাসব্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুচেতনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বসুরূপায়ৈ নমঃ ॥ ৮৭০ ॥

ওঁ বসুরত্নপরিচ্ছদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ছান্দস্যৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রহৃদয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জৈত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বচ্ছন্দভৈরব্যৈ নমঃ ।
ওঁ বনমালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৈজয়ন্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চদিব্যায়ুধাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পীতাম্বরময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ চঞ্চত্কৌস্তুভায়ৈ নমঃ ॥ ৮৮০ ॥

ওঁ হরিকামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তথ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রামায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রমণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মৃত্যুভঞ্জন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধনিষ্ঠান্তায়ৈ নমঃ ॥ ৮৯০ ॥

ওঁ শরাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নির্গুণপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মৈত্রেয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মিত্রবিন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শেষ্যশেষকলাশয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বারাণসীবাসলভ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আর্যাবর্তজনস্তুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জগদুত্পত্তিসংস্থাপন-
সংহারত্রয়ীকারণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুভ্যং নমঃ ।
ওঁ অম্বায়ৈ নমঃ ॥ ৯০০ ॥

ওঁ বিষ্ণুসর্বস্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বলোকানাম্জনন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধলক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাকাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ সদ্যোজাতাদিপঞ্চাগ্নিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চকপঞ্চকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ন্ত্রলক্ষ্ম্যৈ নমঃ ॥ ৯১০ ॥

ওঁ ভবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ আদয়ে নমঃ ।
ওঁ আদ্যাদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সৃষ্ট্যাদিকারণাকারবিততয়ে নমঃ ।
ওঁ দোষবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জগল্লক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ জগন্মাত্রে নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুপন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নবকোটিমহাশক্তিসমুপাস্য-
পদাম্বুজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কনত্সৌবর্ণরত্নাঢ্য-
সর্বাভরণভূষিতায়ৈ নমঃ ॥ ৯২০ ॥

ওঁ অনন্তানিত্যমহিষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রপঞ্চেশ্বরনায়িকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অত্যুচ্ছ্রিতপদান্তস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরমব্যোমনায়ক্যৈ নমঃ ।
ওঁ নাখপৃষ্ঠগতারাধ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুলোকবিলাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বৈকুণ্ঠরাজমহিষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীরঙ্গনগরাশ্রিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রঙ্গভার্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভূপুত্র্যৈ নমঃ ॥ ৯৩০ ॥

ওঁ কৃষ্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরদবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কোটিব্রহ্মাণ্ডসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কোটিরুদ্রাদিকীর্তিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মাতুলঙ্গময়ং খেটং বিভ্রত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সৌবর্ণচষকং বিভ্রত্যৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মদ্বয়ং দধানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পূর্ণকুম্ভং বিভ্রত্যৈ নমঃ ।
ওঁ কীরং দধানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরদাভয়ে দধানায়ৈ নমঃ ॥ ৯৪০ ॥

ওঁ পাশং বিভ্রত্যৈ নমঃ ।
ওঁ অঙ্কুশং বিভ্রত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শঙ্খং বহন্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রং বহন্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শূলং বহন্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ কৃপাণিকাং বহন্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধনুর্বাণোবিভ্রত্যৈ নমঃ ।
ওঁ অক্ষমালাং দধানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চিন্মুদ্রাং বিভ্রত্যৈ নমঃ ।
ওঁ অষ্টাদশভুজায়ৈ নমঃ ॥ ৯৫০ ॥

ওঁ মহাষ্টাদশপীঠগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভূমীনীলাদিসংসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বামিচিত্তানুবর্তিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মালয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পূর্ণকুম্ভাভিষেচিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ইন্দিরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ইন্দিরাভাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষীরসাগরকন্যকায়ৈ নমঃ ॥ ৯৬০ ॥

ওঁ ভার্গব্যৈ নমঃ ।
ওঁ স্বতন্ত্রেচ্ছায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বশীকৃতজগত্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ মঙ্গলানাংমঙ্গলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দেবতানাংদেবতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উত্তমানামুত্তমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রেয়সে নমঃ ।
ওঁ পরমামৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ ধনধান্যাভিবৃদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ সার্বভৌমসুখোচ্ছ্রয়ায়ৈ নমঃ ॥ ৯৭০ ॥

ওঁ আন্দোলিকাদিসৌভাগ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মত্তেভাদিমহোদয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুত্রপৌত্রাভিবৃদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ বিদ্যাভোগবলাধিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আয়ুরারোগ্যসম্পত্তয়ে নমঃ ।
ওঁ অষ্টৈশ্বর্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরমেশবিভূত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সূক্ষ্মাত্সূক্ষ্মতরাগতয়ে নমঃ ।
ওঁ সদয়াপাঙ্গসন্দত্তব্রহ্মেন্দ্রাদি-
পদস্থিতয়ে নমঃ ।
ওঁ অব্যাহতমহাভাগ্যায়ৈ নমঃ ॥ ৯৮০ ॥

ওঁ অক্ষোভ্যবিক্রমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদানাম্সমন্বয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদানামবিরোধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিঃশ্রেয়সপদপ্রাপ্তি-
সাধনফলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীমন্ত্ররাজরাজ্ঞৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষেমকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীং বীজ জপসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং বীজপালিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রপত্তিমার্গসুলভায়ৈ নমঃ ॥ ৯৯০ ॥

ওঁ বিষ্ণুপ্রথমকিঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্লীঙ্কারার্থসাবিত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ সৌমঙ্গল্যাধিদেবতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীষোডশাক্ষরীবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীয়ন্ত্রপুরবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বার্থসাধিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শরণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্র্যম্বকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নারায়ণ্যৈ নমঃ ॥ ১০০০ ॥

॥ শ্রীলক্ষ্মীসহস্রনামাবলিঃ সমাপ্তা ॥

॥ ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে সনত্কুমারসংহিতায়াং
লক্ষ্মীসহস্রনামস্তোত্রাধারিত নামাবলিঃ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Laxmi:

1000 Names of Sri Lakshmi | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top