Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Matangi | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Matangisahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીમાતઙ્ગીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

અથ માતઙ્ગીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્

ઈશ્વર ઉવાચ

શૃણુ દેવિ પ્રવક્ષ્યામિ સામ્પ્રતન્તત્ત્વતઃ પરમ્ ।
નામ્નાં સહસ્રમ્પરમં સુમુખ્યાઃ સિદ્ધયે હિતમ્ ॥

સહસ્રનામપાઠી યઃ સર્વત્ર વિજયી ભવેત્ ।
પરાભવો ન તસ્યાસ્તિ સભાયાવ્વા મહારણે ॥

યથા તુષ્ટા ભવેદ્દેવી સુમુખી ચાસ્ય પાઠતઃ ।
તથા ભવતિ દેવેશિ સાધકઃ શિવ એવ સઃ ॥

અશ્વમેધસહસ્રાણિ વાજપેયસ્ય કોટયઃ ।
સકૃત્પાઠેન જાયન્તે પ્રસન્ના સુમુખી ભવેત્ ॥

મતઙ્ગોઽસ્ય ઋષિશ્છન્દોઽનુષ્ટુબ્દેવી સમીરિતા ।
સુમુખી વિનિયોગઃ સ્યાત્સર્વસમ્પત્તિહેતવે ॥

એવન્ધ્યાત્વા પઠેદેતદ્યદીચ્છેત્સિદ્ધિમાત્મનઃ ।

દેવીં ષોડશવાર્ષિકીં શવગતામ્માધ્વીરસાઘૂર્ણિતાં
શ્યામાઙ્ગીમરુણામ્બરામ્પૃથુકુચાઙ્ગુઞ્જાવલીશોભિતામ્ ।

હસ્તાભ્યાન્દધતીઙ્કપાલમમલન્તીક્ષ્ણાન્તથા
કર્ત્ત્રિકાન્ધ્યાયેન્માનસપઙ્કજે ભગવતીમુચ્છિષ્ટચાણ્ડાલિનીમ્ ॥

ૐ સુમુખી શેમુષીસેવ્યા સુરસા શશિશેખરા ।
સમાનાસ્યા સાધની ચ સમસ્તસુરસન્મુખી ॥

સર્વસમ્પત્તિજનની સમ્મદા સિન્ધુસેવિની ।
શમ્ભુસીમન્તિની સૌમ્યા સમારાધ્યા સુધારસા ॥

સારઙ્ગા સવલી વેલાલાવણ્યવનમાલિની ।
વનજાક્ષી વનચરી વની વનવિનોદિની ॥

વેગિની વેગદા વેગા બગલસ્થા બલાધિકા ।
કાલી કાલપ્રિયા કેલી કમલા કાલકામિની ॥

કમલા કમલસ્થા ચ કમલસ્થાકલાવતી ।
કુલીના કુટિલા કાન્તા કોકિલા કલભાષિણી ॥

કીરાકેલિકરા કાલી કપાલિન્યપિ કાલિકા ।
કેશિની ચ કુશાવર્ત્તા કૌશામ્ભી કેશવપ્રિયા ॥

કાલી કાશી મહાકાલસઙ્કાશા કેશદાયિની ।
કુણ્ડલા ચ કુલસ્થા ચ કુણ્ડલાઙ્ગદમણ્ડિતા ॥

કુણ્ડપદ્મા કુમુદિની કુમુદપ્રીતિવર્દ્ધિની ।
કુણ્ડપ્રિયા કુણ્ડરુચિઃ કુરઙ્ગનયના કુલા ॥

કુન્દબિમ્બાલિનદની કુસુમ્ભકુસુમાકરા ।
કાઞ્ચી કનકશોભાઢ્યા ક્વણત્કિઙ્કિણિકાકટિઃ ॥

કઠોરકરણા કાષ્ઠા કૌમુદી કણ્ડવત્યપિ ।
કપર્દ્દિની કપટિની કઠિની કલકણ્ડિની ॥

કીરહસ્તા કુમારી ચ કુરૂઢકુસુમપ્રિયા ।
કુઞ્જરસ્થા કુજરતા કુમ્ભી કુમ્ભસ્તની કલા ॥

કુમ્ભીકાઙ્ગા કરભોરૂઃ કદલી કુશશાયિની ।
કુપિતા કોટરસ્થા ચ કઙ્કાલી કન્દલાલયા ॥

કપાલવાસિની કેશી કમ્પમાનશિરોરુહા ।
કદમ્બરી કદમ્બસ્થા કુઙ્કુમપ્રેમધારિણી ॥

કુટુમ્બિની કૃપાયુક્તા ક્રતુઃ ક્રતુકરપ્રિયા ।
કાત્યાયની કૃત્તિકા ચ કાર્ત્તિકી કુશવર્ત્તિની ॥

કામપત્ની કામદાત્રી કામેશી કામવન્દિતા ।
કામરૂપા કામરતિઃ કામાખ્યા જ્ઞાનમોહિની ॥

ખડ્ગિની ખેચરી ખઞ્જા ખઞ્જરીટેક્ષણા ખગા ।
ખરગા ખરનાદા ચ ખરસ્થા ખેલનપ્રિયા ॥

ખરાંશુઃ ખેલની ખટ્વાખરાખટ્વાઙ્ગધારિણી।
ખરખણ્ડિન્યપિ ખ્યાતિઃ ખણ્ડિતા ખણ્ડનપ્રિયા ॥

ખણ્ડપ્રિયા ખણ્ડખાદ્યા ખણ્ઢસિન્ધુશ્ચ ખણ્ડિની ।
ગઙ્ગા ગોદાવરી ગૌરી ગોતમ્યપિ ચ ગૌતમી ॥

ગઙ્ગા ગયા ગગનગા ગારુડી ગરુડધ્વજા ।
ગીતા ગીતપ્રિયા ગેયા ગુણપ્રીતિર્ગ્ગુરુર્ગિરી ।

ગૌર્ગૌરી ગણ્ડસદના ગોકુલા ગોઃપ્રતારિણી ।
ગોપ્તા ગોવિન્દિની ગૂઢા ગૂઢવિગ્રસ્તગુઞ્જિની ॥

ગજગા ગોપિની ગોપી ગોક્ષાજયપ્રિયા ગણા ।
ગિરિભૂપાલદુહિતા ગોગા ગોકુલવાસિની ॥

ઘનસ્તની ઘનરુચિર્ગ્ઘનોરુગ્ઘનનિસ્સ્વના ।
ઘુઙ્કારિણી ઘુક્ષકરી ઘૂઘૂકપરિવારિતા ॥

ઘણ્ટાનાદપ્રિયા ઘણ્ટા ઘોટા ઘોટકવાહિની ।
ઘોરરૂપા ચ ઘોરા ચ ઘૃતપ્રીતિર્ગ્ઘૃતાઞ્જની ॥

ઘૃતાચી ઘૃતવૃષ્ટિશ્ચ ઘણ્ટા ઘટઘટાવૃતા ।
ઘટસ્થા ઘટના ઘાતકરી ઘાતનિવારિણી ॥

ચઞ્ચરીકી ચકોરી ચ ચ ચામુણ્ડા ચીરધારિણી ।
ચાતુરી ચપલા ચઞ્ચુશ્ચિતા ચિન્તામણિસ્થિતા ॥

ચાતુર્વર્ણ્યમયી ચઞ્ચુશ્ચોરાચાર્યા ચમત્કૃતિઃ ।
ચક્રવર્તિવધૂશ્ચિત્રા ચક્રાઙ્ગી ચક્રમોદિની ॥

ચેતશ્ચરી ચિત્તવૃત્તિશ્ચેતના ચેતનપ્રિયા ।
ચાપિની ચમ્પકપ્રીતિશ્ચણ્ડા ચણ્ડાલવાસિની ॥

ચિરઞ્જીવિની તચ્ચિન્તા ચિઞ્ચામૂલનિવાસિની ।
છૂરિકા છત્રમધ્યસ્થા છિન્દા છિન્દકરી છિદા ॥

છુચ્છુન્દરી છલપ્રીતિશ્છુચ્છુન્દરનિભસ્વના ।
છલિની છત્રદા છિન્ના છિણ્ટિચ્છેદકરી છટા ॥

છદ્મિની છાન્દસી છાયા છરૂ છન્દાકરીત્યપિ ।
જયદા જયદા જાતી જાયિની જામલા જતુઃ ॥

જમ્બૂપ્રિયા જીવનસ્થા જઙ્ગમા જઙ્ગમપ્રિયા ।
જવાપુષ્પપ્રિયા જપ્યા જગજ્જીવા જગજ્જનિઃ ॥

જગજ્જન્તુપ્રધાના ચ જગજ્જીવપરાજવા ।
જાતિપ્રિયા જીવનસ્થા જીમૂતસદૃશીરુચિઃ ॥

જન્યા જનહિતા જાયા જન્મભૂર્જ્જમ્ભસી જભૂઃ ।
જયદા જગદાવાસા જાયિની જ્વરકૃચ્છ્રજિત્ ॥

જપા ચ જપતી જપ્યા જપાહા જાયિની જના ।
જાલન્ધરમયીજાનુર્જ્જાલૌકા જાપ્યભૂષણા ॥

જગજ્જીવમયીજીવા જરત્કારુર્જ્જનપ્રિયા ।
જગતી જનનિરતા જગચ્છોભાકરી જવા ॥

જગતીત્રાણકૃજ્જઙ્ઘા જાતીફલવિનોદિની ।
જાતીપુષ્પપ્રિયા જ્વાલા જાતિહા જાતિરૂપિણી ॥

જીમૂતવાહનરુચિર્જ્જીમૂતા જીર્ણવસ્ત્રકૃત્ ।
જીર્ણવસ્ત્રધરા જીર્ણા જ્વલતી જાલનાશિની ॥

જગત્ક્ષોભકરી જાતિર્જ્જગત્ક્ષોભવિનાશિની ।
જનાપવાદા જીવા ચ જનનીગૃહવાસિની ॥

જનાનુરાગા જાનુસ્થા જલવાસા જલાર્ત્તિકૃત્ ।
જલજા જલવેલા ચ જલચક્રનિવાસિની ॥

જલમુક્તા જલારોહા જલજા જલજેક્ષણા ।
જલપ્રિયા જલૌકા ચ જલાંશોભવતી તથા ॥

જલવિસ્ફૂર્જ્જિતવપુર્જ્જ્વલત્પાવકશોભિની ।
ઝિઞ્ઝા ઝિલ્લમયી ઝિઞ્ઝાઝણત્કારકરી જયા ॥

ઝઞ્ઝી ઝમ્પકરી ઝમ્પા ઝમ્પત્રાસનિવારિણી ।
ટઙ્કારસ્થા ટઙ્કકરી ટઙ્કારકરણાંહસા ॥

ટઙ્કારોટ્ટકૃતષ્ઠીવા ડિણ્ડીરવસનાવૃતા ।
ડાકિની ડામિરી ચૈવ ડિણ્ડિમધ્વનિનાદિની ॥

ડકારનિસ્સ્વનરુચિસ્તપિની તાપિની તથા ।
તરુણી તુન્દિલા તુન્દા તામસી ચ તમઃ પ્રિયા ॥

તામ્રા તામ્રવતી તન્તુસ્તુન્દિલા તુલસમ્ભવા ।
તુલાકોટિસુવેગા ચ તુલ્યકામા તુલાશ્રયા ॥

તુદિની તુનિની તુમ્બા તુલ્યકાલા તુલાશ્રયા ।
તુમુલા તુલજા તુલ્યા તુલાદાનકરી તથા ॥

તુલ્યવેગા તુલ્યગતિસ્તુલાકોટિનિનાદિની ।
તામ્રોષ્ઠા તામ્રપર્ણી ચ તમઃસઙ્ક્ષોભકારિણી ॥

ત્વરિતા જ્વરહા તીરા તારકેશી તમાલિની ।
તમોદાનવતી તામતાલસ્થાનવતી તમી ।

તામસી ચ તમિસ્રા ચ તીવ્રા તીવ્રપરાક્રમા ।
તટસ્થા તિલતૈલાક્તા તરુણી તપનદ્યુતિઃ ॥

તિલોત્તમા ચ તિલકૃત્તારકાધીશશેખરા ।
તિલપુષ્પપ્રિયા તારા તારકેશી કુટુમ્બિની ॥

સ્થાણુપત્ની સ્થિરકરી સ્થૂલસમ્પદ્વિવર્દ્ધિની ।
સ્થિતિઃ સ્થૈર્યસ્થવિષ્ઠા ચ સ્થપતિઃ સ્થૂલવિગ્રહા ॥

સ્થૂલસ્થલવતી સ્થાલી સ્થલસઙ્ગવિવર્દ્ધિની ।
દણ્ડિની દન્તિની દામા દરિદ્રા દીનવત્સલા ॥

દેવા દેવવધૂર્દ્દિત્યા દામિની દેવભૂષણા ।
દયા દમવતી દીનવત્સલા દાડિમસ્તની ॥

દેવમૂર્ત્તિકરા દૈત્યાદારિણી દેવતાનતા ।
દોલાક્રીડા દયાલુશ્ચ દમ્પતી દેવતામયી ॥

દશાદીપસ્થિતા દોષાદોષહા દોષકારિણી ।
દુર્ગા દુર્ગાર્તિશમની દુર્ગમ્યા દુર્ગવાસિની ।

દુર્ગન્ધનાશિની દુસ્સ્થા દુઃખપ્રશમકારિણી ।
દુર્ગ્ગન્ધા દુન્દુભીધ્વાન્તા દૂરસ્થા દૂરવાસિની ॥

દરદામરદાત્રી ચ દુર્વ્વ્યાધદયિતા દમી ।
ધુરન્ધરા ધુરીણા ચ ધૌરેયી ધનદાયિની ॥

ધીરારવા ધરિત્રી ચ ધર્મદા ધીરમાનસા ।
ધનુર્દ્ધરા ચ ધમની ધમનીધૂર્ત્તવિગ્રહા ॥

ધૂમ્રવર્ણા ધૂમ્રપાના ધૂમલા ધૂમમોદિની ।
નન્દિની નન્દિનીનન્દા નન્દિનીઇનન્દબાલિકા ॥

નવીના નર્મદા નર્મનેમિર્ન્નિયમનિસ્સ્વના ।
નિર્મલા નિગમાધારા નિમ્નગા નગ્નકામિની ॥

નીલા નિરત્ના નિર્વાણા નિર્લ્લોભા નિર્ગુણા નતિઃ ।
નીલગ્રીવા નિરીહા ચ નિરઞ્જનજમાનવા ॥

નિર્ગુણ્ડિકા ચ નિર્ગુણ્ડા નિર્ન્નાસા નાસિકાભિધા ।
પતાકિની પતાકા ચ પત્રપ્રીતિઃ પયસ્વિની ॥

પીના પીનસ્તની પત્ની પવનાશી નિશામયી ।
પરાપરપરાકાલી પારકૃત્યભુજપ્રિયા ॥

પવનસ્થા ચ પવના પવનપ્રીતિવર્દ્ધિની ।
પશુવૃદ્ધિકરી પુષ્પી પોષકા પુષ્ટિવર્દ્ધિની ॥

પુષ્પિણી પુસ્તકકરા પૂર્ણિમાતલવાસિની ।
પેશી પાશકરી પાશા પાંશુહા પાંશુલા પશુઃ ॥

પટુઃ પરાશા પરશુધારિણી પાશિની તથા ।
પાપઘ્ની પતિપત્ની ચ પતિતા પતિતાપતી ॥

પિશાચી ચ પિશાચઘ્ની પિશિતાશનતોષિણી ।
પાનદા પાનપાત્રી ચ પાનદાનકરોદ્યતા ॥

પેયાપ્રસિદ્ધા પીયૂષા પૂર્ણા પૂર્ણમનોરથા ।
પતઙ્ગાભા પતઙ્ગા ચ પૌનઃપુન્યપિબાપરા ॥

પઙ્કિલા પઙ્કમગ્ના ચ પાનીયા પઞ્જરસ્થિતા ।
પઞ્ચમી પઞ્ચયજ્ઞા ચ પઞ્ચતા પઞ્ચમાપ્રિયા ॥

પિચુમન્દા પુણ્ડરીકા પિકી પિઙ્ગલલોચના ।
પ્રિયઙ્ગુમઞ્જરી પિણ્ડી પણ્ડિતા પાણ્ડુરપ્રભા ॥

પ્રેતાસના પ્રિયાલસ્થા પાણ્ડુઘ્ની પીનસાપહા ।
ફલિની ફલદાત્રી ચ ફલશ્રીઃ ફલભૂષણા ॥

ફૂત્કારકારિણી રફારી ફુલ્લા ફુલ્લામ્બુજાનના ।
સ્ફુલિઙ્ગહા સ્ફીતમતિઃ સ્ફીતકીર્ત્તિકરી તથા ॥

બાલમાયા બલારાતિર્બ્બલિની બલવર્દ્ધિની ।
વેણુવાદ્યા વનચરી વિરઞ્ચિજનયત્યપિ ॥

વિદ્યાપ્રદા મહાવિદ્યા બોધિની બોધદાયિની ।
બુદ્ધમાતા ચ બુદ્ધા ચ વનમાલાવતી વરા ॥

વરદા વારુણી વીણા વીણાવાદનતત્પરા ।
વિનોદિની વિનોદસ્થા વૈષ્ણવી વિષ્ણુવલ્લભા ॥

વૈદ્યા વૈદ્યચિકિત્સા ચ વિવશા વિશ્વવિશ્રુતા ।
વિદ્યૌઘવિહ્વલા વેલા વિત્તદા વિગતજ્વરા ॥

વિરાવા વિવરીકારા બિમ્બોષ્ઠી બિમ્બવત્સલા ।
વિન્ધ્યસ્થા પરવન્દ્યા ચ વીરસ્થાનવરા ચ વિત્ ॥

વેદાન્તવેદ્યા વિજયા વિજયાવિજયપ્રદા ।
વિરોગી વન્દિની વન્ધ્યા વન્દ્યબન્ધનિવારિણી ॥

ભગિની ભગમાલા ચ ભવાની ભવનાશિની ।
ભીમા ભીમાનના ભીમાભઙ્ગુરા ભીમદર્શના ॥

ભિલ્લી ભિલ્લધરા ભીરુર્બ્ભરુણ્ડાભી ભયાવહા ।
ભગસર્પિણ્યપિ ભગા ભગરૂપા ભગાલયા ॥

ભગાસના ભવાભોગા ભેરીઝઙ્કારરઞ્જિતા ।
ભીષણા ભીષણારાવા વભગત્યહિભૂષણા ॥

ભારદ્વાજા ભોગદાત્રી ભૂતિઘ્ની ભૂતિભૂષણા ।
ભૂમિદાભૂમિદાત્રી ચ ભૂપતિર્બ્ભરદાયિની ॥

ભ્રમરી ભ્રામરી ભાલા ભૂપાલકુલસંસ્થિતા ।
માતા મનોહરા માયા માનિની મોહિની મહી ॥

મહાલક્ષ્મીર્મદક્ષીબા મદિરા મદિરાલયા ।
મદોદ્ધતા મતઙ્ગસ્થા માધવી મધુમર્દ્દિની ॥

મોદા મોદકરી મેધા મેધ્યામધ્યાધિપસ્થિતા ।
મદ્યપા માંસલોભસ્થા મોદિની મૈથુનોદ્યતા ॥

મૂર્દ્ધાવતી મહામાયા માયા મહિમમન્દિરા ।
મહામાલા મહાવિદ્યા મહામારી મહેશ્વરી ॥

મહાદેવવધૂમાન્યા મથુરા મેરુમણ્ડિતા ।
મેદસ્વિની મિલિન્દાક્ષી મહિષાસુરમર્દ્દિની ॥

મણ્ડલસ્થા ભગસ્થા ચ મદિરારાગગર્વિતા ।
મોક્ષદા મુણ્ડમાલા ચ માલા માલાવિલાસિની ॥

માતઙ્ગિની ચ માતઙ્ગી માતઙ્ગતનયાપિ ચ ।
મધુસ્રવા મધુરસા બન્ધૂકકુસુમપ્રિયા ॥

યામિની યામિનીનાથભૂષા યાવકરઞ્જિતા ।
યવાઙ્કુરપ્રિયા યામા યવની યવનાર્દિની ॥

યમઘ્ની યમકલ્પા ચ યજમાનસ્વરૂપિણી ।
યજ્ઞા યજ્ઞયજુર્યક્ષી યશોનિઃ કમ્પકાકારિણી ॥

યક્ષિણી યક્ષજનની યશોદાયાસધારિણી ।
યશસ્સૂત્રપ્રદા યામા યજ્ઞકર્મકરીત્યપિ ॥

યશસ્વિની યકારસ્થા ભૂયસ્તમ્ભનિવાસિની ।
રઞ્જિતા રાજપત્ની ચ રમા રેખા રવી રણા ॥

રજોવતી રજશ્ચિત્રા રઞ્જની રજનીપતિઃ ।
રોગિણી રજની રાજ્ઞા રાજ્યદા રાજ્યવર્દ્ધિની ॥

રાજન્વતી રાજનીતિસ્તથા રજતવાસિની ।
રમણીરમણીયા ચ રામા રામાવતી રતિઃ ।

રેતો રતી રતોત્સાહા રોગઘ્ની રોગકારિણી ।
રઙ્ગા રઙ્ગવતી રાગા રાગા રાગજ્ઞા રાગકૃદ્દયા ॥

રામિકા રજકી રેવા રજની રઙ્ગલોચના ।
રક્તચર્મધરા રઙ્ગી રઙ્ગસ્થા રઙ્ગવાહિની ॥

રમા રમ્ભાફલપ્રીતી રમ્ભોરૂ રાઘવપ્રિયા ।
રઙ્ગા રઙ્ગાઙ્ગમધુરા રોદસી ચ મહારવા ॥

રોધકૃદ્રોગહન્ત્રી ચ રૂપભૃદ્રોગસ્રાવિણી ।
બન્દી વન્દિસ્તુતા બન્ધુર્બન્ધૂકકુસુમાધરા ॥

વન્દિતા વન્દ્યમાના ચ વૈદ્રાવી વેદવિદ્વિધા ।
વિકોપા વિકપાલા ચ વિઙ્કસ્થા વિઙ્કવત્સલા ॥

વેદૈર્વિલગ્નલગ્ના ચ વિધિવિઙ્કકરી વિધા ।
શઙ્ખિની શઙ્ખવલયા શઙ્ખમાલાવતી શમી ॥

શઙ્ખપાત્રા શિની શઙ્ખસ્વનશઙ્ખગલા શશી ।
શબરી શમ્બરી શમ્ભુઃ શમ્ભુકેશા શરાસિની ॥

શવા શ્યેનવતી શ્યામા શ્યામાઙ્ગી શ્યામલોચના ।
શ્મશાનસ્થા શ્મશાના ચ શ્મશાનસ્થાનભૂષણા ॥

શમદા શમહન્ત્રી ચ શઙ્ખિની શઙ્ખરોષરા ।
શાન્તિશ્શાન્તિપ્રદા શેષા શેષાખ્યા શેષશાયિની ॥

શેમુષી શોષિણી શેષા શૌર્યા શૌર્યશરા શરી ।
શાપદા શાપહા શાપાશાપપન્થા સદાશિવા ॥

શૃઙ્ગિણી શૃઙ્ગિપલભુક્ શઙ્કરી શાઙ્કરી શિવા ।
શવસ્થા શવભુક્ શાન્તા શવકર્ણા શવોદરી ॥

શાવિની શવશિંશાશ્રીઃ શવા ચ શમશાયિની ।
શવકુણ્ડલિની શૈવાશીકરા શિશિરાશિના ॥

શવકાઞ્ચી શવશ્રીકા શબમાલા શવાકૃતિઃ ।
સવન્તી સઙ્કુચા શક્તિશ્શન્તનુશ્શવદાયિની ॥

સિન્ધુસ્સરસ્વતી સિન્ધુસ્સુન્દરી સુન્દરાનના ।
સાધુઃ સિદ્ધિપ્રદાત્રી ચ સિદ્ધા સિદ્ધસરસ્વતી ॥

સન્તતિસ્સમ્પદા સંવચ્છઙ્કિસમ્પત્તિદાયિની ।
સપત્ની સરસા સારા સારસ્વતકરી સુધા ॥

સુરાસમાંસાશના ચ સમારાધ્યા સમસ્તદા ।
સમધીસ્સામદા સીમા સમ્મોહા સમદર્શના ॥

સામતિસ્સામધા સીમા સાવિત્રી સવિધા સતી ।
સવના સવનાસારા સવરા સાવરા સમી ॥

સિમરા સતતા સાધ્વી સધ્રીચી સસહાયિની ।
હંસી હંસગતિહંસી હંસોજ્જ્વલનિચોલયુક્ ॥

હલિની હાલિની હાલા હલશ્રીર્હરવલ્લભા ।
હલા હલવતી હ્યેષા હેલા હર્ષવિવર્દ્ધિની ॥

હન્તિર્હન્તા હયાહાહાહતાહન્તાતિકારિણી ।
હઙ્કારી હઙ્કૃતિર્હઙ્કા હીહીહાહાહિતાહિતા ॥

હીતિર્હેમપ્રદા હારારાવિણી હરિરસમ્મતા ।
હોરા હોત્રી હોલિકા ચ હોમા હોમહવિર્હવિઃ ॥

હરિણી હરિણીનેત્રા હિમાચલનિવાસિની ।
લમ્બોદરી લમ્બકર્ણા લમ્બિકા લમ્બવિગ્રહા ॥

લીલા લીલાવતી લોલા લલના લલિતા લતા ।
લલામલોચના લોભ્યા લોલાક્ષી સત્કુલાલયા ॥

લપત્ની લપતી લમ્પા લોપામુદ્રા લલન્તિકા ।
લતિકા લઙ્ઘિની લઙ્ઘા લાલિમા લઘુમધ્યમા ॥

લઘીયસી લઘૂદર્યા લૂતા લૂતાવિનાશિની ।
લોમશા લોમલમ્બી ચ લુલન્તી ચ લુલુમ્પતી ॥

લુલાયસ્થા બલહરી લઙ્કાપુરપુરન્દરા ।
લક્ષ્મીર્લ્લક્ષ્મીપ્રદા લભ્યા લાક્ષાક્ષી લુલિતપ્રભા ॥

ક્ષણા ક્ષણક્ષુક્ષુક્ષિણી ક્ષમાક્ષાન્તિઃ ક્ષમાવતી ।
ક્ષામા ક્ષામોદરી ક્ષેમ્યા ક્ષૌમભૃત્ક્ષત્રિયાઙ્ગણા ॥

ક્ષયા ક્ષાયાકરી ક્ષીરા ક્ષીરદા ક્ષીરસાગરા ।
ક્ષેમઙ્કરી ક્ષયકરી ક્ષયકૃત્ક્ષણદા ક્ષતિઃ ॥

ક્ષુદ્રિકા ક્ષુદ્રિકાક્ષુદ્રા ક્ષુત્ક્ષમા ક્ષીણપાતકા ।
માતુઃ સહસ્રનામેદં સુમુખ્યાસ્સિદ્ધિદાયકમ્ ॥

યઃ પઠેત્પ્રયતો નિત્યં સ એવ સ્યાન્મહેશ્વરઃ ।
અનાચારાત્પઠેન્નિત્યન્દરિદ્રો ધનવાન્ભવેત્ ॥

મૂકસ્સ્યાદ્વાક્પતિર્દેવિ રોગી નીરોગતાવ્વ્રજેત્ ।
પુત્રાર્ત્થી પુત્રમાપ્નોતિ ત્રિષુ લોકેષુ વિશ્રુતમ્ ॥

વન્ધ્યાપિ સૂયતે પુત્રવ્વિદુષસ્સદૃશઙ્ગુરોઃ ।
સત્યઞ્ચ બહુધા ભૂયાદ્ગાવશ્ચ બહુદુગ્ધદાઃ ॥

રાજાનઃ પાદનમ્રાસ્સ્યુસ્તસ્ય હાસા ઇવ સ્ફુટાઃ ।
અરયસ્સઙ્ક્ષયય્યાન્તિ માનસા સંસ્મૃતા અપિ ॥

દર્શનાદેવ જાયન્તે નરા નાર્યોપિ તદ્વશાઃ ।
કર્ત્તા હર્ત્તા સ્વયવીરો જાયતે નાત્ર સંશયઃ ॥

યય્યઙ્કામયતે કામન્તન્તમાપ્નોતિ નિશ્ચિતમ્ ।
દુરિતન્ન ચ તસ્યાસ્તિ નાસ્તિ શોકઃ કથઞ્ચન ॥

ચતુષ્પથેઽર્દ્ધરાત્રે ચ યઃ પઠેત્સાધકોત્તમઃ ।
એકાકી નિર્બ્ભયો વીરો દશાવર્ત્તસ્તવોત્તમમ્ ॥

મનસા ચિન્તિતઙ્કાર્યં તસ્ય સિદ્ધિર્ન્ન સંશયઃ ।
વિના સહસ્રનામ્નાય્યો જપેન્મન્ત્રઙ્કદાચન ॥

ન સિદ્ધિર્જ્જાયતે તસ્ય મન્ત્રઙ્કલ્પશતૈરપિ ।
કુજવારે શ્મશાને વા મધ્યાહ્ને યો જપેત્સદા ॥

કૃતકૃત્યસ્સ જાયેત કર્ત્તા હર્ત્તા નૃણામિહ ।
રોગાર્ત્તોઽર્દ્ધનિશાયાય્યઃ પઠેદાસનસંસ્થિતઃ ॥

સદ્યો નીરોગતામેતિ યદિ સ્યાન્નિર્બ્ભયસ્તદા ।
અર્દ્ધરાત્રે શ્મશાને વા શનિવારે જપેન્મનુમ્ ।
અષ્ટોત્તરસહસ્રન્તુ દશવારઞ્જપેત્તતઃ ।
સહસ્રનામ ચૈતદ્ધિ તદા યાતિ સ્વયં શિવા ॥

મહાપવનરૂપેણ ઘોરગોમાયુનાદિની ।
તતો યદિ ન ભીતિઃ સ્યાત્તદા દેહીતિવાગ્ભવેત્ ॥

તદા પશુબલિન્દદ્યાત્સ્વયં ગૃહ્ણાતિ ચણ્ડિકા ।
યથેષ્ટઞ્ચ વરન્દત્ત્વા પ્રયાતિ સુમુખી શિવા ॥

રોચનાગુરુકસ્તૂરીકર્પ્પૂરૈશ્ચ સચન્દનૈઃ ।
કુઙ્કુમેન દિને શ્રેષ્ઠે લિખિત્વા ભૂર્જ્જપત્રકે ॥

શુભનક્ષત્રયોગે ચ કૃતમારુતસક્રિયઃ ।
કૃત્વા સમ્પાતનવિધિન્ધારયેદ્દક્ષિણે કરે ॥

સહસ્રનામ સ્વર્ણસ્થઙ્કણ્ઠે વા વિજિતેન્દ્રિયઃ ।
તદાયમ્પ્રણમેન્મન્ત્રી ક્રુદ્ધસ્સ મ્રિયતે નરઃ ॥

દુષ્ટશ્વાપદજન્તૂનાન્ન ભીઃ કુત્રાપિ જાયતે ।
બાલકાનામિયં રક્ષા ગર્બ્ભિણીનામપિ પ્રિયે ॥

મોહનસ્તમ્ભનાકર્ષ-મારણોચ્ચાટનાનિ ચ ।
યન્ત્રધારણતો નૂનઞ્જાયન્તે સાધકસ્ય તુ ॥

નીલવસ્ત્રે વિલિખિતે ધ્વજાયાય્યદિ તિષ્ઠતિ ।
તદા નષ્ટા ભવત્યેવ પ્રચણ્ડાપ્યરિવાહિની ॥

એતજ્જપ્તમ્મહાભસ્મ લલાટે યદિ ધારયેત્ ।
તદ્વિલોકન એવ સ્યુઃ પ્રાણિનસ્તસ્ય કિઙ્કરાઃ ॥

રાજપત્ન્યોઽપિ વિવશાઃ કિમન્યાઃ પુરયોષિતઃ ।
એતજ્જપ્તમ્પિબેત્તોયમ્માસેન સ્યાન્મહાકવિઃ ॥

પણ્ડિતશ્ચ મહાવાદી જાયતે નાત્ર સંશયઃ ।
અયુતઞ્ચ પઠેત્સ્તોત્રમ્પુરશ્ચરણસિદ્ધયે ॥

દશાંશઙ્કમલૈર્હુત્વા ત્રિમધ્વાક્તૈર્વિધાનતઃ ।
સ્વયમાયાતિ કમલા વાણ્યા સહ તદાલયે ॥

મન્ત્રો નિઃકીલતામેતિ સુમુખી સુમુખી ભવેત્ ।
અનન્તઞ્ચ ભવેત્પુણ્યમપુણ્યઞ્ચ ક્ષયવ્વ્રજેત્ ॥

પુષ્કરાદિષુ તીર્ત્થેષુ સ્નાનતો યત્ફલમ્ભવેત્ ।
તત્ફલલ્લભતે જન્તુઃ સુમુખ્યાઃ સ્તોત્રપાઠતઃ ॥

એતદુક્તં રહસ્યન્તે સ્વસર્વસ્વવ્વરાનને ।
ન પ્રકાશ્યન્ત્વયા દેવિ યદિ સિદ્ધિઞ્ચ વિન્દસિ ॥

પ્રકાશનાદસિદ્ધિસ્સ્યાત્કુપિતા સુમુખી ભવેત્ ।
નાતઃ પરતરો લોકે સિદ્ધિદઃ પ્રાણિનામિહ ॥

વન્દે શ્રીસુમુખીમ્પ્રસન્નવદનામ્પૂર્ણેન્દુબિમ્બાનનાં
સિન્દૂરાઙ્કિતમસ્તકામ્મધુમદોલ્લોલાઞ્ચ મુક્તાવલીમ્ ।
શ્યામાઙ્કઞ્જલિકાકરાઙ્કરગતઞ્ચાધ્યાપયન્તીં
શુકઙ્ગુઞ્જાપુઞ્જવિભૂષણાં સકરુણામામુક્તવેણીલતામ્ ॥

ઇતિ શ્રીનન્દ્યાવર્ત્તતન્ત્રે ઉત્તરખણ્ડે માતઙ્ગીસહસ્રનામસ્તોત્રં
સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Matangi:

1000 Names of Sri Matangi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top