Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Sudarshana | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Tamil

Shri Sudarshana Sahasranamavali Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஸுத³ர்ஶனஸஹஸ்ரனாமாவலீ ॥

ஶ்ரீவிஜயலக்ஷ்மீஸமேத-ஶ்ரீஸுத³ர்ஶனபரப்³ரஹ்மணே நம꞉

ௐ ஶ்ரீசக்ராய நம
ௐ ஶ்ரீகராய நம
ௐ ஶ்ரீவிஷ்ணவே நம
ௐ ஶ்ரீவிபா⁴வனாய நம
ௐ ஶ்ரீமதா³ந்த்யஹராய நம
ௐ ஶ்ரீமதே நம
ௐ ஶ்ரீவத்ஸக்ருʼதலக்ஷணாய நம
ௐ ஶ்ரீனித⁴யே நம꞉ ॥ 10 ॥

ௐ ஸ்ரக்³விணே நம
ௐ ஶ்ரீலக்ஷ்மீகரபூஜிதாய நம
ௐ ஶ்ரீரதாய நம
ௐ ஶ்ரீவிப⁴வே நம
ௐ ஸிந்து⁴கன்யாபதயே நம
ௐ அதோ⁴க்ஷஜாய நம
ௐ அச்யுதாய நம
ௐ அம்பு³ஜக்³ரீவாய நம
ௐ ஸஹஸ்ராராய நம
ௐ ஸனாதனாய நம ॥ 20 ॥

ௐ ஸமர்சிதாய நம
ௐ வேத³மூர்தயே நம
ௐ ஸமதீதஸுராக்³ரஜாய நம
ௐ ஷட்கோணமத்⁴யகா³ய நம
ௐ வீராய நம
ௐ ஸர்வகா³ய நம
ௐ அஷ்டபு⁴ஜாய நம
ௐ ப்ரப⁴வே நம
ௐ சண்ட³வேகா³ய நம
ௐ பீ⁴மரவாய நம ॥ 30 ॥

ௐ ஶிபிவிஷ்டார்சிதாய நம
ௐ ஹரயே நம
ௐ ஶாஶ்வதாய நம꞉
ௐ ஸகலாய நம
ௐ ஶ்யாமாய நம
ௐ ஶ்யாமலாய நம
ௐ ஶகடார்த²னாய நம꞉
ௐ தை³த்யாரயே நம
ௐ ஶாரத³ய நம
ௐ ஸ்கந்தா³ய நம ॥ 40 ॥

ௐ ஸகடாக்ஷாய நம
ௐ ஶிரீஷகா³ய நம
ௐ ஶரபாரயே நம
ௐ ப⁴க்தவஶ்யாய நம
ௐ ஶஶாங்காய நம
ௐ வாமனாய நம
ௐ அவ்யயாய நம
ௐ வரூதி²னே நம
ௐ வாரிஜாய நம
ௐ கஞ்ஜலோசனாய நம ॥ 50 ॥

ௐ வஸுதா⁴தி³பாய நம
ௐ வரேண்யாய நம
ௐ வாஹனாய நம
ௐ அனந்தாய நம
ௐ சக்ரபாணயே நம
ௐ க³தா³க்³ரஜாய நம
ௐ க³பீ⁴ராய நம
ௐ கோ³லோகாதீ⁴ஶாய நம
ௐ க³தா³பாணயே நம
ௐ ஸுலோசனாய நம ॥ 60 ॥

ௐ ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம
ௐ சதுர்பா³ஹவே நம
ௐ ஶங்க²சக்ரக³தா³த⁴ராய நம
ௐ பீ⁴ஷணாய நம
ௐ அபீ⁴திதா³ய நம
ௐ ப⁴த்³ராய நம
ௐ பீ⁴மாய நம
ௐ அபீ⁴ஷ்டப²லப்ரதா³ய நம
ௐ பீ⁴மார்சிதாய நம
ௐ பீ⁴மஸேனாய நம ॥ 70 ॥

ௐ பா⁴னுவம்ʼஶப்ரகாஶகாய நம
ௐ ப்ரஹ்லாத³வரதா³ய நம
ௐ பா³லலோசனாய நம
ௐ லோகபூஜிதாய நம
ௐ உத்தராமானதா³ய நம
ௐ மானினே நம
ௐ மானவாபி⁴ஷ்டஸித்³தி⁴தா³ய நம
ௐ ப⁴க்தபாலாய நம
ௐ பாபஹாரிணே நம
ௐ ப³லதா³ய நம ॥ 80 ॥

ௐ த³ஹனத்⁴வஜாய நம
ௐ கரீஶாய நம
ௐ கனகாய நம
ௐ தா³த்ரே நம
ௐ காமபாலாய நம
ௐ புராதனாய நம
ௐ அக்ரூராய நம
ௐ க்ரூரஜனகாய நம
ௐ க்ரூரத³ம்ʼஷ்ட்ராய நம
ௐ குலாதி⁴பாய நம ॥ 90 ॥

ௐ க்ரூரகர்மணே நம
ௐ க்ரூரரூபிணே நம
ௐ க்ரூரஹாரிணே நம
ௐ குஶேஶயாய நம
ௐ மந்த³ராய நம
ௐ மானினீகாந்தாய நம
ௐ மது⁴க்⁴னே நம
ௐ மாத⁴வப்ரியாய நம
ௐ ஸுப்ரதப்தஸ்வர்ணரூபிணே நம
ௐ பா³ணாஸுரபு⁴ஜாந்தக்ருʼதே நம ॥ 100 ॥

ௐ த⁴ராத⁴ராய நம
ௐ தா³னவாரயே நம
ௐ த³னுஜேந்த்³ராரிபூஜிதாய நம
ௐ பா⁴க்³யப்ரதா³ய நம
ௐ மஹாஸத்வாய நம
ௐ விஶ்வாத்மனே நம
ௐ விக³தஜ்வராய நம
ௐ ஸுராசார்யசிதாய நம
ௐ வஶ்யாய நம
ௐ வாஸுதே³வாய நம ॥ 110 ॥

ௐ வஸுப்ரதா³ய நம
ௐ வஸுந்த⁴ராய நம
ௐ வாயுவேகா³ய நம
ௐ வராஹாய நம
ௐ வருணாலயாய நம
ௐ ப்ரணதார்திஹராய நம
ௐ ஶ்ரேஷ்டாய நம
ௐ ஶரண்யாய நம
ௐ பாபனாஶனாய நம
ௐ பாவகாய நம ॥ 120 ॥

ௐ வாரணாதீ⁴ஶாய நம
ௐ வைகுண்டா²ய நம
ௐ வீதகல்மஶாய நம
ௐ வஜ்ரத³ம்ʼஷ்ட்ராய நம
ௐ வஜ்ரனகா²ய நம
ௐ வாயுரூபிணே நம
ௐ நிராஶ்ரயாய நம
ௐ நிரீஹாய நம
ௐ நிஸ்ப்ருʼஹாய நம
ௐ நித்யாய நம ॥ 130 ॥

ௐ நீதிஜ்ஞாய நம
ௐ நீதிபாவனாய நம
ௐ நீரூபாய நம
ௐ நாரத³னுதாய நம
ௐ நகுலாசலவாஸக்ருʼதே நம
ௐ நித்யானந்தா³ய நம
ௐ ப்³ருʼஹத்³பா⁴னவே நம
ௐ ப்³ருʼஹதீ⁴ஶாய நம
ௐ புராதனாய நம
ௐ நிதீ⁴னாமதி⁴பாய நம ॥ 140 ॥

ௐ அனந்தாய நம
ௐ நரகார்ணவதாரகாய நம
ௐ அகா³தா⁴ய நம
ௐ அவிரலாய நம
ௐ அமர்த்யாய நம
ௐ ஜ்வாலாகேஶாய நம
ௐ ககார்ச்சிதாய நம
ௐ தருணாய நம
ௐ தனுக்ருʼதே நம
ௐ ப⁴க்தாய நம ॥ 150 ॥

ௐ பரமாய நம
ௐ சித்தஸம்ப⁴வாய நம
ௐ சிந்த்யாய நம
ௐ ஸத்வனித⁴யே நம
ௐ ஸாக்³ராய நம
ௐ சிதா³னந்தா³ய நம
ௐ ஶிவப்ரியாய நம
ௐ ஶிம்ʼஶுமாராய நம
ௐ ஶதமகா²ய நம
ௐ ஶாதகும்ப⁴னிப⁴ப்ரபா⁴ய நம ॥ 160 ॥

ௐ போ⁴க்த்ரே நம
ௐ அருணேஶாய நம
ௐ ப³லவதே நம
ௐ பா³லக்³ரஹனிவாரகாய நம
ௐ ஸர்வாரிஷ்டப்ரஶமனாய நம
ௐ மஹாப⁴யனிவாரகாய நம
ௐ ப³ந்த⁴வே நம
ௐ ஸுப³ந்த⁴வே நம
ௐ ஸுப்ரீதாய நம
ௐ ஸந்துஷ்டாய நம ॥ 170 ॥

ௐ ஸுரஸன்னுதாய நம
ௐ பீ³ஜகேஶாய நம
ௐ ப³காய நம
ௐ பா⁴னவே நம
ௐ அமிதார்ச்சிஷே நம
ௐ அபாம்பதயே நம
ௐ ஸுயஜ்ஞாய நம
ௐ ஜ்யோதிஶே நம
ௐ ஶாந்தாய நம
ௐ விரூபாக்ஷாய நம ॥ 180 ॥

ௐ ஸுரேஶ்வராய நம
ௐ வஹ்னிப்ராகாரஸம்ʼவீதாய நம
ௐ ரத்னக³ர்பா⁴ய நம
ௐ ப்ரபா⁴கராய நம
ௐ ஸுஶீலாய நம
ௐ ஸுப⁴கா³ய நம
ௐ ஸ்வக்ஷாய நம
ௐ ஸுமுகா²ய நம
ௐ ஸுக²தா³ய நம
ௐ ஸுகி²னே நம ॥ 190 ॥

ௐ மஹாஸுரஶிரச்சே²த்ரே நம
ௐ பாகஶாஸனவந்தி³தாய நம
ௐ ஶதமூர்தயே நம
ௐ ஸஹஸ்ராராய நம
ௐ ஹிரண்யஜ்யோதிஷே நம
ௐ அவ்யயாய நம
ௐ மண்ட³லினே நம
ௐ மண்ட³லாகாராய நம
ௐ சந்த்³ரஸூர்யாக்³னிலோசனாய நம
ௐ ப்ரப⁴ஞ்ஜனாய நம ॥ 200 ॥

ௐ தீக்ஷ்ணதா⁴ராய நம
ௐ ப்ரஶாந்தாய நம
ௐ ஶாரத³ப்ரியாய நம
ௐ ப⁴க்தப்ரியாய நம
ௐ ப³லிஹராய நம
ௐ லாவண்யாய நம
ௐ லக்ஷணப்ரியாய நம
ௐ விமலாய நம
ௐ து³ர்லபா⁴ய நம
ௐ ஸௌம்யாய நம ॥ 210 ॥

ௐ ஸுலபா⁴ய நம
ௐ பீ⁴மவிக்ரமாய நம
ௐ ஜிதமன்யவே நம
ௐ ஜிதாராதயே நம
ௐ மஹாக்ஷாய நம
ௐ ப்⁴ருʼகு³பூஜிதாய நம
ௐ தத்வரூபாய நம
ௐ தத்வவேதி³னே நம
ௐ ஸர்வதத்வப்ரதிஷ்டிதாய நம
ௐ பா⁴வஜ்ஞாய நம ॥ 220 ॥

ௐ ப³ந்து⁴ஜனகாய நம
ௐ தீ³னப³ந்த⁴வே நம
ௐ புராணவிதே நம
ௐ ஶஸ்த்ரேஶாய நம
ௐ நிர்மதாய நம
ௐ நேத்ரே நம
ௐ நராய நம
ௐ நானாஸுரப்ரியாய நம
ௐ நாபி⁴சக்ராய நம
ௐ நதாமித்ராய நம ॥ 230 ॥

ௐ நதீ⁴ஶகரபூஜிதாய நம
ௐ த³மனாய நம
ௐ காலிகாய நம
ௐ கர்மிணே நம
ௐ காந்தாய நம
ௐ காலார்த²னாய நம
ௐ கவயே நம
ௐ கமனீயக்ருʼதயே நம
ௐ காலாய நம
ௐ கமலாஸனஸேவிதாய நம ॥ 240 ॥

ௐ க்ருʼபாளவே நம
ௐ கபிலாய நம
ௐ காமினே நம
ௐ காமிதார்த²ப்ரதா³யகாய நம
ௐ த⁴ர்மஸேதவே நம
ௐ த⁴ர்மபாலாய நம
ௐ த⁴ர்மிணே நம
ௐ த⁴ர்மமயாய நம
ௐ பராய நம.

ௐ ஜ்வாலாஜிஹ்மாய நம ॥ 250 ॥

ௐ ஶிகா²மௌலியே நம
ௐ ஸுரகார்யப்ரவர்த்தகாய நம
ௐ கலாத⁴ராய நம
ௐ ஸுராரிக்⁴னாய நம
ௐ கோபக்⁴னே நம
ௐ காலரூபத்³ருʼதே நம
ௐ தா³த்ரே நம
ௐ ஆனந்த³மயாய நம
ௐ தி³வ்யாய நம
ௐ ப்³ரஹ்மரூபிணே நம ॥ 260 ॥

ௐ ப்ரகாஶக்ருʼதே நம
ௐ ஸர்வயஜ்ஞமயாய நம
ௐ யஜ்ஞாய நம
ௐ யஜ்ஞபு⁴ஜே நம
ௐ யஜ்ஞபா⁴வனாய நம
ௐ வஹ்னித்⁴வஜாய நம
ௐ வஹ்னிஸகா²ய நம
ௐ வஞ்ஜுலத்³ருமமூலகாய நம
ௐ த³க்ஷக்⁴னே நம
ௐ தா³னகாரிணே நம ॥ 270 ॥

ௐ நராய நம
ௐ நாறாயணப்ரியாய நம
ௐ தை³த்யத³ண்ட³த⁴ராய நம
ௐ தா³ந்தாய நம
ௐ ஶுப்⁴ராங்கா³ய நம
ௐ ஶுப⁴தா³யகாய நம
ௐ லோஹிதாக்ஷாய நம
ௐ மஹாரௌத்³ராய நம
ௐ மாயாரூபத⁴ராய நம
ௐ க²கா³ய நம ॥ 280 ॥

ௐ உன்னதாய நம
ௐ பா⁴னுஜாய நம
ௐ ஸாங்கா³ய நம
ௐ மஹாசக்ராய நம
ௐ பராக்ரமிணே நம
ௐ அக்³னீஶாய நம
ௐ அக்³னிமயாய நம
ௐ அக்³னிலோசனாய நம
ௐ அக்³னிஸமப்ரபா⁴ய நம
ௐ அக்³னிமதே நம ॥ 290 ॥

ௐ அக்³னிரஸனாய நம
ௐ யுத்³த⁴ஸேவினே நம
ௐ ரவிப்ரியாய நம
ௐ ஆஶ்ரிதகௌ⁴க⁴வித்⁴வம்ʼஸினே நம
ௐ நித்யானந்த³ப்ரதா³யகாய நம
ௐ அஸுரக்⁴னாய நம
ௐ மஹாபா³ஹவே நம
ௐ பீ⁴மகர்மணே நம
ௐ ஸுப⁴ப்ரதா³ய நம
ௐ ஶஶாங்கப்ரணவாதா⁴ராய நம ॥ 300 ॥

ௐ ஸமஸ்தா²ஶீவிஷாபஹாய நம
ௐ தர்காய நம
ௐ விதர்காய நம
ௐ விமலாய நம
ௐ பி³லகாய நம
ௐ பா³த³ராயணாய நம
ௐ ப³தி³ரக்⁴னாய நம
ௐ சக்ரவாளாய நம
ௐ ஷட்கோணாந்தர்க³தாய நம
ௐ ஶிகி²னே நம ॥ 310 ॥

ௐ த்⁴ருதத⁴ம்ʼவனே நம
ௐ ஶோட³ஷாக்ஷாய நம
ௐ தீ³ர்க⁴பா³ஹவே நம
ௐ த³ரீமுகா²ய நம
ௐ ப்ரஸன்னாய நம
ௐ வாமஜனகாய நம
ௐ நிம்னாய நம
ௐ நீதிகராய நம
ௐ ஶுசயே நம
ௐ நரபே⁴தி³னே நம ॥ 320 ॥

ௐ ஸிம்ʼஹரூபிணே நம
ௐ புராதீ⁴ஶாய நம
ௐ புரந்த³ராய நம
ௐ ரவிஸ்துதாய நம
ௐ யூதபாலாய நம
ௐ யூதபாரயே நம
ௐ ஸதாங்க³தயே நம
ௐ ஹ்ருʼஷீகேஶாய நம
ௐ த்³வித்ரமூர்தயே நம
ௐ த்³விரஷ்டாயுத⁴ப்⁴ருʼதே நம ॥ 330 ॥

ௐ வராய நம
ௐ தி³வாகராய நம
ௐ நிஶானாதா²ய நம
ௐ தி³லீபார்சிதவிக்³ரஹாய நம
ௐ த⁴ம்ʼவந்தரயே நம
ௐ ஶ்யாமலாரயே நம
ௐ ப⁴க்தஶோகவினாஶகாய நம
ௐ ரிபுப்ராணஹராய நம
ௐ ஜேத்ரே நம
ௐ ஶூராய நம ॥ 340 ॥

ௐ சாதுர்யவிக்³ரஹாய நம
ௐ விதா⁴த்ரே நம
ௐ ஸச்சிதா³னந்தா³ய நம
ௐ ஸர்வது³ஷ்டனிவாரகாய நம
ௐ உல்காய நம
ௐ மஹோல்காய நம
ௐ ரக்தோல்காய நம
ௐ ஸஹஸ்ரோல்காய நம
ௐ ஶதார்சிஷாய நம
ௐ யுத்³தா⁴ய நம ॥ 350 ॥

ௐ பௌ³த்³த⁴ஹராய நம
ௐ பௌ³த்³த⁴ஜனமோஹாய நம
ௐ பு³தா⁴ஶ்ரயாய நம
ௐ பூர்ணபோ³தா⁴ய நம
ௐ பூர்ணரூபாய நம
ௐ பூர்ணகாமாய நம
ௐ மஹாத்³யுதயே நம
ௐ பூர்ணமந்த்ராய நம
ௐ பூர்ணகா³த்ராய நம
ௐ பூர்ணாய நம ॥ 360 ॥

ௐ ஷாட்³கு³ண்யவிக்³ரஹாய நம
ௐ பூர்ணனேமயே நம
ௐ பூர்ணனாப⁴யே நம
ௐ பூர்ணாஶினே நம
ௐ பூர்ணமானஸாய நம
ௐ பூர்ணஸாராய நம
ௐ பூர்ணஶக்தயே நம
ௐ ரங்க³ஸேவினே நம
ௐ ரணப்ரியாய நம
ௐ பூரிதாஶாய நம ॥ 370 ॥

ௐ அரிஷ்டதா³தயே நம
ௐ பூர்ணார்தா²ய நம
ௐ பூர்ணபூ⁴ஷணாய நம
ௐ பத்³மக³ர்பா⁴ய நம
ௐ பாரிஜாதாய நம
ௐ பராமித்ராய நம
ௐ ஶராக்ருʼதயே நம
ௐ பூ⁴ப்⁴ருʼத்வபுஶே நம
ௐ புண்யமூர்தயே நம
ௐ பூ⁴ப்⁴ருʼதாம்பதயே நம ॥ 380 ॥

ௐ ஆஶுகாய நம
ௐ ப⁴க்³யோத³யாய நம
ௐ ப⁴க்தவஶ்யாய நம
ௐ கி³ரிஜாவல்லப⁴ப்ரியாய நம
ௐ க³விஷ்டாய நம
ௐ க³ஜமானினே நம
ௐ க³மனாக³மனப்ரியாய நம
ௐ ப்³ரஹ்மசாரிணே நம
ௐ ப³ந்து⁴மானினே நம
ௐ ஸுப்ரதீகாய நம꞉ ॥ 390 ॥

ௐ ஸுவிக்ரமாய நம
ௐ ஶங்கராபீ⁴ஷ்டதா³ய நம
ௐ ப⁴வ்யாய நம
ௐ ஸசிவ்யாய நம
ௐ ஸவ்யலக்ஷணாய நம
ௐ மஹாஹம்ʼஸாய நம
ௐ ஸுக²கராய நம
ௐ நாபா⁴க³தனயார்சிதாய நம
ௐ கோடிஸூர்யப்ரபா⁴ய நம
ௐ தீ³ப்தாய நம ॥ 400 ॥

ௐ வித்³யுத்கோடிஸமப்ரபா⁴ய நம
ௐ வஜ்ரகல்பாய நம
ௐ வஜ்ரஸகா²ய நம
ௐ வஜ்ரனிர்கா⁴தனிஸ்ஸ்வனாய நம
ௐ கி³ரீஶமானதா³ய நம
ௐ மான்யாய நம
ௐ நாராயணகராலயாய நம
ௐ அனிருத்³தா⁴ய நம
ௐ பராமர்ஷிணே நம
ௐ உபேந்த்³ராய நம ॥ 410 ॥

ௐ பூர்ணவிக்³ரஹாய நம
ௐ ஆயுதே⁴ஶாய நம
ௐ ஶதாரிக்⁴னாய நம
ௐ ஶமனாய நம
ௐ ஶதஸைனிகாய நம
ௐ ஸர்வாஸுரவத்³யோத்³யுக்தாய நம
ௐ ஸூர்யது³ர்மானபே⁴த³காய நம
ௐ ராஹுவிப்லோஷகாரிணே நம
ௐ காஶினக³ரதா³ஹகாய நம
ௐ பீயுஷாம்ʼஶவே நம ॥ 420 ॥

ௐ பரஸ்மைஜ்யோதிஶே நம
ௐ ஸம்பூர்ணாய நம
ௐ க்ரதுபு⁴ஜே நம
ௐ ப்ரப⁴வே நம
ௐ மாந்தா⁴த்ருʼவரதா³ய நம
ௐ ஶுத்³தா⁴ய நம
ௐ ஹரஸேவ்யாய நம
ௐ ஶசீஷ்டதா³ய நம
ௐ ஸஹிஷ்ணவே நம
ௐ ப³லபு⁴ஜே நம ॥ 430 ॥

ௐ வீராய நம
ௐ லோகப்³ருʼதே நம
ௐ லோகனாயகாய நம
ௐ து³ர்வாஸமுனித³ர்பக்⁴னாய நம
ௐ ஜயதாய நம
ௐ விஜயப்ரியாய நம
ௐ ஸுராதீ⁴ஶாய நம
ௐ அஸுராராதயே நம
ௐ கோ³விந்த³கரபூ⁴ஷணாய நம
ௐ ரத²ரூபிணே நம ॥ 440 ॥

ௐ ரதா²தீ⁴ஶாய நம
ௐ காலசக்ராய நம
ௐ க்ருʼபானித⁴யே நம
ௐ சக்ரரூபத⁴ராய நம
ௐ விஷ்ணவே நம
ௐ ஸ்தூ²லாய நம
ௐ ஸூக்ஷ்மாய நம
ௐ ஶிகி²ப்ரபா⁴ய நம
ௐ ஶரணாக³தஸந்தா⁴த்ரே நம
ௐ வேதாலாரயே நம ॥ 450 ॥

ௐ மஹாப³லாய நம
ௐ ஜ்ஞானதா³ய நம
ௐ வாக்பதயே நம
ௐ மானினே நம
ௐ மஹாவேகா³ய நம
ௐ மஹாமணயே நம
ௐ வித்³யுத்கேஶாய நம
ௐ விஹாரேஶாய நம
ௐ பத்³மயோனயே நம
ௐ சதுர்பு⁴ஜாய நம ॥ 460 ॥

ௐ காமாத்மனே நம
ௐ காமதா³ய நம
ௐ காமினே நம
ௐ காலனேமிஶிரோஹராய நம
ௐ ஶுப்⁴ராய நம
ௐ ஶுசயே நம
ௐ ஸுனாஸீராய நம
ௐ ஶுக்ரமித்ராய நம
ௐ ஶுபா⁴னனாய நம
ௐ வ்ருʼஷகாயாய நம ॥ 470 ॥

ௐ வ்ருʼஷாராதயே நம
ௐ வ்ருʼஷபே⁴ந்த்³ரஸுபூஜிதாய நம
ௐ விஶ்வம்ப⁴ராய நம
ௐ வீதிஹோத்ராய நம
ௐ வீர்யாய நம
ௐ விஶ்வஜனப்ரியாய நம
ௐ விஶ்வக்ருʼதே நம
ௐ விஶ்வபா⁴ய நம
ௐ விஶ்வஹர்த்ரே நம
ௐ ஸாஹஸகர்மக்ருʼதே நம ॥ 480 ॥

ௐ பா³ணபா³ஹூஹராய நம
ௐ ஜ்யோதிஶே நம
ௐ பராத்மனே நம
ௐ ஶோகனாஶனாய நம
ௐ விமலாதி³பதயே நம
ௐ புண்யாய நம
ௐ ஜ்ஞாத்ரே நம
ௐ ஜ்ஞேயாய நம
ௐ ப்ரகாஶகாய நம
ௐ ம்லேச்ச²ப்ரஹாரிணே நம ॥ 490 ॥

ௐ து³ஷ்டக்⁴னாய நம
ௐ ஸூர்யமண்ட³லமத்⁴யகா³ய நம
ௐ தி³க³ம்ப³ராய நம
ௐ வ்ருʼஶாத்³ரீஶாய நம
ௐ விவிதா⁴யுத⁴ரூபகாய நம
ௐ ஸத்த்வவதே நம
ௐ ஸத்த்யவாகீ³ஶாய நம
ௐ ஸத்யத⁴ர்மபராயணாய நம
ௐ ருத்³ரப்ரீதிகராய நம
ௐ ருத்³ரவரதா³ய நம ॥ 500 ॥

ௐ ருக்³விபே⁴த³காய நம
ௐ நாராயணாய நம
ௐ நக்ரபே⁴தி³னே நம
ௐ க³ஜேந்த்³ரபரிமோக்ஷகாய நம
ௐ த⁴ர்மப்ரியாய நம
ௐ ஷடா³தா⁴ராய நம
ௐ வேதா³த்மனே நம
ௐ கு³ணஸாக³ராய நம
ௐ க³தா³மித்ராய நம
ௐ ப்ருʼது²பு⁴ஜாய நம ॥ 510 ॥

ௐ ரஸாதலவிபே⁴த³காய நம
ௐ தமோவைரிணே நம
ௐ மஹாதேஜஸே நம
ௐ மஹாராஜாய நம
ௐ மஹாதபஸே நம
ௐ ஸமஸ்தா²ரிஹராய நம
ௐ ஶாந்தாய நம
ௐ க்ரூராய நம
ௐ யோகே³ஶ்வரேஶ்வராய நம
ௐ ஸ்தவிராய நம ॥ 520 ॥

ௐ ஸ்வர்ணவர்ணாங்கா³ய நம
ௐ ஶத்ருஸைன்யவினாஶக்ருʼதே நம
ௐ ப்ராஜ்ஞாய நம
ௐ விஶ்வதனுத்ராத்ரே நம
ௐ ஶ்ருʼதிஸ்ம்ருʼதிமயாய நம
ௐ க்ருʼதினே நம
ௐ வ்யக்தாவ்யக்தஸ்வரூபாம்ʼஸாய நம
ௐ காலசக்ராய நம
ௐ கலானிதி⁴யே நம
ௐ மஹாத்³யுதயே நம ॥ 530 ॥

ௐ அமேயாத்மனே நம
ௐ வஜ்ரனேமயே நம
ௐ ப்ரபா⁴னித⁴யே நம
ௐ மஹாஸ்புலிங்க³தா⁴ரார்சிஷே நம
ௐ மஹாயுத்³த⁴க்ருʼதே நம
ௐ அச்யுதாய நம
ௐ க்ருʼதஜ்ஞாய நம
ௐ ஸஹனாய நம
ௐ வாக்³மினே நம
ௐ ஜ்வாலாமாலாவிபூ⁴ஷணாய நம ॥ 540 ॥

ௐ சதுர்முக²னுதாய நம
ௐ ஶ்ரீமதே நம
ௐ ப்⁴ராஜிஷ்ணவே நம
ௐ ப⁴க்தவத்ஸலாய நம
ௐ சாதுர்யக³மனாய நம
ௐ சக்ரிணே நம
ௐ சாதுர்வர்க³ப்ரதா³யகாய நம
ௐ விசித்ரமால்யாப⁴ரணாய நம
ௐ தீக்ஷ்ணதா⁴ராய நம
ௐ ஸுரார்சிதாய நம ॥ 550 ॥

ௐ யுக³க்ருʼதே நம
ௐ யுக³பாலாய நம
ௐ யுக³ஸந்த⁴யே நம
ௐ யுகா³ந்தக்ருʼதே நம
ௐ ஸுதீக்ஷ்ணாரக³ணாய நம
ௐ அக³ம்யாய நம
ௐ ப³லித்⁴வம்ʼஸினே நம
ௐ த்ரிலோகபாய நம
ௐ த்ரினேத்ராய நம
ௐ த்ரிஜக³த்³வந்த்⁴யாய நம ॥ 560 ॥

ௐ த்ருʼணீக்ருʼதமஹாஸுராய நம
ௐ த்ரிகாலஜ்ஞாய நம
ௐ த்ரிலோகஜ்ஞாய நம
ௐ த்ரினாப⁴யே நம
ௐ த்ரிஜக³த்ப்ரியாய நம
ௐ ஸர்வயந்த்ரமயாய நம
ௐ மந்த்ராய நம
ௐ ஸர்வஶத்ருனிப³ர்ஹணாய நம
ௐ ஸர்வகா³ய நம
ௐ ஸர்வவிதே நம ॥ 570 ॥

ௐ ஸௌம்யாய நம
ௐ ஸர்வலோகஹிதங்கராய நம
ௐ ஆதி³மூலாய நம
ௐ ஸத்³கு³ணாட்⁴யாய நம
ௐ வரேண்யாய நம
ௐ த்ரிகு³ணாத்மகாய நம
ௐ த்⁴யானக³ம்யாய நம
ௐ கல்மஷக்⁴னாய நம
ௐ கலிக³ர்வப்ரபே⁴த³காய நம
ௐ கமனீயதனுத்ராணாய நம ॥ 580 ॥

ௐ குண்ட³லீமண்டி³தானநாய நம
ௐ ஸுகுண்டீ²க்ருʼதசண்டே³ஶாய நம
ௐ ஸுஸந்த்ரஸ்த²ஷடா³னனாய நம
ௐ விஷாதி⁴க்ருʼதவிக்⁴னேஶாய நம
ௐ விக³தானந்த³னந்தி³காய நம
ௐ மதி²தப்ரமத²வ்யூஹாய நம
ௐ ப்ரணதப்ரமதா³தி⁴பாய நம
ௐ ப்ராணபி⁴க்ஷாப்ரதா³ய நம
ௐ அனந்தாய நம
ௐ லோகஸாக்ஷிணே நம ॥ 590 ॥

ௐ மஹாஸ்வனாய நம
ௐ மேதா⁴வினே நம
ௐ ஶாஶ்வதாய நம
ௐ அக்ரூராய நம
ௐ க்ரூரகர்மணே நம
ௐ அபராஜிதாய நம
ௐ அரிணே நம
ௐ த்³ருஷ்டாய நம
ௐ அப்ரமேயாத்மனே நம
ௐ ஸுந்த³ராய நம ॥ 600 ॥

ௐ ஶத்ருதாபனாய நம
ௐ யோக³யோகீ³ஶ்வராதீ⁴ஶாய நம
ௐ ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரபூரகாய நம
ௐ ஸர்வகாமப்ரதா³ய நம
ௐ அசிந்த்யாய நம
ௐ ஶுபா⁴ங்கா³ய நம꞉
ௐ குலவர்த⁴னாய நம
ௐ நிர்விகாராய நம
ௐ அனந்தரூபாய நம
ௐ நரனாராயணப்ரியாய நம ॥ 610 ॥

ௐ மந்த்ரயந்த்ரஸ்வரூபாத்மனே நம
ௐ பரமந்த்ரப்ரபே⁴த³காய நம
ௐ பூ⁴தவேதாலவித்⁴வம்ʼஸினே நம
ௐ சண்ட³கூஷ்மாண்ட³க²ண்ட³னாய நம
ௐ யக்ஷரக்ஷோக³ணத்⁴வம்ʼஸினே நம
ௐ மஹாக்ருʼத்யாப்ரதா³ஹகாய நம
ௐ ஶகலீக்ருʼதமாரீசாய நம
ௐ பை⁴ரவக்³ரஹபே⁴த³காய நம
ௐ சூர்ணீக்ருʼதமஹாபூ⁴தாய நம
ௐ கப³ளீக்ருʼதது³ர்க்³ரஹாய நம ॥ 620 ॥

ௐ ஸுது³ர்க்³ரஹாய நம
ௐ ஜம்ப⁴பே⁴தி³னே நம
ௐ ஸூசிமுக²னிஷூத³னாய நம
ௐ வ்ருʼகோத³ரப³லோத்³த⁴ர்த்ரே நம
ௐ புரந்த³ரப³லானுகா³ய நம
ௐ அப்ரமேயப³லஸ்வாமினே நம
ௐ ப⁴க்தப்ரீதிவிவர்த⁴னாய நம
ௐ மஹாபு⁴தேஶ்வராய நம
ௐ ஶூராய நம
ௐ நித்யாய நம ॥ 630 ॥

ௐ ஶாரத³விக்³ரஹாய நம
ௐ த⁴ர்மாத்⁴யக்ஷாய நம
ௐ வித⁴ர்மக்⁴னாய நம
ௐ ஸுத⁴ர்மஸ்தா²பனாய நம
ௐ ஶிவாய நம
ௐ விது⁴மஜ்வலனாய நம
ௐ பா⁴னவே நம
ௐ பா⁴னுமதே நம
ௐ பா⁴ஸ்வதாம்பதயே நம
ௐ ஜக³ன்மோஹனபாடீராய நம ॥ 640 ॥

ௐ ஸர்வோபத்³ரவஶோத⁴காய நம
ௐ குலிஶாப⁴ரணாய நம
ௐ ஜ்வாலாவ்ருʼதாய நம
ௐ ஸௌபா⁴க்³யவர்த⁴னாய நம
ௐ க்³ரஹப்ரத்⁴வம்ʼஸகாய நம
ௐ ஸ்வாத்மரக்ஷகாய நம
ௐ தா⁴ரணாத்மகாய நம
ௐ ஸந்தாபகாய நம
ௐ வஜ்ரஸாராய நம
ௐ ஸுமேதா⁴ம்ருʼதஸாக³ராய நம ॥ 650 ॥

ௐ ஸந்தானபஞ்ஜராய நம
ௐ பா³ணதாடங்காய நம
ௐ வஜ்ரமாலிகாய நம
ௐ மேக²லாக்³னிஶிகா²ய நம
ௐ வஜ்ரபஞ்ஜராய நம
ௐ ஸஸுராங்குஶாய நம
ௐ ஸர்வரோக³ப்ரஶமனாய நம
ௐ கா³ந்த⁴ர்வவிஶிகா²க்ருʼதயே நம
ௐ ப்ரமோஹமண்ட³லாய நம
ௐ பூ⁴தக்³ரஹஶ்ருʼங்க²லகர்மக்ருʼதே நம ॥ 660 ॥

ௐ கலாவ்ருʼதாய நம
ௐ மஹாஶங்கு²தா⁴ரணாய நம
ௐ ஶல்யசந்த்³ரிகாய நம
ௐ சே²த³னோ தா⁴ரகாய நம
ௐ ஶல்யாய நம
ௐ க்ஷூத்ரோன்மூலனதத்பராய நம
ௐ ப³ந்த⁴னாவரணாய நம
ௐ ஶல்யக்ருʼந்தனாய நம
ௐ வஜ்ரகீலகாய நம
ௐ ப்ரதீகப³ந்த⁴னாய நம ॥ 670 ॥

ௐ ஜ்வாலாமண்ட³லாய நம
ௐ ஶஸ்த்ரதா⁴ரணாய நம
ௐ இந்த்³ராக்ஷீமாலிகாய நம
ௐ க்ருʼத்யாத³ண்டா³ய நம
ௐ சித்தப்ரபே⁴த³காய நம
ௐ க்³ரஹவாகு³ரிகாய நம
ௐ ஸர்வப³ந்த⁴னாய நம
ௐ வஜ்ரபே⁴த³காய நம
ௐ லகு⁴ஸந்தானஸங்கல்பாய நம
ௐ ப³த்³த⁴க்³ரஹவிமோசனாய நம ॥ 680 ॥

ௐ மௌலிகாஞ்சனஸந்தா⁴த்ரே நம
ௐ விபக்ஷமதபே⁴த³காய நம
ௐ தி³க்³ப³ந்த⁴னகராய நம
ௐ ஸூசீமுகா²க்³னயே நம
ௐ சித்தபாதகாய நம
ௐ சோராக்³னிமண்ட³லாகாராய நம
ௐ பரகங்காலமர்த³னாய நம
ௐ தாந்த்ரீகாய நம
ௐ ஶத்ருவம்ʼஶக்⁴னாய நம
ௐ நானானிக³ளமோசனாய நம ॥ 690 ॥

ௐ ஸமஸ்த²லோகஸாரங்கா³ய நம
ௐ ஸுமஹாவிஷதூ³ஷணாய நம
ௐ ஸுமஹாமேருகோத³ண்டா³ய நம
ௐ ஸர்வவஶ்யகரேஶ்வராய நம
ௐ நிகி²லாகர்ஷணபடவே நம
ௐ ஸர்வஸம்மோஹகர்மக்ருʼதே நம
ௐ ஸம்ʼஸ்த²ம்ப³னகராய நம
ௐ ஸர்வபூ⁴தோச்சாடனதத்பராய நம
ௐ அஹிதாமயகாரிணே நம
ௐ த்³விஷன்மாரணகாரகாய நம ॥ 700 ॥

ௐ ஏகாயனக³தா³மித்ரவித்³வேஷணபராயணாய நம
ௐ ஸர்வார்த²ஸித்³தி⁴தா³ய நம
ௐ தா³த்ரே நம
ௐ விதா³த்ரே நம
ௐ விஶ்வபாலகாய நம
ௐ விரூபாக்ஷாய நம
ௐ மஹாவக்ஷஸே நம
ௐ வரிஷ்டாய நம
ௐ மாத⁴வப்ரியாய நம
ௐ அமித்ரகர்ஶணாய நம ॥ 710 ॥

ௐ ஶாந்தாய நம
ௐ ப்ரஶாந்தாய நம
ௐ ப்ரணதார்தி²க்⁴னே நம
ௐ ரமணீயாய நம
ௐ ரணோத்ஸாஹாய நம
ௐ ரக்தாக்ஷாய நம
ௐ ரணபண்டி³தாய நம
ௐ ரணாந்தக்ருʼதே நம
ௐ ரதாகாராய நம
ௐ ரதாங்கா³ய நம ॥ 720 ॥

ௐ ரவிபூஜிதாய நம
ௐ வீரக்⁴னே நம
ௐ விவிதா⁴காராய நம
ௐ வருணாராதி⁴தாய நம
ௐ வஶினே நம
ௐ ஸர்வஶத்ருவதா⁴காங்க்ஷிணே நம
ௐ ஶக்திமதே நம
ௐ ப⁴க்தமானதா³ய நம
ௐ ஸர்வலோகத⁴ராய நம
ௐ புண்யாய நம ॥ 730 ॥

ௐ புருஷாய நம
ௐ புருஷோத்தமாய நம
ௐ புராணாய நம
ௐ புண்ட³ரீகாக்ஷாய நம
ௐ பரமர்மப்ரபே⁴த³காய நம
ௐ வீராஸனக³தாய நம
ௐ வர்மிணே நம
ௐ ஸர்வாதா⁴ராய நம
ௐ நிரங்குஶாய நம
ௐ ஜக³த்ரக்ஷகாய நம ॥ 740 ॥

ௐ ஜக³ன்மூர்தயே நம
ௐ ஜக³தா³னந்த³வர்த⁴னாய நம
ௐ ஶாரதா³ய நம
ௐ ஶகடாராதயே நம
ௐ ஶங்கராய நம
ௐ ஶகடாக்ருʼதயே நம
ௐ விரக்தாய நம
ௐ ரக்தவர்ணாட்⁴யாய நம
ௐ ராமஸாயகரூபத்³ருʼதே நம
ௐ மஹாவராஹத³ம்ʼஷ்ட்ராத்மனே நம.750 ॥

ௐ ந்ருʼஸிம்ʼஹனக³ராத்மகாய நம
ௐ ஸமத்³ருʼஶே நம
ௐ மோக்ஷதா³ய நம
ௐ வந்த்⁴யாய நம
ௐ விஹாரிணே நம
ௐ வீதகல்மஷாய நம
ௐ க³ம்பீ⁴ராய நம
ௐ க³ர்ப⁴கா³ய நம
ௐ கோ³ப்த்ரே நம
ௐ க³ப⁴ஸ்தயே நம ॥ 760 ॥

ௐ கு³ஹ்யகா³ய நம
ௐ கு³ரவே நம
ௐ ஶ்ரீத⁴ராய நம
ௐ ஶ்ரீரதாய நம
ௐ ஶாந்தாய நம
ௐ ஶத்ருக்⁴னாய நம
ௐ ஶ்ருʼதிகோ³சராய நம
ௐ புராணாய நம
ௐ விததாய நம
ௐ வீரய நம ॥ 770 ॥

ௐ பவித்ராய நம
ௐ சரணாஹ்வயாய நம
ௐ மஹாதீ⁴ராய நம
ௐ மஹாவீராய நம
ௐ மஹாப³லபராக்ரமாய நம
ௐ ஸுவிக்³ரஹாய நம
ௐ விக்³ரஹக்⁴னாய நம
ௐ ஸுமானினே நம
ௐ மானதா³யகாய நம
ௐ மாயினே நம ॥ 780 ॥

ௐ மாயாபஹாய நம
ௐ மந்த்ரிணே நம
ௐ மான்யாய நம
ௐ மானவிவர்த⁴னாய நம
ௐ ஶத்ருஸம்ʼஹாரகாய நம
ௐ ஶூராய நம
ௐ ஶுக்ராரயே நம
ௐ ஶங்கரார்சிதாய நம
ௐ ஸர்வாதா⁴ராய நம
ௐ பரஸ்மைஜ்யோதிஷே நம ॥ 790 ॥

ௐ ப்ராணாய நம
ௐ ப்ராணப்⁴ருʼதே நம
ௐ அச்யுதாய நம
ௐ சந்த்³ரதா⁴ம்னே நம
ௐ அப்ரதித்³வந்த்³வாய நம
ௐ பரமாத்மனே நம
ௐ ஸுது³ர்க³மாய நம
ௐ விஶுத்³தா⁴த்மனே நம
ௐ மஹாதேஜஸே நம
ௐ புண்யஶ்லோகாய நம ॥ 800 ॥

ௐ புராணவிதே நம
ௐ ஸமஸ்த²ஜக³தா³தா⁴ராய நம
ௐ விஜேத்ரே நம
ௐ விக்ரமாய நம
ௐ க்ரமாய நம
ௐ ஆதி³தே³வாய நம
ௐ த்⁴ருவாய நம
ௐ த்³ருʼஶ்யாய நம
ௐ ஸாத்விகாய நம
ௐ ப்ரீதிவர்த⁴னாய நம ॥ 810 ॥

ௐ ஸர்வலோகாஶ்ரயாய நம
ௐ ஸேவ்யாய நம
ௐ ஸர்வாத்மனே நம
ௐ வம்ʼஶவர்த⁴னாய நம
ௐ து³ராத⁴ர்ஷாய நம
ௐ ப்ரகாஶாத்மனே நம
ௐ ஸர்வத்³ருʼஶே நம
ௐ ஸர்வவிதே நம
ௐ ஸமாய நம
ௐ ஸத்³க³தயே நம ॥ 820 ॥

ௐ ஸத்வஸம்பன்னாய நம
ௐ நித்யஸங்கல்பகல்பகாய நம
ௐ வர்ணினே நம
ௐ வாசஸ்பதயே நம
ௐ வாக்³மினே நம
ௐ மஹாஶக்தயே நம
ௐ கலானித⁴யே நம
ௐ அந்தரிக்ஷக³தயே நம
ௐ கல்யாய நம
ௐ கலிகாலுஷ்ய மோசனாய நம ॥ 830 ॥

ௐ ஸத்யத⁴ர்மாய நம
ௐ ப்ரஸன்னாத்மனே நம
ௐ ப்ரக்ருʼஷ்டாய நம
ௐ வ்யோமவாஹனாய நம
ௐ ஶிததா⁴ராய நம
ௐ ஶிகி²னே நம
ௐ ரௌத்³ராய நம
ௐ ப⁴த்³ராய நம
ௐ ருத்³ரஸுபுஜிதாய நம
ௐ த³ரீமுகா²ரயே நம ॥ 840 ॥

ௐ ஜம்ப⁴க்⁴னாய நம
ௐ வீரக்⁴னே நம
ௐ வாஸவப்ரியாய நம
ௐ து³ஸ்தராய நம
ௐ ஸுது³ராரோஹாய நம
ௐ து³ர்ஜ்ஞேயாய நம
ௐ து³ஷ்டனிக்³ரஹாய நம
ௐ பூ⁴தவாஸாய நம
ௐ பு⁴தஹந்த்ரே நம
ௐ பு⁴தேஶாய நம ॥ 850 ॥

ௐ பா⁴வஜ்ஞாய நம
ௐ ப⁴வரோக³க்⁴னாய நம
ௐ மனோவேகி³னே நம
ௐ மஹாபு⁴ஜாய நம
ௐ ஸர்வதே³வமயாய நம
ௐ காந்தாய நம
ௐ ஸ்ம்ருʼதிமதே நம
ௐ ஸர்வபா⁴வனாய நம
ௐ நீதிமதே நம ॥ 860 ॥

ௐ ஸர்வஜிதே நம
ௐ ஸௌம்யாய நம
ௐ மஹர்ஷயே நம
ௐ அபராஜிதாய நம
ௐ ருத்³ராம்ப³ரீஷவரதா³ய நம
ௐ ஜிதமாயாய நம
ௐ புராதனாய நம
ௐ அத்⁴யாத்மனிலயாய நம
ௐ போ⁴க்த்ரே நம
ௐ ஸம்பூர்ணாய நம ॥ 870 ॥

ௐ ஸர்வகாமதா³ய நம
ௐ ஸத்யாய நம
ௐ அக்ஷராய நம
ௐ க³பீ⁴ராத்மனே நம
ௐ விஶ்வப⁴ர்த்ரே நம
ௐ மரீசிமதே நம
ௐ நிரஞ்ஜனாய நம
ௐ ஜிதப்⁴ராம்ʼஶவே நம
ௐ அக்³னிக³ர்பா⁴ய நம
ௐ அக்³னிகோ³சராய நம ॥ 880 ॥

ௐ ஸர்வஜிதே நம
ௐ ஸம்ப⁴வாய நம
ௐ விஷ்ணவே நம
ௐ பூஜ்யாய நம
ௐ மந்த்ரவிதே நம
ௐ அக்ரியாய நம
ௐ ஶதாவர்த்தாய நம
ௐ கலானாதா²ய நம
ௐ காலாய நம
ௐ காலமயாய நம ॥ 890 ॥

ௐ ஹரயே நம
ௐ அரூபாய நம
ௐ விஶ்வரூபாய நம
ௐ விரூபக்ருʼதே நம
ௐ ஸ்வாமினே நம
ௐ ஆத்மனே நம
ௐ ஸமரஶ்லாகி⁴னே நம
ௐ ஸுவ்ரதாய நம
ௐ விஜயாம்ʼவிதாய நம ॥ 900 ॥

ௐ சண்ட³க்⁴னாய நம
ௐ சண்ட³கிரணாய நம
ௐ சதுராய நம
ௐ சாரணப்ரியாய நம
ௐ புண்யகீர்தயே நம
ௐ பராமர்ஷிணே நம
ௐ ந்ருʼஸிம்ʼஹாய நம
ௐ நாபி⁴மத்⁴யகா³ய நம
ௐ யஜ்ஞாத்மனே நம
ௐ யஜ்ஞஸங்கல்பாய நம ॥ 910 ॥

ௐ யஜ்ஞகேதவே நம
ௐ மஹேஶ்வராய நம
ௐ ஜிதாரயே நம
ௐ யஜ்ஞனிலயாய நம
ௐ ஶரண்யாய நம
ௐ ஶகடாக்ருʼதயே நம
ௐ உத்தமாய நம
ௐ அனுத்தமாய நம
ௐ அனங்கா³ய நம
ௐ ஸாங்கா³ய நம ॥ 920 ॥

ௐ ஸர்வாங்க³ஶோப⁴னாய நம
ௐ காலாக்⁴னயே நம
ௐ காலனேமிக்⁴னாய நம
ௐ காமினே நம
ௐ காருண்யஸாக³ராய நம
ௐ ரமானந்த³கராய நம
ௐ ராமாய நம
ௐ ரஜனீஶாந்தரஸ்தி²தாய நம
ௐ ஸம்ʼவர்த⁴னாய நம
ௐ ஸமராம்ʼவேஷிணே நம ॥ 930 ॥

ௐ த்³விஷத்ப்ராண பரிக்³ரஹாய நம
ௐ மஹாபி⁴மானினே நம
ௐ ஸந்தா⁴த்ரே நம
ௐ மஹாதீ⁴ஶாய நம
ௐ மஹாகு³ரவே நம
ௐ ஸித்³தா⁴ய நம
ௐ ஸர்வஜக³த்³யோனயே நம
ௐ ஸித்³தா⁴ர்தா²ய நம
ௐ ஸர்வஸித்³தா⁴ய நம
ௐ சதுர்வேத³மயாய நம ॥ 940 ॥

ௐ ஶாஸ்த்ரே நம
ௐ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரதா³ய நம
ௐ திரஸ்க்ருʼதார்கதேஜஸ்காய நம
ௐ பா⁴ஸ்கராராதி⁴தாய நம
ௐ ஶுபா⁴ய நம
ௐ வ்யாபினே நம
ௐ விஶ்வம்ப⁴ராய நம
ௐ வ்யக்³ராய நம
ௐ ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிஷே நம
ௐ அனந்தக்ருʼதே நம ॥ 950 ॥

ௐ ஜயஶீலாய நம
ௐ ஜயாகாங்க்ஷினே நம
ௐ ஜாதவேத³ஸே நம
ௐ ஜயப்ரதா³ய நம
ௐ கவயே நம
ௐ கல்யாணதா³ய நம
ௐ காம்யாய நம
ௐ மோக்ஷதா³ய நம
ௐ மோஹனாக்ருʼதயே நம
ௐ குங்குமாருணஸர்வங்கா³ய நம ॥ 960 ॥

ௐ கமலாக்ஷாய நம
ௐ கவீஶ்வராய நம
ௐ ஸுவிக்ரமாய நம
ௐ நிஷ்கலங்காய நம
ௐ விஶ்வக்ஸேனாய நம
ௐ விஹாரக்ருʼதே நம
ௐ கத³ம்பா³ஸுரவித்⁴வம்ʼஸினே நம
ௐ கேதனக்³ரஹதா³ஹகாய நம
ௐ ஜுகு³ப்ஸக்⁴னாய நம
ௐ தீக்ஷ்ணதா⁴ராய நம ॥ 970 ॥

ௐ வைகுண்ட²பு⁴ஜவாஸக்ருʼதே நம
ௐ ஸாரஜ்ஞாய நம
ௐ கருணாமூர்தயே நம
ௐ வைஷ்ணவாய நம
ௐ விஷ்ணுப⁴க்திதா³ய நம
ௐ ஸுக்ருʼதஜ்ஞாய நம
ௐ மஹோதா³ராய நம
ௐ து³ஷ்க்ருʼதஜ்ஞாய நம
ௐ ஸுவிக்³ரஹாய நம
ௐ ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³ய நம ॥ 980 ॥

ௐ அனந்தாய நம
ௐ நித்யானந்த³கு³ணாகராய நம
ௐ சக்ரிணே நம
ௐ குந்த³த⁴ராய நம
ௐ க²ட்³கி³னே நம
ௐ பரஶ்வதத⁴ராய நம
ௐ அக்³னிப்⁴ருʼதே நம
ௐ த்³ருʼதாங்குஶாய நம
ௐ த³ண்ட³த⁴ராய நம
ௐ ஶக்திஹஸ்தாய நம ॥ 990 ॥

ௐ ஸுஶங்க²ப்⁴ருʼதே நம
ௐ த⁴ம்ʼவினே நம
ௐ த்³ருʼதமஹாபாஶாய நம
ௐ ஹலினே நம
ௐ முஸலபூ⁴ஷணாய நம
ௐ க³தா³யுத⁴த⁴ராய நம
ௐ வஜ்ரிணே நம
ௐ மஹாஶூலலஸத்பு⁴ஜாய நம
ௐ ஸமஸ்தாயுத⁴ஸம்பூர்ணாய நம
ௐ ஸுத³ர்ஶனமஹாப்ரப⁴வே நம ॥ 1000 ॥

॥ ஶ்ரீஸுத³ர்ஶனபரப்³ரஹ்மணே நம.

Also Read 1000 Names of Sri Sudarshana Stotram:

1000 Names of Sri Sudarshana lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Sudarshana | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top