Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Sudarshana | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Oriya

Shri Sudarshana Sahasranamavali Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀସୁଦର୍ଶନସହସ୍ରନାମାବଲୀ ॥

ଶ୍ରୀବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀସମେତ-ଶ୍ରୀସୁଦର୍ଶନପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ

ଓଁ ଶ୍ରୀଚକ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀବିଭାବନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀମଦାନ୍ତ୍ୟହରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀବତ୍ସକୃତଲକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀନିଧୟେ ନମଃ ॥ ୧୦॥

ଓଁ ସ୍ରଗ୍ୱିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀକରପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀରତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀବିଭବେ ନମଃ ।
ଓଁ ସିନ୍ଧୁକନ୍ୟାପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଧୋକ୍ଷଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅମ୍ବୁଜଗ୍ରୀବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସହସ୍ରାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସନାତନାୟ ନମଃ ॥ ୨୦॥

ଓଁ ସମର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବେଦମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ସମତୀତସୁରାଗ୍ରଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଷଟ୍କୋଣମଧ୍ୟଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଷ୍ଟଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରଭବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଚଣ୍ଡବେଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୀମରବାୟ ନମଃ ॥ ୩୦॥

ଓଁ ଶିପିବିଷ୍ଟାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହରୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶାଶ୍ୱତାୟ ନମଃ
ଓଁ ସକଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ୟାମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ୟାମଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶକଟାର୍ଥନାୟ ନମଃ
ଓଁ ଦୈତ୍ୟାରୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶାରଦୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସ୍କନ୍ଦାୟ ନମଃ ॥ ୪୦॥

ଓଁ ସକଟାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶିରୀଷଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶରପାରୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭକ୍ତବଶ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶଶାଙ୍କାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବାମନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅବ୍ୟଯାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବରୂଥିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ବାରିଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କଞ୍ଜଲୋଚନାୟ ନମଃ ॥ ୫୦॥

ଓଁ ବସୁଧାଦିପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବରେଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବାହନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅନନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚକ୍ରପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଗଦାଗ୍ରଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗଭୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗୋଲୋକାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗଦାପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁଲୋଚନାୟ ନମଃ ॥ ୬୦॥

ଓଁ ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚତୁର୍ବାହବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶଂଖଚକ୍ରଗଦାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୀଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଭୀତିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୀମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଭୀଷ୍ଟଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୀମାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୀମସେନାୟ ନମଃ ॥ ୭୦॥

ଓଁ ଭାନୁବଂଶପ୍ରକାଶକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦବରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବାଲଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଲୋକପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଉତ୍ତରାମାନଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମାନିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ମାନବାଭିଷ୍ଟସିଦ୍ଧିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭକ୍ତପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପାପହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ବଲଦାୟ ନମଃ ॥ ୮୦॥

ଓଁ ଦହନଧ୍ୱଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କରୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କନକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ କାମପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୁରାତନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅକ୍ରୂରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କ୍ରୂରଜନକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କ୍ରୂରଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କୁଲାଧିପାୟ ନମଃ ॥ ୯୦॥

ଓଁ କ୍ରୂରକର୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଁ କ୍ରୂରରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ କ୍ରୂରହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ କୁଶେଶୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମଂଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମାନିନୀକାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମଧୁଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଁ ମାଧବପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁପ୍ରତପ୍ତସ୍ୱର୍ଣରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ବାଣାସୁରଭୁଜାଂତକୃତେ ନମଃ ॥ ୧୦୦॥

ଓଁ ଧରାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦାନବାରୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଦନୁଜେନ୍ଦ୍ରାରିପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭାଗ୍ୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାସତ୍ୱାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶ୍ୱାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଗତଜ୍ୱରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁରାଚାର୍ୟଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଶ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ॥ ୧୧୦॥

ଓଁ ବସୁପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବସୁଂଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବାୟୁବେଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବରାହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବରୁଣାଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରଣତାର୍ତିହରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରେଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶରଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପାପନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପାବକାୟ ନମଃ ॥ ୧୨୦॥

ଓଁ ବାରଣାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୈକୁଣ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୀତକଲ୍ମଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଜ୍ରଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଜ୍ରନଖାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବାୟୁରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ନିରାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିରୀହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିସ୍ପୃହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିତ୍ୟାୟ ନମଃ ॥ ୧୩୦॥

ଓଁ ନୀତିଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନୀତିପାବନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନୀରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନାରଦନୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନକୁଲାଚଲବାସକୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ନିତ୍ୟାନଂଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୃହଦ୍ଭାନବେ ନମଃ ।
ଓଁ ବୃହଧୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୁରାତନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିଧୀନାମଧିପାୟ ନମଃ ॥ ୧୪୦॥

ଓଁ ଅନଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନରକାର୍ଣବତାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଗାଧାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅବିରଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅମର୍ତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜ୍ୱାଲାକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କକାର୍ଚ୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତରୁଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତନୁକୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭକ୍ତାୟ ନମଃ ॥ ୧୫୦॥

ଓଁ ପରମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚିତ୍ତସମ୍ଭବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚିଂତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସତ୍ୱନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ସାଗ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚିଦାନଂଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶିବପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶିଂଶୁମାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶତମଖାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶାତକୁମ୍ଭନିଭପ୍ରଭାୟ ନମଃ ॥ ୧୬୦॥

ଓଁ ଭୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅରୁଣେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଲବତେ ନମଃ ।
ଓଁ ବାଲଗ୍ରହନିବାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱାରିଷ୍ଟପ୍ରଶମନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଭୟନିବାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଂଧବେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁବଂଧବେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁପ୍ରୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସଂତୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ ॥ ୧୭୦॥

ଓଁ ସୁରସନ୍ନୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୀଜକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭାନବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅମିତାର୍ଚ୍ଚିଷେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅପାମ୍ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁୟଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜ୍ୟୋତିଶେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିରୂପାକ୍ଷାୟ ନମଃ ॥ ୧୮୦॥

ଓଁ ସୁରେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବହ୍ନିପ୍ରାକାରସଂବୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରତ୍ନଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରଭାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁଶୀଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁଭଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସ୍ୱକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁଖଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁଖିନେ ନମଃ ॥ ୧୯୦॥

ଓଁ ମହାସୁରଶିରଚ୍ଛେତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ପାକଶାସନବଂଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶତମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ସହସ୍ରାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହିରଣ୍ୟଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅବ୍ୟଯାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମଣ୍ଡଲିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ମଣ୍ଡଲାକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚଂଦ୍ରସୂର୍ୟାଗ୍ନିଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ॥ ୨୦୦॥

ଓଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରଶାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶାରଦପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭକ୍ତପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଲିହରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଲାବଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଲକ୍ଷଣପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିମଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦୁର୍ଲଭାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୌମ୍ୟାୟ ନମଃ ॥ ୨୧୦॥

ଓଁ ସୁଲଭାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୀମବିକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜିତମନ୍ୟବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଜିତାରାତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୃଗୁପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତତ୍ୱରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତତ୍ୱବେଦିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱତତ୍ୱପ୍ରତିଷ୍ଟିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭାବଜ୍ଞାୟ ନମଃ ॥ ୨୨୦॥

ଓଁ ବଂଧୁଜନକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦୀନବଂଧବେ ନମଃ ।
ଓଁ ପୁରାଣବିତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶସ୍ତ୍ରେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିର୍ମତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନେତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ନରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନାନାସୁରପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନାଭିଚକ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନତାମିତ୍ରାୟ ନମଃ ॥ ୨୩୦॥

ଓଁ ନଧୀଶକରପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦମନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କାଲିକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କର୍ମିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ କାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କାଲାର୍ଥନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କବୟେ ନମଃ ।
ଓଁ କମନୀୟକୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ କାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କମଲାସନସେବିତାୟ ନମଃ ॥ ୨୪୦॥

ଓଁ କୃପାଳବେ ନମଃ ।
ଓଁ କପିଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କାମିନେ ନମଃ ।
ଓଁ କାମିତାର୍ଥପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଧର୍ମସେତବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଧର୍ମପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଧର୍ମିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ଧର୍ମମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପରାୟ ନମଃ ॥

ଓଁ ଜ୍ୱାଲାଜିହ୍ମାୟ ନମଃ ॥ ୨୫୦॥

ଓଁ ଶିଖାମୌଲିୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁରକାର୍ୟପ୍ରବର୍ତ୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କଲାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁରାରିଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କୋପଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଁ କାଲରୂପଦୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଦାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ଆନଂଦମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦିବ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବ୍ରହ୍ମରୂପିଣେ ନମଃ ॥ ୨୬୦॥

ଓଁ ପ୍ରକାଶକୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱୟଜ୍ଞମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯଜ୍ଞଭୁଜେ ନମଃ ।
ଓଁ ଯଜ୍ଞଭାବନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବହ୍ନିଧ୍ୱଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବହ୍ନିସଖାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଞ୍ଜୁଲଦ୍ରୁମମୂଲକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦକ୍ଷଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଦାନକାରିଣେ ନମଃ ॥ ୨୭୦॥

ଓଁ ନରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନାର଼ାୟଣପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦୈତ୍ୟଦଣ୍ଡଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୁଭ୍ରାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୁଭଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଲୋହିତାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାରୌଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମାୟାରୂପଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଖଗାୟ ନମଃ ॥ ୨୮୦॥

ଓଁ ଉନ୍ନତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭାନୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଚକ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପରାକ୍ରମିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଗ୍ନୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଗ୍ନିମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଗ୍ନିଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଗ୍ନିସମପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଗ୍ନିମତେ ନମଃ ॥ ୨୯୦॥

ଓଁ ଅଗ୍ନିରସନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯୁଦ୍ଧସେବିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ରବିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଆଶ୍ରିତଘୌଘବିଧ୍ୱଂସିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ନିତ୍ୟାନଂଦପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅସୁରଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାବାହବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୀମକର୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁଭପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶଶାଂକପ୍ରଣବାଧାରାୟ ନମଃ ॥ ୩୦୦॥

ଓଁ ସମସ୍ଥାଶୀବିଷାପହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତର୍କାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିତର୍କାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିମଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଲକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବାଦରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଦିରଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚକ୍ରବାଳାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଷଟ୍କୋଣାଂତର୍ଗତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶିଖିନେ ନମଃ ॥ ୩୧୦॥

ଓଁ ଧ୍ରୁତଧଂବନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୋଡଷାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦୀର୍ଘବାହବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଦରୀମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରସନ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବାମଜନକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିମ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନୀତିକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୁଚୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ନରଭେଦିନେ ନମଃ ॥ ୩୨୦॥

ଓଁ ସିଂହରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ପୁରାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୁରଂଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରବିସ୍ତୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯୂତପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯୂତପାରୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ସତାଂଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ହୃଷୀକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦ୍ୱିତ୍ରମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଦ୍ୱିରଷ୍ଟାୟୁଧଭୃତେ ନମଃ ॥ ୩୩୦॥

ଓଁ ବରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦିବାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିଶାନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦିଲୀପାର୍ଚିତବିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଧଂବଂତରୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ୟାମଲାରୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭକ୍ତଶୋକବିନାଶକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରିପୁପ୍ରାଣହରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜେତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୂରାୟ ନମଃ ॥ ୩୪୦॥

ଓଁ ଚାତୁର୍ୟବିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଧାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଦୁଷ୍ଟନିବାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଉଲ୍କାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହୋଲ୍କାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରକ୍ତୋଲ୍କାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସହସ୍ରୋଲ୍କାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶତାର୍ଚିଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ॥ ୩୫୦॥

ଓଁ ବୌଦ୍ଧହରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୌଦ୍ଧଜନମୋହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୁଧାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୂର୍ଣବୋଧାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୂର୍ଣରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୂର୍ଣକାମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଦ୍ୟୁତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ପୂର୍ଣମଂତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୂର୍ଣଗାତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୂର୍ଣାୟ ନମଃ ॥ ୩୬୦॥

ଓଁ ଷାଡ୍ଗୁଣ୍ୟବିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୂର୍ଣନେମୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ପୂର୍ଣନାଭୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ପୂର୍ଣାଶିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ପୂର୍ଣମାନସାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୂର୍ଣସାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୂର୍ଣଶକ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ରଙ୍ଗସେବିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ରଣପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୂରିତାଶାୟ ନମଃ ॥ ୩୭୦॥

ଓଁ ଅରିଷ୍ଟଦାତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ପୂର୍ଣାର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୂର୍ଣଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପଦ୍ମଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପାରିଜାତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପରାମିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶରାକୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୂଭୃତ୍ୱପୁଶେ ନମଃ ।
ଓଁ ପୁଣ୍ୟମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୂଭୃତାମ୍ପତୟେ ନମଃ ॥ ୩୮୦॥

ଓଁ ଆଶୁକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭଗ୍ୟୋଦୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭକ୍ତବଶ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗିରିଜାବଲ୍ଲଭପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗବିଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗଜମାନିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଗମନାଗମନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ବନ୍ଧୁମାନିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁପ୍ରତୀକାୟ ନମଃ ॥ ୩୯୦॥

ଓଁ ସୁବିକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶଂକରାଭୀଷ୍ଟଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭବ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସଚିବ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସବ୍ୟଲକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାହଂସାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁଖକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନାଭାଗତନୟାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କୋଟିସୂର୍ୟପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦୀପ୍ତାୟ ନମଃ ॥ ୪୦୦॥

ଓଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍କୋଟିସମପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଜ୍ରକଲ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଜ୍ରସଖାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଜ୍ରନିର୍ଘାତନିସ୍ସ୍ୱନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗିରୀଶମାନଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମାନ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନାରାୟଣକରାଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅନିରୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପରାମର୍ଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ଉପେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ॥ ୪୧୦॥

ଓଁ ପୂର୍ଣବିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଆୟୁଧେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶତାରିଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶମନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶତସୈନିକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱାସୁରବଦ୍ୟୋଦ୍ୟୁକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୂର୍ୟଦୁର୍ମାନଭେଦକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରାହୁବିପ୍ଲୋଷକାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ କାଶିନଗରଦାହକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୀୟୁଷାଂଶବେ ନମଃ ॥ ୪୨୦॥

ଓଁ ପରସ୍ମୈଜ୍ୟୋତିଶେ ନମଃ ।
ଓଁ ସମ୍ପୂର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କ୍ରତୁଭୁଜେ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରଭବେ ନମଃ ।
ଓଁ ମାଂଧାତୃବରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହରସେବ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶଚୀଷ୍ଟଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସହିଷ୍ଣବେ ନମଃ ।
ଓଁ ବଲଭୁଜେ ନମଃ ॥ ୪୩୦॥

ଓଁ ବୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଲୋକବୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଲୋକନାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦୁର୍ୱାସମୁନିଦର୍ପଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜୟତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଜୟପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁରାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅସୁରାରାତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଗୋବିନ୍ଦକରଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରଥରୂପିଣେ ନମଃ ॥ ୪୪୦॥

ଓଁ ରଥାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କାଲଚକ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କୃପାନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଚକ୍ରରୂପଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ ।
ଓଁ ସ୍ଥୂଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୂକ୍ଷ୍ମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶିଖିପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶରଣାଗତସଂଧାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ବେତାଲାରୟେ ନମଃ ॥ ୪୫୦॥

ଓଁ ମହାବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜ୍ଞାନଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବାକ୍ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ମାନିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାବେଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାମଣୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍କେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିହାରେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପଦ୍ମୟୋନୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଚତୁର୍ଭୁଜାୟ ନମଃ ॥ ୪୬୦॥

ଓଁ କାମାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ କାମଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କାମିନେ ନମଃ ।
ଓଁ କାଲନେମିଶିରୋହରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୁଭ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୁଚୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁନାସୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୁକ୍ରମିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୁଭାନନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୃଷକାୟାୟ ନମଃ ॥ ୪୭୦॥

ଓଁ ବୃଷାରାତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ବୃଷଭେନ୍ଦ୍ରସୁପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶ୍ୱମ୍ଭରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୀତିହୋତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୀର୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶ୍ୱଜନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶ୍ୱକୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶ୍ୱଭାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶ୍ୱହର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ସାହସକର୍ମକୃତେ ନମଃ ॥ ୪୮୦॥

ଓଁ ବାଣବାହୂହରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜ୍ୟୋତିଶେ ନମଃ ।
ଓଁ ପରାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୋକନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିମଲାଦିପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ପୁଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜ୍ଞାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ଜ୍ଞେୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରକାଶକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମ୍ଲେଚ୍ଛପ୍ରହାରିଣେ ନମଃ ॥ ୪୯୦॥

ଓଁ ଦୁଷ୍ଟଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୂର୍ୟମଂଡଲମଧ୍ୟଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦିଗମ୍ବରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୃଶାଦ୍ରୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିବିଧାୟୁଧରୂପକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସତ୍ତ୍ୱବତେ ନମଃ ।
ଓଁ ସତ୍ତ୍ୟବାଗୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସତ୍ୟଧର୍ମପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରୁଦ୍ରପ୍ରୀତିକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରୁଦ୍ରବରଦାୟ ନମଃ ॥ ୫୦୦॥

ଓଁ ରୁଗ୍ୱିଭେଦକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନକ୍ରଭେଦିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ରପରିମୋକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଧର୍ମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଷଡାଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବେଦାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଗୁଣସାଗରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗଦାମିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୃଥୁଭୁଜାୟ ନମଃ ॥ ୫୧୦॥

ଓଁ ରସାତଲବିଭେଦକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତମୋବୈରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାତପସେ ନମଃ ।
ଓଁ ସମସ୍ଥାରିହରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କ୍ରୂରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସ୍ତବିରାୟ ନମଃ ॥ ୫୨୦॥

ଓଁ ସ୍ୱର୍ଣବର୍ଣାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶତ୍ରୁସୈନ୍ୟବିନାଶକୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରାଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶ୍ୱତନୁତ୍ରାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୃତିସ୍ମୃତିମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କୃତିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ବ୍ୟକ୍ତାବ୍ୟକ୍ତସ୍ୱରୂପାଂସାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କାଲଚକ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କଲାନିଧିୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଦ୍ୟୁତୟେ ନମଃ ॥ ୫୩୦॥

ଓଁ ଅମେୟାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ବଜ୍ରନେମୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରଭାନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାସ୍ପୁଲିଙ୍ଗଧାରାର୍ଚିଷେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାୟୁଦ୍ଧକୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କୃତଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସହନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବାଗ୍ମିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଜ୍ୱାଲାମାଲାବିଭୂଷଣାୟ ନମଃ ॥ ୫୪୦॥

ଓଁ ଚତୁର୍ମୁଖନୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭ୍ରାଜିଷ୍ଣବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭକ୍ତବତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚାତୁର୍ୟଗମନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚକ୍ରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ଚାତୁର୍ୱର୍ଗପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଚିତ୍ରମାଲ୍ୟାଭରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁରାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ॥ ୫୫୦॥

ଓଁ ଯୁଗକୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଯୁଗପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯୁଗସଂଧୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଯୁଗାଂତକୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣାରଗଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଗମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଲିଧ୍ୱଂସିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ତ୍ରିଲୋକପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତ୍ରିନେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତ୍ରିଜଗଦ୍ୱଂଧ୍ୟାୟ ନମଃ ॥ ୫୬୦॥

ଓଁ ତୃଣୀକୃତମହାସୁରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତ୍ରିଲୋକଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତ୍ରିନାଭୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ତ୍ରିଜଗତ୍ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱୟଂତ୍ରମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମଂତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଶତ୍ରୁନିବର୍ହଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱବିତେ ନମଃ ॥ ୫୭୦॥

ଓଁ ସୌମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଲୋକହିତଂକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଆଦିମୂଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସଦ୍ଗୁଣାଢ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବରେଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଧ୍ୟାନଗମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କଲ୍ମଷଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କଲିଗର୍ୱପ୍ରଭେଦକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କମନୀୟତନୁତ୍ରାଣାୟ ନମଃ ॥ ୫୮୦॥

ଓଁ କୁଣ୍ଡଲୀମଣ୍ଡିତାନନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁକୁଣ୍ଠୀକୃତଚଣ୍ଡେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁସଂତ୍ରସ୍ଥଷଡାନନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଷାଧିକୃତବିଘ୍ନେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଗତାନନ୍ଦନଂଦିକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମଥିତପ୍ରମଥବ୍ୟୂହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରଣତପ୍ରମଦାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରାଣଭିକ୍ଷାପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅନଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଲୋକସାକ୍ଷିଣେ ନମଃ ॥ ୫୯୦॥

ଓଁ ମହାସ୍ୱନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମେଧାବିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶାଶ୍ୱତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅକ୍ରୂରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କ୍ରୂରକର୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅପରାଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ଦ୍ରୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅପ୍ରମେୟାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁଂଦରାୟ ନମଃ ॥ ୬୦୦॥

ଓଁ ଶତ୍ରୁତାପନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯୋଗୟୋଗୀଶ୍ୱରାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟପ୍ରପୂରକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱକାମପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଚିଂତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୁଭାଙ୍ଗାୟ ନମଃ
ଓଁ କୁଲବର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିର୍ୱିକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅନଂତରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନରନାରାୟଣପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ॥ ୬୧୦॥

ଓଁ ମଂତ୍ରୟଂତ୍ରସ୍ୱରୂପାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ପରମଂତ୍ରପ୍ରଭେଦକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୂତବେତାଲବିଧ୍ୱଂସିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଚଣ୍ଡକୂଷ୍ମାଣ୍ଡଖଣ୍ଡନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯକ୍ଷରକ୍ଷୋଗଣଧ୍ୱଂସିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାକୃତ୍ୟାପ୍ରଦାହକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶକଲୀକୃତମାରୀଚାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୈରବଗ୍ରହଭେଦକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚୂର୍ଣୀକୃତମହାଭୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କବଳୀକୃତଦୁର୍ଗ୍ରହାୟ ନମଃ ॥ ୬୨୦॥

ଓଁ ସୁଦୁର୍ଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜମ୍ଭଭେଦିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୂଚିମୁଖନିଷୂଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୃକୋଦରବଲୋଦ୍ଧର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ପୁରଂଦରବଲାନୁଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅପ୍ରମେୟବଲସ୍ୱାମିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭକ୍ତପ୍ରୀତିବିବର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଭୁତେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୂରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିତ୍ୟାୟ ନମଃ ॥ ୬୩୦॥

ଓଁ ଶାରଦବିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଧର୍ମଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁଧର୍ମସ୍ଥାପନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶିବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଧୁମଜ୍ୱଲନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭାନବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭାନୁମତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭାସ୍ୱତାମ୍ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଜଗନ୍ମୋହନପାଟୀରାୟ ନମଃ ॥ ୬୪୦॥

ଓଁ ସର୍ୱୋପଦ୍ରବଶୋଧକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କୁଲିଶାଭରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜ୍ୱାଲାବୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୌଭାଗ୍ୟବର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗ୍ରହପ୍ରଧ୍ୱଂସକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସ୍ୱାତ୍ମରକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଧାରଣାତ୍ମକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସଂତାପକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଜ୍ରସାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁମେଧାମୃତସାଗରାୟ ନମଃ ॥ ୬୫୦॥

ଓଁ ସଂତାନପଞ୍ଜରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବାଣତାଟଙ୍କାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଜ୍ରମାଲିକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମେଖଲାଗ୍ନିଶିଖାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଜ୍ରପଞ୍ଜରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସସୁରାଙ୍କୁଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱରୋଗପ୍ରଶମନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗାଂଧର୍ୱବିଶିଖାକୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରମୋହମଣ୍ଡଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୂତଗ୍ରହଶୃଙ୍ଖଲକର୍ମକୃତେ ନମଃ ॥ ୬୬୦॥

ଓଁ କଲାବୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଶଙ୍ଖୁଧାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶଲ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରିକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଛେଦନୋ ଧାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶଲ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କ୍ଷୂତ୍ରୋନ୍ମୂଲନତତ୍ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଂଧନାବରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶଲ୍ୟକୃଂତନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଜ୍ରକୀଲକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରତୀକବଂଧନାୟ ନମଃ ॥ ୬୭୦॥

ଓଁ ଜ୍ୱାଲାମଣ୍ଡଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶସ୍ତ୍ରଧାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଇନ୍ଦ୍ରାକ୍ଷୀମାଲିକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କୃତ୍ୟାଦଣ୍ଡାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚିତ୍ତପ୍ରଭେଦକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗ୍ରହବାଗୁରିକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱବଂଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଜ୍ରଭେଦକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଲଘୁସଂତାନସଂକଲ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଦ୍ଧଗ୍ରହବିମୋଚନାୟ ନମଃ ॥ ୬୮୦॥

ଓଁ ମୌଲିକାଞ୍ଚନସଂଧାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ବିପକ୍ଷମତଭେଦକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦିଗ୍ବଂଧନକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୂଚୀମୁଖାଗ୍ନୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଚିତ୍ତପାତକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚୋରାଗ୍ନିମଣ୍ଡଲାକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପରକଙ୍କାଲମର୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତାଂତ୍ରୀକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶତ୍ରୁବଂଶଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନାନାନିଗଳମୋଚନାୟ ନମଃ ॥ ୬୯୦॥

ଓଁ ସମସ୍ଥଲୋକସାରଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁମହାବିଷଦୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁମହାମେରୁକୋଦଣ୍ଡାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱବଶ୍ୟକରେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିଖିଲାକର୍ଷଣପଟବେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱସମ୍ମୋହକର୍ମକୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ସଂସ୍ଥମ୍ବନକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଭୂତୋଚ୍ଚାଟନତତ୍ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅହିତାମୟକାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ଦ୍ୱିଷନ୍ମାରଣକାରକାୟ ନମଃ ॥ ୭୦୦॥

ଓଁ ଏକାୟନଗଦାମିତ୍ରବିଦ୍ୱେଷଣପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଦାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶ୍ୱପାଲକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିରୂପାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାବକ୍ଷସେ ନମଃ ।
ଓଁ ବରିଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମାଧବପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅମିତ୍ରକର୍ଶଣାୟ ନମଃ ॥ ୭୧୦॥

ଓଁ ଶାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରଶାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରଣତାର୍ଥିଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଁ ରମଣୀୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରଣୋତ୍ସାହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରକ୍ତାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରଣପଣ୍ଡିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରଣାଂତକୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ରତାକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରତାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ॥ ୭୨୦॥

ଓଁ ରବିପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୀରଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଁ ବିବିଧାକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବରୁଣାରାଧିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଶିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଶତ୍ରୁବଧାକାଂକ୍ଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶକ୍ତିମତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭକ୍ତମାନଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଲୋକଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୁଣ୍ୟାୟ ନମଃ ॥ ୭୩୦॥

ଓଁ ପୁରୁଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୁରାଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପରମର୍ମପ୍ରଭେଦକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୀରାସନଗତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବର୍ମିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱାଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିରଙ୍କୁଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜଗତ୍ରକ୍ଷକାୟ ନମଃ ॥ ୭୪୦॥

ଓଁ ଜଗନ୍ମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଜଗଦାନଂଦବର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶାରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶକଟାରାତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶଙ୍କରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶକଟାକୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ବିରକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରକ୍ତବର୍ଣାଢ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରାମସାୟକରୂପଦୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାବରାହଦଂଷ୍ଟ୍ରାତ୍ମନେ ନମଃ ॥୭୫୦॥

ଓଁ ନୃସିଂହନଗରାତ୍ମକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସମଦୃଶେ ନମଃ ।
ଓଁ ମୋକ୍ଷଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଂଧ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ବୀତକଲ୍ମଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗମ୍ଭୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗର୍ଭଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗୋପ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ଗଭସ୍ତୟେ ନମଃ ॥ ୭୬୦ ॥

ଓଁ ଗୁହ୍ୟଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗୁରବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀରତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୃତିଗୋଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୁରାଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିତତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୀରୟ ନମଃ ॥ ୭୭୦॥

ଓଁ ପବିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚରଣାହ୍ୱୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଧୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାବୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାବଲପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁବିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଗ୍ରହଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁମାନିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ମାନଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମାୟିନେ ନମଃ ॥ ୭୮୦॥

ଓଁ ମାୟାପହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମନ୍ତ୍ରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ମାନ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମାନବିବର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶତ୍ରୁସଂହାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୂରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୁକ୍ରାରୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶଙ୍କରାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱାଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପରସ୍ମୈଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ ॥ ୭୯୦॥

ଓଁ ପ୍ରାଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରାଣଭୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚଂଦ୍ରଧାମ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱଂଦ୍ୱାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁଦୁର୍ଗମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଁ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକାୟ ନମଃ ॥ ୮୦୦॥

ଓଁ ପୁରାଣବିତେ ନମଃ ।
ଓଁ ସମସ୍ଥଜଗଦାଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଜେତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ବିକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଆଦିଦେବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଧ୍ରୁବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦୃଶ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସାତ୍ୱିକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରୀତିବର୍ଧନାୟ ନମଃ ॥ ୮୧୦॥

ଓଁ ସର୍ୱଲୋକାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସେବ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ବଂଶବର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦୁରାଧର୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରକାଶାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଦୃଶେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱବିତେ ନମଃ ।
ଓଁ ସମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସଦ୍ଗତୟେ ନମଃ ॥ ୮୨୦॥

ଓଁ ସତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିତ୍ୟସଂକଲ୍ପକଲ୍ପକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବର୍ଣିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ବାଚସ୍ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ବାଗ୍ମିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଶକ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ କଲାନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଂତରିକ୍ଷଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ କଲ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କଲିକାଲୁଷ୍ୟ ମୋଚନାୟ ନମଃ ॥ ୮୩୦॥

ଓଁ ସତ୍ୟଧର୍ମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବ୍ୟୋମବାହନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶିତଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶିଖିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ରୌଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରୁଦ୍ରସୁପୁଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦରୀମୁଖାରୟେ ନମଃ ॥ ୮୪୦॥

ଓଁ ଜମ୍ଭଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୀରଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଁ ବାସବପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦୁସ୍ତରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁଦୁରାରୋହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦୁଷ୍ଟନିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୂତବାସାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୁତହଂତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୁତେଶାୟ ନମଃ ॥ ୮୫୦॥

ଓଁ ଭାବଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭବରୋଗଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମନୋବେଗିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଦେବମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସ୍ମୃତିମତେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଭାବନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନୀତିମତେ ନମଃ ॥ ୮୬୦॥

ଓଁ ସର୍ୱଜିତେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୌମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହର୍ଷୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅପରାଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରୁଦ୍ରାମ୍ବରୀଷବରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜିତମାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୁରାତନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମନିଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ସମ୍ପୂର୍ଣାୟ ନମଃ ॥ ୮୭୦॥

ଓଁ ସର୍ୱକାମଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅକ୍ଷରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗଭୀରାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶ୍ୱଭର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ମରୀଚିମତେ ନମଃ ।
ଓଁ ନିରଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜିତଭ୍ରାଂଶବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଗ୍ନିଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଗ୍ନିଗୋଚରାୟ ନମଃ ॥ ୮୮୦॥

ଓଁ ସର୍ୱଜିତେ ନମଃ ।
ଓଁ ସମ୍ଭବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ ।
ଓଁ ପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମଂତ୍ରବିତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅକ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶତାବର୍ତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କଲାନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କାଲମୟାୟ ନମଃ ॥ ୮୯୦॥

ଓଁ ହରୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶ୍ୱରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିରୂପକୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ସ୍ୱାମିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଆତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ସମରଶ୍ଲାଘିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁବ୍ରତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଜୟାଂବିତାୟ ନମଃ ॥ ୯୦୦॥

ଓଁ ଚଣ୍ଡଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚଣ୍ଡକିରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚତୁରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚାରଣପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୁଣ୍ୟକୀର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ପରାମର୍ଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ନୃସିଂହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନାଭିମଧ୍ୟଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯଜ୍ଞାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଯଜ୍ଞସଂକଲ୍ପାୟ ନମଃ ॥ ୯୧୦॥

ଓଁ ଯଜ୍ଞକେତବେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜିତାରୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଯଜ୍ଞନିଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶରଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶକଟାକୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଉତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅନୁତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅନଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ॥ ୯୨୦॥

ଓଁ ସର୍ୱାଙ୍ଗଶୋଭନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କାଲାଘ୍ନୟେ ନମଃ ।
ଓଁ କାଲନେମିଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କାମିନେ ନମଃ ।
ଓଁ କାରୁଣ୍ୟସାଗରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରମାନଂଦକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରାମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରଜନୀଶାଂତରସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସଂବର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସମରାଂବେଷିଣେ ନମଃ ॥ ୯୩୦॥

ଓଁ ଦ୍ୱିଷତ୍ପ୍ରାଣ ପରିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଭିମାନିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ସଂଧାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଗୁରବେ ନମଃ ।
ଓଁ ସିଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଜଗଦ୍ୟୋନୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱସିଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚତୁର୍ୱେଦମୟାୟ ନମଃ ॥ ୯୪୦॥

ଓଁ ଶାସ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଶାସ୍ତ୍ରବିଶାରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତିରସ୍କୃତାର୍କତେଜସ୍କାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭାସ୍କରାରାଧିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୁଭାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବ୍ୟାପିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶ୍ୱମ୍ଭରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବ୍ୟଗ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସ୍ୱୟଂଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅନଂତକୃତେ ନମଃ ॥ ୯୫୦॥

ଓଁ ଜୟଶୀଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜୟାକାଙ୍କ୍ଷିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଜାତବେଦସେ ନମଃ ।
ଓଁ ଜୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କବୟେ ନମଃ ।
ଓଁ କଲ୍ୟାଣଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କାମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମୋକ୍ଷଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମୋହନାକୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ କୁଙ୍କୁମାରୁଣସର୍ୱଙ୍ଗାୟ ନମଃ ॥ ୯୬୦॥

ଓଁ କମଲାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କବୀଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁବିକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିଷ୍କଲଙ୍କାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିହାରକୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ କଦମ୍ବାସୁରବିଧ୍ୱଂସିନେ ନମଃ ।
ଓଁ କେତନଗ୍ରହଦାହକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜୁଗୁପ୍ସଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣଧାରାୟ ନମଃ ॥ ୯୭୦॥

ଓଁ ବୈକୁଣ୍ଠଭୁଜବାସକୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ସାରଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କରୁଣାମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ବୈଷ୍ଣବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁକୃତଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହୋଦାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦୁଷ୍କୃତଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁବିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱାଭୀଷ୍ଟପ୍ରଦାୟ ନମଃ ॥ ୯୮୦॥

ଓଁ ଅନଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିତ୍ୟାନଂଦଗୁଣାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚକ୍ରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ କୁଂଦଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଖଡ୍ଗିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ପରଶ୍ୱତଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଗ୍ନିଭୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଦୃତାଙ୍କୁଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦଣ୍ଡଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶକ୍ତିହସ୍ତାୟ ନମଃ ॥ ୯୯୦॥

ଓଁ ସୁଶଙ୍ଖଭୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଧଂବିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଦୃତମହାପାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହଲିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ମୁସଲଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗଦାୟୁଧଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଜ୍ରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଶୂଲଲସତ୍ଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସମସ୍ତାୟୁଧସମ୍ପୂର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁଦର୍ଶନମହାପ୍ରଭବେ ନମଃ ॥ ୧୦୦୦॥

॥ ଶ୍ରୀସୁଦର୍ଶନପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Sudarshana Stotram:

1000 Names of Sri Sudarshana lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Sudarshana | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top