Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Sudarshana | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Bengali

Shri Sudarshana Sahasranamavali Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীসুদর্শনসহস্রনামাবলী ॥

শ্রীবিজয়লক্ষ্মীসমেত-শ্রীসুদর্শনপরব্রহ্মণে নমঃ

ওঁ শ্রীচক্রায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীকরায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ শ্রীবিভাবনায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীমদান্ত্যহরায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীমতে নমঃ ।
ওঁ শ্রীবৎসকৃতলক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীনিধয়ে নমঃ ॥ ১০॥

ওঁ স্রগ্বিণে নমঃ ।
ওঁ শ্রীলক্ষ্মীকরপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীরতায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীবিভবে নমঃ ।
ওঁ সিন্ধুকন্যাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ ।
ওঁ অচ্যুতায় নমঃ ।
ওঁ অম্বুজগ্রীবায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রারায় নমঃ ।
ওঁ সনাতনায় নমঃ ॥ ২০॥

ওঁ সমর্চিতায় নমঃ ।
ওঁ বেদমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ সমতীতসুরাগ্রজায় নমঃ ।
ওঁ ষট্কোণমধ্যগায় নমঃ ।
ওঁ বীরায় নমঃ ।
ওঁ সর্বগায় নমঃ ।
ওঁ অষ্টভুজায় নমঃ ।
ওঁ প্রভবে নমঃ ।
ওঁ চণ্ডবেগায় নমঃ ।
ওঁ ভীমরবায় নমঃ ॥ ৩০॥

ওঁ শিপিবিষ্টার্চিতায় নমঃ ।
ওঁ হরয়ে নমঃ ।
ওঁ শাশ্বতায় নমঃ
ওঁ সকলায় নমঃ ।
ওঁ শ্যামায় নমঃ ।
ওঁ শ্যামলায় নমঃ ।
ওঁ শকটার্থনায় নমঃ
ওঁ দৈত্যারয়ে নমঃ ।
ওঁ শারদয় নমঃ ।
ওঁ স্কন্দায় নমঃ ॥ ৪০॥

ওঁ সকটাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ শিরীষগায় নমঃ ।
ওঁ শরপারয়ে নমঃ ।
ওঁ ভক্তবশ্যায় নমঃ ।
ওঁ শশাঙ্কায় নমঃ ।
ওঁ বামনায় নমঃ ।
ওঁ অব্যযায় নমঃ ।
ওঁ বরূথিনে নমঃ ।
ওঁ বারিজায় নমঃ ।
ওঁ কঞ্জলোচনায় নমঃ ॥ ৫০॥

ওঁ বসুধাদিপায় নমঃ ।
ওঁ বরেণ্যায় নমঃ ।
ওঁ বাহনায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তায় নমঃ ।
ওঁ চক্রপাণয়ে নমঃ ।
ওঁ গদাগ্রজায় নমঃ ।
ওঁ গভীরায় নমঃ ।
ওঁ গোলোকাধীশায় নমঃ ।
ওঁ গদাপাণয়ে নমঃ ।
ওঁ সুলোচনায় নমঃ ॥ ৬০॥

ওঁ সহস্রাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ চতুর্বাহবে নমঃ ।
ওঁ শংখচক্রগদাধরায় নমঃ ।
ওঁ ভীষণায় নমঃ ।
ওঁ অভীতিদায় নমঃ ।
ওঁ ভদ্রায় নমঃ ।
ওঁ ভীমায় নমঃ ।
ওঁ অভীষ্টফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ ভীমার্চিতায় নমঃ ।
ওঁ ভীমসেনায় নমঃ ॥ ৭০॥

ওঁ ভানুবংশপ্রকাশকায় নমঃ ।
ওঁ প্রহ্লাদবরদায় নমঃ ।
ওঁ বাললোচনায় নমঃ ।
ওঁ লোকপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ উত্তরামানদায় নমঃ ।
ওঁ মানিনে নমঃ ।
ওঁ মানবাভিষ্টসিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তপালায় নমঃ ।
ওঁ পাপহারিণে নমঃ ।
ওঁ বলদায় নমঃ ॥ ৮০॥

ওঁ দহনধ্বজায় নমঃ ।
ওঁ করীশায় নমঃ ।
ওঁ কনকায় নমঃ ।
ওঁ দাত্রে নমঃ ।
ওঁ কামপালায় নমঃ ।
ওঁ পুরাতনায় নমঃ ।
ওঁ অক্রূরায় নমঃ ।
ওঁ ক্রূরজনকায় নমঃ ।
ওঁ ক্রূরদংষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ কুলাধিপায় নমঃ ॥ ৯০॥

ওঁ ক্রূরকর্মণে নমঃ ।
ওঁ ক্রূররূপিণে নমঃ ।
ওঁ ক্রূরহারিণে নমঃ ।
ওঁ কুশেশয়ায় নমঃ ।
ওঁ মংদরায় নমঃ ।
ওঁ মানিনীকাংতায় নমঃ ।
ওঁ মধুঘ্নে নমঃ ।
ওঁ মাধবপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ সুপ্রতপ্তস্বর্ণরূপিণে নমঃ ।
ওঁ বাণাসুরভুজাংতকৃতে নমঃ ॥ ১০০॥

ওঁ ধরাধরায় নমঃ ।
ওঁ দানবারয়ে নমঃ ।
ওঁ দনুজেন্দ্রারিপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ ভাগ্যপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ মহাসৎবায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বাত্মনে নমঃ ।
ওঁ বিগতজ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সুরাচার্যচিতায় নমঃ ।
ওঁ বশ্যায় নমঃ ।
ওঁ বাসুদেবায় নমঃ ॥ ১১০॥

ওঁ বসুপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ বসুংধরায় নমঃ ।
ওঁ বায়ুবেগায় নমঃ ।
ওঁ বরাহায় নমঃ ।
ওঁ বরুণালয়ায় নমঃ ।
ওঁ প্রণতার্তিহরায় নমঃ ।
ওঁ শ্রেষ্টায় নমঃ ।
ওঁ শরণ্যায় নমঃ ।
ওঁ পাপনাশনায় নমঃ ।
ওঁ পাবকায় নমঃ ॥ ১২০॥

ওঁ বারণাধীশায় নমঃ ।
ওঁ বৈকুণ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ বীতকল্মশায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রদংষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রনখায় নমঃ ।
ওঁ বায়ুরূপিণে নমঃ ।
ওঁ নিরাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ নিরীহায় নমঃ ।
ওঁ নিস্পৃহায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যায় নমঃ ॥ ১৩০॥

ওঁ নীতিজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ নীতিপাবনায় নমঃ ।
ওঁ নীরূপায় নমঃ ।
ওঁ নারদনুতায় নমঃ ।
ওঁ নকুলাচলবাসকৃতে নমঃ ।
ওঁ নিত্যানংদায় নমঃ ।
ওঁ বৃহদ্ভানবে নমঃ ।
ওঁ বৃহধীশায় নমঃ ।
ওঁ পুরাতনায় নমঃ ।
ওঁ নিধীনামধিপায় নমঃ ॥ ১৪০॥

ওঁ অনংতায় নমঃ ।
ওঁ নরকার্ণবতারকায় নমঃ ।
ওঁ অগাধায় নমঃ ।
ওঁ অবিরলায় নমঃ ।
ওঁ অমর্ত্যায় নমঃ ।
ওঁ জ্বালাকেশায় নমঃ ।
ওঁ ককার্চ্চিতায় নমঃ ।
ওঁ তরুণায় নমঃ ।
ওঁ তনুকৃতে নমঃ ।
ওঁ ভক্তায় নমঃ ॥ ১৫০॥

ওঁ পরমায় নমঃ ।
ওঁ চিত্তসম্ভবায় নমঃ ।
ওঁ চিংত্যায় নমঃ ।
ওঁ সৎবনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ সাগ্রায় নমঃ ।
ওঁ চিদানংদায় নমঃ ।
ওঁ শিবপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ শিংশুমারায় নমঃ ।
ওঁ শতমখায় নমঃ ।
ওঁ শাতকুম্ভনিভপ্রভায় নমঃ ॥ ১৬০॥

ওঁ ভোক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ অরুণেশায় নমঃ ।
ওঁ বলবতে নমঃ ।
ওঁ বালগ্রহনিবারকায় নমঃ ।
ওঁ সর্বারিষ্টপ্রশমনায় নমঃ ।
ওঁ মহাভয়নিবারকায় নমঃ ।
ওঁ বংধবে নমঃ ।
ওঁ সুবংধবে নমঃ ।
ওঁ সুপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ সংতুষ্টায় নমঃ ॥ ১৭০॥

ওঁ সুরসন্নুতায় নমঃ ।
ওঁ বীজকেশায় নমঃ ।
ওঁ বকায় নমঃ ।
ওঁ ভানবে নমঃ ।
ওঁ অমিতার্চ্চিষে নমঃ ।
ওঁ অপাম্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ সুয়জ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিশে নমঃ ।
ওঁ শাংতায় নমঃ ।
ওঁ বিরূপাক্ষায় নমঃ ॥ ১৮০॥

ওঁ সুরেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ বহ্নিপ্রাকারসংবীতায় নমঃ ।
ওঁ রত্নগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ প্রভাকরায় নমঃ ।
ওঁ সুশীলায় নমঃ ।
ওঁ সুভগায় নমঃ ।
ওঁ স্বক্ষায় নমঃ ।
ওঁ সুমুখায় নমঃ ।
ওঁ সুখদায় নমঃ ।
ওঁ সুখিনে নমঃ ॥ ১৯০॥

ওঁ মহাসুরশিরচ্ছেত্রে নমঃ ।
ওঁ পাকশাসনবংদিতায় নমঃ ।
ওঁ শতমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ সহস্রারায় নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যজ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ অব্যযায় নমঃ ।
ওঁ মণ্ডলিনে নমঃ ।
ওঁ মণ্ডলাকারায় নমঃ ।
ওঁ চংদ্রসূর্যাগ্নিলোচনায় নমঃ ।
ওঁ প্রভঞ্জনায় নমঃ ॥ ২০০॥

ওঁ তীক্ষ্ণধারায় নমঃ ।
ওঁ প্রশাংতায় নমঃ ।
ওঁ শারদপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বলিহরায় নমঃ ।
ওঁ লাবণ্যায় নমঃ ।
ওঁ লক্ষণপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বিমলায় নমঃ ।
ওঁ দুর্লভায় নমঃ ।
ওঁ সৌম্যায় নমঃ ॥ ২১০॥

ওঁ সুলভায় নমঃ ।
ওঁ ভীমবিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ জিতমন্যবে নমঃ ।
ওঁ জিতারাতয়ে নমঃ ।
ওঁ মহাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ ভৃগুপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ তৎবরূপায় নমঃ ।
ওঁ তৎববেদিনে নমঃ ।
ওঁ সর্বতৎবপ্রতিষ্টিতায় নমঃ ।
ওঁ ভাবজ্ঞায় নমঃ ॥ ২২০॥

ওঁ বংধুজনকায় নমঃ ।
ওঁ দীনবংধবে নমঃ ।
ওঁ পুরাণবিতে নমঃ ।
ওঁ শস্ত্রেশায় নমঃ ।
ওঁ নির্মতায় নমঃ ।
ওঁ নেত্রে নমঃ ।
ওঁ নরায় নমঃ ।
ওঁ নানাসুরপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নাভিচক্রায় নমঃ ।
ওঁ নতামিত্রায় নমঃ ॥ ২৩০॥

ওঁ নধীশকরপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ দমনায় নমঃ ।
ওঁ কালিকায় নমঃ ।
ওঁ কর্মিণে নমঃ ।
ওঁ কাংতায় নমঃ ।
ওঁ কালার্থনায় নমঃ ।
ওঁ কবয়ে নমঃ ।
ওঁ কমনীয়কৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ কালায় নমঃ ।
ওঁ কমলাসনসেবিতায় নমঃ ॥ ২৪০॥

ওঁ কৃপাল়বে নমঃ ।
ওঁ কপিলায় নমঃ ।
ওঁ কামিনে নমঃ ।
ওঁ কামিতার্থপ্রদায়কায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মসেতবে নমঃ ।
ওঁ ধর্মপালায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মিণে নমঃ ।
ওঁ ধর্মময়ায় নমঃ ।
ওঁ পরায় নমঃ ॥

ওঁ জ্বালাজিহ্মায় নমঃ ॥ ২৫০॥

ওঁ শিখামৌলিয়ে নমঃ ।
ওঁ সুরকার্যপ্রবর্ত্তকায় নমঃ ।
ওঁ কলাধরায় নমঃ ।
ওঁ সুরারিঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ কোপঘ্নে নমঃ ।
ওঁ কালরূপদৃতে নমঃ ।
ওঁ দাত্রে নমঃ ।
ওঁ আনংদময়ায় নমঃ ।
ওঁ দিব্যায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মরূপিণে নমঃ ॥ ২৬০॥

ওঁ প্রকাশকৃতে নমঃ ।
ওঁ সর্বয়জ্ঞময়ায় নমঃ ।
ওঁ যজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ যজ্ঞভুজে নমঃ ।
ওঁ যজ্ঞভাবনায় নমঃ ।
ওঁ বহ্নিধ্বজায় নমঃ ।
ওঁ বহ্নিসখায় নমঃ ।
ওঁ বঞ্জুলদ্রুমমূলকায় নমঃ ।
ওঁ দক্ষঘ্নে নমঃ ।
ওঁ দানকারিণে নমঃ ॥ ২৭০॥

ওঁ নরায় নমঃ ।
ওঁ নার়ায়ণপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ দৈত্যদণ্ডধরায় নমঃ ।
ওঁ দাংতায় নমঃ ।
ওঁ শুভ্রাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ শুভদায়কায় নমঃ ।
ওঁ লোহিতাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ মহারৌদ্রায় নমঃ ।
ওঁ মায়ারূপধরায় নমঃ ।
ওঁ খগায় নমঃ ॥ ২৮০॥

ওঁ উন্নতায় নমঃ ।
ওঁ ভানুজায় নমঃ ।
ওঁ সাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ মহাচক্রায় নমঃ ।
ওঁ পরাক্রমিণে নমঃ ।
ওঁ অগ্নীশায় নমঃ ।
ওঁ অগ্নিময়ায় নমঃ ।
ওঁ অগ্নিলোচনায় নমঃ ।
ওঁ অগ্নিসমপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ অগ্নিমতে নমঃ ॥ ২৯০॥

ওঁ অগ্নিরসনায় নমঃ ।
ওঁ যুদ্ধসেবিনে নমঃ ।
ওঁ রবিপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ আশ্রিতঘৌঘবিধ্বংসিনে নমঃ ।
ওঁ নিত্যানংদপ্রদায়কায় নমঃ ।
ওঁ অসুরঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ মহাবাহবে নমঃ ।
ওঁ ভীমকর্মণে নমঃ ।
ওঁ সুভপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ শশাংকপ্রণবাধারায় নমঃ ॥ ৩০০॥

ওঁ সমস্থাশীবিষাপহায় নমঃ ।
ওঁ তর্কায় নমঃ ।
ওঁ বিতর্কায় নমঃ ।
ওঁ বিমলায় নমঃ ।
ওঁ বিলকায় নমঃ ।
ওঁ বাদরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ বদিরঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ চক্রবাল়ায় নমঃ ।
ওঁ ষট্কোণাংতর্গতায় নমঃ ।
ওঁ শিখিনে নমঃ ॥ ৩১০॥

ওঁ ধ্রুতধংবনে নমঃ ।
ওঁ শোডষাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘবাহবে নমঃ ।
ওঁ দরীমুখায় নমঃ ।
ওঁ প্রসন্নায় নমঃ ।
ওঁ বামজনকায় নমঃ ।
ওঁ নিম্নায় নমঃ ।
ওঁ নীতিকরায় নমঃ ।
ওঁ শুচয়ে নমঃ ।
ওঁ নরভেদিনে নমঃ ॥ ৩২০॥

ওঁ সিংহরূপিণে নমঃ ।
ওঁ পুরাধীশায় নমঃ ।
ওঁ পুরংদরায় নমঃ ।
ওঁ রবিস্তুতায় নমঃ ।
ওঁ যূতপালায় নমঃ ।
ওঁ যূতপারয়ে নমঃ ।
ওঁ সতাংগতয়ে নমঃ ।
ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ ।
ওঁ দ্বিত্রমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ দ্বিরষ্টায়ুধভৃতে নমঃ ॥ ৩৩০॥

ওঁ বরায় নমঃ ।
ওঁ দিবাকরায় নমঃ ।
ওঁ নিশানাথায় নমঃ ।
ওঁ দিলীপার্চিতবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ ধংবংতরয়ে নমঃ ।
ওঁ শ্যামলারয়ে নমঃ ।
ওঁ ভক্তশোকবিনাশকায় নমঃ ।
ওঁ রিপুপ্রাণহরায় নমঃ ।
ওঁ জেত্রে নমঃ ।
ওঁ শূরায় নমঃ ॥ ৩৪০॥

ওঁ চাতুর্যবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ বিধাত্রে নমঃ ।
ওঁ সচ্চিদানংদায় নমঃ ।
ওঁ সর্বদুষ্টনিবারকায় নমঃ ।
ওঁ উল্কায় নমঃ ।
ওঁ মহোল্কায় নমঃ ।
ওঁ রক্তোল্কায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রোল্কায় নমঃ ।
ওঁ শতার্চিষায় নমঃ ।
ওঁ যুদ্ধায় নমঃ ॥ ৩৫০॥

ওঁ বৌদ্ধহরায় নমঃ ।
ওঁ বৌদ্ধজনমোহায় নমঃ ।
ওঁ বুধাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ পূর্ণবোধায় নমঃ ।
ওঁ পূর্ণরূপায় নমঃ ।
ওঁ পূর্ণকামায় নমঃ ।
ওঁ মহাদ্যুতয়ে নমঃ ।
ওঁ পূর্ণমংত্রায় নমঃ ।
ওঁ পূর্ণগাত্রায় নমঃ ।
ওঁ পূর্ণায় নমঃ ॥ ৩৬০॥

ওঁ ষাড্গুণ্যবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ পূর্ণনেময়ে নমঃ ।
ওঁ পূর্ণনাভয়ে নমঃ ।
ওঁ পূর্ণাশিনে নমঃ ।
ওঁ পূর্ণমানসায় নমঃ ।
ওঁ পূর্ণসারায় নমঃ ।
ওঁ পূর্ণশক্তয়ে নমঃ ।
ওঁ রঙ্গসেবিনে নমঃ ।
ওঁ রণপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ পূরিতাশায় নমঃ ॥ ৩৭০॥

ওঁ অরিষ্টদাতয়ে নমঃ ।
ওঁ পূর্ণার্থায় নমঃ ।
ওঁ পূর্ণভূষণায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ পারিজাতায় নমঃ ।
ওঁ পরামিত্রায় নমঃ ।
ওঁ শরাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ ভূভৃৎবপুশে নমঃ ।
ওঁ পুণ্যমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ ভূভৃতাম্পতয়ে নমঃ ॥ ৩৮০॥

ওঁ আশুকায় নমঃ ।
ওঁ ভগ্যোদয়ায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তবশ্যায় নমঃ ।
ওঁ গিরিজাবল্লভপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ গবিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ গজমানিনে নমঃ ।
ওঁ গমনাগমনপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মচারিণে নমঃ ।
ওঁ বন্ধুমানিনে নমঃ ।
ওঁ সুপ্রতীকায় নমঃ ॥ ৩৯০॥

ওঁ সুবিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ শংকরাভীষ্টদায় নমঃ ।
ওঁ ভব্যায় নমঃ ।
ওঁ সচিব্যায় নমঃ ।
ওঁ সব্যলক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ মহাহংসায় নমঃ ।
ওঁ সুখকরায় নমঃ ।
ওঁ নাভাগতনয়ার্চিতায় নমঃ ।
ওঁ কোটিসূর্যপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ দীপ্তায় নমঃ ॥ ৪০০॥

ওঁ বিদ্যুৎকোটিসমপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রকল্পায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রসখায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রনির্ঘাতনিস্স্বনায় নমঃ ।
ওঁ গিরীশমানদায় নমঃ ।
ওঁ মান্যায় নমঃ ।
ওঁ নারায়ণকরালয়ায় নমঃ ।
ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ পরামর্ষিণে নমঃ ।
ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ ॥ ৪১০॥

ওঁ পূর্ণবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ আয়ুধেশায় নমঃ ।
ওঁ শতারিঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ শমনায় নমঃ ।
ওঁ শতসৈনিকায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাসুরবদ্যোদ্যুক্তায় নমঃ ।
ওঁ সূর্যদুর্মানভেদকায় নমঃ ।
ওঁ রাহুবিপ্লোষকারিণে নমঃ ।
ওঁ কাশিনগরদাহকায় নমঃ ।
ওঁ পীয়ুষাংশবে নমঃ ॥ ৪২০॥

ওঁ পরস্মৈজ্যোতিশে নমঃ ।
ওঁ সম্পূর্ণায় নমঃ ।
ওঁ ক্রতুভুজে নমঃ ।
ওঁ প্রভবে নমঃ ।
ওঁ মাংধাতৃবরদায় নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ হরসেব্যায় নমঃ ।
ওঁ শচীষ্টদায় নমঃ ।
ওঁ সহিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ বলভুজে নমঃ ॥ ৪৩০॥

ওঁ বীরায় নমঃ ।
ওঁ লোকবৃতে নমঃ ।
ওঁ লোকনায়কায় নমঃ ।
ওঁ দুর্বাসমুনিদর্পঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ জয়তায় নমঃ ।
ওঁ বিজয়প্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ সুরাধীশায় নমঃ ।
ওঁ অসুরারাতয়ে নমঃ ।
ওঁ গোবিন্দকরভূষণায় নমঃ ।
ওঁ রথরূপিণে নমঃ ॥ ৪৪০॥

ওঁ রথাধীশায় নমঃ ।
ওঁ কালচক্রায় নমঃ ।
ওঁ কৃপানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ চক্ররূপধরায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ স্থূলায় নমঃ ।
ওঁ সূক্ষ্মায় নমঃ ।
ওঁ শিখিপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ শরণাগতসংধাত্রে নমঃ ।
ওঁ বেতালারয়ে নমঃ ॥ ৪৫০॥

ওঁ মহাবলায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানদায় নমঃ ।
ওঁ বাক্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ মানিনে নমঃ ।
ওঁ মহাবেগায় নমঃ ।
ওঁ মহামণয়ে নমঃ ।
ওঁ বিদ্যুৎকেশায় নমঃ ।
ওঁ বিহারেশায় নমঃ ।
ওঁ পদ্ময়োনয়ে নমঃ ।
ওঁ চতুর্ভুজায় নমঃ ॥ ৪৬০॥

ওঁ কামাত্মনে নমঃ ।
ওঁ কামদায় নমঃ ।
ওঁ কামিনে নমঃ ।
ওঁ কালনেমিশিরোহরায় নমঃ ।
ওঁ শুভ্রায় নমঃ ।
ওঁ শুচয়ে নমঃ ।
ওঁ সুনাসীরায় নমঃ ।
ওঁ শুক্রমিত্রায় নমঃ ।
ওঁ শুভাননায় নমঃ ।
ওঁ বৃষকায়ায় নমঃ ॥ ৪৭০॥

ওঁ বৃষারাতয়ে নমঃ ।
ওঁ বৃষভেন্দ্রসুপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বম্ভরায় নমঃ ।
ওঁ বীতিহোত্রায় নমঃ ।
ওঁ বীর্যায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বজনপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বকৃতে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বভায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বহর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ সাহসকর্মকৃতে নমঃ ॥ ৪৮০॥

ওঁ বাণবাহূহরায় নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিশে নমঃ ।
ওঁ পরাত্মনে নমঃ ।
ওঁ শোকনাশনায় নমঃ ।
ওঁ বিমলাদিপতয়ে নমঃ ।
ওঁ পুণ্যায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞাত্রে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞেয়ায় নমঃ ।
ওঁ প্রকাশকায় নমঃ ।
ওঁ ম্লেচ্ছপ্রহারিণে নমঃ ॥ ৪৯০॥

ওঁ দুষ্টঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ সূর্যমংডলমধ্যগায় নমঃ ।
ওঁ দিগম্বরায় নমঃ ।
ওঁ বৃশাদ্রীশায় নমঃ ।
ওঁ বিবিধায়ুধরূপকায় নমঃ ।
ওঁ সত্ত্ববতে নমঃ ।
ওঁ সত্ত্যবাগীশায় নমঃ ।
ওঁ সত্যধর্মপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ রুদ্রপ্রীতিকরায় নমঃ ।
ওঁ রুদ্রবরদায় নমঃ ॥ ৫০০॥

ওঁ রুগ্বিভেদকায় নমঃ ।
ওঁ নারায়ণায় নমঃ ।
ওঁ নক্রভেদিনে নমঃ ।
ওঁ গজেন্দ্রপরিমোক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ষডাধারায় নমঃ ।
ওঁ বেদাত্মনে নমঃ ।
ওঁ গুণসাগরায় নমঃ ।
ওঁ গদামিত্রায় নমঃ ।
ওঁ পৃথুভুজায় নমঃ ॥ ৫১০॥

ওঁ রসাতলবিভেদকায় নমঃ ।
ওঁ তমোবৈরিণে নমঃ ।
ওঁ মহাতেজসে নমঃ ।
ওঁ মহারাজায় নমঃ ।
ওঁ মহাতপসে নমঃ ।
ওঁ সমস্থারিহরায় নমঃ ।
ওঁ শাংতায় নমঃ ।
ওঁ ক্রূরায় নমঃ ।
ওঁ যোগেশ্বরেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ স্তবিরায় নমঃ ॥ ৫২০॥

ওঁ স্বর্ণবর্ণাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ শত্রুসৈন্যবিনাশকৃতে নমঃ ।
ওঁ প্রাজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বতনুত্রাত্রে নমঃ ।
ওঁ শৃতিস্মৃতিময়ায় নমঃ ।
ওঁ কৃতিনে নমঃ ।
ওঁ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপাংসায় নমঃ ।
ওঁ কালচক্রায় নমঃ ।
ওঁ কলানিধিয়ে নমঃ ।
ওঁ মহাদ্যুতয়ে নমঃ ॥ ৫৩০॥

ওঁ অমেয়াত্মনে নমঃ ।
ওঁ বজ্রনেময়ে নমঃ ।
ওঁ প্রভানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ মহাস্পুলিঙ্গধারার্চিষে নমঃ ।
ওঁ মহায়ুদ্ধকৃতে নমঃ ।
ওঁ অচ্যুতায় নমঃ ।
ওঁ কৃতজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সহনায় নমঃ ।
ওঁ বাগ্মিনে নমঃ ।
ওঁ জ্বালামালাবিভূষণায় নমঃ ॥ ৫৪০॥

ওঁ চতুর্মুখনুতায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীমতে নমঃ ।
ওঁ ভ্রাজিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ ভক্তবৎসলায় নমঃ ।
ওঁ চাতুর্যগমনায় নমঃ ।
ওঁ চক্রিণে নমঃ ।
ওঁ চাতুর্বর্গপ্রদায়কায় নমঃ ।
ওঁ বিচিত্রমাল্যাভরণায় নমঃ ।
ওঁ তীক্ষ্ণধারায় নমঃ ।
ওঁ সুরার্চিতায় নমঃ ॥ ৫৫০॥

ওঁ যুগকৃতে নমঃ ।
ওঁ যুগপালায় নমঃ ।
ওঁ যুগসংধয়ে নমঃ ।
ওঁ যুগাংতকৃতে নমঃ ।
ওঁ সুতীক্ষ্ণারগণায় নমঃ ।
ওঁ অগম্যায় নমঃ ।
ওঁ বলিধ্বংসিনে নমঃ ।
ওঁ ত্রিলোকপায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিনেত্রায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিজগদ্বংধ্যায় নমঃ ॥ ৫৬০॥

ওঁ তৃণীকৃতমহাসুরায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিকালজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিলোকজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিনাভয়ে নমঃ ।
ওঁ ত্রিজগৎপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ সর্বয়ংত্রময়ায় নমঃ ।
ওঁ মংত্রায় নমঃ ।
ওঁ সর্বশত্রুনিবর্হণায় নমঃ ।
ওঁ সর্বগায় নমঃ ।
ওঁ সর্ববিতে নমঃ ॥ ৫৭০॥

ওঁ সৌম্যায় নমঃ ।
ওঁ সর্বলোকহিতংকরায় নমঃ ।
ওঁ আদিমূলায় নমঃ ।
ওঁ সদ্গুণাঢ্যায় নমঃ ।
ওঁ বরেণ্যায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিগুণাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ ধ্যানগম্যায় নমঃ ।
ওঁ কল্মষঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ কলিগর্বপ্রভেদকায় নমঃ ।
ওঁ কমনীয়তনুত্রাণায় নমঃ ॥ ৫৮০॥

ওঁ কুণ্ডলীমণ্ডিতাননায় নমঃ ।
ওঁ সুকুণ্ঠীকৃতচণ্ডেশায় নমঃ ।
ওঁ সুসংত্রস্থষডাননায় নমঃ ।
ওঁ বিষাধিকৃতবিঘ্নেশায় নমঃ ।
ওঁ বিগতানন্দনংদিকায় নমঃ ।
ওঁ মথিতপ্রমথব্যূহায় নমঃ ।
ওঁ প্রণতপ্রমদাধিপায় নমঃ ।
ওঁ প্রাণভিক্ষাপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ অনংতায় নমঃ ।
ওঁ লোকসাক্ষিণে নমঃ ॥ ৫৯০॥

ওঁ মহাস্বনায় নমঃ ।
ওঁ মেধাবিনে নমঃ ।
ওঁ শাশ্বতায় নমঃ ।
ওঁ অক্রূরায় নমঃ ।
ওঁ ক্রূরকর্মণে নমঃ ।
ওঁ অপরাজিতায় নমঃ ।
ওঁ অরিণে নমঃ ।
ওঁ দ্রুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ অপ্রমেয়াত্মনে নমঃ ।
ওঁ সুংদরায় নমঃ ॥ ৬০০॥

ওঁ শত্রুতাপনায় নমঃ ।
ওঁ যোগয়োগীশ্বরাধীশায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তাভীষ্টপ্রপূরকায় নমঃ ।
ওঁ সর্বকামপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ অচিংত্যায় নমঃ ।
ওঁ শুভাঙ্গায় নমঃ
ওঁ কুলবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ নির্বিকারায় নমঃ ।
ওঁ অনংতরূপায় নমঃ ।
ওঁ নরনারায়ণপ্রিয়ায় নমঃ ॥ ৬১০॥

ওঁ মংত্রয়ংত্রস্বরূপাত্মনে নমঃ ।
ওঁ পরমংত্রপ্রভেদকায় নমঃ ।
ওঁ ভূতবেতালবিধ্বংসিনে নমঃ ।
ওঁ চণ্ডকূষ্মাণ্ডখণ্ডনায় নমঃ ।
ওঁ যক্ষরক্ষোগণধ্বংসিনে নমঃ ।
ওঁ মহাকৃত্যাপ্রদাহকায় নমঃ ।
ওঁ শকলীকৃতমারীচায় নমঃ ।
ওঁ ভৈরবগ্রহভেদকায় নমঃ ।
ওঁ চূর্ণীকৃতমহাভূতায় নমঃ ।
ওঁ কবল়ীকৃতদুর্গ্রহায় নমঃ ॥ ৬২০॥

ওঁ সুদুর্গ্রহায় নমঃ ।
ওঁ জম্ভভেদিনে নমঃ ।
ওঁ সূচিমুখনিষূদনায় নমঃ ।
ওঁ বৃকোদরবলোদ্ধর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ পুরংদরবলানুগায় নমঃ ।
ওঁ অপ্রমেয়বলস্বামিনে নমঃ ।
ওঁ ভক্তপ্রীতিবিবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ মহাভুতেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ শূরায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যায় নমঃ ॥ ৬৩০॥

ওঁ শারদবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ বিধর্মঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ সুধর্মস্থাপনায় নমঃ ।
ওঁ শিবায় নমঃ ।
ওঁ বিধুমজ্বলনায় নমঃ ।
ওঁ ভানবে নমঃ ।
ওঁ ভানুমতে নমঃ ।
ওঁ ভাস্বতাম্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ জগন্মোহনপাটীরায় নমঃ ॥ ৬৪০॥

ওঁ সর্বোপদ্রবশোধকায় নমঃ ।
ওঁ কুলিশাভরণায় নমঃ ।
ওঁ জ্বালাবৃতায় নমঃ ।
ওঁ সৌভাগ্যবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ গ্রহপ্রধ্বংসকায় নমঃ ।
ওঁ স্বাত্মরক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ ধারণাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ সংতাপকায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রসারায় নমঃ ।
ওঁ সুমেধামৃতসাগরায় নমঃ ॥ ৬৫০॥

ওঁ সংতানপঞ্জরায় নমঃ ।
ওঁ বাণতাটঙ্কায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রমালিকায় নমঃ ।
ওঁ মেখলাগ্নিশিখায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রপঞ্জরায় নমঃ ।
ওঁ সসুরাঙ্কুশায় নমঃ ।
ওঁ সর্বরোগপ্রশমনায় নমঃ ।
ওঁ গাংধর্ববিশিখাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ প্রমোহমণ্ডলায় নমঃ ।
ওঁ ভূতগ্রহশৃঙ্খলকর্মকৃতে নমঃ ॥ ৬৬০॥

ওঁ কলাবৃতায় নমঃ ।
ওঁ মহাশঙ্খুধারণায় নমঃ ।
ওঁ শল্যচন্দ্রিকায় নমঃ ।
ওঁ ছেদনো ধারকায় নমঃ ।
ওঁ শল্যায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষূত্রোন্মূলনতৎপরায় নমঃ ।
ওঁ বংধনাবরণায় নমঃ ।
ওঁ শল্যকৃংতনায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রকীলকায় নমঃ ।
ওঁ প্রতীকবংধনায় নমঃ ॥ ৬৭০॥

ওঁ জ্বালামণ্ডলায় নমঃ ।
ওঁ শস্ত্রধারণায় নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রাক্ষীমালিকায় নমঃ ।
ওঁ কৃত্যাদণ্ডায় নমঃ ।
ওঁ চিত্তপ্রভেদকায় নমঃ ।
ওঁ গ্রহবাগুরিকায় নমঃ ।
ওঁ সর্ববংধনায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রভেদকায় নমঃ ।
ওঁ লঘুসংতানসংকল্পায় নমঃ ।
ওঁ বদ্ধগ্রহবিমোচনায় নমঃ ॥ ৬৮০॥

ওঁ মৌলিকাঞ্চনসংধাত্রে নমঃ ।
ওঁ বিপক্ষমতভেদকায় নমঃ ।
ওঁ দিগ্বংধনকরায় নমঃ ।
ওঁ সূচীমুখাগ্নয়ে নমঃ ।
ওঁ চিত্তপাতকায় নমঃ ।
ওঁ চোরাগ্নিমণ্ডলাকারায় নমঃ ।
ওঁ পরকঙ্কালমর্দনায় নমঃ ।
ওঁ তাংত্রীকায় নমঃ ।
ওঁ শত্রুবংশঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ নানানিগল়মোচনায় নমঃ ॥ ৬৯০॥

ওঁ সমস্থলোকসারঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ সুমহাবিষদূষণায় নমঃ ।
ওঁ সুমহামেরুকোদণ্ডায় নমঃ ।
ওঁ সর্ববশ্যকরেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ নিখিলাকর্ষণপটবে নমঃ ।
ওঁ সর্বসম্মোহকর্মকৃতে নমঃ ।
ওঁ সংস্থম্বনকরায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতোচ্চাটনতৎপরায় নমঃ ।
ওঁ অহিতাময়কারিণে নমঃ ।
ওঁ দ্বিষন্মারণকারকায় নমঃ ॥ ৭০০॥

ওঁ একায়নগদামিত্রবিদ্বেষণপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ সর্বার্থসিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ দাত্রে নমঃ ।
ওঁ বিদাত্রে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বপালকায় নমঃ ।
ওঁ বিরূপাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ মহাবক্ষসে নমঃ ।
ওঁ বরিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ মাধবপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ অমিত্রকর্শণায় নমঃ ॥ ৭১০॥

ওঁ শাংতায় নমঃ ।
ওঁ প্রশাংতায় নমঃ ।
ওঁ প্রণতার্থিঘ্নে নমঃ ।
ওঁ রমণীয়ায় নমঃ ।
ওঁ রণোৎসাহায় নমঃ ।
ওঁ রক্তাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ রণপণ্ডিতায় নমঃ ।
ওঁ রণাংতকৃতে নমঃ ।
ওঁ রতাকারায় নমঃ ।
ওঁ রতাঙ্গায় নমঃ ॥ ৭২০॥

ওঁ রবিপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ বীরঘ্নে নমঃ ।
ওঁ বিবিধাকারায় নমঃ ।
ওঁ বরুণারাধিতায় নমঃ ।
ওঁ বশিনে নমঃ ।
ওঁ সর্বশত্রুবধাকাংক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ শক্তিমতে নমঃ ।
ওঁ ভক্তমানদায় নমঃ ।
ওঁ সর্বলোকধরায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যায় নমঃ ॥ ৭৩০॥

ওঁ পুরুষায় নমঃ ।
ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ পুরাণায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ পরমর্মপ্রভেদকায় নমঃ ।
ওঁ বীরাসনগতায় নমঃ ।
ওঁ বর্মিণে নমঃ ।
ওঁ সর্বাধারায় নমঃ ।
ওঁ নিরঙ্কুশায় নমঃ ।
ওঁ জগত্রক্ষকায় নমঃ ॥ ৭৪০॥

ওঁ জগন্মূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ জগদানংদবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ শারদায় নমঃ ।
ওঁ শকটারাতয়ে নমঃ ।
ওঁ শঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ শকটাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ বিরক্তায় নমঃ ।
ওঁ রক্তবর্ণাঢ্যায় নমঃ ।
ওঁ রামসায়করূপদৃতে নমঃ ।
ওঁ মহাবরাহদংষ্ট্রাত্মনে নমঃ ॥৭৫০॥

ওঁ নৃসিংহনগরাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ সমদৃশে নমঃ ।
ওঁ মোক্ষদায় নমঃ ।
ওঁ বংধ্যায় নমঃ ।
ওঁ বিহারিণে নমঃ ।
ওঁ বীতকল্মষায় নমঃ ।
ওঁ গম্ভীরায় নমঃ ।
ওঁ গর্ভগায় নমঃ ।
ওঁ গোপ্ত্রে নমঃ ।
ওঁ গভস্তয়ে নমঃ ॥ ৭৬০ ॥

ওঁ গুহ্যগায় নমঃ ।
ওঁ গুরবে নমঃ ।
ওঁ শ্রীধরায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীরতায় নমঃ ।
ওঁ শাংতায় নমঃ ।
ওঁ শত্রুঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ শৃতিগোচরায় নমঃ ।
ওঁ পুরাণায় নমঃ ।
ওঁ বিততায় নমঃ ।
ওঁ বীরয় নমঃ ॥ ৭৭০॥

ওঁ পবিত্রায় নমঃ ।
ওঁ চরণাহ্বয়ায় নমঃ ।
ওঁ মহাধীরায় নমঃ ।
ওঁ মহাবীরায় নমঃ ।
ওঁ মহাবলপরাক্রমায় নমঃ ।
ওঁ সুবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ বিগ্রহঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ সুমানিনে নমঃ ।
ওঁ মানদায়কায় নমঃ ।
ওঁ মায়িনে নমঃ ॥ ৭৮০॥

ওঁ মায়াপহায় নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রিণে নমঃ ।
ওঁ মান্যায় নমঃ ।
ওঁ মানবিবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ শত্রুসংহারকায় নমঃ ।
ওঁ শূরায় নমঃ ।
ওঁ শুক্রারয়ে নমঃ ।
ওঁ শঙ্করার্চিতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাধারায় নমঃ ।
ওঁ পরস্মৈজ্যোতিষে নমঃ ॥ ৭৯০॥

ওঁ প্রাণায় নমঃ ।
ওঁ প্রাণভৃতে নমঃ ।
ওঁ অচ্যুতায় নমঃ ।
ওঁ চংদ্রধাম্নে নমঃ ।
ওঁ অপ্রতিদ্বংদ্বায় নমঃ ।
ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সুদুর্গমায় নমঃ ।
ওঁ বিশুদ্ধাত্মনে নমঃ ।
ওঁ মহাতেজসে নমঃ ।
ওঁ পুণ্যশ্লোকায় নমঃ ॥ ৮০০॥

ওঁ পুরাণবিতে নমঃ ।
ওঁ সমস্থজগদাধারায় নমঃ ।
ওঁ বিজেত্রে নমঃ ।
ওঁ বিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ ক্রমায় নমঃ ।
ওঁ আদিদেবায় নমঃ ।
ওঁ ধ্রুবায় নমঃ ।
ওঁ দৃশ্যায় নমঃ ।
ওঁ সাৎবিকায় নমঃ ।
ওঁ প্রীতিবর্ধনায় নমঃ ॥ ৮১০॥

ওঁ সর্বলোকাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ সেব্যায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাত্মনে নমঃ ।
ওঁ বংশবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ দুরাধর্ষায় নমঃ ।
ওঁ প্রকাশাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সর্বদৃশে নমঃ ।
ওঁ সর্ববিতে নমঃ ।
ওঁ সমায় নমঃ ।
ওঁ সদ্গতয়ে নমঃ ॥ ৮২০॥

ওঁ সৎবসম্পন্নায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যসংকল্পকল্পকায় নমঃ ।
ওঁ বর্ণিনে নমঃ ।
ওঁ বাচস্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ বাগ্মিনে নমঃ ।
ওঁ মহাশক্তয়ে নমঃ ।
ওঁ কলানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ অংতরিক্ষগতয়ে নমঃ ।
ওঁ কল্যায় নমঃ ।
ওঁ কলিকালুষ্য মোচনায় নমঃ ॥ ৮৩০॥

ওঁ সত্যধর্মায় নমঃ ।
ওঁ প্রসন্নাত্মনে নমঃ ।
ওঁ প্রকৃষ্টায় নমঃ ।
ওঁ ব্যোমবাহনায় নমঃ ।
ওঁ শিতধারায় নমঃ ।
ওঁ শিখিনে নমঃ ।
ওঁ রৌদ্রায় নমঃ ।
ওঁ ভদ্রায় নমঃ ।
ওঁ রুদ্রসুপুজিতায় নমঃ ।
ওঁ দরীমুখারয়ে নমঃ ॥ ৮৪০॥

ওঁ জম্ভঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ বীরঘ্নে নমঃ ।
ওঁ বাসবপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ দুস্তরায় নমঃ ।
ওঁ সুদুরারোহায় নমঃ ।
ওঁ দুর্জ্ঞেয়ায় নমঃ ।
ওঁ দুষ্টনিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ ভূতবাসায় নমঃ ।
ওঁ ভুতহংত্রে নমঃ ।
ওঁ ভুতেশায় নমঃ ॥ ৮৫০॥

ওঁ ভাবজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ ভবরোগঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ মনোবেগিনে নমঃ ।
ওঁ মহাভুজায় নমঃ ।
ওঁ সর্বদেবময়ায় নমঃ ।
ওঁ কাংতায় নমঃ ।
ওঁ স্মৃতিমতে নমঃ ।
ওঁ সর্বভাবনায় নমঃ ।
ওঁ নীতিমতে নমঃ ॥ ৮৬০॥

ওঁ সর্বজিতে নমঃ ।
ওঁ সৌম্যায় নমঃ ।
ওঁ মহর্ষয়ে নমঃ ।
ওঁ অপরাজিতায় নমঃ ।
ওঁ রুদ্রাম্বরীষবরদায় নমঃ ।
ওঁ জিতমায়ায় নমঃ ।
ওঁ পুরাতনায় নমঃ ।
ওঁ অধ্যাত্মনিলয়ায় নমঃ ।
ওঁ ভোক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ সম্পূর্ণায় নমঃ ॥ ৮৭০॥

ওঁ সর্বকামদায় নমঃ ।
ওঁ সত্যায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষরায় নমঃ ।
ওঁ গভীরাত্মনে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বভর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ মরীচিমতে নমঃ ।
ওঁ নিরঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ জিতভ্রাংশবে নমঃ ।
ওঁ অগ্নিগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ অগ্নিগোচরায় নমঃ ॥ ৮৮০॥

ওঁ সর্বজিতে নমঃ ।
ওঁ সম্ভবায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ পূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ মংত্রবিতে নমঃ ।
ওঁ অক্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ শতাবর্ত্তায় নমঃ ।
ওঁ কলানাথায় নমঃ ।
ওঁ কালায় নমঃ ।
ওঁ কালময়ায় নমঃ ॥ ৮৯০॥

ওঁ হরয়ে নমঃ ।
ওঁ অরূপায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বরূপায় নমঃ ।
ওঁ বিরূপকৃতে নমঃ ।
ওঁ স্বামিনে নমঃ ।
ওঁ আত্মনে নমঃ ।
ওঁ সমরশ্লাঘিনে নমঃ ।
ওঁ সুব্রতায় নমঃ ।
ওঁ বিজয়াংবিতায় নমঃ ॥ ৯০০॥

ওঁ চণ্ডঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ চণ্ডকিরণায় নমঃ ।
ওঁ চতুরায় নমঃ ।
ওঁ চারণপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যকীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ পরামর্ষিণে নমঃ ।
ওঁ নৃসিংহায় নমঃ ।
ওঁ নাভিমধ্যগায় নমঃ ।
ওঁ যজ্ঞাত্মনে নমঃ ।
ওঁ যজ্ঞসংকল্পায় নমঃ ॥ ৯১০॥

ওঁ যজ্ঞকেতবে নমঃ ।
ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ জিতারয়ে নমঃ ।
ওঁ যজ্ঞনিলয়ায় নমঃ ।
ওঁ শরণ্যায় নমঃ ।
ওঁ শকটাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ উত্তমায় নমঃ ।
ওঁ অনুত্তমায় নমঃ ।
ওঁ অনঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ সাঙ্গায় নমঃ ॥ ৯২০॥

ওঁ সর্বাঙ্গশোভনায় নমঃ ।
ওঁ কালাঘ্নয়ে নমঃ ।
ওঁ কালনেমিঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ কামিনে নমঃ ।
ওঁ কারুণ্যসাগরায় নমঃ ।
ওঁ রমানংদকরায় নমঃ ।
ওঁ রামায় নমঃ ।
ওঁ রজনীশাংতরস্থিতায় নমঃ ।
ওঁ সংবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ সমরাংবেষিণে নমঃ ॥ ৯৩০॥

ওঁ দ্বিষৎপ্রাণ পরিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ মহাভিমানিনে নমঃ ।
ওঁ সংধাত্রে নমঃ ।
ওঁ মহাধীশায় নমঃ ।
ওঁ মহাগুরবে নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ সর্বজগদ্যোনয়ে নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধার্থায় নমঃ ।
ওঁ সর্বসিদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ চতুর্বেদময়ায় নমঃ ॥ ৯৪০॥

ওঁ শাস্ত্রে নমঃ ।
ওঁ সর্বশাস্ত্রবিশারদায় নমঃ ।
ওঁ তিরস্কৃতার্কতেজস্কায় নমঃ ।
ওঁ ভাস্করারাধিতায় নমঃ ।
ওঁ শুভায় নমঃ ।
ওঁ ব্যাপিনে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বম্ভরায় নমঃ ।
ওঁ ব্যগ্রায় নমঃ ।
ওঁ স্বয়ংজ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ অনংতকৃতে নমঃ ॥ ৯৫০॥

ওঁ জয়শীলায় নমঃ ।
ওঁ জয়াকাঙ্ক্ষিনে নমঃ ।
ওঁ জাতবেদসে নমঃ ।
ওঁ জয়প্রদায় নমঃ ।
ওঁ কবয়ে নমঃ ।
ওঁ কল্যাণদায় নমঃ ।
ওঁ কাম্যায় নমঃ ।
ওঁ মোক্ষদায় নমঃ ।
ওঁ মোহনাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ কুঙ্কুমারুণসর্বঙ্গায় নমঃ ॥ ৯৬০॥

ওঁ কমলাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ কবীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সুবিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ নিষ্কলঙ্কায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ ।
ওঁ বিহারকৃতে নমঃ ।
ওঁ কদম্বাসুরবিধ্বংসিনে নমঃ ।
ওঁ কেতনগ্রহদাহকায় নমঃ ।
ওঁ জুগুপ্সঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ তীক্ষ্ণধারায় নমঃ ॥ ৯৭০॥

ওঁ বৈকুণ্ঠভুজবাসকৃতে নমঃ ।
ওঁ সারজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ করুণামূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ বৈষ্ণবায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুভক্তিদায় নমঃ ।
ওঁ সুকৃতজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ মহোদারায় নমঃ ।
ওঁ দুষ্কৃতজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সুবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাভীষ্টপ্রদায় নমঃ ॥ ৯৮০॥

ওঁ অনংতায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যানংদগুণাকরায় নমঃ ।
ওঁ চক্রিণে নমঃ ।
ওঁ কুংদধরায় নমঃ ।
ওঁ খড্গিনে নমঃ ।
ওঁ পরশ্বতধরায় নমঃ ।
ওঁ অগ্নিভৃতে নমঃ ।
ওঁ দৃতাঙ্কুশায় নমঃ ।
ওঁ দণ্ডধরায় নমঃ ।
ওঁ শক্তিহস্তায় নমঃ ॥ ৯৯০॥

ওঁ সুশঙ্খভৃতে নমঃ ।
ওঁ ধংবিনে নমঃ ।
ওঁ দৃতমহাপাশায় নমঃ ।
ওঁ হলিনে নমঃ ।
ওঁ মুসলভূষণায় নমঃ ।
ওঁ গদায়ুধধরায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রিণে নমঃ ।
ওঁ মহাশূললসৎভুজায় নমঃ ।
ওঁ সমস্তায়ুধসম্পূর্ণায় নমঃ ।
ওঁ সুদর্শনমহাপ্রভবে নমঃ ॥ ১০০০॥

॥ শ্রীসুদর্শনপরব্রহ্মণে নমঃ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Sudarshana Stotram:

1000 Names of Sri Sudarshana lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Sudarshana | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top