Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Virabhadra | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri VirabhadraSahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீவீரப⁴த்³ரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ௐ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।
ஶ்ரீஉமாமஹேஶ்வராப்⁴யாம் நம: ।
ஶ்ரீவீரப⁴த்³ராய நம: ।
ஶ்ரீப⁴த்³ரகால்யை நம: ।

॥ ஶ்ரீவீரப⁴த்³ரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

பூர்வபா⁴க³ம் ।

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீவீரப⁴த்³ரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய
நாராயணருʼஷி: । அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³ । ஶ்ரீவீரப⁴த்³ரோதே³வதா ।
ஶ்ரீம் பீ³ஜம் । வீம் ஶக்தி: । ரம் கீலகம் ॥

மமோபாத்த ஸமஸ்தது³ரிதக்ஷயார்த²ம் சிந்திதப²லாவாப்த்யர்த²ம்
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷ சதுர்வித⁴ப²லபுருஷார்த²ஸித்³த்⁴யர்த²ம்
ஶ்ரீவீரப⁴த்³ரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரபாடே² விநியோக:³ ॥

அத² த்⁴யாநம் ।
ரௌத்³ரம் ருத்³ராவதாரம் ஹுதவஹநயநம் சோர்த்⁴வகேஶம் ஸுத³ம்ஷ்ட்ரம்
பீ⁴மாங்க³ம் பீ⁴மரூபம் கிணிகிணிரப⁴ஸம் ஜ்வாலமாலாঽঽவ்ருʼதாங்க³ம் ।
பூ⁴தப்ரேதாதி³நாத²ம் கரகமலமஹாக²ட்³க³பாத்ரே வஹந்தம்
வந்தே³ லோகைகவீரம் த்ரிபு⁴வநநமிதம் ஶ்யாமலம் வீரப⁴த்³ரம் ॥

அத² ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।
ஶம்பு:⁴ ஶிவோ மஹாதே³வோ ஶிதிகண்டோ² வ்ருʼஷத்⁴வஜ: ।
த³க்ஷாத்⁴வரகரோ த³க்ஷ: க்ரூரதா³நவப⁴ஞ்ஜந: ॥ 1 ॥

கபர்தீ³ காலவித்⁴வம்ஸீ கபாலீ கருணார்ணவ: ।
ஶரணாக³தரக்ஷைகநிபுணோ நீலலோஹித: ॥ 2 ॥

நிரீஶோ நிர்ப⁴யோ நித்யோ நித்யத்ருʼப்தோ நிராமய: ।
க³ம்பீ⁴ரநிநதோ³ பீ⁴மோ ப⁴யங்கரஸ்வரூபத்⁴ருʼத் ॥ 3 ॥

புரந்த³ராதி³ கீ³ர்வாணவந்த்³யமாநபதா³ம்பு³ஜ: ।
ஸம்ஸாரவைத்³ய: ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வபே⁴ஷஜபே⁴ஷஜ: ॥ 4 ॥

ம்ருʼத்யுஞ்ஜய: க்ருʼத்திவாஸஸ்த்ர்யம்ப³கஸ்த்ரிபுராந்தக: ।
வ்ருʼந்தா³ரவ்ருʼந்த³மந்தா³ரோ மந்தா³ராசலமண்ட³ந: ॥ 5 ॥

குந்தே³ந்து³ஹாரநீஹாரஹாரகௌ³ரஸமப்ரப:⁴ ।
ராஜராஜஸக:² ஶ்ரீமாந் ராஜீவாயதலோசந: ॥ 6 ॥

மஹாநடோ மஹாகாலோ மஹாஸத்யோ மஹேஶ்வர: ।
உத்பத்திஸ்தி²திஸம்ஹாரகாரணாநந்த³கர்மக: ॥ 7 ॥

ஸார: ஶூரோ மஹாதீ⁴ரோ வாரிஜாஸநபூஜித: ।
வீரஸிம்ஹாஸநாரூடோ⁴ வீரமௌலிஶிகா²மணி: ॥ 8 ॥

வீரப்ரியோ வீரரஸோ வீரபா⁴ஷணதத்பர: ।
வீரஸங்க்³ராமவிஜயீ வீராராத⁴நதோஷித: ॥ 9 ॥

வீரவ்ரதோ விராட்³ரூபோ விஶ்வசைதந்யரக்ஷக: ।
வீரக²ட்³கோ³ பா⁴ரஶரோ மேருகோத³ண்ட³மண்டி³த: ॥ 10 ॥

வீரோத்தமாங்க:³ ஶ்ருʼங்கா³ரப²லகோ விவிதா⁴யுத:⁴ ।
நாநாஸநோ நதாராதிமண்ட³லோ நாக³பூ⁴ஷண: ॥ 11 ॥

நாரத³ஸ்துதிஸந்துஷ்டோ நாக³லோகபிதாமஹ: ।
ஸுத³ர்ஶந: ஸுதா⁴காயோ ஸுராராதிவிமர்த³ந: ॥ 12 ॥

அஸஹாய: பர: ஸர்வஸஹாய: ஸாம்ப்ரதா³யக: ।
காமதோ³ விஷபு⁴க்³யோகீ³ போ⁴கீ³ந்த்³ராஞ்சிதகுண்ட³ல: ॥ 13 ॥

உபாத்⁴யாயோ த³க்ஷரிபு: கைவல்யநிதி⁴ரச்யுத: ।
ஸத்த்வம் ரஜஸ்தம: ஸ்தூ²ல: ஸூக்ஷ்மோঽந்தர்ப³ஹிரவ்யய: ॥ 14 ॥

பூ⁴ராபோ ஜ்வலநோ வாயுர்க³க³நம் த்ரிஜக³த்³கு³ரு: ।
நிராதா⁴ரோ நிராலம்ப:³ ஸர்வாதா⁴ர: ஸதா³ஶிவ: ॥ 15 ॥

பா⁴ஸ்வரோ ப⁴க³வாந் பா⁴லநேத்ரோ பா⁴வஜஸம்ஹர: ।
வ்யாலப³த்³த⁴ஜடாஜூடோ பா³லசந்த்³ரஶிகா²மணி: ॥ 16 ॥

அக்ஷய்யைகாக்ஷரோ து³ஷ்டஶிக்ஷக: ஶிஷ்டரக்ஷித: ।
த³க்ஷபக்ஷேஷுபா³ஹுல்யவநலீலாக³ஜோ ருʼஜு: ॥ 17 ॥

யஜ்ஞாங்கோ³ யஜ்ஞபு⁴க்³யஜ்ஞோ யஜ்ஞேஶோ யஜநேஶ்வர: ।
மஹாயஜ்ஞத⁴ரோ த³க்ஷஸம்பூர்ணாஹூதிகௌஶல: ॥ 18 ॥

மாயாமயோ மஹாகாயோ மாயாதீதோ மநோஹர: ।
மாரத³ர்பஹரோ மஞ்ஜுர்மஹீஸுததி³நப்ரிய: ॥ 19 ॥

ஸௌம்ய: ஸமோঽஸமோঽநந்த: ஸமாநரஹிதோ ஹர: ।
ஸோமோঽநேககலாதா⁴மா வ்யோமகேஶோ நிரஞ்ஜந: ॥ 20 ॥

கு³ரு: ஸுரகு³ருர்கூ³டோ⁴ கு³ஹாராத⁴நதோஷித: ।
கு³ருமந்த்ராக்ஷரகு³ரு: பர: பரமகாரணம் ॥ 21 ॥

கலி: கலாட்⁴யோ நீதிஜ்ஞ: கராலாஸுரஸேவித: ।
கமநீயரவிச்சா²யோ நந்த³நாநந்த³வர்த⁴ந: ॥ 22 ॥

ஸ்வப⁴க்தபக்ஷ: ப்ரப³ல: ஸ்வப⁴க்தப³லவர்த⁴ந: ।
ஸ்வப⁴க்தப்ரதிவாதீ³ந்த்³ரமுக²சந்த்³ரவிதுந்துத:³ ॥ 23 ॥

ஶேஷபூ⁴ஷோ விஶேஷஜ்ஞஸ்தோஷித: ஸுமநா: ஸுதீ:⁴ ।
தூ³ஷகாபி⁴ஜநோத்³தூ⁴ததூ⁴மகேதுஸ்ஸநாதந: ॥ 24 ॥

தூ³ரீக்ருʼதாக⁴படலஶ்சோரீக்ருʼதஸுக²ப்ரஜ: ।
பூரீக்ருʼதேஷுகோத³ண்டோ³ நிர்வைரீக்ருʼதஸங்க³ர: ॥ 25 ॥

ப்³ரஹ்மவித்³ப்³ராஹ்மணோ ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மசாரீ ஜக³த்பதி: ।
ப்³ரஹ்மேஶ்வரோ ப்³ரஹ்மமய: பரப்³ரஹ்மாத்மக: ப்ரபு:⁴ ॥ 26 ॥

நாத³ப்ரியோ நாத³மயோ நாத³பி³ந்து³ர்நகே³ஶ்வர: ।
ஆதி³மத்⁴யாந்தரஹிதோ வாதோ³ வாத³விதா³ம் வர: ॥ 27 ॥

இஷ்டோ விஶிஷ்டஸ்துஷ்டக்⁴ந: புஷ்டித:³ புஷ்டிவர்த⁴ந: ।
கஷ்டதா³ரித்³ர்யநிர்நாஶோ து³ஷ்டவ்யாதி⁴ஹரோ ஹர: ॥ 28 ॥

பத்³மாஸந: பத்³மகரோ நவபத்³மாஸநார்சித: ।
நீலாம்பு³ஜத³லஶ்யாமோ நிர்மலோ ப⁴க்தவத்ஸல: ॥ 29 ॥

நீலஜீமூதஸங்காஶ: காலகந்த⁴ரப³ந்து⁴ர: ।
ஜபாகுஸுமஸந்துஷ்டோ ஜபஹோமார்ச்சநப்ரிய: ॥ 30 ॥

ஜக³தா³தி³ரநாதீ³ஶோঽஜக³வந்த⁴ரகௌதுக: ।
புரந்த³ரஸ்துதாநந்த:³ புலிந்த:³ புண்யபஞ்ஜர: ॥ 31 ॥

பௌலஸ்த்யசலிதோல்லோலபர்வத: ப்ரமதா³கர: ।
கரணம் காரணம் கர்ம கரணீயாக்³ரணீர்த்³ருʼட:⁴ ॥ 32 ॥

கரிதை³த்யேந்த்³ரவஸந: கருணாபூரவாரிதி:⁴ ।
கோலாஹலப்ரிய: ப்ரீத: ஶூலீ வ்யாலகபாலப்⁴ருʼத் ॥ 33 ॥

காலகூடக³ல: க்ரீடா³லீலாக்ருʼதஜக³த்த்ரய: ।
தி³க³ம்ப³ரோ தி³நேஶேஶோ தீ⁴மாந்தீ⁴ரோ து⁴ரந்த⁴ர: ॥ 34 ॥

தி³க்காலாத்³யநவச்சி²ந்நோ தூ⁴ர்ஜடிர்தூ⁴தது³ர்க³தி: ।
கமநீய: கராலாஸ்ய: கலிகல்மஷஸூத³ந: ॥ 35 ॥

கரவீரோঽருணாம்போ⁴ஜகல்ஹாரகுஸுமார்பித: ।
க²ரோ மண்டி³ததோ³ர்த³ண்ட:³ க²ரூப: காலப⁴ஞ்ஜந: ॥ 36 ॥

க²ராம்ஶுமண்ட³லமுக:² க²ண்டி³தாராமதிண்ட³ல: ।
க³ணேஶக³ணிதோঽக³ண்ய: புண்யராஶீ ஸுகோ²த³ய: ॥ 37 ॥

க³ணாதி⁴பகுமாராதி³க³ணகைரவபா³ந்த⁴வ: ।
க⁴நகோ⁴ஷப்³ருʼஹந்நாத³க⁴நீக்ருʼதஸுநூபுர: ॥ 38 ॥

க⁴நசர்சிதஸிந்தூ³ரோ க⁴ண்டாபீ⁴ஷணபை⁴ரவ: ।
பராபரோ ப³லோঽநந்தஶ்சதுரஶ்சக்ரப³ந்த⁴க: ॥ 39 ॥

சதுர்முக²முகா²ம்போ⁴ஜசதுரஸ்துதிதோஷண: ।
ச²லவாதீ³ ச²லஶ்ஶாந்தஶ்சா²ந்த³ஸஶ்சா²ந்த³ஸப்ரிய: ॥ 40 ॥

சி²ந்நச்ச²லாதி³து³ர்வாத³ச்சி²ந்நஷட்தந்த்ரதாந்த்ரிக: ।
ஜடீ³க்ருʼதமஹாவஜ்ரஜம்பா⁴ராதிர்நதோந்நத: ॥ 41 ॥

ஜக³தா³தா⁴ரபூ⁴தேஶோ ஜக³த³ந்தோ நிரஞ்ஜந: ।
ஜ²ர்ஜ²ரத்⁴வநிஸம்யுக்தோ ஜ²ங்காரரவபூ⁴ஷண: ॥ 42 ॥

ஜ²டீவிபக்ஷவ்ருʼக்ஷௌக⁴ஜ²ஞ்ஜா²மாருதஸந்நிப:⁴ ।
ப்ரவர்ணாஞ்சிதபத்ராங்க: ப்ரவர்ணாத்³யக்ஷரவ்ரஜ: ॥ 43 ॥

ட வர்ணபி³ந்து³ஸம்யுக்தஷ்டங்காரஹ்ருʼததி³க்³க³ஜ: ।
ட² வர்ணபூரத்³வித³ளஷ்டவர்ணாக்³ரத³ளாக்ஷர: ॥ 44 ॥

ட² வர்ணயுதஸத்³யந்த்ரஷ்ட² ஜ சாக்ஷரபூரக: ।
ட³மருத்⁴வநிஸம்ரக்தோ ட³ம்ப³ராநந்த³தாண்ட³வ: ॥ 45 ॥

ட³ண்ட³ண்ட⁴கோ⁴ஷப்ரமதா³ঽঽட³ம்ப³ரோ க³ணதாண்ட³வ: ।
ட⁴க்காபடஹஸுப்ரீதோ ட⁴க்காரவவஶாநுக:³ ॥ 46 ॥

ட⁴க்காதி³தாளஸந்துஷ்டோ டோடி³ப³த்³த⁴ஸ்துதிப்ரிய: ।
தபஸ்விரூபஸ்தபநஸ்தப்தகாஞ்சநஸந்நிப:⁴ ॥ 47 ॥

தபஸ்விவத³நாம்போ⁴ஜகாருண்யஸ்தரணித்³யுதி: ।
ட⁴கா³தி³வாத³ஸௌஹார்த³ஸ்தி²த: ஸம்யமிநாம் வர: ॥ 48 ॥

ஸ்தா²ணுஸ்தண்டு³நுதிப்ரீத: ஸ்தி²திஸ்தா²வரஜங்க³ம: ।
த³ரஹாஸாநநாம்போ⁴ஜத³ந்தஹீராவளித்³யுதி: ॥ 49 ॥

த³ர்வீகராங்க³தபு⁴ஜோ து³ர்வாரோ து:³க²து³ர்க³ஹா ।
த⁴நாதி⁴பஸகோ² தீ⁴ரோ த⁴ர்மாத⁴ர்மபராயண: ॥ 50 ॥

த⁴ர்மத்⁴வஜோ தா³நஶௌண்டோ³ த⁴ர்மகர்மப²லப்ரத:³ ।
பஶுபாஶஹார: ஶர்வ: பரமாத்மா ஸதா³ஶிவ: ॥ 51 ॥

பராபர: பரஶுத்⁴ருʼத் பவித்ர: ஸர்வபாவந: ।
ப²ல்கு³நஸ்துதிஸந்துஷ்ட: ப²ல்கு³நாக்³ரஜவத்ஸல: ॥ 52 ॥

ப²ல்கு³நார்ஜிதஸங்க்³ராமப²லபாஶுபதப்ரத:³ ।
ப³லோ ப³ஹுவிலாஸாங்கோ³ ப³ஹுலீலாத⁴ரோ ப³ஹு: ॥ 53 ॥

ப³ர்ஹிர்முகோ² ஸுராராத்⁴யோ ப³லிப³ந்த⁴நபா³ந்த⁴வ: ।
ப⁴யங்கரோ ப⁴வஹரோ ப⁴ர்கோ³ ப⁴யஹரோ ப⁴வ: ॥ 54 ॥

பா⁴லாநலோ ப³ஹுபு⁴ஜோ பா⁴ஸ்வாந் ஸத்³ப⁴க்தவத்ஸல: ।
மந்த்ரோ மந்த்ரக³ணோ மந்த்ரீ மந்த்ராராத⁴நதோஷித: ॥ 55 ॥

மந்த்ரயஜ்ஞோ மந்த்ரவாதீ³ மந்த்ரபீ³ஜோ மஹாந்மஹ: ।
யந்த்ரோ யந்த்ரமயோ யந்த்ரீ யந்த்ரஜ்ஞோ யந்த்ரவத்ஸல: ॥ 56 ॥

யந்த்ரபாலோ யந்த்ரஹரஸ்த்ரிஜக³த்³யந்த்ரவாஹக: ।
ரஜதாத்³ரிஸதா³வாஸோ ரவீந்து³ஶிகி²லோசந: ॥ 57 ॥

ரதிஶ்ராந்தோ ஜிதஶ்ராந்தோ ரஜநீகரஶேக²ர: ।
லலிதோ லாஸ்யஸந்துஷ்டோ லப்³தோ⁴க்³ரோ லகு⁴ஸாஹஸ: ॥ 58 ॥

லக்ஷ்மீநிஜகரோ லக்ஷ்யலக்ஷணஜ்ஞோ லஸந்மதி: ।
வரிஷ்டோ² வரதோ³ வந்த்³யோ வரதா³நபரோ வஶீ ॥ 59 ॥

வைஶ்வாநராஞ்சிதபு⁴ஜோ வரேண்யோ விஶ்வதோமுக:² ।
ஶரணார்திஹர: ஶாந்த: ஶங்கர: ஶஶிஶேக²ர: ॥ 60 ॥

ஶரப:⁴ ஶம்ப³ராராதிர்ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴ளிதவிக்³ரஹ: ।
ஷட்த்ரிம்ஶத்தத்த்வவித்³ரூப: ஷண்முக²ஸ்துதிதோஷண: ॥ 61 ॥

ஷட³க்ஷர: ஶக்தியுத: ஷட்பதா³த்³யர்த²கோவித:³ ।
ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வஸர்வேஶ: ஸர்வதா³ঽঽநந்த³காரக: ॥ 62 ॥

ஸர்வவித்ஸர்வக்ருʼத்ஸர்வ: ஸர்வத:³ ஸர்வதோமுக:² ।
ஹர: பரமகல்யாணோ ஹரிசர்மத⁴ர: பர: ॥ 63 ॥

ஹரிணார்த⁴கரோ ஹம்ஸோ ஹரிகோடிஸமப்ரப:⁴ ।
தே³வதே³வோ ஜக³ந்நாதோ² தே³வேஶோ தே³வவல்லப:⁴ ॥ 64 ॥

தே³வமௌலிஶிகா²ரத்நம் தே³வாஸுரஸுதோஷித: ।
ஸுரூப: ஸுவ்ரத: ஶுத்³த⁴ஸ்ஸுகர்மா ஸுஸ்தி²ர: ஸுதீ:⁴ ॥ 65 ॥

ஸுரோத்தம: ஸுப²லத:³ ஸுரசிந்தாமணி: ஶுப:⁴ ।
குஶலீ விக்ரமஸ்தர்க்க: குண்ட³லீக்ருʼதகுண்ட³லீ ॥ 66 ॥

க²ண்டே³ந்து³காரகஜடாஜூட: காலாநலத்³யுதி: ।
வ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ரத⁴ரோ வ்யாக்⁴ரோக்³ரப³ஹுஸாஹஸ: ॥ 67 ॥

வ்யாளோபவீதீ விலஸச்சோ²ணதாமரஸாம்ப³க: ।
த்³யுமணிஸ்தரணிர்வாயு: ஸலிலம் வ்யோம பாவக: ॥ 68 ॥

ஸுதா⁴கரோ யஜ்ஞபதிரஷ்டமூர்தி: க்ருʼபாநிதி:⁴ ।
சித்³ரூபஶ்சித்³க⁴நாநந்த³கந்த³ஶ்சிந்மயநிஷ்கல: ॥ 69 ॥

நிர்த்³வந்த்³வோ நிஷ்ப்ரபோ⁴ நித்யோ நிர்கு³ணோ நிர்க³தாமய: ।
வ்யோமகேஶோ விரூபாக்ஷோ வாமதே³வோ நிரஞ்ஜந: ॥ 70 ॥

நாமரூப: ஶமது⁴ர: காமசாரீ கலாத⁴ர: ।
ஜாம்பூ³நத³ப்ரபோ⁴ ஜாக்³ரஜ்ஜந்மாதி³ரஹிதோஜ்ஜ்வல: ॥ 71 ॥

ஜநக: ஸர்வஜந்தூநாம் ஜந்மது:³கா²பநோத³ந: ।
பிநாகபாணிரக்ரோத:⁴ பிங்க³லாயதலோசந: ॥ 72 ॥

பரமாத்மா பஶூபதி: பாவந: ப்ரமதா²தி⁴ப: ।
ப்ரணவ: காமத:³ காந்த: ஶ்ரீப்ரதோ³ தி³வ்யலோசந: ॥ 73 ॥

ப்ரணதார்திஹர: ப்ராண: பரஞ்ஜ்யோதி: பராத்பர: ।
துஷ்டஸ்துஹிநஶைலாதி⁴வாஸ: ஸ்தோத்ருʼவரப்ரத:³ ॥ 74 ॥

இஷ்டகாம்யார்த²ப²லத:³ ஸ்ருʼஷ்டிகர்தா மருத்பதி: ।
ப்⁴ருʼக்³வத்ரிகண்வஜாபா³லி ஹ்ருʼத்பத்³மாஹிமதீ³தி⁴தி: ॥ 75 ॥

க்ரதுத்⁴வம்ஸீ க்ரதுமுக:² க்ரதுகோடிப²லப்ரத:³ ।
க்ரது: க்ரதுமய: க்ரூரத³ர்பக்⁴நோ விக்ரமோ விபு:⁴ ॥ 76 ॥

த³தீ⁴சிஹ்ருʼத³யாநந்தோ³ த³தீ⁴ச்யாதி³ஸுபாலக: ।
த³தீ⁴சிவாஞ்சி²தஸகோ² த³தீ⁴சிவரதோ³ঽநக:⁴ ॥ 77 ॥

ஸத்பத²க்ரமவிந்யாஸோ ஜடாமண்ட³லமண்டி³த: ।
ஸாக்ஷித்ரயீமயஶ்சாருகலாத⁴ரகபர்த³ப்⁴ருʼத் ॥ 78 ॥

மார்கண்டே³யமுநிப்ரீதோ ம்ருʼடோ³ ஜிதபரேதராட் ।
மஹீரதோ² வேத³ஹய: கமலாஸநஸாரதி:² ॥ 79 ॥

கௌண்டி³ந்யவத்ஸவாத்ஸல்ய: காஶ்யபோத³யத³ர்பண: ।
கண்வகௌஶிகது³ர்வாஸாஹ்ருʼத்³கு³ஹாந்தர்நிதி⁴ர்நிஜ: ॥ 80 ॥

கபிலாராத⁴நப்ரீத: கர்பூரத⁴வளத்³யுதி: ।
கருணாவருண: காளீநயநோத்ஸவஸங்க³ர: ॥ 81 ॥

க்⁴ருʼணைகநிலயோ கூ³ட⁴தநுர்முரஹரப்ரிய: ।
க³ணாதி⁴போ கு³ணநிதி⁴ர்க³ம்பீ⁴ராஞ்சித வாக்பதி: ॥ 82 ॥

விக்⁴நநாஶோ விஶாலாக்ஷோ விக்⁴நராஜோ விஶேஷவித் ।
ஸப்தயஜ்ஞயஜ: ஸப்தஜிஹ்வா ஜிஹ்வாதிஸம்வர: ॥ 83 ॥

அஸ்தி²மாலாঽঽவிலஶிரோ விஸ்தாரிதஜக³த்³பு⁴ஜ: ।
ந்யஸ்தாகி²லஸ்ரஜஸ்தோகவிப⁴வ: ப்ரபு⁴ரீஶ்வர: ॥ 84 ॥

பூ⁴தேஶோ பு⁴வநாதா⁴ரோ பூ⁴திதோ³ பூ⁴திபூ⁴ஷண: ।
பூ⁴தாத்மகாத்மகோ பூ⁴ர்பு⁴வாதி³ க்ஷேமகர: ஶிவ: ॥ 85 ॥

அணோரணீயாந்மஹதோ மஹீயாந் வாக³கோ³சர: ।
அநேகவேத³வேதா³ந்ததத்த்வபீ³ஜஸ்தபோநிதி:⁴ ॥ 86 ॥

மஹாவநவிலாஸோঽதிபுண்யநாமா ஸதா³ஶுசி: ।
மஹிஷாஸுரமர்தி³ந்யா நயநோத்ஸவஸங்க³ர: ॥ 87 ॥

ஶிதிகண்ட:² ஶிலாதா³தி³ மஹர்ஷிநதிபா⁴ஜந: ।
கி³ரிஶோ கீ³ஷ்பதிர்கீ³தவாத்³யந்ருʼத்யஸ்துதிப்ரிய: ॥ 88 ॥

அங்கீ³க்ருʼத: ஸுக்ருʼதிபி:⁴ ஶ்ருʼங்கா³ரரஸஜந்மபூ:⁴ ।
ப்⁴ருʼங்கீ³தாண்ட³வஸந்துஷ்டோ² மங்க³ளோ மங்க³ளப்ரத:³ ॥ 89 ॥

முக்தேந்த்³ரநீலதாடங்கோ முக்தாஹாரவிபூ⁴ஷித: ।
ஸக்தஸஜ்ஜநஸத்³பா⁴வோ பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரத:³ ॥ 90 ॥

ஸுரூப: ஸுந்த³ர: ஶுக்லத⁴ர்ம: ஸுக்ருʼதவிக்³ரஹ: ।
ஜிதாமரத்³ரும: ஸர்வதே³வராட³ஸமேக்ஷண: ॥ 91 ॥

தி³வஸ்பதிஸஹஸ்ராக்ஷவீக்ஷணாவளிதோஷக: ।
தி³வ்யநாமாம்ருʼதரஸோ தி³வாகரபதி: ப்ரபு:⁴ ॥ 92 ॥

பாவகப்ராணஸந்மித்ரம் ப்ரக்²யாதோர்த்⁴வஜ்வலந்மஹ: ।
ப்ரக்ருʼஷ்டபா⁴நு: புருஷ: புரோடா³ஶபு⁴கீ³ஶ்வர: ॥ 93 ॥

ஸமவர்தீ பித்ருʼபதிர்த⁴ர்மராட்ஶமநோ யமீ ।
பித்ருʼகாநநஸந்துஷ்டோ பூ⁴தநாயகநாயக: ॥ 94 ॥

நயாந்வித: ஸுரபதிர்நாநாபுண்யஜநாஶ்ரய: ।
நைர்ருʼத்யாதி³ மஹாராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்துதயஶோঽம்பு³தி:⁴ ॥ 95 ॥

ப்ரசேதாஜீவநபதிர்த்⁴ருʼதபாஶோ தி³கீ³ஶ்வர: ।
தீ⁴ரோதா³ரகு³ணாம்போ⁴தி⁴கௌஸ்துபோ⁴ பு⁴வநேஶ்வர: ॥ 96 ॥

ஸதா³நுபோ⁴க³ஸம்பூர்ணஸௌஹார்த:³ ஸுமநோஜ்ஜ்வல: ।
ஸதா³க³தி: ஸாரரஸ: ஸஜக³த்ப்ராணஜீவந: ॥ 97 ॥

ராஜராஜ: கிந்நரேஶ: கைலாஸஸ்தோ² த⁴நப்ரத:³ ।
யக்ஷேஶ்வரஸக:² குக்ஷிநிக்ஷிப்தாநேகவிஸ்மய: ॥ 98 ॥

ஈஶாந: ஸர்வவித்³யாநாமீஶ்வரோ வ்ருʼஷலாஞ்ச²ந: ।
இந்த்³ராதி³தே³வவிலஸந்மௌலிரம்யபதா³ம்பு³ஜ: ॥ 99 ॥

விஶ்வகர்மாঽঽஶ்ரயோ விஶ்வதோபா³ஹுர்விஶ்வதோமுக:² ।
விஶ்வத: ப்ரமதோ³ விஶ்வநேத்ரோ விஶ்வேஶ்வரோ விபு:⁴ ॥ 100 ॥

ஸித்³தா⁴ந்த: ஸித்³த⁴ஸங்கல்ப: ஸித்³த⁴க³ந்த⁴ர்வஸேவித: ।
ஸித்³தி⁴த: ஶுத்³த⁴ஹ்ருʼத³ய: ஸத்³யோஜாதாநநஶ்ஶிவ: ॥ 101 ॥

ஶ்ரீமய: ஶ்ரீகடாக்ஷாங்க:³ ஶ்ரிநாமா ஶ்ரீக³ணேஶ்வர: ।
ஶ்ரீத:³ ஶ்ரீவாமதே³வாஸ்ய: ஶ்ரீகண்ட:² ஶ்ரீப்ரியங்கர: ॥ 102 ॥

கோ⁴ராக⁴த்⁴வாந்தமார்தாண்டோ³ கோ⁴ரேதரப²லப்ரத:³ ।
கோ⁴ரகோ⁴ரமஹாயந்த்ரராஜோ கோ⁴ரமுகா²ம்பு³ஜ: ॥ 103 ॥

தத: ஸுஷிர ஸுப்ரீத தத்த்வாத்³யாக³மஜந்மபூ:⁴ ।
தத்த்வமஸ்யாதி³ வாக்யார்த²ஸ்தத்பூர்வமுக²மண்டி³த: ॥ 104 ॥

ஆஶாபாஶவிநிர்முக்த: ஶேஷபூ⁴ஷணபூ⁴ஷித: ।
தோ³ஷாகரலஸந்மௌலிரீஶாநமுக²நிர்மல: ॥ 105 ॥

பஞ்சவக்த்ரோ த³ஶபு⁴ஜ: பஞ்சாஶத்³வர்ணநாயக: ।
பஞ்சாக்ஷரயுத: பஞ்ச: பஞ்ச பஞ்ச ஸுலோசந: ॥ 106 ॥

வர்ணாஶ்ரமகு³ரு: ஸர்வவர்ணாதா⁴ர: ப்ரியங்கர: ।
கர்ணிகாரார்க து³த்தூர பூர்ணபூஜாப²லப்ரத:³ ॥ 107 ॥

யோகீ³ந்த்³ரஹ்ருʼத³யாநந்தோ³ யோகீ³ யோக³விதா³ம் வர: ।
யோக³த்⁴யாநாதி³ஸந்துஷ்டோ ராகா³தி³ரஹிதோ ரம: ॥ 108 ॥

ப⁴வாம்போ⁴தி⁴ப்லவோ ப³ந்த⁴மோசகோ ப⁴த்³ரதா³யக: ।
ப⁴க்தாநுரக்தோ ப⁴வ்ய: ஸத்³ப⁴க்திதோ³ ப⁴க்திபா⁴வந: ॥ 109 ॥

அநாதி³நித⁴நோঽபீ⁴ஷ்டோ பீ⁴மகாந்தோঽர்ஜுநோ ப³ல: ।
அநிருத்³த:⁴ ஸத்யவாதீ³ ஸதா³நந்தா³ஶ்ரயோঽநக:⁴ ॥ 110 ॥

ஆலய: ஸர்வவித்³யாநாமாதா⁴ர: ஸர்வகர்மணாம் ।
ஆலோக: ஸர்வலோகாநாமாவிர்பா⁴வோ மஹாத்மநாம் ॥ 111 ॥

இஜ்யாபூர்தேஷ்டப²லத:³ இச்சா²ஶக்த்யாதி³ ஸம்ஶ்ரய: ।
இந: ஸர்வாமராராத்⁴ய ஈஶ்வரோ ஜக³தீ³ஶ்வர: ॥ 112 ॥

ருண்ட³பிங்க³லமத்⁴யஸ்தோ² ருத்³ராக்ஷாஞ்சிதகந்த⁴ர: ।
ருண்டி³தாதா⁴ரப⁴க்த்யாதி³ரீடி³த: ஸவநாஶந: ॥ 113 ॥

உருவிக்ரமபா³ஹுல்ய உர்வ்யாதா⁴ரோ து⁴ரந்த⁴ர: ।
உத்தரோத்தரகல்யாண உத்தமோத்தமநாயக: ॥ 114 ॥

ஊருஜாநுதடி³த்³வ்ருʼந்த³ ஊர்த்⁴வரேதா மநோஹர: ।
ஊஹிதாநேகவிப⁴வ ஊஹிதாம்நாயமண்ட³ல: ॥ 115 ॥

ருʼஷீஶ்வரஸ்துதிப்ரீதோ ருʼஷிவாக்யப்ரதிஷ்டி²த: ।
ரூʼகா³தி³ நிக³மாதா⁴ரோ ருʼஜுகர்மா மநோஜவ: ॥ 116 ॥

ரூபாதி³ விஷயாதா⁴ரோ ரூபாதீதோ ருʼஷீஶ்வர: ।
ரூபலாவண்யஸம்யுக்தோ ரூபாநந்த³ஸ்வரூபத்⁴ருʼத் ॥ 117 ॥

லுலிதாநேகஸங்க்³ராமோ லுப்யமாநரிபுவ்ரஜ: ।
லுப்தக்ரூராந்த⁴கோ வாரோ லூகாராஞ்சிதயந்த்ரத்⁴ருʼத் ॥ 118 ॥

லூகாராதி³ வ்யாதி⁴ஹரோ லூஸ்வராஞ்சிதயந்த்ரயுக் ।
லூஶாதி³ கி³ரிஶ: பக்ஷ: க²லவாசாமகோ³சர: ॥ 119 ॥

ஏஷ்யமாணோ நதஜந ஏகச்சிதோ த்³ருʼட⁴வ்ரத: ।
ஏகாக்ஷரமஹாபீ³ஜ ஏகருத்³ரோঽத்³விதீயக: ॥ 120 ॥

ஐஶ்வர்யவர்ணநாமாங்க³ ஐஶ்வர்யப்ரகரோஜ்ஜ்வல: ।
ஐராவணாதி³ லக்ஷ்மீஶ ஐஹிகாமுஷ்மிகப்ரத:³ ॥ 121 ॥

ஓஷதீ⁴ஶஶிகா²ரத்ந ஓங்காராக்ஷரஸம்யுத: ।
ஓக: ஸகலதே³வாநாமோஜோராஶிரஜாத்³யஜ: ॥ 122 ॥

ஔதா³ர்யஜீவநபர ஔசித்யமணிஜந்மபூ:⁴ ।
உதா³ஸீநைககி³ரிஶ உத்ஸவோத்ஸவகாரணௌ ॥ 123 ॥

அங்கீ³க்ருʼதஷட³ங்கா³ங்க³ அங்க³ஹாரமஹாநட: ।
அங்க³ஜாங்க³ஜப⁴ஸ்மாங்கோ³ மங்க³ளாயதவிக்³ரஹ: ॥ 124 ॥

க: கிம் த்வத³நு தே³வேஶ: க: கிந்நு வரத³ப்ரத:³ ।
க: கிந்நு ப⁴க்தஸந்தாபஹர: காருண்யஸாக³ர: ॥ 125 ॥

ஸ்தோதவ்ய: ஸ்தோதுமிச்சூ²நாம் மந்தவ்ய: ஶரணார்தி²நாம் ।
த்⁴யேயோ த்⁴யாநைகநிஷ்டா²நாம் தா⁴ம்ந: பரமபூரக: ॥ 126 ॥

ப⁴க³நேத்ரஹர: பூத: ஸாது⁴தூ³ஷகபூ⁴ஷண: ।
ப⁴த்³ரகாளிமநோராஜோ ஹம்ஸ: ஸத்கர்மஸாரதி:² ॥ 127 ॥

ஸப்⁴ய: ஸாது:⁴ ஸபா⁴ரத்நம் ஸௌந்த³ர்யகி³ரிஶேக²ர: ।
ஸுகுமார: ஸௌக்²யகர: ஸஹிஷ்ணு: ஸாத்⁴யஸாத⁴நம் ॥ 128 ॥

நிர்மத்ஸரோ நிஷ்ப்ரபஞ்சோ நிர்லோபோ⁴ நிர்கு³ணோ நய: ।
வீதாபி⁴மாநோ நிர்ஜாதோ நிராதங்கோ நிரஞ்ஜந: ॥ 129 ॥

காலத்ரய: கலிஹரோ நேத்ரத்ரயவிராஜித: ।
அக்³நித்ரயநிபா⁴ங்க³ஶ்ச ப⁴ஸ்மீக்ருʼதபுரத்ரய: ॥ 130 ॥

க்ருʼதகார்யோ வ்ரதத⁴ரோ வ்ரதநாஶ: ப்ரதாபவாந் ।
நிரஸ்தது³ர்விதி⁴ர்நிர்க³தாஶோ நிர்வாணநீரதி:⁴ ॥ 131 ॥

நிதா⁴நம் ஸர்வஹேதூநாம் நிஶ்சிதார்தே²ஶ்வரேஶ்வர: ।
அத்³வைதஶாம்ப⁴வமஹோ ஸநிர்வ்யாஜோர்த்⁴வலோசந: ॥ 132 ॥

அபூர்வபூர்வ: பரம: ஸபூர்வ: பூர்வபூர்வதி³க் ।
அதீந்த்³ரிய: ஸத்யநிதி⁴ரக²ண்டா³நந்த³விக்³ரஹ: ॥ 133 ॥

ஆதி³தே³வ: ப்ரஸந்நாத்மா ஆராத⁴கஜநேஷ்டத:³ ।
ஸர்வதே³வமய: ஸர்வ: ஜக³த்³வ்யாஸ: ஸுலக்ஷண: ॥ 134 ॥

ஸர்வாந்தராத்மா ஸத்³ருʼஶ: ஸர்வலோகைகபூஜித: ।
புராணபுருஷ: புண்ய: புண்யஶ்லோக: ஸுதா⁴மய: ॥ 135 ॥

பூர்வாபரஜ்ஞ: புரஜித் பூர்வதே³வாமரார்சித: ।
ப்ரஸந்நத³ர்ஶிதமுக:² பந்நகா³வளிபூ⁴ஷண: ॥ 136 ॥

ப்ரஸித்³த:⁴ ப்ரணதாதா⁴ர: ப்ரலயோத்³பூ⁴தகாரணம் ।
ஜ்யோதிர்மயோ ஜ்வலத்³த³ம்ஷ்ட்ரோ ஜ்யோதிர்மாலாவளீவ்ருʼத: ॥ 137 ॥

ஜாஜ்ஜ்வல்யமாநோ ஜ்வலநநேத்ரோ ஜலத⁴ரத்³யுதி: ।
க்ருʼபாம்போ⁴ராஶீரம்லாநோ வாக்யபுஷ்டோঽபராஜித: ॥ 138 ॥

க்ஷபாகரார்ககோடிப்ரபா⁴கர: கருணாகர: ।
ஏகமூர்திஸ்த்ரிதா⁴மூர்திர்தி³வ்யமூர்திரநாகுல: ॥ 139 ॥

அநந்தமூர்திரக்ஷோப்⁴ய: க்ருʼபாமூர்தி: ஸுகீர்தித்⁴ருʼத் ।
அகல்பிதாமரதருரகாமிதஸுகாமது⁴க் ॥ 140 ॥

அசிந்திதமஹாசிந்தாமணிர்தே³வஶிகா²மணி: ।
அதீந்த்³ரியோঽஜித: ப்ராம்ஶுர்ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வாதி³வந்தி³த: ॥ 141 ॥

ஹம்ஸோ மரீசிர்பீ⁴மஶ்ச ரத்நஸாநுஶராஸந: ।
ஸம்ப⁴வோঽதீந்த்³ரியோ வைத்³யோ விஶ்வரூபீ நிரஞ்ஜந: ॥ 142 ॥

வஸுத:³ ஸுபு⁴ஜோ நைகமாயோঽவ்யய: ப்ரமாத³ந: ।
அக³தோ³ ரோக³ஹர்தா ச ஶராஸநவிஶாரத:³ ॥ 143 ॥

மாயாவிஶ்வாத³நோ வ்யாபீ பிநாககரஸம்ப⁴வ: ।
மநோவேகோ³ மநோருபீ பூர்ண: புருஷபுங்க³வ: ॥ 144 ॥

ஶப்³தா³தி³கோ³ க³பீ⁴ராத்மா கோமலாங்க:³ ப்ரஜாக³ர: ।
த்ரிகாலஜ்ஞோ முநி: ஸாக்ஷீ பாபாரி: ஸேவகப்ரிய: ॥ 145 ॥

உத்தம: ஸாத்த்விக: ஸத்ய: ஸத்யஸந்தோ⁴ நிராகுல: ।
ரஸோ ரஸஜ்ஞோ ஸாரஜ்ஞோ லோகஸாரோ ரஸாத்மக: ॥ 146 ॥

பூஷாத³ந்தபி⁴த³வ்யக்³ரோ த³க்ஷயஜ்ஞநிஷூத³ந: ।
தே³வாக்³ரணீ: ஶிவத்⁴யாநதத்பர: பரம: ஶுப:⁴ ॥ 147 ॥

ஜயோ ஜயாதி:³ ஸர்வாக⁴ஶமநோ ப⁴வப⁴ஞ்ஜந: ।
அலங்கரிஷ்ணுரசலோ ரோசிஷ்ணுர்விக்ரமோத்தம: ॥ 148 ॥

ஶப்³த³க:³ ப்ரணவோ வாயுரம்ஶுமாநநிலதாபஹ்ருʼத் । வாயுரம்ஶுமாநநல
நிரீஶோ நிர்விகல்பஶ்ச சித்³ரூபோ ஜிதஸாத்⁴வஸ: ॥ 149 ॥

உத்தாரணோ து³ஷ்க்ருʼதிஹா து³ர்த⁴ர்ஷோ து³ஸ்ஸஹோঽப⁴ய: ।
நக்ஷத்ரமாலீ நாகேஶ: ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நஷடா³ஶ்ரய: ॥ 150 ॥

அகாயோ ப⁴க்தகாயஸ்த:² காலஜ்ஞாநீ மஹாநட: ।
அம்ஶு: ஶப்³த³பதிர்யோகீ³ பவந: ஶிகி²ஸாரதி:² ॥ 151 ॥

வஸந்தோ மாத⁴வோ க்³ரீஷ்ம: பவந: பாவநோঽமல: ।
வாருர்விஶல்யசதுர: ஶிவசத்வரஸம்ஸ்தி²த: ॥ 152 ॥

ஆத்மயோக:³ ஸமாம்நாயதீர்த²தே³ஹ: ஶிவாலய: ।
முண்டோ³ விரூபோ விக்ருʼதிர்த³ண்டோ³ தா³ந்தோ கு³ணோத்தம: ॥ 153 ॥

தே³வாஸுரகு³ருர்தே³வோ தே³வாஸுரநமஸ்க்ருʼத: ।
தே³வாஸுரமஹாமந்த்ரோ தே³வாஸுரமஹாஶ்ரய: ॥ 154 ॥

தி³வோঽசிந்த்யோ தே³வதாঽঽத்மா ஈஶோঽநீஶோ நகா³க்³ரக:³ ।
நந்தீ³ஶ்வரோ நந்தி³ஸகோ² நந்தி³ஸ்துதபராக்ரம: ॥ 155 ॥

நக்³நோ நக³வ்ரதத⁴ர: ப்ரலயாகாரரூபத்⁴ருʼத் ।
ஸேஶ்வர: ஸ்வர்க³த:³ ஸ்வர்க:³ ஸ்வர: ஸர்வமய: ஸ்வந: ॥ 156 ॥

பீ³ஜாத்⁴யக்ஷோ பீ³ஜகர்தா த⁴ர்மக்ருʼத்³த⁴ர்மவர்த⁴ந: ।
த³க்ஷயஜ்ஞமஹாத்³வேஷீ விஷ்ணுகந்த⁴ரபாதந: ॥ 157 ॥

தூ⁴ர்ஜடி: க²ண்ட³பரஶு: ஸகலோ நிஷ்கலோঽஸம: ।
ம்ருʼடோ³ நட: பூரயிதா புண்யக்ரூரோ மநோஜவ: ॥ 158 ॥

ஸத்³பூ⁴த: ஸத்க்ருʼத: ஶாந்த: காலகூடோ மஹாநக:⁴ ।
அர்தா²நர்தோ² மஹாகாயோ நைககர்மஸமஞ்ஜஸ: ॥ 159 ॥

பூ⁴ஶயோ பூ⁴ஷணோ பூ⁴திர்பூ⁴ஷணோ பூ⁴தவாஹந: ।
ஶிக²ண்டீ³ கவசீ ஶூலீ ஜடீ முண்டீ³ ச குண்ட³லீ ॥ 160 ॥

மேக²லீ முஸலீ க²ட்³கீ³ கங்கணீக்ருʼதவாஸுகி: ॥ 161 ॥

உத்தரபா⁴க³ம் ।
ஏதத்ஸஹஸ்ரநாமாங்கம் வீரப⁴த்³ரஸ்ய கீர்தநம் ।
ஏகைகாக்ஷரமாஹாத்ம்யம் மஹாபாதகநாஶநம் ॥ 162 ॥

மஹாவ்யாதி⁴ஹரம் ம்ருʼத்யுதா³ரித்³ர்யதிமிராஞ்ஜநம் ।
மஹாஸம்ஸாரஜலதி⁴மக்³நோத்தாரணநாவிக: ॥ 163
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாணாம் நிஜகே³ஹம் நிரர்க³லம் ।
கர்மப⁴க்திசிதா³நந்த³ம் கந்த³காரணகந்த³கம் ॥ 164 ॥

ரஸம் ரஸாயநம் தி³வ்யம் நாமாம்ருʼதரஸம் நர: ।
ஶ்ருʼணுயாத்³ய: ஸ்மரந்யோঽபி ஸர்வபாபை: ப்ரமுச்யதே ॥ 165 ॥

அக்³நிஷ்டோமஸ்ய யஜ்ஞஸ்ய வாஜபேயஶதஸ்ய ச ।
கந்யாதா³நஸஹஸ்ரஸ்ய யத்ப²லம் லப⁴தே நர: ॥ 166 ॥

தத்ப²லங்கோடிகு³ணிதம் நாமைகஸ்ய ஸக்ருʼஜ்ஜபாத் ।
ஆயுராரோக்³யஸௌபா⁴க்³யம் புத்ரபௌத்ரப்ரவர்த⁴நம் ॥ 167 ॥

ஐஹிகாமுஷ்மிகப⁴யச்சே²த³நம் ஸுக²ஸாத⁴நம் ।
குஷ்டா²பஸ்மாரபைஶாசசேஷ்டாதி³ருஜநாஶகம் ॥ 168 ॥

அஶ்மரீம் வாதஶீதோஷ்ணம் ஜ்வரம் மாஹேஶ்வரீஜ்வரம் ।
த்ரிதோ³ஷஜம் ஸந்நிபாதம் குக்ஷிநேத்ரஶிரோவ்யதா²ம் ॥ 169 ॥

ம்ருʼத்யுதா³ரித்³ர்யஜந்மாதி³ தீவ்ரது:³க²நிவாரணம் ।
மாரணம் மோஹநம் சைவ ஸ்தம்ப⁴நோச்சாடநம் ததா² ॥ 170 ॥

வித்³வேஷணம் கர்ஷணம் ச குடிலம் வைரிசேஷ்டிதம் ।
விஷஶஸ்த்ரோரக³வ்யாக்⁴ரப⁴யம் சோராக்³நிஶத்ருஜம் ॥ 171 ॥

பூ⁴தவேதாலயக்ஷாதி³ ப்³ரஹ்மராக்ஷஸஜம் ப⁴யம் ।
ஶாகிந்யாதி³ ப⁴யம் பை⁴ரவோத்³ப⁴வம் ப³ஹுத்³விட்ப⁴யம் ॥ 172 ॥

த்யஜந்த்யேவ ஸக்ருʼத் ஸ்தோத்ரம் ய: ஸ்மரேத்³பீ⁴தமாநஸ: ।
ய: ஸ்மரேத் வீரப⁴த்³ரேதி லபே⁴த் ஸத்யம் ஶ்ரியம் ஜயம் ॥ 173 ॥

வீரப⁴த்³ரஸ்ய நாம்நாம் யத் ஸஹஸ்ரம் ஸர்வஸித்³தி⁴த³ம் ।
வஜ்ரபஞ்ஜரமித்யுக்தம் விஷ்ணுநா ப்ரப⁴விஷ்ணுநா ॥ 174 ॥

கரசிந்தாமணிநிப⁴ம் ஸ்வைரகாமத³கோ³ஸமம் ।
ஸ்வாங்க³ணஸ்தா²மரதருஸமாநமஸமோபமம் ॥ 175 ॥

ஏககாலம் த்³விகாலம் வா த்ரிகாலம் நித்யமேவ வா ।
ய: படே²த்³வீரப⁴த்³ரஸ்ய ஸ்தோத்ரம் மந்த்ரமித³ம் நர: ॥ 176 ॥

இஹ பு⁴க்த்வாகி²லாந்போ⁴கா³நந்தே ஶிவபத³ம் வ்ரஜேத் ॥ 177 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பத்³மபுராணே உபரிபா⁴கே³ த³க்ஷாத்⁴வரே ஶ்ரீமஹாஶரப⁴-
ந்ருʼஸிம்ஹயுத்³தே⁴ நரஹரிரூபநாராயணப்ரோக்தம் ஶ்ரீவீரப⁴த்³ர-
ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Sri Veerabhadra:

1000 Names of Sri Virabhadra | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top