1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Yogeshwari | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Yogeshvari Sahasranamavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીયોગેશ્વરીસહસ્રનામાવલિઃ ॥
અસ્ય શ્રીયોગેશ્વરીસહસ્રનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય
શ્રીમહાદેવ ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્છન્દઃ । શ્રીયોગશ્વરી દેવતા ।
હ્રીં બીજમ્ । શ્રીં શક્તિઃ । ક્લીં કીલકમ્ ।
મમ સકલકામનાસિધ્યર્થં અમ્બાપુરનિવાસિનીપ્રીત્યર્થં
સહસ્રનામસ્તોત્રજપે પાઠે ચ વિનિયોગઃ ।
અથ ન્યાસઃ ।
મહાદેવઋષયે નમઃ શિરસિ ।
અનુષ્ટુપ્છન્દસે નમઃ મુખે ।
શ્રીયોગશ્વરી દેવતાયૈ નમઃ હૃદયે ।
હ્રીં બીજાય નમઃ દક્ષિણસ્તને ।
શ્રીં શક્તયે નમઃ વામસ્તને ।
ક્લીં કીલકાય નમઃ નાભૌ ।
વિનિયોગાય નમઃ પાદયોઃ ॥

ૐ હ્રીં અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ૐ યં તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ૐ યાં મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ૐ રુદ્રાદયે અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ યોગેશ્વર્યૈ કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ સ્વાહા કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

એવં હૃદયાદિ ષડઙ્ગન્યાસઃ
ૐ હ્રીં હૃદયાય નમઃ ।
ૐ યં શિરસે સ્વાહા ।
ૐ યાં શિખાયૈ વષટ્ ।
ૐ રુદ્રાદયે કવચાય હુમ્ ।
ૐ યોગેશ્વર્યૈ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ સ્વાહા અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ૐ ભૂર્ભુવસ્વરોમિતિ દિગ્બન્ધઃ ॥

અથ ધ્યાનમ્ ।
ૐ કાલાભ્રામ્યાં કટાક્ષૈરલિકુલભયદાં મૌલિબદ્ધેન્દુરેખાં
શઙ્ખં ચક્રં કપાલં ડમરુમપિ કરૈરુદ્વહન્તીં ત્રિનેત્રામ્ । ત્રિશિખમપિ
સિંહસ્કન્ધાધિરૂઢાં ત્રિભુવનમખિલં તેજસા પૂરયન્તીં
ધ્યાયેદમ્બાજયાખ્યાં ત્રિદશપરિણતાં સિદ્ધિકામો નરેન્દ્રઃ ॥ ૧ ॥ ત્રિદશપરિવૃતાં
ઇતિ ધ્યાત્વા ।
લં પૃથિવ્યાત્મકં ગન્ધં સમર્પયામિ ।
હં આકાશાત્મકં પુષ્પં સમર્પયામિ ।
યં વાય્વાત્મકં ધૂપં સમર્પયામિ ।
રં આગ્નેયાત્મકં દીપં સમર્પયામિ ।
વં અમૃતાત્મકં નૈવેદ્યં સમર્પયામિ ।
સં સર્વાત્મકં તામ્બૂલં સમર્પયામિ ।
ઇતિ પઞ્ચોપચારૈઃ સમ્પૂજ્ય
ૐ હ્રીં યં યાં રુદ્રાદયે યોગેશ્વર્યૈ સ્વાહા ।

અથ શ્રીયોગેશ્વરીસહસ્રનામાવલિઃ ।
ૐ યોગિન્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગમાયાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગપીઠસ્થિતિપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગદીક્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગરતાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગીહૃદયવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગયુતાયૈ નમઃ । ૧૦
ૐ સદા યોગમાર્ગરતાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગનિદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ તપોયુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ તપઃપ્રીત્યૈ નમઃ ।
ૐ તપઃસિદ્ધિપ્રદાયૈ નમઃ । પરાયૈ
ૐ નિશુમ્ભશુમ્ભસંહન્ત્ર્યૈ નમઃ । var સંહર્ત્ર્યૈ
ૐ રક્તબીજવિનાશિન્યૈ નમઃ । ૨૦
ૐ મધુકૈટભહન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ મહિષાસુરઘાતિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શારદેન્દુપ્રતીકાશાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રકોટિપ્રકાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મહામાયાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાકાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહામાર્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષુધાયૈ નમઃ ।
ૐ તૃષાયૈ નમઃ ।
ૐ નિદ્રાયૈ નમઃ । ૩૦
ૐ તૃષ્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ એકવીરાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલરાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ દુરત્યયાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાવાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભારત્યૈ નમઃ ।
ૐ વાચે નમઃ ।
ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ આર્યાયૈ નમઃ । ૪૦
ૐ બ્રાહ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાધેનવે નમઃ ।
ૐ વેદગર્ભાયૈ નમઃ ।
ૐ અધીશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ કરાલાયૈ નમઃ ।
ૐ વિકરાલાયૈ નમઃ ।
ૐ અતિકાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ દીપકાયૈ નમઃ ।
ૐ એકલિઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ ડાકિન્યૈ નમઃ । ૫૦
ૐ ભૈરવ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાભૈરવકેન્દ્રાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ અસિતાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ સુરેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ શાન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રોપમાકર્ષાયૈ નમઃ । var માકર્ષિણ્યૈ
ૐ કલાકાન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ કલાનિધયે નમઃ ।
ૐ સર્વસઙ્ક્ષોભિણિશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાહ્લાદકર્યૈ નમઃ । ૬૦
ૐ પ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાકર્ષિણિકાશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વવિદ્રાવિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસમ્મોહિનિશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસ્તમ્ભનકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વજૃમ્ભણિકાશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વત્ર શઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાસૌભાગ્યગમ્ભીરાયૈ નમઃ ।
ૐ પીનવૃત્તઘનસ્તન્યૈ નમઃ ।
ૐ રત્નકોટિવિનિક્ષિપ્તાયૈ નમઃ । ૭૦ var રત્નપીઠવિનિક્ષિપ્તાયૈ
ૐ સાધકેપ્સિતભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ નાનાશસ્ત્રધરાયૈ નમઃ ।
ૐ દિવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વસત્યૈ નમઃ ।
ૐ હર્ષિતાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ ખડ્ગપાત્રધરાયૈ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ દિવ્યવસ્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસિદ્ધિપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસમ્પત્પ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વપ્રિયઙ્કર્યૈ નમઃ । ૮૦
ૐ સર્વમઙ્ગલકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વૈષ્ણવ્યૈ નમઃ ।
ૐ શૈવ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહારૌદ્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ શિવાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષમાયૈ નમઃ ।
ૐ કૌમાર્યૈ નમઃ ।
ૐ પાર્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમઙ્ગલદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રાહ્મ્યૈ નમઃ । ૯૦
ૐ માહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ કૌમાર્યૈ નમઃ ।
ૐ વૈષ્ણવ્યૈ નમઃ ।
ૐ પરાયૈ નમઃ ।
ૐ વારાહ્યૈ નમઃ ।
ૐ માહેન્દ્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ચામુણ્ડાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વદેવતાયૈ નમઃ ।
ૐ અણિમાયૈ નમઃ ।
ૐ મહિમાયૈ નમઃ । ૧૦૦
ૐ લઘિમાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધ્યૈ નમઃ ।
ૐ શિવરૂપિકાયૈ નમઃ ।
ૐ વશિત્વસિદ્ધ્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રાકામ્યામુક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ ઇચ્છાષ્ટમિપરાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાકર્ષણિકાશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાહ્લાદકર્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસમ્મોહિનીશક્ત્યૈ નમઃ । ૧૧૦
ૐ સર્વસ્તમ્ભનકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વજૃમ્ભણિકાશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વવશઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાર્થજનિકાશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસમ્પત્તિશઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાર્થરઞ્જિનીશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વોન્મોદનકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાર્થસાધિકાશક્ત્યૈ નમઃ । var સર્વાર્થસાધક્યૈ
ૐ સર્વસમ્પત્તિપૂરિકાયૈ નમઃ । var સર્વસમ્પત્તિપૂરક્યૈ
ૐ સર્વમન્ત્રમયીશક્ત્યૈ નમઃ । ૧૨૦
ૐ સર્વદ્વન્દ્વક્ષયઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વકામપ્રદાયૈ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વદુઃખપ્રમોચન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમૃત્યુપ્રશમન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વવિઘ્નનિવારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાઙ્ગસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વવિઘ્નનિવારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસૌભાગ્યદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વરક્ષાકર્યૈ નમઃ ।
ૐ અક્ષવર્ણવિરાજિતાયૈ નમઃ । ૧૩૦
ૐ જગદ્ધાત્ર્યૈ નમઃ । var જગતાં ધાત્ર્યૈ
ૐ યોગનિદ્રાસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસ્યાદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશાલાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યબુદ્ધિસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્વેતપર્વતસઙ્કાશાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્વેતવસ્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાસત્યૈ નમઃ ।
ૐ નીલહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ રક્તમધ્યાયૈ નમઃ । ૧૪૦
ૐ સુશ્વેતસ્તનમણ્ડલાયૈ નમઃ ।
ૐ રક્તપાદાયૈ નમઃ ।
ૐ નીલજઙ્ઘાયૈ નમઃ ।
ૐ સુચિત્રજઘનાયૈ નમઃ ।
ૐ વિભવે નમઃ ।
ૐ ચિત્રમાલ્યામ્બરધરાયૈ નમઃ ।
ૐ ચિત્રગન્ધાનુલેપનાયૈ નમઃ ।
ૐ જપાકુસુમવર્ણાભાયૈ નમઃ ।
ૐ રક્તામ્બરવિભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ રક્તાયુધાયૈ નમઃ । ૧૫૦
ૐ રક્તનેત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ રક્તકુઞ્ચિતમૂર્ધજાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસ્યાદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ બુદ્ધિસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચતૂર્ભુજાયૈ નમઃ ।
ૐ રક્તદન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ જગદ્વ્યાપ્ય વ્યવસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ નીલાઞ્જનચયપ્રખ્યાયૈ નમઃ । ૧૬૦
ૐ મહાદંષ્ટ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ વિસ્તીર્ણલોચનાયૈ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ વૃત્તપીનપયોધરાયૈ નમઃ ।
ૐ એકવીરાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલરાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ કામદાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ ભીમાદેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચૈત્ર્યૈ નમઃ । ૧૭૦
ૐ સમ્પૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પુત્રપૌત્રપ્રદાયિન્યૈ નમઃ । var પુત્રપ્રદાયિન્યૈ
ૐ સાત્ત્વિકગુણાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશિષ્ટસરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ દેવસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૌર્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્વદેહાત્તરુણીં સૃજતે નમઃ ।
ૐ ખ્યાતાયૈ નમઃ ।
ૐ કૌશિક્યૈ નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણાયૈ નમઃ । ૧૮૦
ૐ સત્યૈ નમઃ ।
ૐ હિમાચલકૃતસ્થાનાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલિકાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્રુતાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાસરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ શુમ્ભાસુરનિબર્હિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્વેતપર્વતસઙ્કાશાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્વેતવસ્ત્રવિભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ નાનારત્નસમાકીર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદવિદ્યાવિનોદિન્યૈ નમઃ । ૧૯૦
ૐ શસ્ત્રવ્રાતસમાયુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ભારત્યૈ નમઃ ।
ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ વાગીશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ પીતવર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ કામદાલયાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણવર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાલમ્બાયૈ નમઃ ।
ૐ નીલોત્પલવિલોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ ગમ્ભીરનાભ્યૈ નમઃ । ૨૦૦
ૐ ત્રિવલીવિભૂષિતતનૂદર્યૈ નમઃ ।
ૐ સુકર્કશાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રભાસાયૈ નમઃ ।
ૐ વૃત્તપીનપયોધરાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્ભુજાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશાલાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ કામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મલોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ શાકમ્ભર્યૈ નમઃ ।
ૐ શતાક્ષ્યૈ નમઃ । ૨૧૦
ૐ વનશઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ શુચ્યૈ નમઃ ।
ૐ શાકમ્ભર્યૈ નમઃ ।
ૐ પૂજનીયાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરવિજયાયૈ નમઃ ।
ૐ ભીમાયૈ નમઃ ।
ૐ તારાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રૈલોક્યસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ શામ્ભવ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિજગન્માત્રે નમઃ । ૨૨૦
ૐ સ્વરાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ કામાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ કમલાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ ધૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરતાપિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જયાયૈ નમઃ ।
ૐ જયન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ શિવદાયૈ નમઃ ।
ૐ જલેશ્યૈ નમઃ । ૨૩૦
ૐ ચરણપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ ગજવક્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિનેત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ શઙ્ખિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અપરાજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ મહિષઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ શુભાનન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વધાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વાહાયૈ નમઃ ।
ૐ શુભાનનાયૈ નમઃ । ૨૪૦ var શિવાસનાયૈ
ૐ વિદ્યુજ્જિહ્વાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિવક્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્વક્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ સદાશિવાયૈ નમઃ ।
ૐ કોટરાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ શિખિરવાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપદાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમઙ્ગલાયૈ નમઃ ।
ૐ મયૂરવદનાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધ્યૈ નમઃ । ૨૫૦
ૐ બુદ્ધ્યૈ નમઃ ।
ૐ કાકરવાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્યૈ નમઃ ।
ૐ હુઙ્કારાયૈ નમઃ ।
ૐ તાલકેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વતારાયૈ નમઃ ।
ૐ સુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્પાસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાજિહ્વાયૈ નમઃ ।
ૐ પાશપાણ્યૈ નમઃ । ૨૬૦
ૐ ગરુત્મત્યૈ નમઃ ।
ૐ પદ્માવત્યૈ નમઃ ।
ૐ સુકેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મકેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષમાવત્યૈ નમઃ ।
ૐ પદ્માવત્યૈ નમઃ ।
ૐ સુરમુખ્યૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મવક્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ષડાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિવર્ગફલદાયૈ નમઃ । ૨૭૦
ૐ માયાયૈ નમઃ ।
ૐ રક્ષોઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રણવેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહોલ્કાભાયૈ નમઃ ।
ૐ વિઘ્નેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્તમ્ભિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ખલાયૈ નમઃ ।
ૐ માતૃકાવર્ણરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ અક્ષરોચ્ચારિણ્યૈ નમઃ । ૨૮૦
ૐ ગુહાયૈ નમઃ ।
ૐ અજપાયૈ નમઃ ।
ૐ મોહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્યામાયૈ નમઃ ।
ૐ જયરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ બલોત્કટાયૈ નમઃ ।
ૐ વારાહ્યૈ નમઃ ।
ૐ વૈષ્ણવ્યૈ નમઃ ।
ૐ જૃમ્ભાયૈ નમઃ ।
ૐ વાત્યાલ્યૈ નમઃ । ૨૯૦ var વાર્તાલ્યૈ
ૐ દૈત્યતાપિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષેમઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધિકર્યૈ નમઃ ।
ૐ બહુમાયાયૈ નમઃ ।
ૐ સુરેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ છિન્નમૂર્ધ્ને નમઃ ।
ૐ છિન્નકેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ દાનવેન્દ્રક્ષયઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ શાકમ્ભર્યૈ નમઃ ।
ૐ મોક્ષલક્ષ્મ્યૈ નમઃ । ૩૦૦
ૐ જૃમ્ભિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ બગલામુખ્યૈ નમઃ ।
ૐ અશ્વારૂઢાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાક્લિન્નાયૈ નમઃ ।
ૐ નારસિંહ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગજેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વદુર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ ચામુણ્ડાયૈ નમઃ ।
ૐ શવવાહનાયૈ નમઃ । ૩૧૦
ૐ જ્વાલામુખ્યૈ નમઃ ।
ૐ કરાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચિપિટાયૈ નમઃ । var ત્રિપીઠાયૈ
ૐ ખેચરેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ શુમ્ભઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ દૈત્યદર્પઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિન્ધ્યાચલનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશાલાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરભૈરવ્યૈ નમઃ । ૩૨૦
ૐ માતઙ્ગિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કરાલાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગજારૂઢાયૈ નમઃ ।
ૐ મહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ પાર્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ કમલાયૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્વેતાચલનિભાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉમાયૈ નમઃ ।
ૐ કાત્યાયન્યૈ નમઃ । ૩૩૦
ૐ શઙ્ખરવાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘુર્ઘુરાયૈ નમઃ ।
ૐ સિંહવાહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નારાયણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઈશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘણ્ટાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ દેવસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ વિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ વામન્યૈ નમઃ । ૩૪૦
ૐ કુબ્જાયૈ નમઃ ।
ૐ કર્ણકુબ્જાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘનસ્તન્યૈ નમઃ ।
ૐ નીલાયૈ નમઃ ।
ૐ શાકમ્ભર્યૈ નમઃ ।
ૐ દુર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વદુર્ગાર્તિહારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ દંષ્ટ્રાઙ્કિતમુખાયૈ નમઃ ।
ૐ ભીમાયૈ નમઃ ।
ૐ નીલપત્રશિરોધરાયૈ નમઃ । ૩૫૦
ૐ મહિષઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાદેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ કુમાર્યૈ નમઃ ।
ૐ સિંહવાહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દાનવાંસ્તર્જયન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વકામદુઘાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવાયૈ નમઃ ।
ૐ કન્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કુમારિકાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવેશ્યૈ નમઃ । ૩૬૦
ૐ ત્રિપુરાયૈ નમઃ ।
ૐ કલ્યાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ રોહિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કાલિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડિકાયૈ નમઃ ।
ૐ પરાયૈ નમઃ ।
ૐ શામ્ભવ્યૈ નમઃ ।
ૐ દુર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ સુભદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ યશસ્વિન્યૈ નમઃ । ૩૭૦
ૐ કાલાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કલાતીતાયૈ નમઃ ।
ૐ કારુણ્યહૃદયાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવાયૈ નમઃ ।
ૐ કારુણ્યજનન્યૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કલ્યાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કરુણાકરાયૈ નમઃ ।
ૐ કામાધારાયૈ નમઃ ।
ૐ કામરૂપાયૈ નમઃ । ૩૮૦
ૐ કાલચણ્ડસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ । var કાલદણ્ડસ્વરૂપિણ્યૈ
ૐ કામદાયૈ નમઃ ।
ૐ કરુણાધારાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કામદાયૈ નમઃ ।
ૐ શુભાયૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડવીરાયૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડમાયાયૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડમુણ્ડવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડિકાશક્ત્યૈ નમઃ । ૩૯૦
ૐ અત્યુગ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડવિગ્રહાયૈ નમઃ ।
ૐ ગજાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ સિંહમુખ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગૃધ્રાસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ઉષ્ટ્રગ્રીવાયૈ નમઃ ।
ૐ હયગ્રીવાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલરાત્ર્યૈ નમઃ । ૪૦૦
ૐ નિશાચર્યૈ નમઃ ।
ૐ કઙ્કાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ રૌદ્રચીત્કાર્યૈ નમઃ ।
ૐ ફેત્કાર્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૂતડામર્યૈ નમઃ ।
ૐ વારાહ્યૈ નમઃ ।
ૐ શરભાસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શતાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ માંસભોજન્યૈ નમઃ ।
ૐ કઙ્કાલ્યૈ નમઃ । ૪૧૦
ૐ શુક્લાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ કલહપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉલૂકિકાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવારાવાયૈ નમઃ ।
ૐ ધૂમ્રાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચિત્રનાદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઊર્ધ્વકેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભદ્રકેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ શવહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ માલિન્યૈ નમઃ । ૪૨૦ var આન્ત્રમાલિન્યૈ
ૐ કપાલહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ રક્તાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્યેન્યૈ નમઃ ।
ૐ રુધિરપાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ખડ્ગિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દીર્ઘલમ્બોષ્ઠ્યૈ નમઃ ।
ૐ પાશહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ બલાકિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કાકતુણ્ડાયૈ નમઃ ।
ૐ પાત્રહસ્તાયૈ નમઃ । ૪૩૦
ૐ ધૂર્જટ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિષભક્ષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પશુઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ પાપહન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ મયૂર્યૈ નમઃ ।
ૐ વિકટાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ ભયવિધ્વંસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રેતાસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રેતવાહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કોટરાક્ષ્યૈ નમઃ । ૪૪૦
ૐ લસજ્જિહ્વાયૈ નમઃ ।
ૐ અષ્ટવક્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ સુરપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાત્તાસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ધૂમનિઃશ્વાસાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરાયૈ નમઃ ।
ૐ ભુવનેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ બૃહત્તુણ્ડાયૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રચણ્ડાયૈ નમઃ । ૪૫૦
ૐ ચણ્ડવિક્રમાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્થૂલકેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ બૃહત્કુક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ યમદૂત્યૈ નમઃ ।
ૐ કરાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દશવક્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ દશપદાયૈ નમઃ ।
ૐ દશહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ વિલાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અનાદ્યન્તસ્વરૂપાયૈ નમઃ । ૪૬૦
ૐ ક્રોધરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ મનોગત્યૈ નમઃ ।
ૐ મનઃશ્રુતિસ્મૃતિર્ઘ્રાણચક્ષુસ્ત્વગ્રસનાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ var મન આત્મિકાયૈ, શ્રુત્યાત્મિકાયૈ,
ૐ સ્મૃત્યાત્મિકાયૈ, ઘ્રાણાત્મિકાયૈ, ચક્ષુરાત્મિકાયૈ,
ૐ ત્વગાત્મિકાયૈ, રસનાત્મિકાયૈ
ૐ યોગિમાનસસંસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગસિદ્ધિપ્રદાયિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉગ્રાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઉગ્રરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉગ્રતારાસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઉગ્રરૂપધરાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉગ્રેશ્યૈ નમઃ । ૪૭૦
ૐ ઉગ્રવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભીમાયૈ નમઃ ।
ૐ ભીમકેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભીમમૂર્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ ભામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભીમાયૈ નમઃ ।
ૐ અતિભીમરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ભીમરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ જગન્મય્યૈ નમઃ ।
ૐ ખડ્ગિન્યૈ નમઃ । ૪૮૦
ૐ અભયહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘણ્ટાડમરુધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નાગહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ અઙ્કુશધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞમૂર્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ દક્ષયજ્ઞવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞદીક્ષાધરાયૈ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞસિદ્ધિપ્રદાયિન્યૈ નમઃ । ૪૯૦
ૐ હિરણ્યબાહુચરણાયૈ નમઃ ।
ૐ શરણાગતપાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અનામ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ અનેકનામ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ નિર્ગુણાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુણાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ મનો જગત્પ્રતિષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વકલ્યાણમૂર્તિન્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માદિસુરવન્દ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાધરજટાસ્થિતાયૈ નમઃ । ૫૦૦ var ગઙ્ગાધરજજટાશ્રિતાયૈ
ૐ મહામોહાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાદીપ્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધવિદ્યાયોગિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધસાદ્ધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ સરય્વે નમઃ ।
ૐ ગોમત્યૈ નમઃ ।
ૐ ભીમાયૈ નમઃ । ૫૧૦
ૐ ગૌતમ્યૈ નમઃ ।
ૐ નર્મદાયૈ નમઃ ।
ૐ મહ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભાગીરથ્યૈ નમઃ ।
ૐ કાવેર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિવેણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગણ્ડક્યૈ નમઃ ।
ૐ સરાયૈ નમઃ । var શરાયૈ
ૐ સુષુપ્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ જાગૃત્યૈ નમઃ । ૫૨૦
ૐ નિદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વપ્નાયૈ નમઃ ।
ૐ તુર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ચક્રિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ અહલ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અરુન્ધત્યૈ નમઃ ।
ૐ તારાયૈ નમઃ ।
ૐ મન્દોદર્યૈ નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ નમઃ । var દિવ્યાયૈ
ૐ પદ્માવત્યૈ નમઃ । ૫૩૦
ૐ ત્રિપુરેશસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ એકવીરાયૈ નમઃ ।
ૐ કનકાઢ્યાયૈ નમઃ । var કનકાઙ્ગાયૈ
ૐ દેવતાયૈ નમઃ ।
ૐ શૂલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પરિઘાસ્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ખડ્ગિન્યૈ નમઃ ।
ૐ આબાહ્યદેવતાયૈ નમઃ ।
ૐ કૌબેર્યૈ નમઃ ।
ૐ ધનદાયૈ નમઃ । ૫૪૦
ૐ યામ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ આગ્નેય્યૈ નમઃ ।
ૐ વાયુતન્વે નમઃ ।
ૐ નિશાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈશાન્યૈ નમઃ ।
ૐ નૈરૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ સૌમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ માહેન્દ્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ વારુણીસમાયૈ નમઃ । var વારુણ્યૈ
ૐ સર્વર્ષિપૂજનીયાઙ્ઘ્ર્યૈ નમઃ । ૫૫૦
ૐ સર્વયન્ત્રાધિદેવતાયૈ નમઃ ।
ૐ સપ્તધાતુમય્યૈ નમઃ ।
ૐ મૂર્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સપ્તધાત્વન્તરાશ્રયાયૈ નમઃ ।
ૐ દેહપુષ્ટ્યૈ નમઃ ।
ૐ મનસ્તુષ્ટ્યૈ નમઃ ।
ૐ અન્નપુષ્ટ્યૈ નમઃ ।
ૐ બલોદ્ધતાયૈ નમઃ ।
ૐ તપોનિષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ તપોયુક્તાયૈ નમઃ । ૫૬૦
ૐ તાપસઃસિદ્ધિદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ તપસ્વિન્યૈ નમઃ ।
ૐ તપઃસિદ્ધ્યૈ નમઃ ।
ૐ તાપસ્યૈ નમઃ ।
ૐ તપઃપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ ઓષધ્યૈ નમઃ ।
ૐ વૈદ્યમાત્રે નમઃ ।
ૐ દ્રવ્યશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રભાવિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વેદવિદ્યાયૈ નમઃ । ૫૭૦
ૐ વેદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સુકુલાયૈ નમઃ ।
ૐ કુલપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ જાલન્ધરશિરચ્છેત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ મહર્ષિહિતકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગનીત્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાયોગાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલરાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ મહારવાયૈ નમઃ ।
ૐ અમોહાયૈ નમઃ । ૫૮૦
ૐ પ્રગલ્ભાયૈ નમઃ ।
ૐ ગાયત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ હરવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ વિપ્રાખ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વ્યોમાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ મુનિવિપ્રપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્યૈ નમઃ ।
ૐ જગત્કર્ત્ર્યૈ નમઃ । var જગત્કીર્ત્યૈ
ૐ જગત્કાર્યૈ નમઃ ।
ૐ જગચ્છાયાયૈ નમઃ । ૫૯૦ var જગચ્છ્વાસાયૈ
ૐ જગન્નિધ્યૈ નમઃ ।
ૐ જગત્પ્રાણાયૈ નમઃ ।
ૐ જગદ્દંષ્ટ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ જગજ્જિહ્વાયૈ નમઃ ।
ૐ જગદ્રસાયૈ નમઃ ।
ૐ જગચ્ચક્ષુષે નમઃ ।
ૐ જગદ્ઘ્રાણાયૈ નમઃ ।
ૐ જગચ્છ્રોત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ જગન્મુખાયૈ નમઃ ।
ૐ જગચ્છત્રાયૈ નમઃ । ૬૦૦
ૐ જગદ્વક્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ જગદ્ભર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ જગત્પિત્રે નમઃ ।
ૐ જગત્પત્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ જગન્માત્રે નમઃ ।
ૐ જગદ્ભ્રાત્રે નમઃ ।
ૐ જગત્સુહૃતે નમઃ ।
ૐ જગદ્ધાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ જગત્પ્રાણાયૈ નમઃ ।
ૐ જગદ્યોન્યૈ નમઃ । ૬૧૦
ૐ જગન્મય્યૈ નમઃ । var જગન્મત્યૈ
ૐ સર્વસ્તમ્ભ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહામાયાયૈ નમઃ ।
ૐ જગદ્દીક્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ જયાયૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તૈકલભ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ દ્વિવિધાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિવિધાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્વિધાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રાક્ષ્યૈ નમઃ । ૬૨૦
ૐ પઞ્ચભૂતાયૈ નમઃ । var પઞ્ચરૂપાયૈ
ૐ સહસ્રરૂપધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મૂલાદિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બાપુરનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નવકુમ્ભાયૈ નમઃ ।
ૐ નવરુચ્યૈ નમઃ ।
ૐ કામજ્વાલાયૈ નમઃ ।
ૐ નવાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ ગર્ભજ્વાલાયૈ નમઃ ।
ૐ બાલાયૈ નમઃ । ૬૩૦
ૐ ચક્ષુર્જ્વાલાયૈ નમઃ ।
ૐ નવામ્બરાયૈ નમઃ ।
ૐ નવરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ નવકલાયૈ નમઃ ।
ૐ નવનાડ્યૈ નમઃ ।
ૐ નવાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ નવક્રીડાયૈ નમઃ ।
ૐ નવવિધાયૈ નમઃ ।
ૐ નવયોગિનિકાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદવિદ્યાયૈ નમઃ । ૬૪૦
ૐ મહાવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્યાદાત્ર્યૈ નમઃ । var વિદ્યાધાત્ર્યૈ
ૐ વિશારદાયૈ નમઃ ।
ૐ કુમાર્યૈ નમઃ ।
ૐ યુવત્યૈ નમઃ ।
ૐ બાલાયૈ નમઃ ।
ૐ કુમારીવ્રતચારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કુમારીભક્તસુખિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કુમારીરૂપધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભવાન્યૈ નમઃ । ૬૫૦
ૐ વિષ્ણુજનન્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માદિજનન્યૈ નમઃ ।
ૐ પરાયૈ નમઃ ।
ૐ ગણેશજનન્યૈ નમઃ ।
ૐ શક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ કુમારજનન્યૈ નમઃ ।
ૐ શુભાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાગ્યાશ્રયાયૈ નમઃ ।
ૐ ભગવત્યૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તાભીષ્ટપ્રદાયિન્યૈ નમઃ । ૬૬૦
ૐ ભગાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ભગાધારરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભગમાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભગરોગહરાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સુશ્રુવે નમઃ ।
ૐ પરમમઙ્ગલાયૈ નમઃ । var સુભ્રુવે, પર્વતમઙ્ગલાયૈ
ૐ શર્વાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચપલાપાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચારુચન્દ્રકલાધરાયૈ નમઃ । ૬૭૦ ચારુચન્દ્રકલાપરાયૈ
ૐ વિશાલાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વમાત્રે નમઃ ।
ૐ વિશ્વવન્દ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વિલાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શુભપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ શુભાવર્તાયૈ નમઃ ।
ૐ વૃત્તપીનપયોધરાયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બાયૈ નમઃ ।
ૐ સંસારમથિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મૃડાન્યૈ નમઃ । ૬૮૦
ૐ સર્વમઙ્ગલાયૈ નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુસંસેવિતાયૈ નમઃ ।
ૐ શુદ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માદિસુરસેવિતાયૈ નમઃ ।
ૐ પરમાનન્દશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ પરમાનન્દરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પરમાનન્દજનન્યૈ નમઃ ।
ૐ પરમાનન્દદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પરોપકારનિરતાયૈ નમઃ ।
ૐ પરમાયૈ નમઃ । ૬૯૦
ૐ ભક્તવત્સલાયૈ નમઃ ।
ૐ આનન્દભૈરવ્યૈ નમઃ ।
ૐ બાલાભૈરવ્યૈ નમઃ । var બાલભૈરવ્યૈ
ૐ બટુભૈરવ્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્મશાનભૈરવ્યૈ નમઃ ।
ૐ કાલીભૈરવ્યૈ નમઃ । var કાલભૈરવ્યૈ
ૐ પુરભૈરવ્યૈ નમઃ । var ત્રિષુભૈરવ્યૈ
ૐ પૂર્ણચન્દ્રાભવદનાયૈ નમઃ । var પૂર્ણચન્દ્રાર્ધવદનાયૈ
ૐ પૂર્ણચન્દ્રનિભાંશુકાયૈ નમઃ ।
ૐ શુભલક્ષણસમ્પન્નાયૈ નમઃ । ૭૦૦
ૐ શુભાનન્તગુણાર્ણવાયૈ નમઃ ।
ૐ શુભસૌભાગ્યનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ શુભાચારરતાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ સુખસમ્ભોગભવનાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસૌખ્યનિરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ અવલમ્બાયૈ નમઃ ।
ૐ વાગ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રવરાયૈ નમઃ ।
ૐ વાગ્વિવાદિન્યૈ નમઃ । ૭૧૦
ૐ ઘૃણાધિપાવૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ કોપાદુત્તીર્ણકુટિલાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ પાપદાયૈ નમઃ ।
ૐ પાપનાશાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માગ્નીશાપમોચન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાતીતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉચ્છિષ્ટચાણ્ડાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ પરિઘાયુધાયૈ નમઃ ।
ૐ ઓઙ્કાર્યૈ નમઃ ।
ૐ વેદકાર્યૈ નમઃ । ૭૨૦ var વેદકારિણ્યૈ
ૐ હ્રીઙ્કાર્યૈ નમઃ ।
ૐ સકલાગમાયૈ નમઃ ।
ૐ યઙ્કારીચર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ચર્ચિચર્ચિતાયૈ નમઃ । var ચર્ચ્યૈ
ૐ ચક્રરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાવ્યાધવનારોહાયૈ નમઃ ।
ૐ ધનુર્બાણધરાયૈ નમઃ ।
ૐ ધરાયૈ નમઃ ।
ૐ લમ્બિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પિપાસાયૈ નમઃ । ૭૩૦
ૐ ક્ષુધાયૈ નમઃ ।
ૐ સન્દેશિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ભુક્તિદાયૈ નમઃ ।
ૐ મુક્તિદાયૈ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
ૐ શુભદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
ૐ બુદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
ૐ માત્રે નમઃ ।
ૐ વર્મિણ્યૈ નમઃ । ૭૪૦
ૐ ફલદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડમથન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડદર્પનિવારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડમાર્તણ્ડનયનાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રાગ્નિનયનાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાઙ્ગસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ રક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ રક્તવસ્ત્રોત્તરીયકાયૈ નમઃ । ૭૫૦
ૐ જપાપાવકસિન્દુરાયૈ નમઃ ।
ૐ રક્તચન્દનધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કર્પૂરાગરુકસ્તૂરીકુઙ્કુમદ્રવલેપિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિચિત્રરત્નપૃથિવ્યૈ નમઃ ।
ૐ કલ્મષઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ તલસ્થિતાયૈ નમઃ । var તલાસ્થિતાયૈ
ૐ ભગાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ભગાધારાયૈ નમઃ ।
ૐ રૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભગમાલિન્યૈ નમઃ । ૭૬૦
ૐ લિઙ્ગાભિધાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ લિઙ્ગપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ લિઙ્ગનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભગલિઙ્ગસ્વરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ભગલિઙ્ગસુખાવહાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વયમ્ભૂકુસુમપ્રીતાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વયમ્ભૂકુસુમાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વયમ્ભૂકુસુમસ્નાતાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વયમ્ભૂપુષ્પતર્પિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વયમ્ભૂપુષ્પતિલકાયૈ નમઃ । ૭૭૦
ૐ સ્વયમ્ભૂપુષ્પધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પુણ્ડરીકકરાયૈ નમઃ ।
ૐ પુણ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પુણ્યદાયૈ નમઃ । var પુણ્યદાયિન્યૈ
ૐ પુણ્યરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પુણ્યજ્ઞેયાયૈ નમઃ ।
ૐ પુણ્યવન્દ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પુણ્યવેદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પુરાતન્યૈ નમઃ ।
ૐ અનવદ્યાયૈ નમઃ । ૭૮૦
ૐ વેદવેદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદવેદાન્તરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ માયાતીતાયૈ નમઃ ।
ૐ સૃષ્ટમાયાયૈ નમઃ ।
ૐ માયાયૈ નમઃ । var માયાધર્માત્મવન્દિતાયૈ
ૐ ધર્માત્મવન્દિતાયૈ નમઃ ।
ૐ અસૃષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ સઙ્ગરહિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સૃષ્ટિહેતવે નમઃ ।
ૐ કપર્દિન્યૈ નમઃ । ૭૯૦
ૐ વૃષારૂઢાયૈ નમઃ ।
ૐ શૂલહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્થિતિસંહારકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મન્દસ્થિત્યૈ નમઃ ।
ૐ શુદ્ધરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ શુદ્ધચિત્તમુનિસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાભાગ્યવત્યૈ નમઃ ।
ૐ દક્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ દક્ષાધ્વરવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અપર્ણાયૈ નમઃ । ૮૦૦
ૐ અનન્યશરણાયૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તાભીષ્ટફલપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યસિન્દૂરસર્વાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ સચ્ચિદાનન્દલક્ષણાયૈ નમઃ ।
ૐ કમલાયૈ નમઃ । var કર્મજાયૈ
ૐ કેશિજાયૈ નમઃ । var કેલિકાયૈ
ૐ કેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ કર્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ કર્પૂરકાલિજાયૈ નમઃ । var કર્બુરકાલજાયૈ
ૐ ગિરિજાયૈ નમઃ । ૮૧૦
ૐ ગર્વજાયૈ નમઃ ।
ૐ ગોત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ અકુલાયૈ નમઃ ।
ૐ કુલજાયૈ નમઃ ।
ૐ દિનજાયૈ નમઃ ।
ૐ દિનમાનાયૈ નમઃ । var દિનમાત્રે
ૐ વેદજાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદસમ્ભૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્રોધજાયૈ નમઃ ।
ૐ કુટજાધારાયૈ નમઃ । ૮૨૦
ૐ પરમબલગર્વિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વલોકોત્તરાભાવાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વકાલોદ્ભવાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કુણ્ડગોલોદ્ભવપ્રીતાયૈ નમઃ । var કુણ્ડકીલોદ્ભવપ્રીતાયૈ
ૐ કુણ્ડગોલોદ્ભવાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કુણ્ડપુષ્પસદાપ્રીત્યૈ નમઃ । var કુણ્ડપ્રીત્યૈ
ૐ પુષ્પગોલસદારત્યૈ નમઃ । var રત્યૈ
ૐ શુક્રમૂર્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ શુક્રદેહાયૈ નમઃ ।
ૐ શુક્રપુજિતમૂર્તિન્યૈ નમઃ । ૮૩૦ var શુક્રપુજકમૂર્તિન્યૈ
ૐ વિદેહાયૈ નમઃ ।
ૐ વિમલાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્રૂરાયૈ નમઃ ।
ૐ ચોલાયૈ નમઃ ।
ૐ કર્નાટક્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિમાત્રે નમઃ ।
ૐ ઉત્કલાયૈ નમઃ ।
ૐ મૌણ્ડ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિરેખાયૈ નમઃ ।
ૐ વીરવન્દિતાયૈ નમઃ । ૮૪૦
ૐ શ્યામલાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૌરવ્યૈ નમઃ ।
ૐ પીનાયૈ નમઃ ।
ૐ માગધેશ્વરવન્દિતાયૈ નમઃ ।
ૐ પાર્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ કર્મનાશાયૈ નમઃ ।
ૐ કૈલાસવાસિકાયૈ નમઃ ।
ૐ શાલગ્રામશિલામાલિને નમઃ ।
ૐ શાર્દૂલાયૈ નમઃ ।
ૐ પિઙ્ગકેશિન્યૈ નમઃ । ૮૫૦
ૐ નારદાયૈ નમઃ ।
ૐ શારદાયૈ નમઃ ।
ૐ રેણુકાયૈ નમઃ ।
ૐ ગગનેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ધેનુરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ રુક્મિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગોપિકાયૈ નમઃ ।
ૐ યમુનાશ્રયાયૈ નમઃ ।
ૐ સુકણ્ઠકોકિલાયૈ નમઃ ।
ૐ મેનાયૈ નમઃ । ૮૬૦
ૐ ચિરાનન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કન્દર્પકોટિલાવણ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સુન્દરાયૈ નમઃ ।
ૐ સુન્દરસ્તન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વપક્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વરક્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વનાથપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગયુક્તાયૈ નમઃ । ૮૭૦
ૐ યોગાઙ્ગધ્યાનશાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગપટ્ટધરાયૈ નમઃ ।
ૐ મુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ મુક્તાનાં પરમાગત્યૈ નમઃ ।
ૐ કુરુક્ષેત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ અવન્યૈ નમઃ ।
ૐ કાશ્યૈ નમઃ ।
ૐ મથુરાયૈ નમઃ ।
ૐ કાઞ્ચ્યૈ નમઃ ।
ૐ અવન્તિકાયૈ નમઃ । ૮૮૦
ૐ અયોધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ દ્વારકાયૈ નમઃ ।
ૐ માયાયૈ નમઃ ।
ૐ તીર્થાયૈ નમઃ ।
ૐ તીર્થકર્યૈ નમઃ । var તીર્થકરીપ્રિયાયૈ
ૐ પ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુષ્કરાયૈ નમઃ ।
ૐ અપ્રમેયાયૈ નમઃ ।
ૐ કોશસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ કોશવાસિન્યૈ નમઃ । ૮૯૦
ૐ કુશાવર્તાયૈ નમઃ ।
ૐ કૌશિક્યૈ નમઃ ।
ૐ કોશામ્બાયૈ નમઃ ।
ૐ કોશવર્ધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મકોશાયૈ નમઃ ।
ૐ કોશદાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ કુસુમ્ભકુસુમપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ તુલાકોટ્યૈ નમઃ ।
ૐ કાકુત્સ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્થાવરાયૈ નમઃ । ૯૦૦ var વરાયૈ
ૐ વરાશ્રયાયૈ નમઃ । var કુચવરાશ્રયાયૈ
ૐ પુત્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ પૌત્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ પુત્ર્યૈ નમઃ । var પૌત્ર્યૈ
ૐ દ્રવ્યદાયૈ નમઃ । var દિવ્યદાયૈ
ૐ દિવ્યભોગદાયૈ નમઃ ।
ૐ આશાપૂર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ ચિરઞ્જીવ્યૈ નમઃ ।
ૐ લઙ્કાભયવિવર્ધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્રુક્ સ્રુવાયૈ નમઃ । ૯૧૦ var સ્રુચે
ૐ સુગ્રાવણે નમઃ ।
ૐ સામિધેન્યૈ નમઃ ।
ૐ સુશ્રદ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રાદ્ધદેવતાયૈ નમઃ ।
ૐ માત્રે નમઃ ।
ૐ માતામહ્યૈ નમઃ ।
ૐ તૃપ્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ પિતુર્માત્રે નમઃ ।
ૐ પિતામહ્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્નુષાયૈ નમઃ । ૯૨૦
ૐ દૌહિત્રિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પુત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ લોકક્રીડાભિનન્દિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પોષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શોષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ દીર્ઘકેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ સુલોમશાયૈ નમઃ ।
ૐ સપ્તાબ્ધિસંશ્રયાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યાયૈ નમઃ । ૯૩૦
ૐ સપ્તદ્વીપાબ્ધિમેખલાયૈ નમઃ ।
ૐ સૂર્યદીપ્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ વજ્રશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ મદોન્મત્તાયૈ નમઃ । var મહોન્મત્તાયૈ
ૐ પિઙ્ગલાયૈ નમઃ ।
ૐ સુચક્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ચક્રમધ્યસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ ચક્રકોણનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમન્ત્રમય્યૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્યાયૈ નમઃ । ૯૪૦
ૐ સર્વમન્ત્રાક્ષરાયૈ નમઃ ।
ૐ વરાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞદાયૈ નમઃ । var સર્વપ્રદાયૈ
ૐ વિશ્વમાત્રે નમઃ ।
ૐ ભક્તાનુગ્રહકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રાણશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તગુણનામધિયે નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાશદ્વિષ્ણુશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાશન્માતૃકામય્યૈ નમઃ । ૯૫૦
ૐ દ્વિપઞ્ચાશદ્વપુશ્રેણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિષષ્ટ્યક્ષરસંશ્રયાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુઃષષ્ટિમહાસિદ્ધયે યોગિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વૃન્દવન્દિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચતુઃષડ્વર્ણનિર્ણેય્યૈ નમઃ ।
ૐ ચતુઃષષ્ટિકલાનિધયે નમઃ ।
ૐ અષ્ટષષ્ટિમહાતીર્થક્ષેત્રભૈરવવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્નવતિમન્ત્રાત્મને નમઃ ।
ૐ ષણ્ણવત્યધિકાપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ સહસ્રપત્રનિલયાયૈ નમઃ । ૯૬૦
ૐ સહસ્રફણિભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ સહસ્રનામસંસ્તોત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ સહસ્રાક્ષબલાપહાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રકાશાખ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વિમર્શાખ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રકાશકવિમર્શકાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્વાણચરણદેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચતુશ્ચરણસંજ્ઞકાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્વિજ્ઞાનશક્ત્યાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સુભગાયૈ નમઃ । ૯૭૦
ૐ ક્રિયાયુતાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્મરેશાયૈ નમઃ ।
ૐ શાન્તિદાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇચ્છાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇચ્છાશક્તિસમાન્વિતાયૈ નમઃ ।
ૐ નિશામ્બરાયૈ નમઃ ।
ૐ રાજન્યપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ નિશાચર્યૈ નમઃ ।
ૐ સુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ ઊર્ધ્વકેશ્યૈ નમઃ । ૯૮૦
ૐ કામદાયૈ નમઃ । var કામનાયૈ
ૐ મુક્તકેશિકાયૈ નમઃ ।
ૐ માનિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વીરાણાં જયદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ યામલ્યૈ નમઃ ।
ૐ નાસાગ્રબિન્દુમાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાયૈ નમઃ । var કઙ્કાયૈ
ૐ કરાલાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રિકાચલસંશ્રયાયૈ નમઃ । var ચન્દ્રકલાયૈ, સંશ્રયાયૈ
ૐ ચક્રિણ્યૈ નમઃ । ૯૯૦
ૐ શઙ્ખિન્યૈ નમઃ ।
ૐ રૌદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ એકપાદાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિલોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ ભીષણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૈરવ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભીમાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રહાસાયૈ નમઃ ।
ૐ મનોરમાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વરૂપાયૈ નમઃ । ૧૦૦૦
ૐ ઘોરરૂપપ્રકાશિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કપાલમાલિકાયુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ મૂલપીઠસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ રમાયૈ નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વદેવર્ષિપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વતીર્થપરાયૈ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ તીર્થદક્ષિણતઃસ્થિતાયૈ નમઃ । ૧૦૦૮

ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલે ઉત્તરખણ્ડે દેવીચરિત્રે
વિષ્ણુશઙ્કરસંવાદે શ્રીયોગેશ્વરીસહસ્રનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ॥

Proofread by PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com
For printing
॥ શ્રીયોગેશ્વરીસહસ્રનામાવલિઃ ॥
ૐ યોગિન્યૈ નમઃ । યોગમાયાયૈ । યોગપીઠસ્થિતિપ્રિયાયૈ । યોગદીક્ષાયૈ ।
યોગરૂપાયૈ । યોગગમ્યાયૈ । યોગરતાયૈ । યોગીહૃદયવાસિન્યૈ ।
યોગસ્થિતાયૈ । યોગયુતાયૈ । સદા યોગમાર્ગરતાયૈ । યોગેશ્વર્યૈ ।
યોગનિદ્રાયૈ । યોગદાત્ર્યૈ । સરસ્વત્યૈ । તપોયુક્તાયૈ । તપઃપ્રીત્યૈ ।
તપઃસિદ્ધિપ્રદાયૈ । પરાયૈ નિશુમ્ભશુમ્ભસંહન્ત્ર્યૈ । (સંહર્ત્ર્યૈ)
રક્તબીજવિનાશિન્યૈ નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ મધુકૈટભહન્ત્ર્યૈ નમઃ । મહિષાસુરઘાતિન્યૈ । શારદેન્દુપ્રતીકાશાયૈ ।
ચન્દ્રકોટિપ્રકાશિન્યૈ । મહામાયાયૈ । મહાકાલ્યૈ । મહામાર્યૈ ।
ક્ષુધાયૈ । તૃષાયૈ । નિદ્રાયૈ । તૃષ્ણાયૈ । એકવીરાયૈ । કાલરાત્ર્યૈ ।
દુરત્યયાયૈ । મહાવિદ્યાયૈ । મહાવાણ્યૈ । ભારત્યૈ । વાચે । સરસ્વત્યૈ ।
આર્યાયૈ નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ બ્રાહ્મ્યૈ નમઃ । મહાધેનવે । વેદગર્ભાયૈ । અધીશ્વર્યૈ । કરાલાયૈ ।
વિકરાલાયૈ । અતિકાલ્યૈ । દીપકાયૈ । એકલિઙ્ગાયૈ । ડાકિન્યૈ । ભૈરવ્યૈ ।
મહાભૈરવકેન્દ્રાક્ષ્યૈ । અસિતાઙ્ગ્યૈ । સુરેશ્વર્યૈ । શાન્ત્યૈ ।
ચન્દ્રોપમાકર્ષાયૈ । કલાકાન્ત્યૈ । કલાનિધયે ।
સર્વસઙ્ક્ષોભિણિશક્ત્યૈ । સર્વાહ્લાદકર્યૈ નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ પ્રિયાયૈ નમઃ । સર્વાકર્ષિણિકાશક્ત્યૈ । સર્વવિદ્રાવિણ્યૈ ।
સર્વસમ્મોહિનિશક્ત્યૈ । સર્વસ્તમ્ભનકારિણ્યૈ । સર્વજૃમ્ભણિકાશક્ત્યૈ ।
સર્વત્રશઙ્કર્યૈ । મહાસૌભાગ્યગમ્ભીરાયૈ । પીનવૃત્તઘનસ્તન્યૈ ।
રત્નકોટિવિનિક્ષિપ્તાયૈ (રત્નપીઠવિનિક્ષિપ્તાયૈ) । સાધકેપ્સિતભૂષણાયૈ ।
નાનાશસ્ત્રધરાયૈ । દિવ્યાયૈ । વસત્યૈ । હર્ષિતાનનાયૈ ।
ખડ્ગપાત્રધરાદેવ્યૈ । દિવ્યવસ્ત્રાયૈ । સર્વસિદ્ધિપ્રદાયૈ ।
સર્વસમ્પત્પ્રદાયૈ । સર્વપ્રિયઙ્કર્યૈ નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ સર્વમઙ્ગલકારિણ્યૈ નમઃ । વૈષ્ણવ્યૈ । શૈવ્યૈ । મહારૌદ્ર્યૈ ।
શિવાયૈ । ક્ષમાયૈ । કૌમાર્યૈ । પાર્વત્યૈ । સર્વમઙ્ગલદાયિન્યૈ ।
બ્રાહ્મ્યૈ । માહેશ્વર્યૈ । કૌમાર્યૈ । વૈષ્ણવ્યૈ । પરાયૈ । વારાહ્યૈ ।
માહેન્દ્ર્યૈ । ચામુણ્ડાયૈ । સર્વદેવતાયૈ । અણિમાયૈ । મહિમાયૈ નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ લઘિમાયૈ નમઃ । સિદ્ધ્યૈ । શિવરૂપિકાયૈ । વશિત્વસિદ્ધ્યૈ ।
પ્રાકામ્યામુક્ત્યૈ । ઇચ્છાષ્ટમિપરાયૈ । સર્વાકર્ષણિકાશક્ત્યૈ ।
સર્વાહ્લાદકર્યૈ । પ્રિયાયૈ । સર્વસમ્મોહિનીશક્ત્યૈ । સર્વસ્તમ્ભનકારિણ્યૈ ।
સર્વજૃમ્ભણિકાશક્ત્યૈ । સર્વવશઙ્કર્યૈ । સર્વાર્થજનિકાશક્ત્યૈ ।
સર્વસમ્પત્તિશઙ્કર્યૈ । સર્વાર્થરઞ્જિનીશક્ત્યૈ । સર્વોન્મોદનકારિણ્યૈ ।
સર્વાર્થસાધિકાશક્ત્યૈ (સર્વાર્થસાધક્યૈ) । સર્વસમ્પત્તિપૂરિકાયૈ
(સર્વસમ્પત્તિપૂરક્યૈ) । સર્વમન્ત્રમયીશક્ત્યૈ નમઃ ॥ ૧૨૦ ॥

ૐ સર્વદ્વન્દ્વક્ષયઙ્કર્યૈ નમઃ । સર્વકામપ્રદાયૈ દેવ્યૈ ।
સર્વદુઃખપ્રમોચન્યૈ । સર્વમૃત્યુપ્રશમન્યૈ । સર્વવિઘ્નનિવારિણ્યૈ ।
સર્વાઙ્ગસુન્દર્યૈ । સર્વવિઘ્નનિવારિણ્યૈ । સર્વસૌભાગ્યદાયિન્યૈ ।
સર્વરક્ષાકર્યૈ । અક્ષવર્ણવિરાજિતાયૈ । જગદ્ધાત્ર્યૈ (જગતાં
ધાત્ર્યૈ) । યોગનિદ્રાસ્વરૂપિણ્યૈ । સર્વસ્યાદ્યાયૈ । વિશાલાક્ષ્યૈ ।
નિત્યબુદ્ધિસ્વરૂપિણ્યૈ । શ્વેતપર્વતસઙ્કાશાયૈ । શ્વેતવસ્ત્રાયૈ ।
મહાસત્યૈ । નીલહસ્તાયૈ । રક્તમધ્યાયૈ નમઃ ॥ ૧૪૦ ॥

ૐ સુશ્વેતસ્તનમણ્ડલાયૈ નમઃ । રક્તપાદાયૈ । નીલજઙ્ઘાયૈ ।
સુચિત્રજઘનાયૈ । વિભવે । ચિત્રમાલ્યામ્બરધરાયૈ ।
ચિત્રગન્ધાનુલેપનાયૈ । જપાકુસુમવર્ણાભાયૈ । રક્તામ્બરવિભૂષણાયૈ ।
રક્તાયુધાયૈ । રક્તનેત્રાયૈ । રક્તકુઞ્ચિતમૂર્ધજાયૈ । સર્વસ્યાદ્યાયૈ ।
મહાલક્ષ્મ્યૈ । નિત્યાયૈ । બુદ્ધિસ્વરૂપિણ્યૈ । ચતૂર્ભુજાયૈ । રક્તદન્તાયૈ ।
જગદ્વ્યાપ્ય વ્યવસ્થિતાયૈ । નીલાઞ્જનચયપ્રખ્યાયૈ નમઃ ॥ ૧૬૦ ॥

ૐ મહાદંષ્ટ્રાયૈ નમઃ । મહાનનાયૈ । વિસ્તીર્ણલોચનાયૈ દેવ્યૈ ।
વૃત્તપીનપયોધરાયૈ । એકવીરાયૈ । કાલરાત્ર્યૈ । કામદાયૈ ।
સ્તુતાયૈ । ભીમાદેવ્યૈ । ચૈત્ર્યૈ । સમ્પૂજ્યાયૈ । પુત્રપૌત્રપ્રદાયિન્યૈ ।
(પુત્રપ્રદાયિન્યૈ) સાત્ત્વિકગુણાયૈ । વિશિષ્ટસરસ્વત્યૈ । દેવસ્તુતાયૈ ।
ગૌર્યૈ । સ્વદેહાત્તરુણીં સૃજતે । ખ્યાતાયૈ । કૌશિક્યૈ ।
કૃષ્ણાયૈ નમઃ ॥ ૧૮૦ ॥

ૐ સત્યૈ નમઃ । હિમાચલકૃતસ્થાનાયૈ । કાલિકાયૈ । વિશ્રુતાયૈ ।
મહાસરસ્વત્યૈ । શુમ્ભાસુરનિબર્હિણ્યૈ । શ્વેતપર્વતસઙ્કાશાયૈ ।
શ્વેતવસ્ત્રવિભૂષણાયૈ । નાનારત્નસમાકીર્ણાયૈ । વેદવિદ્યાવિનોદિન્યૈ ।
શસ્ત્રવ્રાતસમાયુક્તાયૈ । ભારત્યૈ । સરસ્વત્યૈ । વાગીશ્વર્યૈ ।
પીતવર્ણાયૈ । કામદાલયાયૈ । કૃષ્ણવર્ણાયૈ । મહાલમ્બાયૈ ।
નીલોત્પલવિલોચનાયૈ । ગમ્ભીરનાભ્યૈ નમઃ ॥ ૨૦૦ ॥

ૐ ત્રિવલીવિભૂષિતતનૂદર્યૈ નમઃ । સુકર્કશાયૈ । ચન્દ્રભાસાયૈ ।
વૃત્તપીનપયોધરાયૈ । ચતુર્ભુજાયૈ । વિશાલાક્ષ્યૈ । કામિન્યૈ ।
પદ્મલોચનાયૈ । શાકમ્ભર્યૈ । શતાક્ષ્યૈ । વનશઙ્કર્યૈ । શુચ્યૈ ।
શાકમ્ભર્યૈ । પૂજનીયાયૈ । ત્રિપુરવિજયાયૈ । ભીમાયૈ । તારાયૈ ।
ત્રૈલોક્યસુન્દર્યૈ । શામ્ભવ્યૈ । ત્રિજગન્માત્રે નમઃ ॥ ૨૨૦ ॥

ૐ સ્વરાયૈ નમઃ । ત્રિપુરસુન્દર્યૈ । કામાક્ષ્યૈ । કમલાક્ષ્યૈ ।
ધૃત્યૈ । ત્રિપુરતાપિન્યૈ । જયાયૈ । જયન્ત્યૈ । શિવદાયૈ । જલેશ્યૈ ।
ચરણપ્રિયાયૈ । ગજવક્ત્રાયૈ । ત્રિનેત્રાયૈ । શઙ્ખિન્યૈ । અપરાજિતાયૈ ।
મહિષઘ્ન્યૈ । શુભાનન્દાયૈ । સ્વધાયૈ । સ્વાહાયૈ ।
શુભાનનાયૈનમઃ (શિવાસનાયૈ) ॥ ૨૪૦ ॥

ૐ વિદ્યુજ્જિહ્વાયૈ નમઃ । ત્રિવક્ત્રાયૈ । ચતુર્વક્ત્રાયૈ । સદાશિવાયૈ ।
કોટરાક્ષ્યૈ । શિખિરવાયૈ । ત્રિપદાયૈ । સર્વમઙ્ગલાયૈ । મયૂરવદનાયૈ ।
સિદ્ધ્યૈ । બુદ્ધ્યૈ । કાકરવાયૈ । સત્યૈ । હુઙ્કારાયૈ । તાલકેશ્યૈ ।
સર્વતારાયૈ । સુન્દર્યૈ । સર્પાસ્યાયૈ । મહાજિહ્વાયૈ । પાશપાણ્યૈ નમઃ ॥ ૨૬૦ ॥

ૐ ગરુત્મત્યૈ નમઃ । પદ્માવત્યૈ । સુકેશ્યૈ । પદ્મકેશ્યૈ ।
ક્ષમાવત્યૈ । પદ્માવત્યૈ । સુરમુખ્યૈ । પદ્મવક્ત્રાયૈ । ષડાનનાયૈ ।
ત્રિવર્ગફલદાયૈ । માયાયૈ । રક્ષોઘ્ન્યૈ । પદ્મવાસિન્યૈ । પ્રણવેશ્યૈ ।
મહોલ્કાભાયૈ । વિઘ્નેશ્યૈ । સ્તમ્ભિન્યૈ । ખલાયૈ । માતૃકાવર્ણરૂપાયૈ ।
અક્ષરોચ્ચારિણ્યૈ નમઃ ॥ ૨૮૦ ॥

ૐ ગુહાયૈ નમઃ । અજપાયૈ । મોહિન્યૈ । શ્યામાયૈ । જયરૂપાયૈ । બલોત્કટાયૈ ।
વારાહ્યૈ । વૈષ્ણવ્યૈ । જૃમ્ભાયૈ । વાત્યાલ્યૈ (વાર્તાલ્યૈ) । દૈત્યતાપિન્યૈ ।
ક્ષેમઙ્કર્યૈ । સિદ્ધિકર્યૈ । બહુમાયાયૈ । સુરેશ્વર્યૈ । છિન્નમૂર્ધ્ને ।
છિન્નકેશ્યૈ । દાનવેન્દ્રક્ષયઙ્કર્યૈ । શાકમ્ભર્યૈ ।
મોક્ષલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ॥ ૩૦૦ ॥

ૐ જૃમ્ભિણ્યૈ નમઃ । બગલામુખ્યૈ । અશ્વારૂઢાયૈ । મહાક્લિન્નાયૈ ।
નારસિંહ્યૈ । ગજેશ્વર્યૈ । સિદ્ધેશ્વર્યૈ । વિશ્વદુર્ગાયૈ । ચામુણ્ડાયૈ ।
શવવાહનાયૈ । જ્વાલામુખ્યૈ । કરાલ્યૈ । ચિપિટાયૈ (ત્રિપીઠાયૈ) ।
ખેચરેશ્વર્યૈ । શુમ્ભઘ્ન્યૈ । દૈત્યદર્પઘ્ન્યૈ । વિન્ધ્યાચલનિવાસિન્યૈ ।
યોગિન્યૈ । વિશાલાક્ષ્યૈ । ત્રિપુરભૈરવ્યૈ નમઃ ॥ ૩૨૦ ॥

ૐ માતઙ્ગિન્યૈ નમઃ । કરાલાક્ષ્યૈ । ગજારૂઢાયૈ । મહેશ્વર્યૈ । પાર્વત્યૈ ।
કમલાયૈ । લક્ષ્મ્યૈ । શ્વેતાચલનિભાયૈ । ઉમાયૈ । કાત્યાયન્યૈ ।
શઙ્ખરવાયૈ । ઘુર્ઘુરાયૈ । સિંહવાહિન્યૈ । નારાયણ્યૈ । ઈશ્વર્યૈ ।
ચણ્ડ્યૈ । ઘણ્ટાલ્યૈ । દેવસુન્દર્યૈ । વિરૂપાયૈ । વામન્યૈ નમઃ ॥ ૩૪૦ ॥

ૐ કુબ્જાયૈ નમઃ । કર્ણકુબ્જાયૈ । ઘનસ્તન્યૈ । નીલાયૈ । શાકમ્ભર્યૈ ।
દુર્ગાયૈ । સર્વદુર્ગાર્તિહારિણ્યૈ । દંષ્ટ્રાઙ્કિતમુખાયૈ । ભીમાયૈ ।
નીલપત્રશિરોધરાયૈ । મહિષઘ્ન્યૈ । મહાદેવ્યૈ । કુમાર્યૈ । સિંહવાહિન્યૈ ।
દાનવાંસ્તર્જયન્ત્યૈ । સર્વકામદુઘાયૈ । શિવાયૈ । કન્યાયૈ । કુમારિકાયૈ ।
દેવેશ્યૈ નમઃ ॥ ૩૬૦ ॥

ૐ ત્રિપુરાયૈ નમઃ । કલ્યાણ્યૈ । રોહિણ્યૈ । કાલિકાયૈ । ચણ્ડિકાયૈ ।
પરાયૈ । શામ્ભવ્યૈ । દુર્ગાયૈ । સુભદ્રાયૈ । યશસ્વિન્યૈ । કાલાત્મિકાયૈ ।
કલાતીતાયૈ । કારુણ્યહૃદયાયૈ । શિવાયૈ । કારુણ્યજનન્યૈ । નિત્યાયૈ ।
કલ્યાણ્યૈ । કરુણાકરાયૈ । કામાધારાયૈ । કામરૂપાયૈ નમઃ ॥ ૩૮૦ ॥

ૐ કાલચણ્ડસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ (કાલદણ્ડસ્વરૂપિણ્યૈ) । કામદાયૈ ।
કરુણાધારાયૈ । કાલિકાયૈ । કામદાયૈ । શુભાયૈ । ચણ્ડવીરાયૈ ।
ચણ્ડમાયાયૈ । ચણ્ડમુણ્ડવિનાશિન્યૈ । ચણ્ડિકાશક્ત્યૈ । અત્યુગ્રાયૈ ।
ચણ્ડિકાયૈ । ચણ્ડવિગ્રહાયૈ । ગજાનનાયૈ । સિંહમુખ્યૈ । ગૃધ્રાસ્યાયૈ ।
મહેશ્વર્યૈ । ઉષ્ટ્રગ્રીવાયૈ । હયગ્રીવાયૈ । કાલરાત્ર્યૈ નમઃ ॥ ૪૦૦ ॥

ૐ નિશાચર્યૈ નમઃ । કઙ્કાલ્યૈ । રૌદ્રચીત્કાર્યૈ । ફેત્કાર્યૈ ।
ભૂતડામર્યૈ । વારાહ્યૈ । શરભાસ્યાયૈ । શતાક્ષ્યૈ । માંસભોજન્યૈ ।
કઙ્કાલ્યૈ । શુક્લાઙ્ગ્યૈ । કલહપ્રિયાયૈ । ઉલૂકિકાયૈ । શિવારાવાયૈ ।
ધૂમ્રાક્ષ્યૈ । ચિત્રનાદિન્યૈ । ઊર્ધ્વકેશ્યૈ । ભદ્રકેશ્યૈ । શવહસ્તાયૈ ।
માલિન્યૈ નમઃ ॥ ૪૨૦ (આન્ત્રમાલિન્યૈ) ॥

ૐ કપાલહસ્તાયૈ નમઃ । રક્તાક્ષ્યૈ । શ્યેન્યૈ । રુધિરપાયિન્યૈ ।
ખડ્ગિન્યૈ । દીર્ઘલમ્બોષ્ઠ્યૈ । પાશહસ્તાયૈ । બલાકિન્યૈ । કાકતુણ્ડાયૈ ।
પાત્રહસ્તાયૈ । ધૂર્જટ્યૈ । વિષભક્ષિણ્યૈ । પશુઘ્ન્યૈ । પાપહન્ત્ર્યૈ ।
મયૂર્યૈ । વિકટાનનાયૈ । ભયવિધ્વંસિન્યૈ । પ્રેતાસ્યાયૈ । પ્રેતવાહિન્યૈ ।
કોટરાક્ષ્યૈ નમઃ ॥ ૪૪૦ ॥

ૐ લસજ્જિહ્વાયૈ નમઃ । અષ્ટવક્ત્રાયૈ । સુરપ્રિયાયૈ । વ્યાત્તાસ્યાયૈ ।
ધૂમનિઃશ્વાસાયૈ । ત્રિપુરાયૈ । ભુવનેશ્વર્યૈ । બૃહત્તુણ્ડાયૈ ।
ચણ્ડહસ્તાયૈ । પ્રચણ્ડાયૈ । ચણ્ડવિક્રમાયૈ । સ્થૂલકેશ્યૈ ।
બૃહત્કુક્ષ્યૈ । યમદૂત્યૈ । કરાલિન્યૈ । દશવક્ત્રાયૈ । દશપદાયૈ ।
દશહસ્તાયૈ । વિલાસિન્યૈ । અનાદ્યન્તસ્વરૂપાયૈ નમઃ ॥ ૪૬૦ ॥

ૐ ક્રોધરૂપાયૈ નમઃ । મનોગત્યૈ ।
મનઃશ્રુતિસ્મૃતિર્ઘ્રાણચક્ષુસ્ત્વગ્રસનાત્મિકાયૈ । (મન આત્મિકાયૈ,
શ્રુત્યાત્મિકાયૈ,) સ્મૃત્યાત્મિકાયૈ, ઘ્રાણાત્મિકાયૈ, ચક્ષુરાત્મિકાયૈ,
ત્વગાત્મિકાયૈ, રસનાત્મિકાયૈ યોગિમાનસસંસ્થાયૈ । યોગસિદ્ધિપ્રદાયિકાયૈ ।
ઉગ્રાણ્યૈ । ઉગ્રરૂપાયૈ । ઉગ્રતારાસ્વરૂપિણ્યૈ । ઉગ્રરૂપધરાયૈ । ઉગ્રેશ્યૈ ।
ઉગ્રવાસિન્યૈ । ભીમાયૈ । ભીમકેશ્યૈ । ભીમમૂર્ત્યૈ । ભામિન્યૈ । ભીમાયૈ ।
અતિભીમરૂપાયૈ । ભીમરૂપાયૈ । જગન્મય્યૈ । ખડ્ગિન્યૈ નમઃ ॥ ૪૮૦ ॥

ૐ અભયહસ્તાયૈ નમઃ । ઘણ્ટાડમરુધારિણ્યૈ । પાશિન્યૈ । નાગહસ્તાયૈ ।
અઙ્કુશધારિણ્યૈ । યજ્ઞાયૈ । યજ્ઞમૂર્ત્યૈ । દક્ષયજ્ઞવિનાશિન્યૈ ।
યજ્ઞદીક્ષાધરાયૈ દેવ્યૈ । યજ્ઞસિદ્ધિપ્રદાયિન્યૈ । હિરણ્યબાહુચરણાયૈ ।
શરણાગતપાલિન્યૈ । અનામ્ન્યૈ । અનેકનામ્ન્યૈ । નિર્ગુણાયૈ । ગુણાત્મિકાયૈ ।
મનો જગત્પ્રતિષ્ઠાયૈ । સર્વકલ્યાણમૂર્તિન્યૈ । બ્રહ્માદિસુરવન્દ્યાયૈ ।
ગઙ્ગાધરજટાસ્થિતાયૈ નમઃ ॥ ૫૦૦ (ગઙ્ગાધરજજટાશ્રિતાયૈ) ॥

ૐ મહામોહાયૈ નમઃ । મહાદીપ્ત્યૈ । સિદ્ધવિદ્યાયોગિન્યૈ । ચણ્ડિકાયૈ ।
સિદ્ધાયૈ । સિદ્ધસાદ્ધ્યાયૈ । શિવપ્રિયાયૈ । સરય્વે । ગોમત્યૈ । ભીમાયૈ ।
ગૌતમ્યૈ । નર્મદાયૈ । મહ્યૈ । ભાગીરથ્યૈ । કાવેર્યૈ । ત્રિવેણ્યૈ ।
ગણ્ડક્યૈ । સરાયૈ (શરાયૈ) । સુષુપ્ત્યૈ । જાગૃત્યૈ નમઃ ॥ ૫૨૦ ॥

ૐ નિદ્રાયૈ નમઃ । સ્વપ્નાયૈ । તુર્યાયૈ । ચક્રિણ્યૈ । અહલ્યાયૈ ।
અરુન્ધત્યૈ । તારાયૈ । મન્દોદર્યૈ । દેવ્યૈ (દિવ્યાયૈ) । પદ્માવત્યૈ ।
ત્રિપુરેશસ્વરૂપિણ્યૈ । એકવીરાયૈ । કનકાઢ્યાયૈ (કનકાઙ્ગાયૈ) ।
દેવતાયૈ । શૂલિન્યૈ । પરિઘાસ્ત્રાયૈ । ખડ્ગિન્યૈ । આબાહ્યદેવતાયૈ ।
કૌબેર્યૈ । ધનદાયૈ નમઃ ॥ ૫૪૦ ॥

ૐ યામ્યાયૈ નમઃ । આગ્નેય્યૈ । વાયુતન્વે । નિશાયૈ । ઈશાન્યૈ ।
નૈરૃત્યૈ । સૌમ્યાયૈ । માહેન્દ્ર્યૈ । વારુણીસમાયૈ (વારુણ્યૈ) ।
સર્વર્ષિપૂજનીયાઙ્ઘ્ર્યૈ । સર્વયન્ત્રાધિદેવતાયૈ । સપ્તધાતુમય્યૈ ।
મૂર્ત્યૈ । સપ્તધાત્વન્તરાશ્રયાયૈ । દેહપુષ્ટ્યૈ । મનસ્તુષ્ટ્યૈ ।
અન્નપુષ્ટ્યૈ । બલોદ્ધતાયૈ । તપોનિષ્ઠાયૈ । તપોયુક્તાયૈ નમઃ ॥ ૫૬૦ ॥

ૐ તાપસઃસિદ્ધિદાયિન્યૈ નમઃ । તપસ્વિન્યૈ । તપઃસિદ્ધ્યૈ । તાપસ્યૈ ।
તપઃપ્રિયાયૈ । ઓષધ્યૈ । વૈદ્યમાત્રે । દ્રવ્યશક્ત્યૈ । પ્રભાવિન્યૈ ।
વેદવિદ્યાયૈ । વેદ્યાયૈ । સુકુલાયૈ । કુલપૂજિતાયૈ । જાલન્ધરશિરચ્છેત્ર્યૈ ।
મહર્ષિહિતકારિણ્યૈ । યોગનીત્યૈ । મહાયોગાયૈ । કાલરાત્ર્યૈ । મહારવાયૈ ।
અમોહાયૈ નમઃ ॥ ૫૮૦ ॥

ૐ પ્રગલ્ભાયૈ નમઃ । ગાયત્ર્યૈ । હરવલ્લભાયૈ । વિપ્રાખ્યાયૈ ।
વ્યોમાકારાયૈ । મુનિવિપ્રપ્રિયાયૈ । સત્યૈ । જગત્કર્ત્ર્યૈ (જગત્કીર્ત્યૈ) ।
જગત્કાર્યૈ । જગચ્છાયાયૈ (જગચ્છ્વાસાયૈ) । જગન્નિધ્યૈ । જગત્પ્રાણાયૈ ।
જગદ્દંષ્ટ્રાયૈ । જગજ્જિહ્વાયૈ । જગદ્રસાયૈ । જગચ્ચક્ષુષે ।
જગદ્ઘ્રાણાયૈ । જગચ્છ્રોત્રાયૈ । જગન્મુખાયૈ । જગચ્છત્રાયૈ નમઃ ॥ ૬૦૦ ॥

ૐ જગદ્વક્ત્રાયૈ નમઃ । જગદ્ભર્ત્ર્યૈ । જગત્પિત્રે । જગત્પત્ન્યૈ ।
જગન્માત્રે । જગદ્ભ્રાત્રે । જગત્સુહૃતે । જગદ્ધાત્ર્યૈ । જગત્પ્રાણાયૈ ।
જગદ્યોન્યૈ । જગન્મય્યૈ (જગન્મત્યૈ) । સર્વસ્તમ્ભ્યૈ । મહામાયાયૈ ।
જગદ્દીક્ષાયૈ । જયાયૈ । ભક્તૈકલભ્યાયૈ । દ્વિવિધાયૈ । ત્રિવિધાયૈ ।
ચતુર્વિધાયૈ । ઇન્દ્રાક્ષ્યૈ નમઃ ॥ ૬૨૦ ॥

ૐ પઞ્ચભૂતાયૈ (પઞ્ચરૂપાયૈ) નમઃ । સહસ્રરૂપધારિણ્યૈ ।
મૂલાદિવાસિન્યૈ । અમ્બાપુરનિવાસિન્યૈ । નવકુમ્ભાયૈ । નવરુચ્યૈ ।
કામજ્વાલાયૈ । નવાનનાયૈ । ગર્ભજ્વાલાયૈ । બાલાયૈ । ચક્ષુર્જ્વાલાયૈ ।
નવામ્બરાયૈ । નવરૂપાયૈ । નવકલાયૈ । નવનાડ્યૈ । નવાનનાયૈ ।
નવક્રીડાયૈ । નવવિધાયૈ । નવયોગિનિકાયૈ । વેદવિદ્યાયૈ નમઃ ॥ ૬૪૦ ॥

ૐ મહાવિદ્યાયૈ નમઃ । વિદ્યાદાત્ર્યૈ (વિદ્યાધાત્ર્યૈ) । વિશારદાયૈ ।
કુમાર્યૈ । યુવત્યૈ । બાલાયૈ । કુમારીવ્રતચારિણ્યૈ । કુમારીભક્તસુખિન્યૈ ।
કુમારીરૂપધારિણ્યૈ । ભવાન્યૈ । વિષ્ણુજનન્યૈ । બ્રહ્માદિજનન્યૈ । પરાયૈ ।
ગણેશજનન્યૈ । શક્ત્યૈ । કુમારજનન્યૈ । શુભાયૈ । ભાગ્યાશ્રયાયૈ ।
ભગવત્યૈ । ભક્તાભીષ્ટપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ॥ ૬૬૦ ॥

ૐ ભગાત્મિકાયૈ નમઃ । ભગાધારરૂપિણ્યૈ । ભગમાલિન્યૈ ।
ભગરોગહરાયૈ । ભવ્યાયૈ । સુશ્રુવે (સુભ્રુવે) । પરમમઙ્ગલાયૈ
(પર્વતમઙ્ગલાયૈ) । શર્વાણ્યૈ । ચપલાપાઙ્ગ્યૈ । ચારુચન્દ્રકલાધરાયૈ ।
ચારુચન્દ્રકલાપરાયૈ વિશાલાક્ષ્યૈ । વિશ્વમાત્રે । વિશ્વવન્દ્યાયૈ ।
વિલાસિન્યૈ । શુભપ્રદાયૈ । શુભાવર્તાયૈ । વૃત્તપીનપયોધરાયૈ ।
અમ્બાયૈ । સંસારમથિન્યૈ । મૃડાન્યૈ નમઃ ॥ ૬૮૦ ॥

ૐ સર્વમઙ્ગલાયૈ નમઃ । વિષ્ણુસંસેવિતાયૈ । શુદ્ધાયૈ ।
બ્રહ્માદિસુરસેવિતાયૈ । પરમાનન્દશક્ત્યૈ । પરમાનન્દરૂપિણ્યૈ ।
પરમાનન્દજનન્યૈ । પરમાનન્દદાયિન્યૈ । પરોપકારનિરતાયૈ । પરમાયૈ ।
ભક્તવત્સલાયૈ । આનન્દભૈરવ્યૈ । બાલાભૈરવ્યૈ (બાલભૈરવ્યૈ) ।
બટુભૈરવ્યૈ । શ્મશાનભૈરવ્યૈ । કાલીભૈરવ્યૈ (કાલભૈરવ્યૈ) ।
પુરભૈરવ્યૈ (ત્રિષુભૈરવ્યૈ) । પૂર્ણચન્દ્રાભવદનાયૈ ।
(પૂર્ણચન્દ્રાર્ધવદનાયૈ) પૂર્ણચન્દ્રનિભાંશુકાયૈ ।
શુભલક્ષણસમ્પન્નાયૈ નમઃ ॥ ૭૦૦ ॥

ૐ શુભાનન્તગુણાર્ણવાયૈ નમઃ । શુભસૌભાગ્યનિલયાયૈ ।
શુભાચારરતાયૈ । પ્રિયાયૈ । સુખસમ્ભોગભવનાયૈ ।
સર્વસૌખ્યનિરૂપિણ્યૈ । અવલમ્બાયૈ । વાગ્મ્યૈ । પ્રવરાયૈ । વાગ્વિવાદિન્યૈ ।
ઘૃણાધિપાવૃતાયૈ । કોપાદુત્તીર્ણકુટિલાનનાયૈ । પાપદાયૈ । પાપનાશાયૈ ।
બ્રહ્માગ્નીશાપમોચન્યૈ । સર્વાતીતાયૈ । ઉચ્છિષ્ટચાણ્ડાલ્યૈ । પરિઘાયુધાયૈ ।
ઓઙ્કાર્યૈ । વેદકાર્યૈ નમઃ ॥ ૭૨૦ (વેદકારિણ્યૈ) ॥

ૐ હ્રીઙ્કાર્યૈ નમઃ । સકલાગમાયૈ । યઙ્કારીચર્ચિતાયૈ ।
ચર્ચિચર્ચિતાયૈ (ચર્ચ્યૈ) । ચક્રરૂપિણ્યૈ । મહાવ્યાધવનારોહાયૈ ।
ધનુર્બાણધરાયૈ । ધરાયૈ । લમ્બિન્યૈ । પિપાસાયૈ । ક્ષુધાયૈ ।
સન્દેશિકાયૈ । ભુક્તિદાયૈ । મુક્તિદાયૈ દેવ્યૈ । સિદ્ધિદાયૈ । શુભદાયિન્યૈ ।
સિદ્ધિદાયૈ । બુદ્ધિદાયૈ । માત્રે । વર્મિણ્યૈ નમઃ ॥ ૭૪૦ ॥

ૐ ફલદાયિન્યૈ નમઃ । ચણ્ડિકાયૈ । ચણ્ડમથન્યૈ । ચણ્ડદર્પનિવારિણ્યૈ ।
ચણ્ડમાર્તણ્ડનયનાયૈ । ચન્દ્રાગ્નિનયનાયૈ । સત્યૈ । સર્વાઙ્ગસુન્દર્યૈ ।
રક્તાયૈ । રક્તવસ્ત્રોત્તરીયકાયૈ । જપાપાવકસિન્દુરાયૈ ।
રક્તચન્દનધારિણ્યૈ । કર્પૂરાગરુકસ્તૂરીકુઙ્કુમદ્રવલેપિન્યૈ ।
વિચિત્રરત્નપૃથિવ્યૈ । કલ્મષઘ્ન્યૈ । તલસ્થિતાયૈ (તલાસ્થિતાયૈ) ।
ભગાત્મિકાયૈ । ભગાધારાયૈ । રૂપિણ્યૈ । ભગમાલિન્યૈ નમઃ ॥ ૭૬૦ ॥

ૐ લિઙ્ગાભિધાયિન્યૈ નમઃ । લિઙ્ગપ્રિયાયૈ । લિઙ્ગનિવાસિન્યૈ ।
ભગલિઙ્ગસ્વરૂપાયૈ । ભગલિઙ્ગસુખાવહાયૈ । સ્વયમ્ભૂકુસુમપ્રીતાયૈ ।
સ્વયમ્ભૂકુસુમાર્ચિતાયૈ । સ્વયમ્ભૂકુસુમસ્નાતાયૈ । સ્વયમ્ભૂપુષ્પતર્પિતાયૈ ।
સ્વયમ્ભૂપુષ્પતિલકાયૈ । સ્વયમ્ભૂપુષ્પધારિણ્યૈ । પુણ્ડરીકકરાયૈ ।
પુણ્યાયૈ । પુણ્યદાયૈ (પુણ્યદાયિન્યૈ) । પુણ્યરૂપિણ્યૈ । પુણ્યજ્ઞેયાયૈ ।
પુણ્યવન્દ્યાયૈ । પુણ્યવેદ્યાયૈ । પુરાતન્યૈ । અનવદ્યાયૈ નમઃ ॥ ૭૮૦ ॥

ૐ વેદવેદ્યાયૈ નમઃ । વેદવેદાન્તરૂપિણ્યૈ । માયાતીતાયૈ । સૃષ્ટમાયાયૈ ।
માયાયૈ । (માયાધર્માત્મવન્દિતાયૈ) ધર્માત્મવન્દિતાયૈ । અસૃષ્ટાયૈ ।
સઙ્ગરહિતાયૈ । સૃષ્ટિહેતવે । કપર્દિન્યૈ । વૃષારૂઢાયૈ ।
શૂલહસ્તાયૈ । સ્થિતિસંહારકારિણ્યૈ । મન્દસ્થિત્યૈ । શુદ્ધરૂપાયૈ ।
શુદ્ધચિત્તમુનિસ્તુતાયૈ । મહાભાગ્યવત્યૈ । દક્ષાયૈ ।
દક્ષાધ્વરવિનાશિન્યૈ । અપર્ણાયૈ નમઃ ॥ ૮૦૦ ॥

ૐ અનન્યશરણાયૈ નમઃ । ભક્તાભીષ્ટફલપ્રદાયૈ ।
નિત્યસિન્દૂરસર્વાઙ્ગ્યૈ । સચ્ચિદાનન્દલક્ષણાયૈ । કમલાયૈ
(કર્મજાયૈ) । કેશિજાયૈ (કેલિકાયૈ) । કેશ્યૈ । કર્ષાયૈ । કર્પૂરકાલિજાયૈ ।
(કર્બુરકાલજાયૈ) ગિરિજાયૈ । ગર્વજાયૈ । ગોત્રાયૈ । અકુલાયૈ । કુલજાયૈ ।
દિનજાયૈ । દિનમાનાયૈ (દિનમાત્રે) । વેદજાયૈ । વેદસમ્ભૃતાયૈ ।
ક્રોધજાયૈ । કુટજાધારાયૈ નમઃ ॥ ૮૨૦ ॥

ૐ પરમબલગર્વિતાયૈ નમઃ । સર્વલોકોત્તરાભાવાયૈ ।
સર્વકાલોદ્ભવાત્મિકાયૈ । કુણ્ડગોલોદ્ભવપ્રીતાયૈ (કુણ્ડકીલોદ્ભવપ્રીતાયૈ) ।
કુણ્ડગોલોદ્ભવાત્મિકાયૈ । કુણ્ડપુષ્પસદાપ્રીત્યૈ (કુણ્ડપ્રીત્યૈ) ।
પુષ્પગોલસદારત્યૈ । શુક્રમૂર્ત્યૈ । શુક્રદેહાયૈ ।
શુક્રપુજિતમૂર્તિન્યૈ (શુક્રપુજકમૂર્તિન્યૈ) । વિદેહાયૈ । વિમલાયૈ ।
ક્રૂરાયૈ । ચોલાયૈ । કર્નાટક્યૈ । ત્રિમાત્રે । ઉત્કલાયૈ । મૌણ્ડ્યૈ ।
વિરેખાયૈ । વીરવન્દિતાયૈ નમઃ ॥ ૮૪૦ ॥

ૐ શ્યામલાયૈ નમઃ । ગૌરવ્યૈ । પીનાયૈ । માગધેશ્વરવન્દિતાયૈ ।
પાર્વત્યૈ । કર્મનાશાયૈ । કૈલાસવાસિકાયૈ । શાલગ્રામશિલામાલિને ।
શાર્દૂલાયૈ । પિઙ્ગકેશિન્યૈ । નારદાયૈ । શારદાયૈ । રેણુકાયૈ ।
ગગનેશ્વર્યૈ । ધેનુરૂપાયૈ । રુક્મિણ્યૈ । ગોપિકાયૈ । યમુનાશ્રયાયૈ ।
સુકણ્ઠકોકિલાયૈ । મેનાયૈ નમઃ ॥ ૮૬૦ ॥

ૐ ચિરાનન્દાયૈ નમઃ । શિવાત્મિકાયૈ । કન્દર્પકોટિલાવણ્યાયૈ । સુન્દરાયૈ ।
સુન્દરસ્તન્યૈ । વિશ્વપક્ષાયૈ । વિશ્વરક્ષાયૈ । વિશ્વનાથપ્રિયાયૈ ।
સત્યૈ । યોગયુક્તાયૈ । યોગાઙ્ગધ્યાનશાલિન્યૈ । યોગપટ્ટધરાયૈ ।
મુક્તાયૈ । મુક્તાનાં પરમાગત્યૈ । કુરુક્ષેત્રાયૈ । અવન્યૈ । કાશ્યૈ ।
મથુરાયૈ । કાઞ્ચ્યૈ । અવન્તિકાયૈ નમઃ ॥ ૮૮૦ ॥

ૐ અયોધ્યાયૈ નમઃ । દ્વારકાયૈ । માયાયૈ । તીર્થાયૈ । તીર્થકર્યૈ ।
(તીર્થકરીપ્રિયાયૈ) પ્રિયાયૈ । ત્રિપુષ્કરાયૈ । અપ્રમેયાયૈ । કોશસ્થાયૈ ।
કોશવાસિન્યૈ । કુશાવર્તાયૈ । કૌશિક્યૈ । કોશામ્બાયૈ । કોશવર્ધિન્યૈ ।
પદ્મકોશાયૈ । કોશદાક્ષ્યૈ । કુસુમ્ભકુસુમપ્રિયાયૈ । તુલાકોટ્યૈ ।
કાકુત્સ્થાયૈ । સ્થાવરાયૈ નમઃ ॥ ૯૦૦ (વરાયૈ) ॥

ૐ વરાશ્રયાયૈ (કુચવરાશ્રયાયૈ) નમઃ । પુત્રદાયૈ । પૌત્રદાયૈ ।
પુત્ર્યૈ (પૌત્ર્યૈ) । દ્રવ્યદાયૈ (દિવ્યદાયૈ) । દિવ્યભોગદાયૈ । આશાપૂર્ણાયૈ ।
ચિરઞ્જીવ્યૈ । લઙ્કાભયવિવર્ધિન્યૈ । સ્રુક્ સ્રુવાયૈ (સ્રુચે) । સુગ્રાવણે ।
સામિધેન્યૈ । સુશ્રદ્ધાયૈ । શ્રાદ્ધદેવતાયૈ । માત્રે । માતામહ્યૈ ।
તૃપ્ત્યૈ । પિતુર્માત્રે । પિતામહ્યૈ । સ્નુષાયૈ નમઃ ॥ ૯૨૦ ॥

ૐ દૌહિત્રિણ્યૈ નમઃ । પુત્ર્યૈ । લોકક્રીડાભિનન્દિન્યૈ । પોષિણ્યૈ ।
શોષિણ્યૈ । શક્ત્યૈ । દીર્ઘકેશ્યૈ । સુલોમશાયૈ । સપ્તાબ્ધિસંશ્રયાયૈ ।
નિત્યાયૈ । સપ્તદ્વીપાબ્ધિમેખલાયૈ । સૂર્યદીપ્ત્યૈ । વજ્રશક્ત્યૈ ।
મદોન્મત્તાયૈ (મહોન્મત્તાયૈ) । પિઙ્ગલાયૈ । સુચક્રાયૈ । ચક્રમધ્યસ્થાયૈ ।
ચક્રકોણનિવાસિન્યૈ । સર્વમન્ત્રમય્યૈ । વિદ્યાયૈ નમઃ ॥ ૯૪૦ ॥

ૐ સર્વમન્ત્રાક્ષરાયૈ નમઃ । વરાયૈ । સર્વજ્ઞદાયૈ ।
(સર્વપ્રદાયૈ) વિશ્વમાત્રે । ભક્તાનુગ્રહકારિણ્યૈ । વિશ્વપ્રિયાયૈ ।
પ્રાણશક્ત્યૈ । અનન્તગુણનામધિયે । પઞ્ચાશદ્વિષ્ણુશક્ત્યૈ ।
પઞ્ચાશન્માતૃકામય્યૈ । દ્વિપઞ્ચાશદ્વપુશ્રેણ્યૈ ।
ત્રિષષ્ટ્યક્ષરસંશ્રયાયૈ । ચતુઃષષ્ટિમહાસિદ્ધયે યોગિન્યૈ ।
વૃન્દવન્દિન્યૈ । ચતુઃષડ્વર્ણનિર્ણેય્યૈ । ચતુઃષષ્ટિકલાનિધયે ।
અષ્ટષષ્ટિમહાતીર્થક્ષેત્રભૈરવવાસિન્યૈ । ચતુર્નવતિમન્ત્રાત્મને ।
ષણ્ણવત્યધિકાપ્રિયાયૈ । સહસ્રપત્રનિલયાયૈ નમઃ ॥ ૯૬૦ ॥

ૐ સહસ્રફણિભૂષણાયૈ નમઃ । સહસ્રનામસંસ્તોત્રાયૈ ।
સહસ્રાક્ષબલાપહાયૈ । પ્રકાશાખ્યાયૈ । વિમર્શાખ્યાયૈ ।
પ્રકાશકવિમર્શકાયૈ । નિર્વાણચરણદેવ્યૈ । ચતુશ્ચરણસંજ્ઞકાયૈ ।
ચતુર્વિજ્ઞાનશક્ત્યાઢ્યાયૈ । સુભગાયૈ । ક્રિયાયુતાયૈ । સ્મરેશાયૈ ।
શાન્તિદાયૈ । ઇચ્છાયૈ । ઇચ્છાશક્તિસમાન્વિતાયૈ । નિશામ્બરાયૈ ।
રાજન્યપૂજિતાયૈ । નિશાચર્યૈ । સુન્દર્યૈ । ઊર્ધ્વકેશ્યૈ નમઃ ॥ ૯૮૦ ॥

ૐ કામદાયૈ (કામનાયૈ) નમઃ । મુક્તકેશિકાયૈ । માનિન્યૈ । વીરાણાં
જયદાયિન્યૈ । યામલ્યૈ । નાસાગ્રબિન્દુમાલિન્યૈ । ગઙ્ગાયૈ (કઙ્કાયૈ) ।
કરાલાઙ્ગ્યૈ । ચન્દ્રિકાચલસંશ્રયાયૈ (ચન્દ્રકલાયૈ, સંશ્રયાયૈ) ।
ચક્રિણ્યૈ । શઙ્ખિન્યૈ । રૌદ્રાયૈ । એકપાદાયૈ । ત્રિલોચનાયૈ । ભીષણ્યૈ ।
ભૈરવ્યૈ । ભીમાયૈ । ચન્દ્રહાસાયૈ । મનોરમાયૈ । વિશ્વરૂપાયૈ નમઃ ॥ ૧૦૦૦ ॥

ૐ ઘોરરૂપપ્રકાશિકાયૈ નમઃ । કપાલમાલિકાયુક્તાયૈ । મૂલપીઠસ્થિતાયૈ ।
રમાયૈ । વિષ્ણુરૂપાયૈ । સર્વદેવર્ષિપૂજિતાયૈ । સર્વતીર્થપરાયૈ દેવ્યૈ ।
તીર્થદક્ષિણતઃસ્થિતાયૈ નમઃ ॥ ૧૦૦૮ ॥

ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલે ઉત્તરખણ્ડે દેવીચરિત્રે
વિષ્ણુશઙ્કરસંવાદે શ્રીયોગેશ્વરીસહસ્રનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ॥

Also Read 1000 Names of Yogeshwari Stotram:

1000 Names of Sri Yogeshwari | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment