Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shakambhari or Vanashankari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Shakambhari Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

॥ sakambhari athava vanasankari astottarasatanamavalih ॥

asya sri sakambhari astottara satanamavali mahamantrasya brahma
rsih, anustupchandah । sakambhari devata । sauh bijam । klim saktih ।
hrim kilakam । srisakambhariprasadasiddhayarthe
srisakambharyastottarasatanamamantra parayane (arcane) viniyogah ।

santa saradacandrasundaramukhi salyannabhojyapriya
sakaih palitavistapa satadrsa sakollasadvigraha ।
syamangi saranagatartisamani sakradibhih samsita
sankaryastaphalaprada bhagavati sakambhari patu mam ॥

Om sakambharyai namah । mahalaksmyai । mahakalyai । mahakantyai ।
mahasarasvatyai । mahagauryai । mahadevyai । bhaktanugrahakarinyai ।
svaprakasatmarupinyai । mahamayayai । mahesvaryai । vagisvaryai ।
jagaddhatryai । kalaratryai । trilokesvaryai । bhadrakalyai । karalyai ।
parvatyai । trilocanayai । siddhalaksmyai namah ॥ 20 ॥

Om kriyalaksmyai namah । moksapradayinyai । arupayai ।
bahurupayai । svarupayai । virupayai । pancabhutatmikayai । devyai ।
devamurtyai । suresvaryai । daridryadhvamsinyai । vinapustakadharinyai ।
sarvasaktyai । trisaktryai । brahmavisnusivatmikayai । astangayoginyai ।
hamsagaminyai । navadurgayai । astabhairavayai । gangayai namah ॥ 40 ॥

Om venyai namah । sarvasastradharinyai । samudravasanayai ।
brahmandamekhalayai । avasthatrayanirmuktayai । gunatrayavivarjitayai ।
yogadhyanaikasamnyastayai । yogadhyanaikarupinyai । vedatrayarupinyai ।
vedantajnanarupinyai । padmavatyai । visalaksyai । nagayajnopavitinyai ।
suryacandrasvarupinyai । grahanaksatrarupinyai । vedikayai । vedarupinyai ।
hiranyagarbhayai । kaivalyapadadayinyai । suryamandalasamsthitayai namah ॥ 60 ॥

Om somamandalamadhyasthayai namah । vayumandalasamsthitayai ।
vahnimandalamadhyasthayai । saktimandalasamsthitayai । citrikayai ।
cakramargapradayinyai । sarvasiddhantamargasthayai । sadvargavarnavarjitayai ।
ekaksarapranavayuktayai । pratyaksamatrkayai । durgayai । kalavidyayai ।
citrasenayai । cirantanayai । sabdabrahmatmikayai । anantayai । brahmyai ।
brahmasanatanayai । cintamanyai । usadevyai namah ॥ 80 ॥

Om vidyamurtisarasvatyai namah । trailokyamohinyai । vidyadayai ।
sarvadyayai । sarvaraksakartryai । brahmasthapitarupayai ।
kaivalyajnanagocarayai । karunakarinyai । varunyai । dhatryai ।
madhukaitabhamardinyai । acintyalaksanayai । goptryai ।
sadabhaktaghanasinyai । paramesvaryai । maharavayai । mahasantyai ।
siddhalaksmyai । sadyojata-vamadevaghoratatpurusesanarupinyai ।
nagesatanayayai namah ॥ 100 ॥

Om sumangalyai namah । yoginyai । yogadayinyai । sarvadevadivanditayai ।
visnumohinyai । sivamohinyai । brahmamohinyai । srivanasankaryai namah ॥ 108 ॥

iti srisakambhari athava srivanasankari astottarasatanamavalih samapta ।

Also Read 108 Names of Banashankari:

108 Names of Shakambhari or Vanashankari | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shakambhari or Vanashankari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top