Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Shri Chamundeshvari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Chamundeshwari Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीचामुण्डेश्वर्यष्टोत्तरशतनामावली ॥

अथ श्री चामुण्डाम्बाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

ॐ श्री चामुण्डायै नमः ।
ॐ श्री महामायायै नमः ।
ॐ श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः ।
ॐ श्रीविद्यावेद्यमहिमायै नमः
ॐ श्रीचक्रपुरवासिन्यै नमः ।
ॐ श्रीकण्ठदयितायै नमः ।
ॐ गौर्यै नमः ।
ॐ गिरिजायै नमः ।
ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ।
ॐ महाकाल्यै नमः । १० ।

ॐ महाल्क्ष्म्यै नमः ।
ॐ माहावाण्यै नमः ।
ॐ मनोन्मण्यै नमः ।
ॐ सहस्रशीर्ष संयुक्तायै नमः ।
ॐ सहस्रकरमण्डितायै नमः ।
ॐ कौसुंभवसनोपेतायै नमः ।
ॐ रत्नकञ्चुकधारिण्यै नमः ।
ॐ गणेशस्कन्दजनन्यै नमः ।
ॐ जपाकुसुम भासुरायै नमः ।
ॐ उमायै नमः । २० ।

ॐ कात्यायिन्यै नमः ।
ॐ दुर्गायै नमः ।
ॐ मन्त्रिण्यै नमः ।
ॐ दण्डिन्यै नमः ।
ॐ जयायै नमः ।
ॐ कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतये नमः ।
ॐ सचामररमावाणीसव्यदक्षिणसेवितायै नमः ।
ॐ इन्द्राक्ष्यै नमः ।
ॐ बगलायै नमः ।
ॐ बालायै नमः । ३० ।

ॐ चक्रेश्यै नमः ।
ॐ विजयाऽम्बिकायै नमः ।
ॐ पञ्चप्रेतासनारूढायै नमः ।
ॐ हरिद्राकुङ्कुमप्रियायै नमः ।
ॐ महाबलाऽद्रिनिलयायै नमः ।
ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः ।
ॐ मधुकैटभसंहर्त्र्यै नमः
ॐ मधुरापुरनायिकायै नमः ।
ॐ कामेश्वर्यै नमः ।
ॐ योगनिद्रायै नमः । ४० ।

ॐ भवान्यै नमः ।
ॐ चण्डिकायै नमः ।
ॐ सत्यै नमः ।
ॐ चक्रराजरथारूढायै नमः ।
ॐ सृष्टिस्थित्यन्तकारिण्यै नमः ।
ॐ अन्नपूर्णायै नमः ।
ॐ ज्वलःजिह्वायै नमः ।
ॐ कालरात्रिस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ निशुंभ शुंभदमन्यै नमः ।
ॐ रक्तबीजनिषूदिन्यै नमः । ५० ।

ॐ ब्राह्म्यादिमातृकारूपायै नमः ।
ॐ शुभायै नमः ।
ॐ षट्चक्रदेवतायै नमः ।
ॐ मूलप्रकृतिरूपायै नमः ।
ॐ आर्यायै नमः ।
ॐ पार्वत्यै नमः ।
ॐ परमेश्वर्यै नमः ।
ॐ बिन्दुपीठकृतावासायै नमः ।
ॐ चन्द्रमण्डलमध्यकायै नमः ।
ॐ चिदग्निकुण्डसंभूतायै नमः । ६० ।

ॐ विन्ध्याचलनिवासिन्यै नमः ।
ॐ हयग्रीवागस्त्य पूज्यायै नमः । var पूजितायै
ॐ सूर्यचन्द्राग्निलोचनायै नमः ।
ॐ जालन्धरसुपीठस्थायै नमः ।
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ दाक्षायण्यै नमः ।
ॐ ईश्वर्यै नमः ।
ॐ नवावरणसम्पूज्यायै नमः । ७० ।

ॐ नवाक्षरमनुस्तुतायै नमः ।
ॐ नवलावण्यरूपाड्यायै नमः ।
ॐ द्वात्रिंशत्ज्वलतायुधायै नमः ।
ॐ कामेशबद्धमाङ्गल्यायै नमः ।
ॐ चन्द्ररेखा विभूषितायै नमः ।
ॐ चराचरजगद्रूपायै नमः ।
ॐ नित्यक्लिन्नायै नमः ।
ॐ अपराजितायै नमः ।
ॐ ओड्यान्नपीठनिलयायै नमः ।
ॐ ललितायै नमः ।
ॐ विष्णुसोदर्यै नमः ।
ॐ दंष्ट्राकरालवदनायै नमः । ८० ।

ॐ वज्रेश्यै नमः ।
ॐ वह्निवासिन्यै नमः ।
ॐ सर्वमङ्गलरूपाड्यायै नमः ।
ॐ सच्चिदानन्द विग्रहायै नमः ।
ॐ अष्टादशसुपीठस्थायै नमः ।
ॐ भेरुण्डायै नमः ।
ॐ भैरव्यै नमः ।
ॐ परायै नमः ।
ॐ रुण्डमालालसत्कण्ठायै नमः ।
ॐ भण्डासुरविमर्धिन्यै नमः । ९० ।

ॐ पुण्ड्रेक्षुकाण्ड कोदण्डायै नमः ।
ॐ पुष्पबाण लसत्करायै नमः ।
ॐ शिवदूत्यै नमः ।
ॐ वेदमात्रे नमः ।
ॐ शाङ्कर्यै नमः ।
ॐ सिंहवाहिन्यै नमः ।
ॐ चतुः षष्ट्यूपचाराड्यायै नमः ।
ॐ योगिनीगणसेवितायै नमः ।
ॐ वनदुर्गायै नमः ।
ॐ भद्रकाल्यै नमः । १०० ।

ॐ कदम्बवनवासिन्यै नमः ।
ॐ चण्डमुण्ड शिरःछेत्र्यै नमः ।
ॐ महाराज्ञ्यै नमः ।
ॐ सुधामय्यै नमः ।
ॐ श्रीचक्रवरताटङ्कायै नमः ।
ॐ श्रीशैलभ्रमराम्बिकायै नमः ।
ॐ श्रीराजराजवरदायै नमः ।
ॐ श्रीमत्त्रिपुरसुन्दर्यै नमः । १०८ ।

इति श्री चामुण्डाम्बाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Also Read 108 Names of Sri Chamundeshwari:

108 Names of Shri Chamundeshvari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top