Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Shri Chamundeshvari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Sri Chamundeshwari Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીચામુણ્ડેશ્વર્યષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥

અથ શ્રી ચામુણ્ડામ્બાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

ૐ શ્રી ચામુણ્ડાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રી મહામાયાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીમત્સિંહાસનેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીવિદ્યાવેદ્યમહિમાયૈ નમઃ
ૐ શ્રીચક્રપુરવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીકણ્ઠદયિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૌર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગિરિજાયૈ નમઃ ।
ૐ ભુવનેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાકાલ્યૈ નમઃ । ૧૦ ।

ૐ મહાલ્ક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ માહાવાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મનોન્મણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સહસ્રશીર્ષ સંયુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ સહસ્રકરમણ્ડિતાયૈ નમઃ ।
ૐ કૌસુંભવસનોપેતાયૈ નમઃ ।
ૐ રત્નકઞ્ચુકધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગણેશસ્કન્દજનન્યૈ નમઃ ।
ૐ જપાકુસુમ ભાસુરાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉમાયૈ નમઃ । ૨૦ ।

ૐ કાત્યાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દુર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ દણ્ડિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જયાયૈ નમઃ ।
ૐ કરાઙ્ગુલિનખોત્પન્ન નારાયણ દશાકૃતયે નમઃ ।
ૐ સચામરરમાવાણીસવ્યદક્ષિણસેવિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ બગલાયૈ નમઃ ।
ૐ બાલાયૈ નમઃ । ૩૦ ।

ૐ ચક્રેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિજયાઽમ્બિકાયૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચપ્રેતાસનારૂઢાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિદ્રાકુઙ્કુમપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાબલાઽદ્રિનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ મહિષાસુરમર્દિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મધુકૈટભસંહર્ત્ર્યૈ નમઃ
ૐ મધુરાપુરનાયિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કામેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગનિદ્રાયૈ નમઃ । ૪૦ ।

ૐ ભવાન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્યૈ નમઃ ।
ૐ ચક્રરાજરથારૂઢાયૈ નમઃ ।
ૐ સૃષ્ટિસ્થિત્યન્તકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ અન્નપૂર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્વલઃજિહ્વાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલરાત્રિસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ નિશુંભ શુંભદમન્યૈ નમઃ ।
ૐ રક્તબીજનિષૂદિન્યૈ નમઃ । ૫૦ ।

ૐ બ્રાહ્મ્યાદિમાતૃકારૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ શુભાયૈ નમઃ ।
ૐ ષટ્ચક્રદેવતાયૈ નમઃ ।
ૐ મૂલપ્રકૃતિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ આર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પાર્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ પરમેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ બિન્દુપીઠકૃતાવાસાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રમણ્ડલમધ્યકાયૈ નમઃ ।
ૐ ચિદગ્નિકુણ્ડસંભૂતાયૈ નમઃ । ૬૦ ।

ૐ વિન્ધ્યાચલનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ હયગ્રીવાગસ્ત્ય પૂજ્યાયૈ નમઃ । var પૂજિતાયૈ
ૐ સૂર્યચન્દ્રાગ્નિલોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ જાલન્ધરસુપીઠસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવાયૈ નમઃ ।
ૐ દાક્ષાયણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઈશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ નવાવરણસમ્પૂજ્યાયૈ નમઃ । ૭૦ ।

ૐ નવાક્ષરમનુસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ નવલાવણ્યરૂપાડ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ દ્વાત્રિંશત્જ્વલતાયુધાયૈ નમઃ ।
ૐ કામેશબદ્ધમાઙ્ગલ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રરેખા વિભૂષિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ચરાચરજગદ્રૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યક્લિન્નાયૈ નમઃ ।
ૐ અપરાજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઓડ્યાન્નપીઠનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ લલિતાયૈ નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુસોદર્યૈ નમઃ ।
ૐ દંષ્ટ્રાકરાલવદનાયૈ નમઃ । ૮૦ ।

ૐ વજ્રેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ વહ્નિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમઙ્ગલરૂપાડ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સચ્ચિદાનન્દ વિગ્રહાયૈ નમઃ ।
ૐ અષ્ટાદશસુપીઠસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ ભેરુણ્ડાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૈરવ્યૈ નમઃ ।
ૐ પરાયૈ નમઃ ।
ૐ રુણ્ડમાલાલસત્કણ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ ભણ્ડાસુરવિમર્ધિન્યૈ નમઃ । ૯૦ ।

ૐ પુણ્ડ્રેક્ષુકાણ્ડ કોદણ્ડાયૈ નમઃ ।
ૐ પુષ્પબાણ લસત્કરાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવદૂત્યૈ નમઃ ।
ૐ વેદમાત્રે નમઃ ।
ૐ શાઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ સિંહવાહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચતુઃ ષષ્ટ્યૂપચારાડ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગિનીગણસેવિતાયૈ નમઃ ।
ૐ વનદુર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ ભદ્રકાલ્યૈ નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ કદમ્બવનવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડમુણ્ડ શિરઃછેત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ મહારાજ્ઞ્યૈ નમઃ ।
ૐ સુધામય્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીચક્રવરતાટઙ્કાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીશૈલભ્રમરામ્બિકાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીરાજરાજવરદાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીમત્ત્રિપુરસુન્દર્યૈ નમઃ । ૧૦૮ ।

ઇતિ શ્રી ચામુણ્ડામ્બાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ॥

Also Read 108 Names of Sri Chamundeshwari:

108 Names of Shri Chamundeshvari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top