108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Nrisinha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Ashtottarashata Namavali Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీనృసింహాష్టోత్తరశతనామావలీ ॥

॥ శ్రీః ॥

ఓం శ్రీనృసింహాయ నమః ।
ఓం మహాసింహాయ నమః ।
ఓం దివ్యసింహాయ నమః ।
ఓం మహాబలాయ నమః ।
ఓం ఉగ్రసింహాయ నమః ।
ఓం మహాదేవాయ నమః ।
ఓం ఉపేన్ద్రాయ నమః ।
ఓం అగ్నిలోచనాయ నమః ।
ఓం రౌద్రాయ నమః ।
ఓం శౌరయే నమః । ౧౦ ।

ఓం మహావీరాయ నమః ।
ఓం సువిక్రమపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం హరికోలాహలాయ నమః ।
ఓం చక్రిణే నమః ।
ఓం విజయాయ నమః ।
ఓం అజయాయ నమః ।
ఓం అవ్యయాయ నమః ।
ఓం దైత్యాన్తకాయ నమః ।
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః ।
ఓం అఘోరాయ నమః । ౨౦ ।

ఓం ఘోరవిక్రమాయ నమః ।
ఓం జ్వాలాముఖాయ నమః ।
ఓం జ్వాలమాలినే నమః ।
ఓం మహాజ్వాలాయ నమః ।
ఓం మహాప్రభవే నమః ।
ఓం నిటిలాక్షాయ నమః ।
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః ।
ఓం దుర్నిరీక్ష్యాయ నమః ।
ఓం ప్రతాపనాయ నమః ।
ఓం మహాదంష్ట్రాయ నమః । ౩౦ ।

ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః ।
ఓం హిరణ్యక నిషూదనాయ నమః ।
ఓం చణ్డకోపినే నమః ।
ఓం సురారిఘ్నాయ నమః ।
ఓం సదార్తిఘ్నాయ నమః ।
ఓం సదాశివాయ నమః ।
ఓం గుణభద్రాయ నమః ।
ఓం మహాభద్రాయ నమః ।
ఓం బలభద్రాయ నమః ।
ఓం సుభద్రకాయ నమః । ౪౦ ।

ఓం కరాలాయ నమః ।
ఓం వికరాలాయ నమః ।
ఓం గతాయుషే నమః ।
ఓం సర్వకర్తృకాయ నమః ।
ఓం భైరవాడమ్బరాయ నమః ।
ఓం దివ్యాయ నమః ।
ఓం అగమ్యాయ నమః ।
ఓం సర్వశత్రుజితే నమః ।
ఓం అమోఘాస్త్రాయ నమః ।
ఓం శస్త్రధరాయ నమః । ౫౦ ।

ఓం సవ్యజూటాయ నమః ।
ఓం సురేశ్వరాయ నమః ।
ఓం సహస్రబాహవే నమః ।
ఓం వజ్రనఖాయ నమః ।
ఓం సర్వసిద్ధయే నమః ।
ఓం జనార్దనాయ నమః ।
ఓం అనన్తాయ నమః ।
ఓం భగవతే నమః ।
ఓం స్థూలాయ నమః ।
ఓం అగమ్యాయ నమః । ౬౦ ।

ఓం పరావరాయ నమః ।
ఓం సర్వమన్త్రైకరూపాయ నమః ।
ఓం సర్వయన్త్రవిదారణాయ నమః ।
ఓం అవ్యయాయ నమః ।
ఓం పరమానన్దాయ నమః ।
ఓం కాలజితే నమః ।
ఓం ఖగవాహనాయ నమః ।
ఓం భక్తాతివత్సలాయ నమః ।
ఓం అవ్యక్తాయ నమః ।
ఓం సువ్యక్తాయ నమః । ౭౦ ।

ఓం సులభాయ నమః ।
ఓం శుచయే నమః ।
ఓం లోకైకనాయకాయ నమః ।
ఓం సర్వాయ నమః ।
ఓం శరణాగతవత్సలాయ నమః ।
ఓం ధీరాయ నమః ।
ఓం ధరాయ నమః ।
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ।
ఓం భీమాయ నమః ।
ఓం భీమపరాక్రమాయ నమః । ౮౦ ।

ఓం దేవప్రియాయ నమః ।
ఓం నుతాయ నమః ।
ఓం పూజ్యాయ నమః ।
ఓం భవహృతే నమః ।
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః ।
ఓం శ్రీవత్సవక్షసే నమః ।
ఓం శ్రీవాసాయ నమః ।
ఓం విభవే నమః ।
ఓం సఙ్కర్షణాయ నమః ।
ఓం ప్రభవే నమః । ౯౦ ।

ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ।
ఓం త్రిలోకాత్మనే నమః ।
ఓం కాలాయ నమః ।
ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః ।
ఓం విశ్వమ్భరాయ నమః । ౯౫
ఓం స్థిరాభాయ నమః ।
ఓం అచ్యుతాయ నమః ।
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ।
ఓం అధోక్షజాయ నమః ।
ఓం అక్షయాయ నమః । ౧౦౦ ।

ఓం సేవ్యాయ నమః ।
ఓం వనమాలినే నమః ।
ఓం ప్రకమ్పనాయ నమః ।
ఓం గురవే నమః ।
ఓం లోకగురవేనమః ।
ఓం స్రష్ట్రే నమః ।
ఓం పరస్మైజ్యోతిషే నమః ।
ఓం పరాయణాయ నమః ।
॥ శ్రీ నృసింహాష్టోత్తరశతనామావలిః సంపూర్ణా ॥

Also Read 108 Names of Sri Nrusinha:

108 Names of Shri Nrisinha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment