Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Nrisinha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीनृसिंहाष्टोत्तरशतनामावली ॥

॥ श्रीः ॥

ॐ श्रीनृसिंहाय नमः ।
ॐ महासिंहाय नमः ।
ॐ दिव्यसिंहाय नमः ।
ॐ महाबलाय नमः ।
ॐ उग्रसिंहाय नमः ।
ॐ महादेवाय नमः ।
ॐ उपेन्द्राय नमः ।
ॐ अग्निलोचनाय नमः ।
ॐ रौद्राय नमः ।
ॐ शौरये नमः । १० ।

ॐ महावीराय नमः ।
ॐ सुविक्रमपराक्रमाय नमः ।
ॐ हरिकोलाहलाय नमः ।
ॐ चक्रिणे नमः ।
ॐ विजयाय नमः ।
ॐ अजयाय नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ दैत्यान्तकाय नमः ।
ॐ परब्रह्मणे नमः ।
ॐ अघोराय नमः । २० ।
ॐ घोरविक्रमाय नमः ।
ॐ ज्वालामुखाय नमः ।
ॐ ज्वालमालिने नमः ।
ॐ महाज्वालाय नमः ।
ॐ महाप्रभवे नमः ।
ॐ निटिलाक्षाय नमः ।
ॐ सहस्राक्षाय नमः ।
ॐ दुर्निरीक्ष्याय नमः ।
ॐ प्रतापनाय नमः ।
ॐ महादंष्ट्राय नमः । ३० ।

ॐ प्राज्ञाय नमः ।
ॐ हिरण्यक निषूदनाय नमः ।
ॐ चण्डकोपिने नमः ।
ॐ सुरारिघ्नाय नमः ।
ॐ सदार्तिघ्नाय नमः ।
ॐ सदाशिवाय नमः ।
ॐ गुणभद्राय नमः ।
ॐ महाभद्राय नमः ।
ॐ बलभद्राय नमः ।
ॐ सुभद्रकाय नमः । ४० ।

ॐ करालाय नमः ।
ॐ विकरालाय नमः ।
ॐ गतायुषे नमः ।
ॐ सर्वकर्तृकाय नमः ।
ॐ भैरवाडम्बराय नमः ।
ॐ दिव्याय नमः ।
ॐ अगम्याय नमः ।
ॐ सर्वशत्रुजिते नमः ।
ॐ अमोघास्त्राय नमः ।
ॐ शस्त्रधराय नमः । ५० ।

ॐ सव्यजूटाय नमः ।
ॐ सुरेश्वराय नमः ।
ॐ सहस्रबाहवे नमः ।
ॐ वज्रनखाय नमः ।
ॐ सर्वसिद्धये नमः ।
ॐ जनार्दनाय नमः ।
ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ भगवते नमः ।
ॐ स्थूलाय नमः ।
ॐ अगम्याय नमः । ६० ।

ॐ परावराय नमः ।
ॐ सर्वमन्त्रैकरूपाय नमः ।
ॐ सर्वयन्त्रविदारणाय नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ परमानन्दाय नमः ।
ॐ कालजिते नमः ।
ॐ खगवाहनाय नमः ।
ॐ भक्तातिवत्सलाय नमः ।
ॐ अव्यक्ताय नमः ।
ॐ सुव्यक्ताय नमः । ७० ।

ॐ सुलभाय नमः ।
ॐ शुचये नमः ।
ॐ लोकैकनायकाय नमः ।
ॐ सर्वाय नमः ।
ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ धराय नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ भीमाय नमः ।
ॐ भीमपराक्रमाय नमः । ८० ।

ॐ देवप्रियाय नमः ।
ॐ नुताय नमः ।
ॐ पूज्याय नमः ।
ॐ भवहृते नमः ।
ॐ परमेश्वराय नमः ।
ॐ श्रीवत्सवक्षसे नमः ।
ॐ श्रीवासाय नमः ।
ॐ विभवे नमः ।
ॐ सङ्कर्षणाय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः । ९० ।

ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
ॐ त्रिलोकात्मने नमः ।
ॐ कालाय नमः ।
ॐ सर्वेश्वराय नमः ।
ॐ विश्वम्भराय नमः ।
ॐ स्थिराभाय नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
ॐ अधोक्षजाय नमः ।
ॐ अक्षयाय नमः । १०० ।

ॐ सेव्याय नमः ।
ॐ वनमालिने नमः ।
ॐ प्रकम्पनाय नमः ।
ॐ गुरवे नमः ।
ॐ लोकगुरवेनमः । १०५ ।

ॐ स्रष्ट्रे नमः ।
ॐ परस्मैज्योतिषे नमः ।
ॐ परायणाय नमः ।
॥ श्री नृसिंहाष्टोत्तरशतनामावलिः संपूर्णा ॥

Also Read 108 Names of Sri Nrusinha:

108 Names of Shri Nrisinha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Nrisinha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top