108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Rama 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Sri Rama 5 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀରାମାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ୫ ॥

ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ । ଜଗନ୍ନାଥାୟ । ଅଭିରାମାୟ ।
ଜଗତ୍ପତୟେ । କଵୟେ । ପୁରାଣାୟ । ଵାଗୀଶାୟ । ରାମାୟ ।
ଦଶରଥାତ୍ମଜାୟ । ରାଜରାଜାୟ । ରଧୁଵରାୟ । କୌସଲ୍ୟାନନ୍ଦଵର୍ଧନାୟ ।
ଭର୍ଗାୟ । ଵରେଣ୍ୟାୟ । ଵିଶ୍ଵେଶାୟ । ରଘୁନାଥାୟ । ଜଗଦ୍ଗୁରଵେ । ସତ୍ୟାୟ ।
ସତ୍ୟପ୍ରିୟାୟ । ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ଜାନୀକଵଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ । ଵିଭଵେ । ସୌମିତ୍ରିପୂର୍ଵଜାୟ ।
ଶାନ୍ତାୟ । କାମଦାୟ । କମଲେକ୍ଷଣାୟ । ଆଦିତ୍ୟାୟ । ରଵୟେ । ଈଶାନାୟ ।
ଘୃଣୟେ । ସୂର୍ୟାୟ । ଅନାମୟାୟ । ଆନନ୍ଦରୂପିଣେ । ସୌମ୍ୟାୟ । ରାଘଵାୟ ।
କରୁଣାମୟାୟ । ଜାମଦଗ୍ନ୍ୟାୟ । ତପୋମୂର୍ତୟେ । ରାମାୟ । ପରଶୁଧାରିଣେ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ଵାକ୍ପତୟେ ନମଃ । ଵରଦାୟ । ଵାଚ୍ୟାୟ । ଶ୍ରୀପତୟେ ।
ପକ୍ଷିଵାହନାୟ । ଶ୍ରୀଶାର୍ଙ୍ଗଧାରିଣେ । ରାମାୟ । ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହାୟ ।
ହଲଧୃଗ୍ଵିଷ୍ଣଵେ । ଈଶାନାୟ । ବଲରାମାୟ । କୃପାନିଧୟେ । ଶ୍ରୀଵଲ୍ଲଭାୟ ।
କୃପାନାଥାୟ । ଜଗନ୍ମୋହନାୟ । ଅଚ୍ୟୁତାୟ । ମତ୍ସ୍ୟକୂର୍ମଵରାହାଦି-
ରୂପଧାରିଣେ । ଅଵ୍ୟୟାୟ । ଵାସୁଦେଵାୟ । ଜଗଦ୍ୟୋନୟେ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ଅନାଦିନିଧନାୟ ନମଃ । ହରୟେ । ଗୋଵିନ୍ଦାୟ । ଗୋପତୟେ ।
ଵିଷ୍ଣଵେ । ଗୋପୀଜନମନୋହରାୟ । ଗୋଗୋପାଲପରୀଵାରାୟ । ଗୋପକନ୍ୟା-
ସମାଵୃତାୟ । ଵିଦ୍ୟୁତ୍ପୁଞ୍ଜପ୍ରତୀକାଶାୟ । ରାମାୟ । କୃଷ୍ଣାୟ । ଜଗନ୍ମ-
ୟାୟ । ଗୋଗୋପିକାସମାକୀର୍ଣାୟ । ଵେଣୁଵାଦନତତ୍ପରାୟ । କାମରୂପାୟ ।
କଲାଵତେ । କାମିନୀକାମଦାୟ । ଵିଭଵେ । ମନ୍ମଥାୟ । ମଥୁରାନାଥାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ମାଧଵାୟ ନମଃ । ମକରଧ୍ଵଜାୟ । ଶ୍ରୀଧରାୟ । ଶ୍ରୀକରାୟ ।
ଶ୍ରୀଶାୟ । ଶ୍ରୀନିଵାସାୟ । ପରାତ୍ପରାୟ । ଶ୍ଵେଶାୟ । ଭୂପତୟେ । ଭଦ୍ରାୟ ।
ଵିଭୂତୟେ । ଭୂମିଭୂଷଣାୟ । ସର୍ଵଦୁଃଖହରାୟ । ଵୀରାୟ ।
ଦୁଷ୍ଟଦାନଵଵୈରିଣେ । ଶ୍ରୀନୃସିଂହାୟ । ମହାବାହଵେ । ମହତେ ।
ଦୀପ୍ତତେଜସେ । ଚିଦାନନ୍ଦମୟାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ନିତ୍ୟାୟ ନମଃ । ପ୍ରଣଵାୟ । ଜ୍ୟୋତୀରୂପିଣେ । ଆଦିତ୍ୟ-
ମଣ୍ଡଲଗତାୟ । ନିଶ୍ଚିତାର୍ଥସ୍ଵରୂପିଣେ । ଭକ୍ତପ୍ରିୟାୟ । ପଦ୍ମନେତ୍ରାୟ ।
ଭକ୍ତାନାମୀପ୍ସିତପ୍ରଦାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥
ଶ୍ରୀରାମରସାୟନଂ ନାମ

ଇତି ଶ୍ରୀରାମାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ୫ ସମାପ୍ତା ।

Also Read 108 Names of Sree Rama 5:

108 Names of Shri Rama 5 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment