Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Rama 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Rama 5 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीरामाष्टोत्तरशतनामावलिः ५ ॥

ॐ नारायणाय नमः । जगन्नाथाय । अभिरामाय ।
जगत्पतये । कवये । पुराणाय । वागीशाय । रामाय ।
दशरथात्मजाय । राजराजाय । रधुवराय । कौसल्यानन्दवर्धनाय ।
भर्गाय । वरेण्याय । विश्वेशाय । रघुनाथाय । जगद्गुरवे । सत्याय ।
सत्यप्रियाय । श्रेष्ठाय नमः ॥ २० ॥

ॐ जानीकवल्लभाय नमः । विभवे । सौमित्रिपूर्वजाय ।
शान्ताय । कामदाय । कमलेक्षणाय । आदित्याय । रवये । ईशानाय ।
घृणये । सूर्याय । अनामयाय । आनन्दरूपिणे । सौम्याय । राघवाय ।
करुणामयाय । जामदग्न्याय । तपोमूर्तये । रामाय । परशुधारिणे नमः ॥ ४० ॥

ॐ वाक्पतये नमः । वरदाय । वाच्याय । श्रीपतये ।
पक्षिवाहनाय । श्रीशार्ङ्गधारिणे । रामाय । चिन्मयानन्दविग्रहाय ।
हलधृग्विष्णवे । ईशानाय । बलरामाय । कृपानिधये । श्रीवल्लभाय ।
कृपानाथाय । जगन्मोहनाय । अच्युताय । मत्स्यकूर्मवराहादि-
रूपधारिणे । अव्ययाय । वासुदेवाय । जगद्योनये नमः ॥ ६० ॥

ॐ अनादिनिधनाय नमः । हरये । गोविन्दाय । गोपतये ।
विष्णवे । गोपीजनमनोहराय । गोगोपालपरीवाराय । गोपकन्या-
समावृताय । विद्युत्पुञ्जप्रतीकाशाय । रामाय । कृष्णाय । जगन्म-
याय । गोगोपिकासमाकीर्णाय । वेणुवादनतत्पराय । कामरूपाय ।
कलावते । कामिनीकामदाय । विभवे । मन्मथाय । मथुरानाथाय नमः ॥ ८० ॥

ॐ माधवाय नमः । मकरध्वजाय । श्रीधराय । श्रीकराय ।
श्रीशाय । श्रीनिवासाय । परात्पराय । श्वेशाय । भूपतये । भद्राय ।
विभूतये । भूमिभूषणाय । सर्वदुःखहराय । वीराय ।
दुष्टदानववैरिणे । श्रीनृसिंहाय । महाबाहवे । महते ।
दीप्ततेजसे । चिदानन्दमयाय नमः ॥ १०० ॥

ॐ नित्याय नमः । प्रणवाय । ज्योतीरूपिणे । आदित्य-
मण्डलगताय । निश्चितार्थस्वरूपिणे । भक्तप्रियाय । पद्मनेत्राय ।
भक्तानामीप्सितप्रदाय नमः ॥ १०८ ॥
श्रीरामरसायनं नाम

इति श्रीरामाष्टोत्तरशतनामावलिः ५ समाप्ता ।

Also Read 108 Names of Sree Rama 5:

108 Names of Shri Rama 5 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Rama 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top