108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Rama 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Sri Rama 8 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Bengali:

।। শ্রীরামরহস্যোক্ত শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ।।
ওঁ রামায় নমঃ ।
ওঁ রাবণসংহারকৃতমানুষবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ কৌসল্যাসুকৃতব্রাতফলায় নমঃ ।
ওঁ দশরথাত্মজায় নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্মণার্চিতপাদাব্জায় নমঃ ।
ওঁ সর্বলোকপ্রিয়ঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ সাকেতবাসিনেত্রাব্জসংপ্রীণনদিবাকরায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বামিত্রপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ শান্তায় নমঃ ।
ওঁ তাটকাধ্বান্তভাস্করায় নমঃ । ১০ ।

ওঁ সুবাহুরাক্ষসরিপবে নমঃ ।
ওঁ কৌশিকাধ্বরপালকায় নমঃ ।
ওঁ অহল্যাপাপসংহর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ জনকেন্দ্রপ্রিয়াতিথয়ে নমঃ ।
ওঁ পুরারিচাপদলনায় নমঃ ।
ওঁ বীরলক্ষ্মীসমাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ সীতাবরণমাল্যাঢ্যায় নমঃ ।
ওঁ জামদগ্ন্যমদাপহায় নমঃ ।
ওঁ বৈদেহীকৃতশৃঙ্গারায় নমঃ ।
ওঁ পিতৃপ্রীতিবিবর্ধনায় নমঃ । ২০ ।

ওঁ তাতাজ্ঞোত্সৃষ্টহস্তস্থরাজ্যায় নমঃ ।
ওঁ সত্যপ্রতিশ্রবায় নমঃ ।
ওঁ তমসাতীরসংবাসিনে নমঃ ।
ওঁ গুহানুগ্রহতত্পরায় নমঃ ।
ওঁ সুমন্ত্রসেবিতপদায় নমঃ ।
ওঁ ভরদ্বাজপ্রিয়াতিথয়ে নমঃ ।
ওঁ চিত্রকূটপ্রিয়াবাসায় নমঃ ।
ওঁ পাদুকান্যস্তভূভারায় নমঃ ।
ওঁ অনসূয়াঙ্গরাগাঙ্কসীতাসাহিত্যশোভিতায় নমঃ ।
ওঁ দণ্ডকারণ্যসঞ্চারিণে নমঃ । ৩০ ।

ওঁ বিরাধস্বর্গদায়কায় নমঃ ।
ওঁ রক্ষঃকালান্তকায় নমঃ ।
ওঁ সর্বমুনিসঙ্ঘমুদাবহায় নমঃ ।
ওঁ প্রতিজ্ঞাতাস্শরবধায় নমঃ ।
ওঁ শরভভঙ্গগতিপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ অগস্ত্যার্পিতবাণাসখড্গতূণীরমণ্ডিতায় নমঃ ।
ওঁ প্রাপ্তপঞ্চবটীবাসায় নমঃ ।
ওঁ গৃধ্ররাজসহায়বতে নমঃ ।
ওঁ কামিশূর্পণখাকর্ণনাসাচ্ছেদনিয়ামকায় নমঃ ।
ওঁ খরাদিরাক্ষসব্রাতখণ্ডনাবিতসজ্জনায় নমঃ । ৪০ ।

ওঁ সীতাসংশ্লিষ্টকায়াভাজিতবিদ্যুদ্যুতাম্বুদায় নমঃ ।
ওঁ মারীচহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ মায়াঢ্যায় নমঃ ।
ওঁ জটায়ুর্মোক্ষদায়কায় নমঃ ।
ওঁ কবন্ধবাহুদলনায় নমঃ ।
ওঁ শবরীপ্রার্থিতাতিথয়ে নমঃ ।
ওঁ হনুমদ্বন্দিতপদায় নমঃ ।
ওঁ সুগ্রীবসুহৃদে নমঃ ।
ওঁ অব্যয়ায় নমঃ ।
ওঁ দৈত্যকঙ্কালবিক্ষেপ্ত্রে নমঃ । ৫০ ।

ওঁ সপ্ততালপ্রভেদকায় নমঃ ।
ওঁ একেষুহতবালিনে নমঃ ।
ওঁ তারাসংস্তুতসদ্গুণায় নমঃ ।
ওঁ কপীন্দ্রীকৃতসুগ্রীবায় নমঃ ।
ওঁ সর্ববানরপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ বায়ুসূনুসমানীতসীতাসন্দেশনন্দিতায় নমঃ ।
ওঁ জৈত্রয়াত্রোত্সবায় নমঃ । জৈত্রয়াত্রোদ্যতায়
ওঁ জিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুরূপায় নমঃ ।
ওঁ নিরাকৃতয়ে নমঃ । ৬০ ।

ওঁ কম্পিতাম্ভোনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ সম্পত্প্রদায় নমঃ ।
ওঁ সেতুনিবন্ধনায় নমঃ ।
ওঁ লঙ্কাবিভেদনপটবে নমঃ ।
ওঁ নিশাচরবিনাশকায় নমঃ ।
ওঁ কুম্ভকর্ণাখ্যকুম্ভীন্দ্রমৃগরাজপরাক্রমায় নমঃ ।
ওঁ মেঘনাদবধোদ্যুক্তলক্ষ্মণাস্ত্রবলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ দশগ্রীবান্ধতামিস্রপ্রমাপণপ্রভাকরায় নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রাদিদেবতাস্তুত্যায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রাভমুখমণ্ডলায় নমঃ । ৭০ ।

ওঁ বিভীষণার্পিতনিশাচররাজ্যায় নমঃ ।
ওঁ বৃষপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বৈশ্বানরস্তুতগুণাবনিপুত্রীসমাগতায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্পকস্থানসুভগায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যবত্প্রাপ্যদর্শনায় নমঃ ।
ওঁ রাজ্যাভিষিক্তায় নমঃ ।
ওঁ রাজেন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ রাজীবসদৃশেক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ লোকতাপপরিহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ধর্মসংস্থাপনোদ্যতায় নমঃ । ৮০ ।

ওঁ শরণ্যায় নমঃ ।
ওঁ কীর্তিমতে নমঃ ।
ওঁ নিত্যায় নমঃ ।
ওঁ বদান্যায় নমঃ ।
ওঁ করুণার্ণবায় নমঃ ।
ওঁ সংসারসিন্ধুসম্মগ্নতারকাখ্যামহোজ্জবলায় নমঃ । তারকাখ্যমনোহরায়
ওঁ মধুরোক্তয়ে নমঃ ।
ওঁ মৃঢচ্ছিন্নমধুরানায়কাগ্রজায় নমঃ ।
ওঁ শম্বূকদত্তস্বর্লোকায় নমঃ ।
ওঁ শম্বরারাতিসুন্দরায় নমঃ । ৯০ ।

ওঁ অশ্বমেধমহায়াজিনে নমঃ ।
ওঁ বাল্মীকিপ্রীতিমতে নমঃ ।
ওঁ বশিনে নমঃ ।
ওঁ স্বয়ংরামায়ণশ্রোত্রে নমঃ ।
ওঁ পুত্রপ্রাপ্তি প্রমোদিতায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মাদিস্তুতমাহাত্ম্যায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মর্ষিগণপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ বর্ণাশ্রমরতায় নমঃ ।
ওঁ বর্ণাশ্রমধর্মনিয়ামকায় নমঃ ।
ওঁ রক্ষাপরায় নমঃ । ১০০ । রক্ষাবহায়

ওঁ রাজবংশপ্রতিষ্ঠাপনতত্পরায় নমঃ ।
ওঁ গন্ধর্বহিংসাসংহারিণে নমঃ ।
ওঁ ধৃতিমতে নমঃ ।
ওঁ দীনবত্সলায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানোপদেষ্ট্রে নমঃ ।
ওঁ বেদান্তবেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তপ্রিয়ঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ বৈকুণ্ঠবাসিনে নমঃ ।
ওঁ চরাচরবিমুক্তিদায় নমঃ ।

ইতি শ্রীরামরহস্যোক্তং শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ সমাপ্তা ।

Also Read 108 Names of Sree Rama 8:

108 Names of Shri Rama 8 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment