Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Rama 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Rama 8 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

।। श्रीरामरहस्योक्त श्रीरामाष्टोत्तरशतनामावलिः ।।
ॐ रामाय नमः ।
ॐ रावणसंहारकृतमानुषविग्रहाय नमः ।
ॐ कौसल्यासुकृतव्रातफलाय नमः ।
ॐ दशरथात्मजाय नमः ।
ॐ लक्ष्मणार्चितपादाब्जाय नमः ।
ॐ सर्वलोकप्रियङ्कराय नमः ।
ॐ साकेतवासिनेत्राब्जसंप्रीणनदिवाकराय नमः ।
ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः ।
ॐ शान्ताय नमः ।
ॐ ताटकाध्वान्तभास्कराय नमः । १० ।

ॐ सुबाहुराक्षसरिपवे नमः ।
ॐ कौशिकाध्वरपालकाय नमः ।
ॐ अहल्यापापसंहर्त्रे नमः ।
ॐ जनकेन्द्रप्रियातिथये नमः ।
ॐ पुरारिचापदलनाय नमः ।
ॐ वीरलक्ष्मीसमाश्रयाय नमः ।
ॐ सीतावरणमाल्याढ्याय नमः ।
ॐ जामदग्न्यमदापहाय नमः ।
ॐ वैदेहीकृतश‍ृङ्गाराय नमः ।
ॐ पितृप्रीतिविवर्धनाय नमः । २० ।

ॐ ताताज्ञोत्सृष्टहस्तस्थराज्याय नमः ।
ॐ सत्यप्रतिश्रवाय नमः ।
ॐ तमसातीरसंवासिने नमः ।
ॐ गुहानुग्रहतत्पराय नमः ।
ॐ सुमन्त्रसेवितपदाय नमः ।
ॐ भरद्वाजप्रियातिथये नमः ।
ॐ चित्रकूटप्रियावासाय नमः ।
ॐ पादुकान्यस्तभूभाराय नमः ।
ॐ अनसूयाङ्गरागाङ्कसीतासाहित्यशोभिताय नमः ।
ॐ दण्डकारण्यसञ्चारिणे नमः । ३० ।

ॐ विराधस्वर्गदायकाय नमः ।
ॐ रक्षःकालान्तकाय नमः ।
ॐ सर्वमुनिसङ्घमुदावहाय नमः ।
ॐ प्रतिज्ञातास्शरवधाय नमः ।
ॐ शरभभङ्गगतिप्रदाय नमः ।
ॐ अगस्त्यार्पितबाणासखड्गतूणीरमण्डिताय नमः ।
ॐ प्राप्तपञ्चवटीवासाय नमः ।
ॐ गृध्रराजसहायवते नमः ।
ॐ कामिशूर्पणखाकर्णनासाच्छेदनियामकाय नमः ।
ॐ खरादिराक्षसव्रातखण्डनावितसज्जनाय नमः । ४० ।

ॐ सीतासंश्लिष्टकायाभाजितविद्युद्युताम्बुदाय नमः ।
ॐ मारीचहन्त्रे नमः ।
ॐ मायाढ्याय नमः ।
ॐ जटायुर्मोक्षदायकाय नमः ।
ॐ कबन्धबाहुदलनाय नमः ।
ॐ शबरीप्रार्थितातिथये नमः ।
ॐ हनुमद्वन्दितपदाय नमः ।
ॐ सुग्रीवसुहृदे नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ दैत्यकङ्कालविक्षेप्त्रे नमः । ५० ।

ॐ सप्ततालप्रभेदकाय नमः ।
ॐ एकेषुहतवालिने नमः ।
ॐ तारासंस्तुतसद्गुणाय नमः ।
ॐ कपीन्द्रीकृतसुग्रीवाय नमः ।
ॐ सर्ववानरपूजिताय नमः ।
ॐ वायुसूनुसमानीतसीतासन्देशनन्दिताय नमः ।
ॐ जैत्रयात्रोत्सवाय नमः । जैत्रयात्रोद्यताय
ॐ जिष्णवे नमः ।
ॐ विष्णुरूपाय नमः ।
ॐ निराकृतये नमः । ६० ।

ॐ कम्पिताम्भोनिधये नमः ।
ॐ सम्पत्प्रदाय नमः ।
ॐ सेतुनिबन्धनाय नमः ।
ॐ लङ्काविभेदनपटवे नमः ।
ॐ निशाचरविनाशकाय नमः ।
ॐ कुम्भकर्णाख्यकुम्भीन्द्रमृगराजपराक्रमाय नमः ।
ॐ मेघनादवधोद्युक्तलक्ष्मणास्त्रबलप्रदाय नमः ।
ॐ दशग्रीवान्धतामिस्रप्रमापणप्रभाकराय नमः ।
ॐ इन्द्रादिदेवतास्तुत्याय नमः ।
ॐ चन्द्राभमुखमण्डलाय नमः । ७० ।

ॐ बिभीषणार्पितनिशाचरराज्याय नमः ।
ॐ वृषप्रियाय नमः ।
ॐ वैश्वानरस्तुतगुणावनिपुत्रीसमागताय नमः ।
ॐ पुष्पकस्थानसुभगाय नमः ।
ॐ पुण्यवत्प्राप्यदर्शनाय नमः ।
ॐ राज्याभिषिक्ताय नमः ।
ॐ राजेन्द्राय नमः ।
ॐ राजीवसदृशेक्षणाय नमः ।
ॐ लोकतापपरिहन्त्रे नमः ।
ॐ धर्मसंस्थापनोद्यताय नमः । ८० ।

ॐ शरण्याय नमः ।
ॐ कीर्तिमते नमः ।
ॐ नित्याय नमः ।
ॐ वदान्याय नमः ।
ॐ करुणार्णवाय नमः ।
ॐ संसारसिन्धुसम्मग्नतारकाख्यामहोज्जवलाय नमः । तारकाख्यमनोहराय
ॐ मधुरोक्तये नमः ।
ॐ मृढच्छिन्नमधुरानायकाग्रजाय नमः ।
ॐ शम्बूकदत्तस्वर्लोकाय नमः ।
ॐ शम्बरारातिसुन्दराय नमः । ९० ।

ॐ अश्वमेधमहायाजिने नमः ।
ॐ वाल्मीकिप्रीतिमते नमः ।
ॐ वशिने नमः ।
ॐ स्वयंरामायणश्रोत्रे नमः ।
ॐ पुत्रप्राप्ति प्रमोदिताय नमः ।
ॐ ब्रह्मादिस्तुतमाहात्म्याय नमः ।
ॐ ब्रह्मर्षिगणपूजिताय नमः ।
ॐ वर्णाश्रमरताय नमः ।
ॐ वर्णाश्रमधर्मनियामकाय नमः ।
ॐ रक्षापराय नमः । १०० । रक्षावहाय

ॐ राजवंशप्रतिष्ठापनतत्पराय नमः ।
ॐ गन्धर्वहिंसासंहारिणे नमः ।
ॐ धृतिमते नमः ।
ॐ दीनवत्सलाय नमः ।
ॐ ज्ञानोपदेष्ट्रे नमः ।
ॐ वेदान्तवेद्याय नमः ।
ॐ भक्तप्रियङ्कराय नमः ।
ॐ वैकुण्ठवासिने नमः ।
ॐ चराचरविमुक्तिदाय नमः ।

इति श्रीरामरहस्योक्तं श्रीरामाष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

Also Read 108 Names of Sree Rama 8:

108 Names of Shri Rama 8 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Rama 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top