Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Narayanaya Namo Namo in Tamil

Annamayya Keerthana – Naraayanaya Namo Namo Lyrics in Tamil:

னாராயணாய னமோ னமோ னானாத்மனே னமோ னமோ
யீரசனலனே யெவ்வரு தலசின யிஹபர மம்த்ரமு லிம்தரிகி ||

கோவிம்தாய னமோ னமோ கோபாலாய னமோ னமோ
பாவஜகுரவே னமோ னமோ ப்ரணவாத்மனே னமோ னமோ |
தேவேஶாய னமோ னமோ திவ்யகுணாய னமோ யனுசு
யீவருஸலனே யெவ்வரு தலசின யிஹபர மம்த்ரமு லிம்தரிகி ||

தாமோதராய னமோ னமோ தரணீஶாய னமோ னமோ
ஶ்ரீமஹிளாபதயே னமோ ஶிஷ்டரக்ஷிணே னமோ னமோ |
வாமனாய தே னமோ னமோ வனஜாக்ஷாய னமோ னமோ
யீமேரலனே யெவ்வரு தலசின யிஹபர மம்த்ரமு லிம்தரிகி ||

பரிபூர்ணாய னமோ னமோ ப்ரணவாக்ராய னமோ னமோ
சிரம்தன ஶ்ரீ வேம்கடனாயக ஶேஷஶாயினே னமோ னமோ |
னரகத்வம்ஸே னமோ னமோ னரஸிம்ஹாய னமோ னமோ
யிரவுக னீகதி னெவ்வரு தலசின யிஹபர மம்த்ரமு லிம்தரிகி ||

Also Read :

Naraayanaaya Namo Namo Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment