Shiva Stotram

Bhavabhanjana Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Bhavabhanjana Stotram in Gujarati:

॥ ભવભઞ્જન સ્તોત્રમ ॥
રદચ્છદાધઃ કૃતબિમ્બગર્વઃ પદપ્રણમ્રાહિતસર્વવિદ્યઃ |
કૈલાસશ્રૃઙ્ગાદૃતનિત્યવાસો ધુનોતુ શીઘ્રં ભવબન્ધમીશઃ ॥ ૧ ॥

રાકાશશાઙ્કપ્રતિમાનકન્તિઃ કોકાહિતપ્રોલ્લસદુત્તમાઙ્ગ |
શૈલેન્દ્રજાલિઙ્ગિતવામભાગી ધુનોતુ શીઘ્રં ભવબન્ધમીશઃ ॥ ૨ ॥

ય ઇદં પરમં સ્તોત્રં ભવભઞ્જનનામકમ |
સંપઠેત પ્રાતરુત્થાય શુચિર્ભૂત્વા સમાહિતઃ ॥ ૩ ॥

ભવદુઃખવિનિર્મુક્તો જાયતે સુરપૂજિતઃ |
ન પુનર્લભતે જન્મ ભુવિ શંભુપ્રસાદતઃ ॥ ૪ ॥

ઇતિ ભવભઞ્જન સ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ॥

Also Read:

Bhavabhanjana Stotram Lyrics in Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Telugu

Add Comment

Click here to post a comment